دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات : نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

دانلود پایان نامه

با عنوان : نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

 استاد راهنما:

دکتر خسرو محمودی

استاد مشاور:

دکتر فرح نیازکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

پیوند بشر با خداوند و جلوه‌های آفرینش، یکی از درون مایه‌های شعری اغلب شاعران عرصه زبان و ادبیات فارسی از دوره‌ی آغازین شعر تاکنون بوده می باشد. این ویژگی در شعر و اندیشه‌های بعضی شاعران به علت های خاص بیشتر نمود پیدا کرده می باشد.

سعدی شیرازی شاعر بنام سبک عراقی که در قرن هفتم می زیست در اشعار خویش به ویژه بوستان کوشش کرده می باشد با ترسیم مدینه‌ی فاضله در ذهن خویش بشر‌ها را بدین سمت و سو سوق دهد.

یکی از محتواهای غالب در این کتاب که در بیشتر اشعار آن به چشم می خورد. همین اندیشه‌ی ناب، تجلی پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های اوست.

پژوهشگر در این پایان نامه کوشش دارد با خواندن تمام ابیات سعدی نامه این ویژگی شعری سعدی را به دقّت مورد نقد و مطالعه قرار دهد.

مهم‌ترین دستاوردی که از این پژوهش به دست آمد آن می باشد که بوستان شیخ تجلی گاه زیستن برای خداست و او جلوه‌هایی از پیوندها هم زیرا دادگری، نیکوکاری، رعیت پروری و … را می آفریند که اقدام به آن‌ها بشر را به سرچشمه‌ی خوبی‌ها پیوند می زند و آرمان شهری ساخته می گردد که در اندیشه‌ی سعدی جلوه گر می باشد.

کلید واژه­ها: خداوند، سعدی، بوستان، پیوند، جلوه­ها

مقدمه

سعدی زیرا پیامبری بود که در یک دوره از تاریخ سیاسی ایران ظهور نمود که جامعه‌ی ایرانی در گرداب پیامدهای ناشی از قتل و غارت‌های قوم مغول دست و پا می زد. آنجا که یأس و ناامیدی بر پیکره‌ی اخلاقی ایرانیان ضربه می زد و آنها را به سوی فلاکت و نابودی سوق می‌داد.

درآن برهه از تاریخ ایران، هر چند خطه‌ی فارس با تدبیر حاکمان آن از این غارت‌ها در امان مانده بود؛ اما سعدی می‌داند که گرد و غبار غم و رنج این فتنه به جای جای ایران پراکنده می گردد.

اکنون او به عنوان یک اصلاح گر که افکاری برتر از اندیشه‌های بشری زمان خود دارد چه وظیفه‌ی خطیری را بر دوش می‌کشد. چگونه بایستی اقدام کند که امیدی روشن به آینده فرا روی بشر ناامید قرار گیرد.

سعدی سال‌ها در میان اقوام مختلف زیست و با اخلاق گروه‌های زیادی از مردم آشنا گردید و تجربه‌ها آموخت تا با کوله باری از تجربه و احساس قدم به زادگاه خود، شیراز، بگذارد و آن چیز که را می‌داند و در اندیشه خود می‌گذراند در بوستان و گلستان به نگارش در آورد تا آیندگان را بهره­­ها باشد.

در این پژوهش، نگارنده قصد دارد به کمک اندیشمندان علم و ادب به ویژه استادان بزرگوارم جناب آقای دکتر محمودی و سرکار خانم دکتر نیازکار سیری اخلاقی و پیوندی در بوستان سعدی داشته و از این رهگذر به نمایش جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او بپردازد. پیوند و ارتباط بنده با خداوند و آفریده‌های او در بوستان هدف متعالی می باشد که سعدی با شیوه‌ی تمثیل و حکایات در کلام خود به تصویر می‌کشد تا رسالتی که در دنیای اندیشه‌ی پربار خود دارد به انجام برساند.

در جلوه گاه‌اندیشه‌ی سعدی آن چه به روشنی قابل تصور می باشد همه چیز حول محوری استوار که همان آفریدگار می باشد، می چرخد.

سعدی در بوستان باب‌هایی را بر روی بشر باز می کند که هر کدام دری می باشد برای ایجاد و پیوند و ارتباط با خداوند.

به قول علی دشتی «از همان باب اول که «در تدبیر و عدل رأی» سخن رانده و از نخستین حکایت بوستان، روح بشر دوستی سعدی، مرد اجتماع و اخلاق که عدالت و مردمی‌را اساس کشوربانی می‌داند تجلی می کند.» (دشتی، 1380: 281)

او وقتی از عدل و انصاف می‌گوید عدالت را که یکی از محورهای ارتباطی جلوه‌های پیوند با خداست در کاسه‌ی پادشاهان می‌ریزد تا زیردستان و رعیت را سیراب کند.

بر آن باش تا هرچه نیت کنی   نظر در صلاح رعیت کنی…

240/43

از آن بهره ورتر در آفاق نیست   که در مُلک رانی به انصاف زیست

246/43

احسان و نیکوکاری فضیلتی که گشایش اخروی را نصیب بنده می کند

کرم کن که فردا که دیوان نهند   منازل به مقدار احسان دهند
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید