دانلود پایان نامه رشته زیست شناسی با موضوع نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

(فلورسین) متصل شده به آویدین که دارای ميل تركيبي زیادی برای بیوتین هستند بهره گیری می گردید (پینکل و همکاران، 1986). پیشرفت های بعدی در مهار DNA ژنومیک (لاندجت و همکاران، 1987) امکان بهره گیری از پروب های ژنومی بزرگ از قبیل پروب های حاوی کتابخانه های کروموزومی را در FISH فراهم آورد.

 

1-2-9-2 اصول بنیادی

عموماً نشاندار سازی پروب ها را می توان با روش هایی نظیر Nick translation، پرایمرهای تصادفی یا مستقیما با بهره گیری از PCR انجام داد. اندازه سیگنال های هیبریداسیون به ماهیت پروب ها بستگی دارد. عموما کلون های BAC و YAC سیگنال های بزرگ هیبریداسیون را نشان می دهند. پروب های cDNA عموما برای ژن های دارای چند کپی بهره گیری می شوند. همچنین کتابخانه های کروموزومی کامل می توانند به عنوان پروب های painting در زمینه مطالعات تکاملی و کلینیکی بهره گیری شوند (جان و همکاران، 2006). یک نقشه سیتوژنیک عالی می­تواند یک قطعه DNA را در یک ناحيه حدود Mb 10 (سایز تیپیکال یک باند کروموزومی بشر) مکان یابی کند (کوکت و کل، 2009). FISH متافازي استاندارد، وضوح نقشه اي در حدود Mb 2 را فراهم مي آورد. بهره گیری از كروموزوم هاي كمتر فشرده شده پرو متافاز يا پاكي تن مي تواند وضوح را تا حد Mb 2-1 افزايش دهد. كروموزوم هاي طويل شده به روش مكانيكي (MSC) تهيه نقشه هاي با وضوح 20-10 برابر را نسبت به كروموزوم هاي معمولي فراهم مي آورند. همچنين FISH مي تواند روي هسته هاي اينترفازي براي وضوح كمتر از Kb 100 انجام گردد. بيشترين وضوح (در حد Kb 1) توسط FISH روي رشته هاي توسعه يافته DNA تك رشته اي حاصل مي گردد كه اصطلاحاً Fibre-FISH ناميده مي گردد (فرایز و رووینسکی، 1999). این روش برای مشخص سازی ترتیب ژن ها و سازماندهی آنها و همچنین ساختار فیزیکی نواحی ژنومی خاص بهره گیری مي گردد. درجه وضوح در Fibre-FISH از یک مقدار اندك  تا kb 300 می باشد. اندازه گيري سیگنال هاي Fibre-FISH بشر با بهره گیری از كاسميدهاي با طول مشخص، فشردگي متوسط 03/0 ± 33/0 (µm/Kb) را نشان داد كه بسيار به عدد µm/Kb 33/0 واتسون و كريك نزديك می باشد (گلدامر و همکاران، a2009). بنابراين FISH مي تواند نقشه يابي در سطوح با وضوح متفاوتي را انجام دهد و در نتيجه مي تواند اكثر نيازها را در زمينه كلونينگ موقعيتي در حيوانات اهلي فراهم آورد (فرایز و رووینسکی، 1999). سیگنال های فلورسنت با بهره گیری از یک میکروسکوپ فلورسنس تجهیز شده با یک دوربین با قابلیت بالای CCD (Charge coupled device) ردیابی مي شوند. می توان از چندین نشاندارشده با روش غیر رادیواکتیو به عنوان کاوشگر برای هیبریداسیون در محل بهره گیری می گردد. سپس مکان یابی پروب با روش ایمونوفلورسنس مستقیم یا غیرمستقیم انجام می گردد.

 

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.