فرمت ورد:دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید چغندرقند

دانلود پایان نامه

با عنوان :  مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید چغندرقند

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ارسنجان

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ، گروه اقتصاد

پایان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. )

گرايش: اقتصاد كشاورزي

موضوع:

مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید

چغندرقند شهرستان مرودشت

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم سری دیوشلی

استاد مشاور:

دکترمرتضی حسن شاهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه از آب به عنوان کالايي اجتماعي ـ اقتصادي ياد مي‌گردد و از آنجا که قيمت بيان کننده کميابي هر کالاي اقتصادي ديگر مي‌باشد، در نتيجه ارزش آب نيز به عنوان يک کالاي اقتصادي_اجتماعي بايد بيان کننده کميابي آن باشد. لذا اطلاع از ارزش آب در بخش هاي مختلف اقتصادي مانند کشاورزي، تأثیر تعيين کننده‌اي در مديريت منابع آبي و تقاضاي آب دارد. درست می باشد که عامل طبيعي خشکسالي در سال هاي اخير باعث كمبود آب و پايين آمدن ميزان آب قابل استحصال گرديده می باشد، اما فقدان مديريت صحيح منابع آبي، عدم تعريف درست مسئله كمبود آب و نبودن ديدگاه بلند مدت در نزد مصرف كننده به علت ضعف در اصول ترويجي و آموزشي، باعث گرديده در كشور، با مشكلات فراواني روبرو گرديم. اثرات منفي ناشي از عدم بهره برداري مناسب از منابع آب، كاهش درآمد، توليد و بازدهي در بخش كشاورزي نه تنها باعث نااميدي كشاورزان و ايجاد مشكلات مالي براي آنها گرديده، بلكه اقتصاد كشور را نيز از بهره گیری كامل از توان اين بخش براي دستيابي به توسعه محروم ساخته می باشد.

مديريت تقاضاي آب مستلزم بهره برداري بهتر و كاراتر از آب می باشد كه از طريق وضع قوانين، تدوين آئين نامه ها، بهره گیری از ابزارهاي اقتصادي و برنامه ريزي و نظارت و مشاركت بهره برداران امكان پذير مي باشد. بنابراين هدف عمده مديريت تقاضا كنترل ميزان درخواست نهاده و بهره برداري كارآمد از آب و به تعبيري توسعه در عمق مي باشد. با در نظر داشتن محدوديت عرضه منابع آبي در كشور ما به خوبي ملاحظه مي گردد كه تأكيد بر مديريت تقاضا امري لازم جهت سوق دادن منابع آبي به سمت بهره گیری پايدار از آنها مي باشد. ايجاد ديدگاه هاي نوين سازگار با اهداف توسعه پايدار منابع در نزد بهره برداران و كنترل ميزان بهره برداري از طريق ابزارهاي موجود مي تواند سرلوحه مديريت تقاضاي آب باشد (رنگانی جهرمی و محمدی، 1386). یکی از این ابزارهای مدیریت تقاضای آب نرخ گذاري صحيح آب می باشد که به عنوان يكي از مؤثرترين ابزارهاي كنترلي، در اختيار سياستگزاران منابع آب می باشد. اصولاً قيمتگذاري آب قسمت مهمي از سياستگذاري و برنامه ريزي منابع آب و مديريت تقاضاي آب می باشد. ارزش اقتصادي آب و موضوع چگونگي قيمتگذاري آن در طول دهه ها در سطح بين المللي مورد بحث قرار گرفته و با افزايش محدوديت و كميابي آب در بعضي از نقاط دنيا مانند ايران بحث قيمتگذاري و روش هاي آن در سال هاي اخير شدت گرفته می باشد. طرفداران قيمتگذاري عقیده دارند كه سياست قيمتگذاري آب به گونه معنيداري وضعيت عمليات مديريت آب را بهبود مي بخشد و اساساً به گونه جزئي يا كلي هزينه هاي خدمات آب را مي پوشاند و از طريق تأثير در رفتار مصرف كنندگان، امكان بهره گیری منطقي از آب را فراهم مي كند و از طريق تأمين سرمايه لازم نيز زمينه سرمايه گذاري در منابع پايدار به ويژه در كشاورزي آبي را مهيا مي سازد. بدین ترتیب با سياست هاي صحيح و منطقي قيمتگذاري آب مي توان بر بازده آبياري افزود و در نتيجه از مصرف بي رويه آب جلوگيري بسيار كرد. البته فرموله كردن سياستهاي قيمتگذاري بايد با ملاحظات كشش پذيري و عدم كشش پذيري تقاضاي آب در كشاورزي صورت گيرد و ابزار اقتصادي بايد با نيازهاي اجتماعي و شرايط محيطي همراه باشد(شجری و همکاران، 1388).

