جدید: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه

با عنوان : پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A )

 گرایش: صنعتی و سازمانی

عنوان:

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش

در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس

استاد راهنما:

دکتر میترا محمودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

هدف اصلي اين پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. بدين مقصود از بين کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس در سال 1393 ، تعداد 117نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه ها با بهره گیری از پرسشنامه توانمند سازی شورت و راینهارت, ساختار سازمانی رابینز و مدیریت دانش جوزف حداد مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي بدست آمده با بهره گیری ازروش رگرسیون مورد ­ارزيابي قرارگرفتند. نتایج نشان داد که : ابعاد ساختار سازمانی ، توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کند.ابعاد مدیریت دانش، توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کند.

کلید واژه ها : توانمند سازی، ساختار سازمانی، مدیریت دانش

مقدمه :

شتاب تغییرات و دگرگونی های محیطی ، فضای رقابتی فشرده ای را ایجاد کرده می باشد . سازمان ها برای بقاء در این عرصه ناگزیر می بایستی به سطح بالایی از دانش و اطلاعات دست یابند و علاوه بر آن از کارکنانی خلاق ، دانش مدار و با قدرت تصمیم گیری بهره مند باشند . کارکنان توانمندی که با احساس مسئولیت ، خلاقیت و ابتکار و اعتماد به نفس و احساس تعلق سازمانی و توانا در کار گروهی با عملکرد خوب بتوانند در افزایش بهره‌وری سازمان تأثیر مؤثری اعمال کنند.از دیگر سو مسئولان و مدیران ارشد سازمان ها نیز با در نظر داشتن نیازووضعیت سازمانی ونوع ساختار و فرهنگ حاکم بایستی محیط سازمان را برای بروز توانمندی های کارکنان وارتقای این توانمندی ها به سطوح بالاتر آماده کنند(تسکری، 1387 ).توانمندسازی[1] برداشتن موانع رشد ، ترغیب تعهد به اهداف ، ترغیب خطر پذیری ، خلاقیت و نوآوری و قادر ساختن افراد به حل مشکل، افزایش مسئولیت و از بین بردن ترس می باشد. به گونه اختصار توانمند سازی ، خاتمه دادن به هر چیزی می باشد که موجب توقف رشد ، آزادی اقدام ، اعتماد به نفس ، مشارکت و همکاری افراد می گردد( عقلمند و اکبری ، 1384 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تقریبا تمام صاحب نظران عقیده دارند که توانمندی هم در کارکنان و هم در مدیران باعث ایجاد فضای آزادی اقدام برای آنها می گردد که برای آنها این فرصت را به وجود می آورد تا توانایی ها و مهارت هایشان را بهبود بخشیده و موجبات اثربخشی خود را فراهم نمایند (جعفری قوشچی ، 1380 ) .از عوامل مختلفی که بر روی توانمند سازی تاثیر دارند عبارتند از خلاقیت ، مشارکت ، ساختار سازمانی [2]، تعهد سازمانی و عدالت سازمانی .یکی از عوامل تاثیر گذاربرروی توانمند سازی ساختار سازمانی می باشد.ساختار سازمانی حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان می باشد و چگونگی توزیع کارها، قدرت و اختیار را در سازمان نشان می دهد. چنانچه ساختار مناسبی برای سازمان طراحی نشود، سازمان از مسیر اهداف خود منحرف خواهد گردید که کمترین نتیجه ی آن اتلاف منابع سازمانی خواهد بود. به علاوه، ساختار نامناسب موجب تنش و تعارض در سازمان و نیز مانع ابتکار و خلاقیت می گردد(پارسیا فرد ، 1390).ساختاريك سازمان را مي توان مجموعه راههايي دانست كه طي آن فعاليت هاي سازمان به وظيفه هاي شناخته شده تقسيم وميان اين وظيفه ها هماهنگي تآمين گردد.ساختار نحوه كاركرد افراد را تعيين مي كند ولي نحوه كار افراد هم از طرفي مشخص كننده شكل ساختار يك سازمان می باشد . ساختار درواقع يك وسيله يا ابزار بسيارپيچيده جهت كنترل می باشد كه در فرايند روابط متقابل اعضاء شكل مي گيرد ، بصورت دائم تجديد مي گردد ودر عين حال آن روابط متقابل را مشخص مي كند(رضاییان،1382).متغیر دیگر در این پژوهش مدیریت دانش[3] می باشد.در محیطهای پیچیده امروزی،سازمان ها در کوشش هستند تا گوی سبقت را از رقبای بی رحم خود بربایند.در هزاره ای که بازارها با انبوه نو آوری اشباع شده اند، (متفاوت بودن)مهم ترین دغدغه سازمان ها و مدیران آن هاست (عدلی،1384). مدیریت دانش در بهبود کیفیت کار،افزایش کارایی،داشتن اطلاعات به روز، افزایش اثر بخش،رضایت مندی مشتری،بهبود تصمیم گیری موثر می باشد. مدیریت دانش در سازمان‌های ما یک ضرورت می باشد،‌چراکه ما هر روزه در حال تولید دانش‌ها، تجربه‌ها و نکات طلایی جدید هستیم که ممکن می باشد بارها در گذشته تولید شده یا در آینده مجددا مورد نیاز باشد. این گنجینه‌ها به سادگی از دست می‌طریقه و با جابه‌جایی‌ها و خروج افراد دیگر به دست نمی‌آیند. پس مدیریت دانش یک ضرورت برای ادامه حیات سازمان می باشد. دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می‏گردد، پس حفظ دانش درون یک سازمان از مزیتهای رقابتی آن سازمان به شمار می رود (رضائيان،1382). پس با در نظر داشتن مساله مطرح شده محقق به پیش بینی توانمند سازی از طریق ساختار سازمانی و مدیریت دانش می پردازد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اظهار مساله :

