دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

بود، لذا از جمع آوری اطلاعات دموگرافیک مربوط به افراد نمونه خودداری گردید.

3-2- ابزارهای پژوهش

الف- مقیاس اهمال کاری شغلی

این مقیاس در سال 1390 توسط مجید صفاری نیا و زهرا امیر خانی راز لیقی ساخته شده می باشد. هدف اصلی این مقیاس اندازه گیری میزان اهمال کاری و تعلل کارمندان در کارهای اداری می باشد. این فرم دارای 25 ماده می باشد که میزان اهمال کاری شغلی آزمودنی را در طیفی 5 درجه ای از «یک» تا «پنج» ارزیابی می کند. چارچوب نظری مورد بهره گیری در تهیه این مقیاس تلفیقی از رویکردهای روان کاوی و شناختی-رفتاری می باشد.

اعتبار(پایایی) ابزار پژوهش

در پژوهش صفاری نیا و امیر خانی راز لیقی برای برآورد اعتبار (پایایی) مقیاس از دو روش بازآزمایی و ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد. اعتبار مجموعه 25 سوالی مقیاس اهمال کاری شغلی در کل نمونه 50 نفری از کارمندان شاغل در استان تهران، با بهره گیری از روش بازآزمایی برابر75/0 برای کل آزمون به دست آمده می باشد. همچنین ضریب هماهنگی درونی(آلفای کرونباخ)، در کل نمونه 503 نفری از کارمندان شاغل در استان تهران، برای کل مقیاس 89/0 گزارش شده می باشد.

آلفاي كرونباخ  برای کل مقياس 75/0؛ خرده مقياس تنوع مهارت 98/0؛ هويت وظيفه 98/0؛ اهميت وظيفه 92/0؛ استقلال 97/0  و بازخورد 78/0 به دست آمده می باشد.

در پژوهش دکیا(1388) ضریب پايايي كل مقياس به روش تنصیف78/0 و خرده مقیاس های تنوع مهارت71/0، هويت

تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی92

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.