در سطح استان فارس بهره برداری از آب های زیرزمینی طریقه صعودی دارد و بعضی مناطق این استان مانند مرودشت از این نظر در شرایط بحرانی به سر می برد. افزایش تمایل کشاورزان به توسعه کشت محصولات زراعی، تقاضا برای حفر چاه های جدید و استحصال شدیدتر منابع آب از چاه های موجود را افزایش خواهد داد. این در حالی می باشد که اولویت اقتصاد و معیشت در استان فارس متکی به بخش کشاورزی می باشد و بیش از 95 درصد آب در این استان در بخش کشاورزی مصرف می گردد (سازمان آب استان فارس، 1392). در شهرستان مرودشت کشاورزان به مقصود حداكثر کردن سود خود مي كوشند تا هزينه استخراج و انتقال آب را به ارزش توليد نهايي آن برسانند. آنها به اين مقصود اقدام به برداشت بيش از حد آب از چاه ها، افزايش عمق چاه ها و حتي حفر غيرمجاز چاه ها می كنند. اين موضوع از يك سو نااميدي نسبت به آينده را در پي دارد و از سوي ديگر عوارض ناشي از كم آبي را شدت مي بخشد. بدین ترتیب محدوديت منابع آبي و عدم صرفه جویی در مصرف آب (برداشت بيش از حد آب از چاه ها) در شهرستان مرودشت، موضوع قیمت گذاری آب را در منطقه از اهميت ويژه اي برخوردار ساخته می باشد.

چغندرقند با سطح زیر کشت حدود 97 هزار هکتار در کشور مانند محصولات عمده و با اهمیت به لحاظ خودکفایی در تولید قند مورد نیاز داخلی می باشد (وزارت جهاد کشاورزی، 1392). متوسط طول دوره رشد چغندرقند 200 روز و متوسط آب مورد نیاز آن 8500 مترمکعب در هکتار در سطح کشور برآورد شده می باشد. این در حالی می باشد که با احتساب راندمان کاربرد آب حدود 50 درصد در اراضی فاریاب، میزان آب مصرفی براي کشت چغندرقند بالغ بر 17000 مترمکعب در هکتار براي رسیدن به 100 درصد عملکرد می باشد (کوچکی و همکاران، 1372). چغندرقند در استان فارس نیز مانند محصولات استراتژیک می باشد که داراي نیاز آبی بالایی نیز می باشد. در سال زراعي 91-1390، استان فارس با 3/12 درصد سطح برداشت چغندرقند، سومین رتبه را پس از استان های آذربایجان غربی و خراسان در كشور ر دارا می باشد. میزان توليد چغندرقند كل كشور 7/4 ميليون تن برآورد شده می باشد که معادل 6/5 درصد از کل میزان تولید محصولات زراعی می­باشد. استان فارس با 7/9 درصد سهم از توليد کشور در جايگاه چهارم تولیدکنندگان اين محصول قرار گرفته می باشد (وزارت جهاد کشاورزی، 1392). شهرستان مرودشت با بیش از 27 درصد تولید، بالاترین سهم تولید را در استان فارس در اختیار دارد (وزارت جهاد کشاورزی، 1392). نیاز خالص آبیاری این محصول در منطقه مرودشت 9570 مترمکعب در هکتار و دوره کاشت و برداشت آن از اردیبهشت تا مهر ماه می باشد ( طرح بهینه سازی الگوی مصرف آب کشاورزی).

با در نظر داشتن آن چیز که اظهار گردید و تأثیر حياتي آب در توليد چغندرقند به عنوان یکی از مهمترین محصولات این منطقه و نیز با در نظر گرفتن نياز آبي نسبتا بالای آن، این مطالعه با اهداف تخمین تابع تولید چغندرقند، تعيين كشش قيمتي تقاضاي آب و ارزش بهره وری نهايي(ارزش اقتصادی) آب در توليد چغندرقند و همچنين تعيين قيمت تمام شده آب و مقايسه آن با ارزش بهره وري نهايي آب در توليد چغندرقند در شهرستان مرودشت صورت گرفت. به دنبال تعيين ارزش اقتصادي آب در منطقه امید می باشد با مديريت صحيح اقتصادي، بهره گیری از منابع آب اين منطقه را به طريقي برنامه‌ريزي نمود که ضمن حداکثر بهره گیری از امکانات، موجبات حفاظت منابع آب منطقه را فراهم آورد و از طرفي با تعيين ارزش آب زمينه را براي صرفه‌جويي و جلوگيري از اسراف مهيا نمود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعداد صفحه :90

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

این نوشته در مهندسی کشاورزی - دامپروری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.