دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي

دانلود پایان نامه

با عنوان : عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد(M.A)

گرایش: جامعه شناسي

عنوان :

عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي

(مطالعه موردي: روزنامه همشهري )

استاد راهنما :

دكترحسين آقاجاني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

     یکی از مشخص ترین ویژگی های نظام اقتصادی جوامع امروزی ، توسعه تقسیم کار بسیار پیچیده و گوناگون می باشد . به سخن دیگر به تعداد بیشماری مشاغل مختلف ، که افراد در آن تخصص دارند تقسیم می گردد ، کار می تواند به عنوان وظایفی تعریف گردد که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی می باشد که نیازهای انسانی را برآورده می سازد . شغل یا پیشه ، کاری می باشد که پیش روی مزد یا حقوق منظمی انجام می گردد.

“حالات روانی فرد هنگام کار کردن ، طیف وسیعی دارد که ممکن می باشد نارضایتی شروع گردد و تا غم و افسردگی و حالات شدید عصبی پیش رود و یا برعکس ، با رضایت شغلی شکوفایی استعداد و در نهایت شادمانی در حین کار همراه باشد ، این درجات و مراتب عاطفی مختلف که در حین کار بروز می کند برحسب قالب های اجتماعی و فرهنگی به صور گوناگون ظاهر می گردد.کار از نظر اجتماعی در شکفتگی و تحرک تمدن ها و از نظر فردی در تحقق شخصیت فرد و سرنوشت خاص او مؤثر می باشد” ( توسلی،1375 : 13 ) . صرفنظر از این که شغل افراد چه باشد ، آنان نسبت به آن احســــاسات ارزیابی کننده ای دارند . آنان نسبت به مطـــلوبـیت آنـــچه که انجام می دهند نظـــری کلی دارند . خشنودی شغلی به عنوان ابزار ارزشیابی کننده شغل فرد ، بازتاب نیکویی از این احساسات و توجه ها می باشد که در طی 50 سال اخیر جنبه های مهم از پژوهش های سازمانی ، صنعتی و کار و شغل به شمار می آمده می باشد .

بدون شـك ،شالـوده ثروت هر سـازماني را كاركـنان آن در قالـب دانـش ها و مهارت ها و انگيزه هايشان تشكيل مي دهند. امروزه برخورداري از چنين ثروتي از آن جهت حائز اهميت می باشد كه در آينده منشاء اصلي برتري، در تكنولوژي جديد ريشه نخواهد داشت بلكه تابع ابتكار اقدام، خلاقيت ، تعهد و توانمندي نيروي انساني خواهد بود.

گذر زمان پرشتاب واجتناب ناپذیر می باشد. آن چیز که دراین میان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد در نظر داشتن عامل دیالكتیک فرهنگی می باشد. دیالكتیک فرهنگی به معنی در نظر داشتن ریشه ها وسنتهای قومی وبومی ازیک طرف بهره گیری ازنوآوریها وتکنیک های جدید وجهانی از طرف دیگر می باشد. بریدن ازریشه ها واصالت ها، بی هویتی به دنبال دارد ونتیجه توجه نکردن به تکنیکها ونو آوریها، ارتجاع وعقب ماندگی خواهد بود. اصل دیالكتیک فرهنگی در مجموع حوزه های تخصصی علوم ودر تمام جنبه های زندگی قابل پیاده شدن واجرا می باشد. ومهمترین عامل برای پویایی ورشد به شمار می رود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

متخصصان ،نیروی انسانی را مهمترین وبنیادی ترین سرمایه هر سازمان می دانند که توسعه کارایی وبالندگی آن وابسته به کارکرد شایسته ودرست این نیرو می باشد. مدیریت سازمان برای کارا کردن نیروی انسانی بایستی راهبردهایی بیندیشد تا بواسطه آن رضایت شغلی بدست آید ومتبلور گردد.

انتخاب روزنامه همشهری به دلیل این می باشد که یکی از پرتیراژترین و موثرترین رسانه های کشور می باشد . پژوهش حاضر درپی عوامل موثر برمیزان رضــایت شغلی کامندان روزنامه همشهري که یکی از جلوه های فرهنگ و بهره وری می باشد می باشد تا با شناخت وبه کارگیری هرچه بیشتر این فنون درسازمان به نحو مطلوبتری به اهداف برسیم. و اين روزنامه بتواند خودش را با شرایط متغیر محیطی سازگار نماید وبتواند جوی به وجود آورد که با کمک کارکنان که با میل ورغبت بدون اعمال زور می باشد معضلات سازمان راحل كند .

