دانلود پایان نامه رشته زیست شناسی درباره نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

ايجاد شده با فعاليت اگزونوكلئازي /3 به /5 آنزيم DNA-Polymerase I باكتري E.coli جداسازي مي شوند. در مرحله بعد نوكلئوتيدهاي جدا شده با نوكلئوتيدهاي متصل شده به بيوتين به عنوان هاپتن توسط آنزيم اخير جايگزين مي شوند. تكرار واكنش هاي فوق باعث حركت منطقه برش داده شده و نشاندار سازي رشته DNA تازه سنتز شده مي گردد (شکل 3-7). در پژوهش حاضر نشاندار سازي پروب ها طبق روش يانوزي و دي براردينو (2008) انجام گردید.

 

3-5 تهيه كاريوتايپ گاو، گاوميش رودخانه اي، گوسفند و بز

پايه و اساس نقشه يابي فيزيكي ژن ها با تكنيك FISH آشنايي كامل با مرفولوژي كروموزوم ها و باندهاي كروموزومي خاص هر كروموزوم می باشد. در واقع توانايي تفكيك كروموزوم ها با در نظر داشتن الگوي باندينگ آن ها اساس تمامي پژوهش هاي سيتوژنتيك در همه موجودات را تشكيل مي دهد. بر خلاف كروموزوم هاي بشر كه از هفت گروه آتوزوم ها (A-G) و كروموزوم هاي جنسي تشكيل شده می باشد و در آن انواع مختلف كروموزوم ها شامل متاسانتريك، ساب متاسانتريك، آكروسانتريك با طول هاي متفاوت يافت مي گردد كه به تفكيك كروموزوم ها در كنار الگوي باندينگ آن ها كمك مي كند، آتوزوم هاي گاوسانان همگي (به استثنا 3 و 5 آتوزوم به ترتيب در گوسفند و گاوميش) آكروسانتريك با كاهش طول نا محسوس هستند كه فقط تفكيك آن ها از طريق كسب تجربه از راه الگوي باندينگ امكان پذير می باشد. به همين مقصود قبل از وارد شدن به آزمايش FISH مدت زيادي صرف شناسايي و تفكيك كروموزوم هاي چهار گونه مورد مطالعه و تهيه كاريوتايپ آن ها گردید. لازم به ذكر می باشد كه يك پژوهشگر سيتوژنتيك كه در زمينه مكان يابي فيزيكي ژن ها كار مي كند بايد قادر به تفكيك راحت كروموزوم ها در متافاز گونه هاي مختلف باشد (در بخش 3-1-2 مواد و مراحل كشت سلول هاي خوني و تهيه اسلايدهاي RB-باندينگ توضیح داده گردید).

 

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.