دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافبا درباره نقش و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ساير   08/0   12/0   05/0   10/0   ——

جمعيت شهرستان زابل در سال 1375 حدود 334561 نفر بوده اين رقم در سال 1382 به 375071نفر رسيده می باشد .تغييرات جمعيت در سال 1382 نسبت به سال 1375 ،برابر 64/1 درصد بوده می باشد ( سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385).

جدول 3-3- جمعیت شهری و روستایی زابل

  توضیح  کل جمعيت جمعيت روستائي جمعيت شهري ميزان شهرنشيني (درصد)
شهرستان 375071 237097 137974 8/36
استان 2150009 1084974 1065035 5/49

بر اساس برآورد انجام شده در سال 1382جمعيت فعال اين شهرستان(استان)241923نفر، جمعيت شاغل 225353 نفر به ترتيب روستايي و شهري 1084974و 1065034بوده و ترکيب اشتغال به ترتيب کشاورزي صنعت و خدمات 28و8/24و2/47 درصد مي باشد.بر همين اساس نرخ بيکاري 2/19 درصد بوده که نسبت به سال 1375(نرخ بيکاري 9 درصد بوده )،113درصد رشد داشته (2/10 درصد افزايش يافته می باشد )

جدول 3-4- میزان شاغلین زابل

جمعيت   جمعيت فعال   جمعيت شاغل نرخ بيکاري (درصد) ترکيب اشتغال ((درصد))
شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان کشاورزي صنعت خدمات
375071 2150009 —– 241923 —— 225353 —– 2/19 28 8/24 2/47

* -نظر به اينکه اطلاعات جمعيتي براي سالهاي مختلف برنامه بصورت برآورد مي باشد(براي کل برنامه پنج ساله بوده می باشد) و براي شهرستانها به تفکيک نداريم آمار استان را در نظر مي گيريم(سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385).

3-2-4-ویژگی­های اقتصادی

شهرستان مرزی زابل از جهت رشد و توسعه اقتصادی از مناطق در حال توسعه کشور می باشد. زراعت اشکال متعددی دارد و صنعت آبی آن وابسته به رود هیرمند می باشد. صنایع موجود در شهرستان به دو دسته تعداد صنايع موجود شهرستان زابل 72 واحد مي باشد که تعداد – واحد آن در نقاط روستايي و

تأثیر و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.