1-2:اظهار مسأله

     برنامه پیاده سازی رضایت شغلی دربسیاری از سازمان ها مورد توجه قرار گرفته وبسته به میزان درک وتوانایی مدیران ومشاوران دیگر دربرنامه موجب تأثیراتی درسازمان گردیده می باشد. اما دربسیاری از این برنامه ها علی رغم کوشش فراوان مدیریت موفقیت چندانی به دست نیامده می باشد. شاید بتوان گفت رایج ترین علت شکست این برنامه ها عدم درک صحیح محتوا وعمق پیام دیدگاه رضایت شغلی می باشد. دربسیاری از موارد مدیران رضایت شغلی را ابزاری جهت اصلاح بخشهایی از فعالیت های سازمان خود می دانند. اما نکته اصلی اینست که مسأله رضایت شغلی درحقیقت یک توجه جدید در مدیریت سازمان می باشد که بایستی برمبنای این توجه چارچوب مدیریت سازمان تشکیل گردد. درصورتیکه سازمان ها به این اصل توجه ننمایند تنها به ظواهری از توجه رضایت شغلی دست خواهند پیدا نمود. “اکثراً این ظواهر نیز به دلیل عدم سازگاری سازمان ،مدیریت سازمان به تدریج به فراموشی سپرده می شودو ره آورد چندانی برای سازمان دربرندارد” (داوودی منفرد،5:1383 )

در سازمان ها یکی از عوامل مهم مؤثر بر بهره وری ، همانا رضایت   شغلی بالای نیروی انسانی می باشد ، یعنی اگر رضايت شغلی که یکی از جنبه های مهم زندگی یک فرد می باشد حاصل نگردد ، این عدم رضایت باعث عدم رضایت از کل زندگی و نتیجتاً باعث کاهش بهره وری فرد در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی می گردد . پس سازمان ها و نهادها و ادارات در کنار کوشش در جهت افــزایش سطح سواد ، دانش و نیز میزان ســلامت و مهارت های فرد ، بایستی بسترهای مناسب ترفیع و ارتقاء و نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تشویق و تنبیه را در جهت افزایش رضایــت شغلی کارکنان با چشم انداز افزایــش بهره وری و سر انجام توسعه در دستور کار قرار دهد .

“رضايت شغلي پديده اي می باشد كه از مرز سازمان و شركت فراتر مي رود و آثارآن در زندگي خصوصي افراد و خارج از سازمان نيز نظاره مي گردد. رضايت شغلي ، شامل مجموع توجه هاي مثبت فرد نسبت به شغلش بوده و به معناي دوست داشتن وظايف شغلي و شرايطي می باشد كه اشتغال در آن انجام مي گيرد. ناگفته پیداست كه كاركنان داراي رضايت شغلي بالا، ‌بارورتر هستند،‌ تعهد بيشتري به سازمان دارند ،‌ نگران كيفيت كارشان هستند و ماندگاري بيشتري در شغل خود دارند”(عربخواني ، 17:1388).

رضايت شغلي پديده ايست كه مي تواند شامل رضايت از ماهيت كار ، رضايت از مديريت ، همكاران ، رضايت از حقوق و مزايا،‌ رضايت از هنجارهاي سازماني،‌ رضايت از شرايط فيزيكي كار ،‌ رضايت ازميزان امنيت ابزار كار و رضايت از خدمات و امكانات رفاهي باشد .

   تحقیقات انجام شده در زمینه رضایتمندي شغلی در ایران حاکی از آن می باشد که عوامل متعددی زیرا جنسيت، تأهل ،نوع کار، عوامل انگيزشي ، دستمزد و … بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر گذارند. این در حالی می باشد که بعضی تحقیــقات بر ارتباط میان رضایت شـــــغلی و بهره وری تأکید دارند (خاكسار هرسيني،137:1378 ). تحقیقات خارجی به خوبی این ارتباط را به تصویر کشده اند. پس، آمار منطقی و قابل اعتمادی که بتوان بر اساس آن میزان رضایتمندي شغلی را در میان کارمندان ادارات و سازمان های مختلف سنجید در دست نمی باشد وگویی اراده ای نیز در میان اغلب مسئولان و مدیران برای سنجش میزان رضایتمندی شاغلان، مطالعه عوامل اجتماعي موثر بر رضایت شغلی آنان و به کارگیری راهکارهای افزایش آن وجود ندارد. این موضوع می تواند ذهن هر جامعه شناس حوزه کار و شغل یا سازمان ها را به خود مشغول دارد و به سئوالی برای آغاز پژوهش بدل گردد. بنا بر اين ، سنجش میزان رضایت شغلی و برآورد عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در نزد کارکنان روزنامه همشهري برآمده از چنین پیش زمینه ای می باشد.

امروزه موئسسات فرهنگي وخدماتی همچون روزنامه همشهري ،میزان رضایت مشتری را معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند واین طریقه همچنان در حال افزایش می باشد. همچنین مشتری در رضایت اوچیزی می باشد که به رقابت درسطح جهان برمی گردد. دستیابی به چنین حدی از رضایت شغلی مشتری ممکن نیست مگر درسایه یک سیستم کیفیت مناسب به طوری که مطمئن شویم برای نیازمندی ها وانتظارات همیشه متغیر مشتریان پاسخ دهی مناسبی از طرف سازمان هست.

کوشش های بهبود سازمان جهت افزایش تاثیر سازمان ،حل معضلات وتطابق با محیط در حال تغییر وپویایی می باشد. بهبود سازمان جهت بهبود منابع انسانی می کوشد تا موقعیت هایی فراهم آورد که افراد موفق باشند وآگاهی ومشارکت ونفوذ دردیگران را افزایش دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه :164

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.