دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

تکه ای از متن پایان نامه :

نامشروع عليه جان, مال و ناموس مکره می باشد[1]» حال آنکه هر يک از اين دو عامل رافع مسئوليت می تواند مبنايی خارجی يا داخلی داشته باشد در صورتی که جبر يا فشار ناشی، از يک منبعی خارجی و بيرونی بر مرتکب وارد گردد آنرا اجبار يا اکراه خارجی و در صورتی که اين امر از وجود خود مرتکب ناشی گردد آنرا اجبار يا اکراه داخلی گويند. بعد از پاره ای از توضيحات مختصری راجع به اين دو عامل رفع مسئوليت می توان گفت که شروط تحقق اکراه در قوانين ايران را می توان در دو دستة کلی الف : تهديد توسط اکراه کننده و ب: غيرقابل تحمل بودن اکراه مطالعه نمود.

گفتار اول: تهديد توسط اکراه کننده

اصولاً مبنای اکراه در شخص اکراه شده همان تهديدی می باشد که توسط اکراه کننده به شخص مکره،          می گردد. و به خاطر همين، تهديد يکی از اساسی ترين عناسر شکل گيری و تحقق اکراه می باشد؛ اما صرف اينکه هر تهديدی آيا می تواند رکن اکراه را تشکيل دهد يا خير؟ بايد گفت: که نمی توان تهديد را به طور مطلق و بدون رعايت ملزومات آن در تحقق اکراه پذيرفت يعنی هر تهديدی بالقوه نمی تواند موضوع اکراه باشد حال آنکه بايد از شرايطی برخوردار باشد تا بتوان آن را از ارکان سازنده‌ي اکراه پذيرفت. يکی از شرايط تهديد اين می باشد که تهديد بايد خلاف قانون باشد. فقهاي اماميه نيز عدم مشروعيت تهديد و اكراه را[1] . اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد 2، تهران، نشر ميزان، چ 19، زمستان 1387، ص 91.

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.