امروزه توانمندسازی[4] به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد. به مقصود کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی ، سازمان ها به دانش ، نظرات ، انرژی و خلاقیت کارکنان ، اعم از کارکنان خط مقدم تا مدیران سطح بالا ، نیازمندند . جهت تحقق این امر، سازمان ها از طریق توانمندسازی مربوطه به مقصود تشویق آنان به ابتکار اقدام بدون اعمال فشار ، ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه به عنوان مالکان سازمان ، اقدام می نمایند . توانمندسازی کارکنان را قادر می سازد تا در روبرو شدن با معضلات و تهدیدها ، از مقاومت و انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند . لذا می تواند به عنوان منبعی که از آسیب پذیری کارکنان جلوگیری نماید و بذر امید را در شرایط بحرانی مانند انهدام سرمایه های مالی و از بین رفتن زندگی انسانی ، در دل آنان بکارد ، مفید واقع گردد (پاک طینت و فتحی زاده ،1387). امروزه در نظر داشتن ساختار سازمانی در توانمند سازی کارکنان اهمیت خاصی دارد . ساختار سازمانی مجموعه راههايي می باشد كه طي آن فعاليت هاي سازمان به وظيفه هاي شناخته شده تقسيم وهماهنگي ايجاد مي گردد.ساختار در يك زمان هم خالق می باشد وهم مخلوق . ساختارروابط متقابل بين اعضاء رامشخص مي كند و می تواند بر روی تعهد و خلاقیت و نواوری افراد تاثیر بگذارد. ساختارهاي سازماني ديوان سالارانه، در دنياي به سرعت در حال تغيير و رقابت و محيطهاي متلاطم جوابگو نيستند. علاوه بر اين، كاركنان متخصص ازجمله عواملي هستند كه با پديده ديوانسالاري مقابله مي كنند. كاركنان حرفه اي نبايد در پيچ و خم ديوانسالاري چنان گرفتار شوند كه نتوانند از خلاقيت خود بهره گیری كنند. راهبردهاي مبتني بر كنترل ديوانسالاري، يعني كاربرد مقررات و قوانين،رويه ها و دستورالعمل ها، سياست ها و سلسله مراتب اختيار و استاندارد كردن اموربراي يكنواخت و متناسب كردن رفتارهاست و موجب عدم ابراز عقايد وانديشه هاي كاركنان مي گردد و بي عدالتي را در توزيع قدرت ايجاد مي كند و درنهايت، موجب عدم توانايي كاركنان مي گردد. از اين رو، ساختار سازماني بايد متناسب با اهداف سازماني و ميزان توانمندي كاركنان طراحي گردد. از آنجايي كه نيروي انساني، مهمترين سرمايه سازمان ها می باشد، هر چه اين سرمايه از كيفيت مطلوب و بيشتري برخوردار گردد، احتمال موفقيت، بقا و ارتقاي سازمان بيشتر خواهد گردید. بدين ترتيب، براي بهبود كيفيت نيروي انساني بايد به ميزان بسياري کوشش كرد، زيرا اين كار به نفع سازمان و كاركنان آن می باشد. نيروي انساني توانمند،يكي از شاخص هاي عمده برتري يك سازمان نسبت به سازمان هاي ديگر می باشد. اولين گام براي توانمندسازي كاركنان، شناخت عوامل مؤثر بر آن می باشد. نتايج پژوهش ها نشان مي دهند كه ساختار سازماني، مهمترين عامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان می باشد(نفری ،1389).سازمانهای دولتی و خصوصی ومحیطی که این سازمانها در آن به فعالیت مشغولند،شدیدا تغییر یافته اند.سازمانها ناگزیرند برای سازگاری با محیط متغیر و پراز رقابت،درساختار خود تجدید نظر کرده وبدین مقصود بایستی پیش روی تغییرات محیط انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهند و همچنین برای مدیریت

سرمایه‌های دانشی خود به روش‌ها و فنون پیچیده‌تری نیاز دارند.

مدیریت دانش [5]عبارتست از:ایجاد،نوسازی،بهره گیری واهرم قراردادن دانش و دیگر دارائي های سرمایه فکری به صورت ظريف و نظام مند جهت حداكثر سازي اثر بخشي و بازدهي دانش محور كاركنان و سازمان .

تعداد صفحه :128

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.