منبع تحقیق : دانلود پایان نامه رشته روانشناسی : پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

دانلود پایان نامه

با عنوان : پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: صنعتی و سازمانی

عنوان پایان‌نامه:

پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

استاد راهنما:

دکتر فرشته مصطفوی‌راد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هدف از این پژوهش پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و قراردادی همه سطوح سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر در سال 1392 تشکیل می‌دهند که شامل 145 نفر بودند. تعداد نمونه مورد مطالعه این پژوهشی بر اساس جدول حجم نمونه مورگان 105 نفر بوده می باشد. با در نظر داشتن اینکه سطح معناداری بدست آمده برای روان‌رنجوری، انعطاف‌پذیری و سازگاری از سطح 05/0 بیشتر می‌باشد. این ابعاد در پیش‌بینی رفتار ضدتوليد معطوف به همكاران تأثیر معناداری ندارد. همچنین می‌توان از سایر ابعاد برای پیش‌بینی بهره گیری نمود.

واژگان کلیدی: رفتارهای ضدتولید، پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتارهای شهروندی سازمانی

مقدمه

خشونت و دیگر شکل‌های رفتار ضدتولید، نظیر کارشکنی، اخلال و سرقت معضلات بزرگی را برای سازمان‌های مختلف به وجود می‌آورند (اسپکتور[1]،2003). در تمام سازمان‌های بزرگ در هر روز تعدادی از كاركنان ديرتر از موعد مقرر به محل كار مي‌طریقه، برخي از آن‌ها كل يك روز كاري را غيبت مي‌كنند و عده‌اي براي هميشه شغل خود را رها مي‌سازند (اسپكتور،1387). علاوه بر اين يكي از معضلات سازمان‌هاي امروزي وجود رفتارهايي همچون دزدي، بدرفتاري، خرابكاري، خشونت در محيط كار، انجام كارها به صورت اشتباه می باشد. اين رفتارها هم بر عملكرد سازمان‌ها و هم بر روابط بين شخصي و روحيه همكاري كاركنان تأثير مي‌گذارند. بروز چنين رفتارهايي به عنوان رفتارهاي ضدتولید بر خلاف رفتارهاي شهروندي سازماني كه موجب ارتقاء عملكرد سازمان، اثربخشی سازمان، رضايت و وفاداری مشتري، سرمايه اجتماعي و نظایر آن مي‌شوند (بولينو[2] 2002، يون وسوح[3] 2003) رفتارهاي ضدتوليد دامنه گسترده‌ای از رفتارهای كاركنان را شامل مي‌گردد كه براي سازمان‌ها مضر مي‌باشند. سرقت و غیبت دو مثال رايج و شايع در اين حيطه می باشد (موچينسكي[4] 2006). همانگونه كه توسط كولن و ساکت[5] (2003) به نقل از مهداد[6] (1389) تشريح شده می باشد، ساير رفتارهاي ضدتولید عبارتند از: تخريب اموال سازمان، بهره گیری نادرست از اطلاعات سازمان، بهره گیری نادرست از زمان كاري، كار كردن بدون كيفيت، بهره گیری از الكل ومواد مخدر در محيط كار، رفتارهاي نامناسب كلامي مثل (جروبحث كردن) وجسماني (مثل تنه زدن) وجه مشخه اين رفتارها آگاهانه و از روي ميل و ارادي بودن آن‌ها مي‌باشد نكته اساسي اين می باشد كه رفتارهاي ضدتولید به وسيله تأثير مستقيمي كه بر چگونگي عملكرد ويا تجهيزات سازمان دارند، اثربخشي سازماني را كاهش خواهند داد. لذا ضروري می باشد كه رفتارهاي ضدتولید ريشه‌يابي شوند تا با كنترل عوامل تأثيرگذار زمينه‌هاي تقويت سازمان وافزايش كارايي و اثربخشي سازماني فراهم گردد.

از نظر روان‌شناسان اساس شخصيت در سال‌های اولیه‌ی زندگي كه غالباً در خانواده می‌گذرد بنانهاده می گردد. شخصيت تعيين‌كننده‌ي راهي می باشد كه فرد در آينده در جامعه طي خواهد كرد. زمینه‌های شخصيتي، تمام جنبه‌های زندگي فرد را اعم از اجتماعي، اقتصادي، هنري، فرهنگي، ورزشي و… را تعيين می کند. امروزه بسياري از روان‌شناسان عقیده دارند كه شخصيت بشر را می‌توان در پنج حوزه‌ی عمده توصيف كرد كه آن را «پنج عامل عمده» نامیده‌اند و هم چنين می‌توان رفتارهاي ضدتوليد را بر اساس اين پنج عامل (برون‌گرايي، انعطاف‌پذیری، سازگاري، روان‌رنجوري، مسئولیت‌پذیری) پیش‌بینی نمود (سالگادو[7]،2002).

