دانلود فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی : شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

دانلود پایان نامه

با عنوان : شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان :

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

 استاد راهنما :

دکتر محمد رضا اسمعیلی

استاد مشاور :

دکتر فریده اشرف گنجویی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چکیده :

پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بوده می باشد.جامعه آماري دراين پژوهش شامل كليه مدیران ومعلمان تربيت بدني مدارس مقطع ابتدایی شهر تهراندر سال تحصيلي93-1392بوده می باشد که این پژوهش موردی در مناطق 1.4.8.13 آموزش پرورش صورت گرفته می باشد.جامعه آماری حدود 460 نفربوده اند. این پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سوال با متغیرهای موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بوده می باشد،با ارزش گذاری از نوع لیکرت می باشد که هر پاسخ، امتیازی بین 1 تا 5 را به خود اختصاص می دهد..تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود134 نفربوده می باشد وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام گردید. در اين تحقيق جهت ‌تحليل‌ دادها‌ براي اختصار كردن و طبقه‌بندي داده‌هاي خام و محاسبه فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، دامنه تغييرات و جداول فراواني و نمودار از آزمون توصيفي بهره گیری گرديد و از آزمون‌هاي استنباطي کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها و از آزمون فریدمن به مقصود رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران بهره گیری گردید.نتایج نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر داشته می باشد. پیشنهاد می­گردد هر یک از مؤلفه­های موانع به صورت ویژه مورد مطالعه قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران مطالعه گردد و اقدامات و راهكارهاي موثري در زمينه افزايش پیشرفت ورزش های پایه ارائه گردد.

1.1. مقدمه

امروزه در عصر حاضر ورزش و مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی به عنوان یک پدیده اجتماعی در خور مطالعه وتأمل می باشد. از مهم ترین کارکردهای این پدیده، تأثیر مهم آن در ایجاد سلامت جامعه می باشد. این موضوع را می توان از طریق ورزش برروی زندگی افراد که در این زمینه مشارکت دارند، به‌روشنی نظاره نمود(مظفری،1392). سوهن و همکاران[1](2014) اظهار نمودند که مشارکت افراد در فعالیت های فیزیکی و بدنی سبب توسعه اجتماعی، شناختی و روانی و در سطح بالاتر سبب بهبود تناسب اندام می گردد(سوهن و همکاران،2014). ورزش به عنوان پديده اي مهيج، برانگيزاننده، موجد اتحاد ملي، عامل توسعه و ارتقاي سلامت در جامعه، جايگاه مهمي در جامعه بر عهده دارد(مکچنسی[2]،2013). به گونه کلی ورزش در نهایت بازتابی از جامعه امروز می باشد. از طریق ارتقای ورزش، فعالیت های ورزشی به عنوان یک ابزار برای توسعه جوامع و صلح در فرهنگ های مختلف می باشد(کارتوکولیس و همکاران[3]،2009). دراین راستا توسعه ورزش در ارتباط با افزايش مشاركت و ترويج فرصت‌ها و مزاياي حضور در فعاليت‌هاي ورزشي می باشد. تعاریف مختلفی از مفهوم توسعه ورزش[4] ارائه شده می باشد. مفهوم توسعه ورزش بسیار کلی می باشد و می تواند توسعه ورزش را در کلیه سطوح همگانی، نخبه، پایه و غیره در بر می گیرد(بولک[5]،2006). توسعه ورزش یک کمک همه جانبه به مردم برای شروع یک ورزش، ماندن در ورزش انتخابی خود و موفقیت در آن می باشد. توسعه ورزش توسط کالینز [6]به عنوان یک فرصت های تاثیرگذار(موثر)، سیستم ها و ساختارها و فرایندهایی تعریف شده می باشد که افراد جامعه را در تمام سطوح یا گروه های خاص یا منطقه ای قادر می سازد در ورزش، تفریح و سرگرمی شرکت کنند و عملکردشان را به هر سطحی که مد نظر آن ها می باشد، پیشرفت دهند(سوتیریادو[7]،2012).

