دانلود پایان نامه رشته زیست شناسی درباره نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

و هکاران، 2005). تفاوت BTAY و BBUY در يك معكوس شدگي پري سانتريك همراه با فقدان (از BBUY به BTAY) يا افزايش (از BTAY به BBUY) هتروكروماتين همراه می باشد. بنابراين BBUY بزرگتر از BTAY می باشد. تفاوت OARY/CHIY (متاسانتريك هاي بسيار كوچك) از BBUY در يك معكوس شدگي پري سانتريك همراه با فقدان زياد هتروكروماتين ساختاري از BBUY، و از نظر يك جابجايي سانترمري همراه با فقدان هتروكروماتين ساختاري از BTAY و BINY متفاوت می باشد (دیمئو و هکاران، 2005).

 

1-2-13 مطالعه ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9

1-2-13-1 ژن برولا (FecB)

در سال 1980 در یک کارگاه آموزشی گوسفند نژاد برولا مرینو (Boroola Merino) در آرمیدال (Armidal) استرالیا، پیپر و بایندون اظهار داشتند که علت توان باروری استثنایی در این نژاد ممکن می باشد در اثر اقدام یک ژن بزرگ اثر (ژن عمده) بر نرخ تخمک ریزی باشد. در آن زمان پذیرش نظریه اثر یک ژن عمده بر یک صفت پلی ژن، مانند تولید مثل با تردیدهای زیادی روبرو گردید. دو دهه بعد یعنی در سال 2001 سه گروه از پژوهشگران در موسسه کشاورزی نیوزیلند، INRA در فرانسه و دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند به طور همزمان نشان دادند که توانایی استثنایی بره زایی در گوسفندان برولا مرینو در اثر بروز یک جهش نقطه ای در ژن BMPR1B می باشد (مولسانت و همکاران، 2001؛ سوزا و همکاران، 2001 و ویلسون و همکاران، 2001). این یافته ها علت های مستحکمی را برای نظریه پیپر و بایندون فراهم آورد. سپس طولی نکشید که ایده ژن های بزرگ اثر موثر بر باروری در گوسفند، به یک نظریه ژنتیکی تبدیل گردید. تا کنون گزارش های متعددی از ژن های باروری در نقاط مختلف دنیا ارایه شده می باشد. یک ژن عمده یا بزرگ اثر عموماً به ژنی اطلاق می شودکه تفاوت بین هموزایگوت ها در آن حداقل 5/0 برابر انحراف استاندارد باشد. این مقدار برای نرخ تخمک ریزی، شامل ژن هایی می گردد که یک نسخه از آن ها باعث افزایش بیش از 2/0 در نرخ تخمک ریزی می شوند (دیویس، 2005). مشخص شده می باشد که اعضای خانواده TGFß (Transforming Growth Factor ß) سیگنال های خود را از راه یک کمپلکس گیرنده مشتمل بر دو نوع (I و II) از گیرنده های غشایی سرین و ترئونین کیناز انتقال می دهند. تا به حال هفت عضو از گیرنده های نوع I و پنج عضو از گیرنده های نوع II شناسایی شده اند (چانگ، 2002). BMPRII به عنوان گیرنده نوع II برای سیگنال های GDF9 و BMP15 شناسایی شده می باشد (وبر و همکاران، 1983 و مور و همکاران، 2003). همچنین نشان داده گردید که BMP15 سیگنال های خود را از طریق گیرنده نوع I (BMPR1B) که به نام ALK6 معروف می باشد نیز منتقل می کند. در تخمدان گوسفند و بز وجود mRNA و پروتئین های BMPR1B و BMPRII هم در سلول های گرانولوزا و هم در اووسیت فولیکول های پیش آنترال دیده می شوند (جانگل و همکاران، 2004).

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.