دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نقش و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

  • . ایران مرکزی یکی از واحدهای اصلی و عمده ای می باشد به شکل مثلث که در مرکز ایران قرار دارد و جزئ بزرگترین و پیچیده ترین واحدهای زمین شناسی به شمار می رود . در این واحد قدیمی ترین سنگهای دگرگون شده تا آتشفشانهای فعال و نیمه فعال امروزی هست . در واقع ایران مرکزی را می توان محل قدیمیتر این قاره در ایران محسوب نمود که حوادث زمین شناسی فراوانی به خود دیده می باشد
  • جهت باد غالب در این شهرستان شمال شرغی می باشد

3-3-6-ویژگیهای انسانی

رشد جمعیت شهر خواف در فاصاه سالهای 75_70 منفی می باشد . رشد جمعیت روستایی (وغیر ساکن) شهرستان خواف در فاصله سالهای 70_65 85/1 درصد در سال و در بین سالهای 75_70، 9/3- بوده می باشد . ارقام بیانگر بازگشت مهاجرین افغانی و مهاجر فرستی نقاط روستایی شهرستان می باشد . بر پایه نتایج و آمار در سال 1370 شهرستان خواف بطور کلی دارای جمعیت جوانی بوده می باشد و نسبت افراد 15 ساله و کمتر آن حدود 53 درصد می باشد . این رقم در سال 1375 ، 48 درصد محاسبه شده می باشد . نسبت جنسی جمعیت کل شهرستان در سال 1375 ، 2/99 نفر مرد در مقابل 100 نفر زن می باشد . این نسبت در نقاط شهری 3/104 و در نقاط روستایی (با جمعیت غیر ساکن) 6/97 مرد در مقابل 100 زن می باشد . آمار تحولات نسبت جنسی در سالهای اخیر در این شهرستان نشان دهنده مهاجر فرستی بویژه در نقاط روستایی می باشد . خروج جمعیت معمولاَ در سنین کار و توسط مردان انجام می شود (برزین،1373).

رشد جمعیت شهر خواف در فاصاه سالهای 75_70 منفی می باشد . رشد جمعیت روستایی (وغیر ساکن) شهرستان خواف در فاصله سالهای 70_65 85/1 درصد در سال و در بین سالهای 75_70، 9/3- بوده می باشد . ارقام بیانگر بازگشت مهاجرین افغانی و مهاجر فرستی نقاط روستایی شهرستان می باشد . بر پایه نتایج و آمار در سال 1370 شهرستان خواف بطور کلی دارای جمعیت جوانی بوده می باشد و نسبت افراد 15 ساله و کمتر آن حدود 53 درصد می باشد . این رقم در سال 1375 ، 48 درصد محاسبه شده می باشد . نسبت جنسی جمعیت کل شهرستان در سال 1375 ، 2/99 نفر مرد در مقابل 100 نفر زن می باشد . این نسبت در نقاط شهری 3/104 و در نقاط روستایی (با جمعیت غیر ساکن) 6/97 مرد در مقابل 100 زن می باشد . آمار تحولات نسبت جنسی در سالهای اخیر در این شهرستان نشان دهنده مهاجر فرستی بویژه

تأثیر و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.