از سوی دیگر می توان یکی از مهمترین بخش های متدوال در توسعه ورزش یک جامعه را ورزش های پایه دانست. امروزه ورزش های پایه بطور ویژه مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته می باشد. دانشمندان بسیاری در کوشش هستند تا شاخص های پیش بینی کننده افراد مستعد در ورزش های مختلف را شناسایی و توسعه دهند(آبوت[8]،2005). بطوریکه کشور استرالیا قبل از المپیک سیدنی توجه بسیار زیادی را به ورزش پایه در مدارس پرداخته می باشد(فارمر[9]،1996). ارائه مهارت ای حرکتی پایه و آموزش ورزش های پایه نظیر ژیمناستیک و شنا و دومیدانی به دانش آموزان آن ها را برای ورزش های آینده، فعالیت های بدنی، خدمت سربازی و به گونه کلی برای زندگی بهتر آماده خواهد نمود(هادی زاده،1390). آموزش ورزش پایه در دوران تحصیلی دبستان و حتی بالاتر از این دوره می تواند به نحوی اثربخش به دانش آموزان کمک کند تا چگونگی مشارکت در مسابقات و رقابت های ورزشی را بیاموزند(تجاری،1386). به علاوه ورزشی که پایه و اساس آن بر مدرسه باشد فرصت خوبی می باشد برای معلمان که به گونه معمول صلاحیت دارند و مهارت های چگونه زیستن و علم و دانش را به گونه ای سازمان یافته به همه کودکان در محیطی امن و طرفداری کننده بیاموزند. مهارت های حرکتی پایه تقریبا پایه و اساس همه فعالیت های بدنی و ورزشی را تشکیل می دهند(خدایی،1392). بررسي ركوردها و نتايج قهرمانان برتر و نخبه جهان مبين آن می باشد كه اكثريت ركوردها مربوط به آن دسته نظام هاي ورزشي می باشد كه داراي برنامه اي جامع، علمي و نظام مند براي تربيت ورزشكاران نخبه و سطح بالا هستند. اگر رشد و تكامل یک بشر، تامين نيازهاي او تلقي گردد و تامين نيازهاي یک بشر را نيز زمينه مساعد براي شناخت استعداد و باروركردن و به شكوفايي رساندن آنها بدانيم، به اين حقيقت می توان پی برد كه از نظر فلسفي، علمي و تحقيقاتي، حركت، ورزش، بازي و فعاليتهاي جسماني از عوامل مهم تاثيرگذار در رشد و تكامل طبيعي هر فرد مي باشند و در مسير رشد و تكامل بشر بايد استعدادهاي نهفته در درون او را شناخت و بارور كرد. بنابراين، بهترين محيط براي تحقق اين امر مدرسه و بهترين دوره براي باروركردن آن دوره نوجواني و جواني و يکي از بهترين وسايل برای شكوفاكردن آن ورزش و بازي می باشد(رستمی و جعفری،1390).

ازینرو امروزه توسعه ورزش های پایه نياز به برنامه­ريزي در حيطه­هاي مختلف دارد كه يكي از اسا­سي­ترين آنها براي جلوگيري از وقت و هزينه بيهوده مي­تواند شناسایی معضلات توسعه ورزش های پایه در مدارس باشد. شناسایی موانعی که بر سر راه توسعه ورزش پایه هست می تواند کمک شایانی به رفع آن ها و ارائه راهکارهای موثری در زمینه بالابردن مشارکت در فعالیت های ورزشی و توسعه ورزش قهرمانی گردد. بدون شک نظام آموزشی هر کشور می تواند سهم بزرگی در توسعه ورزش و شناخت استعداد ها داشته و به رشد ورزش قهرمانی کمک کند اما با در نظر داشتن ساختار آموزشی کشور در اقدام کارآیی و اثربخشی این سسیستم چشمگیر نیست، لذا به نظر می رسد که شناسایی علل این ضعف و الویت بندی آن می تواند کمک شایانی به کاهش این نقص نماید .تحقیقات انجام شده در این موضوع صرفاٌ موردی بوده و علل ها اولویت بندی نشده به عنوان مثال معضلات گوناگونی از قبیل امکانات و تسهیلات ورزشی، کمبود معلمان متخصص، کمبود تجهیزات ورزشی، بودجه، کمبود ساعات درس تربیت بدنی در مدارس هست که یافته های اکثر پژوهش های (نمازی زاده1353، تابش1375، سجادی1368، رضایی1371، کوزه چیان1376، همتی1380، مظفری1388، هاردمن و مارشال1990، دانیل2007،) به این عوامل تصریح دارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2.1. اظهار مسئله