همچنین یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهش فعال در میان دانشمندان سازمانی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد (چن وپنگ[8]،2009ص55). مقصود از رفتار شهروندی سازمانی تجسم حرکات سازنده و همکارانه‌ای می باشد که نه بر اساس توضیح شغل رسمی لازم‌الاجراست و نه این که به گونه مستقیم از طریق سیستم‌های رسمی جبران خدمت در سازمان به آن‌ها پاداش داده می گردد (بولینو وتورنلی[9]، 2003). رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان توانایی سازمان در استخراج رفتاری از کارکنان تعریف کرده‌اند که فراتر از وظیفه رسمی آن‌ها شناخته شده و دارای دو ویژگی مشترک هستند: اولاً آن‌ها به گونه مستقیم قابل‌اجرا نیستند (یعنی جزء الزامات فنی یک بخش از شغل نمی‌باشند). دوماً آن‌ها بیانگر کوشش‌های ویژه یا اضافه‌ای از کارکنان هستند که سازمان برای موفقیت به آن نیاز دارد (کورکماز و آرپاسی[10]، 2009، ص2432).

پس در این پژوهش کوشش می گردد به مطالعه پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید از طریق پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر پرداخته گردد. به اظهار دیگر هدف از این پژوهش مطالعه این سؤال می باشد که آیا ارتباطی بین پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضدتولید هست؛ و آیا می‌توان رفتارهاي ضدتوليد را بر اساس اين پنج عامل (برون‌گرايي، انعطاف‌پذیری، سازگاري، روان‌رنجوري، مسئولیت‌پذیری) پیش‌بینی نمود و با افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای ضدتولید را در سازمان کاهش داد.

 1-1 بيان مسئله:

رفتارهاي ضدتوليد هميشه براي بشر‌هایی كه در كنار هم كار می‌کردند، يك مسئله‌ی اساسي و غلبه بر آن نيز يك هدف مهم اجتماعي بوده می باشد. مثل اینکهً بروز این‌گونه رفتارها از زمان كهن تا به امروز وجود داشته به طوري كه بر روي پاپیروس‌هایی كه در 2000 سال پيش در معابد مصری‌ها نوشته شده، توضیح داده‌اند كه كارگراني كه در معابد اعيان كار می‌کردند به دليل نبود دستمزد كافي دست به رفتارهاي منحرفانه مي‌زده‌اند (مك لين، والمزلي[11]، 2009)؛ اما امروزه عواقب رفتارهاي ضدتوليد هر ساله در جهان، سازمان‌ها و جوامع را با ميلياردها دلار هزينه روبه‌رو می کند (اونس[12]،2008). رفتارهاي ضدتوليد مجموعه‌ای از اعمال متمايز و روشني هستند كه ویژگی‌های مشتركي دارند، آن‌ها ارادي و آسيب‌رسان بوده و يا قصد دارند به سازمان‌ها و يا اعضاء سازمان همانند: همكاران، مشتريان و سرپرستان آسيب برسانند (اسپكتور،2006).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گرايز و ساكت (2003)، 87 نوع رفتار ضدتوليد را شناسايي كرده كه آن‌ها را می‌توان در غالب يازده طبقه ارائه نمودند (مك لين، والمزلي، 2009). از شاخص‌ترین رفتارهاي ضدتوليد می‌توان به مواردي زیرا دزدي و رفتارهاي مرتبط تخريب اموال، سوءاستفاده از زمان، سوءاستفاده از اطلاعات، انجام كار با كيفيت كم، خرابكاري، غيبت و تأخیر در ورود، سوءاستفاده از الكل و مواد مخدر، مشكلات انضباطي، رفتارهاي نامناسب فيزيكي و لفظي، اذيت و آزار جنسي، خشونت، درگيري و رفتارهاي پرخطر تصریح نمود(اونس،2008).

به نظر می‌رسد كه تأثیر تعدیل‌کنندگی ویژگی‌های شخصيتي براي رفتارهاي ضدتوليد در تعامل با متغيرهاي نگرشي و ادراكي توجه بيشتري را به خود جلب كرده می باشد. (كلبرت، مانت، هارتر، ويت و باريك[13]، 2004)

به علاوه بعضي از پژوهشگران پيشنهاد نموده‌اند كه ویژگی‌های شخصيت براي پیش‌بینی ساير ملاک‌های شغلي مانند خشنودي شغلي، تعهد سازماني، دلبستگي شغلي، رفتارهاي مدني سازماني و رفتارهاي ضدتوليد ادراک‌شده داراي اهميت می‌باشند (گودستين و لانيون[14]، 1999).

تعداد صفحه :196

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.