توسعه و پيشرفت واقعي كشورها شاخص هاي مختلفي دارد كه يكي از مهمترين آنها ورزش[10] مي باشد. رويكردهاي متفاوتي نسبت به اين پديده هست كه برخي از آنها با نگاه قهرماني و در برخي موارد نگاه سلامت عمومي و نشاط جامعه و در رويكرد ديگر نگاه اقتصادي مدنظر قرار مي گيرد، اما صرفنظر از همه آنها اهميت ورزش روز به روز در حال افزايش می باشد. ارتباط ورزش با پديده هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي حاكي از اهميت اين پديده و تأثیر آن در برنامه هاي توسعه ملي كشورهاست و در يك نگاه كلي توسعه و پيشرفت ورزش در هر كشور با اقتدار و قدرت آن كشور ارتباط نزديكي دارد(طالب پور،1390). ورزش به عنوان ابزار چندبعدی با تاثیرات گسترده و تأثیر ارزشمند، یکی از شیوه­هایی می باشد که افراد می­توانند با بهره گیری از آن بر فشارهای جسمانی، روحی و روانی و اجتماعی فایق آیند(کردگار،1390). تحقیقات متعددی روشن ساخته اند که پرداختن به تفریحات سالم، به ویژه فعالیتهای ورزشی، آثار مثبت فراوانی در سلامتی جسمی و روحی بشر دارد(امیرتاش،83). شرکت افراد به سمت ورزش منجر به بهبود وضعیت جسمانی، سلامت روحی وسرگرمی بهینه افراد می گردد(سان[11]،2013).

دراین راستا يكي از مشكلات و مسائل عمده تحقق پيشرفت ورزش در کشور ما عدم نگاه همه جانبه به امور متفاوت می باشد. غالبااين نگاه يك سويه و تنها به يك بعد از مسأله تصریح دارد. در حاليكه تحقق پيشرفت مستلزم نگاهي همه جانبه مي باشد. توسعه به همين معناست يعني رشد همه جانبه و نگاه به تمامي ابعاد مسأله(راسل و همکاران[12]،2009). كشورهاي پيشرفته در ورزش، پايه و اساس برنامه هاي تعليم و تربيت ورزشكاران را در مدارس ابتدايي متمركز مي كنند و زمينه را براي جذب دانش آموزان كم سن و سال به اماكن و تاسيسات ورزشي فراهم مي سازند. بنابرین در نظر داشتن ورزش پایه[13] از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. سیستم ادراکی و حرکتی کودک در اثر جنبش و فعالیت توسعه می یابد، کودکان در قالب حرکات بسیاری از خواسته ها و علایق خود را که اظهار آنها از طریق زبان امکان پذیر نیست اظهار می کنند. کودکان با انجام ورزش های مختلف مهارت های حرکتی پایه را می آموزند. بدیهی می باشد چنانچه نتوان فرصت های لازم برای توسعه و شناسایی موانع ورزش را در کودکان و دانش آموزان فراهم نمود سبب از دست دادن انگیزه های آنان از حضور در ورزش و عدم توسعه ورزش قهرمانی در آینده می گرد(باقرزاده و همکاران،1380).

تعداد صفحه :120

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

این نوشته در تربیت بدنی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.