منبع تحقیق : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات : تعیین موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

دانلود پایان نامه

با عنوان :  تعیین موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عنوان :

تعیین موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزاينده اي با محيط هاي پويا و در حال تغيير مواجه اند، بنابراين به مقصود بقا و پويايي خود مجبورند كه خود را با تغييرات محيطي سازگار سازند. به بيان ديگر با در نظر داشتن سرعت شتابنده تغييرات و تحولات علمي، تكنولوژيك، اجتماعي، فرهنگي و… در عصر حاضر، سازمان هايي موفق و كارآمد محسوب مي شوند كه علاوه بر هماهنگي با تحولات جامعه امروزي، بتوانند مسير تغييرات و دگرگوني ها را نيز در آينده پيش بيني كرده و قادر باشند كه اين تغييرات را در جهت ايجاد تحولات مطلوب براي ساختن آينده اي بهتر هدايت كنند(قائمي، 1380)،چراکه »تنها با بهره گيري خلاقانه از تغيير، براي هدايت كردن خود تغييرات می باشد كه مي توانيم ،از آسيب شوك آينده در امان بمانيم و به آينده اي بهتر و انساني تر دست يابيم»(تافلر [1]،1373)

به گونه كلي مي توان گفت سازمان هاي موفق سازمان هايي هستند كه اعضاي خود را در سطوح مختلف سازماني در فرآيندهايي كه منجر به بروز ابتكار، نوآوري و تحول اثربخش در مديريت و سازمان مي گردد، درگير كرده ودر مقابل تغييرات محيطي از خود انعطاف نشان مي دهند. عنصر محرك نوآوري و تحول در بخش خصوصي،رقابت می باشد كه باعث ميشود سازمان هاي پيشتاز در بازار رقابتي با بهره گيري از نوآوريهاي فناورانه و تحولات سازماني، به گونهاي كارآ و اثربخش ابراز وجود نمايند.اماروند عمومي در سازمان هاي غيردولتي ايران مؤيد اين مطلب می باشد كه شرايط حاكم بر اين سازمان ها سنتي و غيركارآفرينانه می باشد و بنظر مي رسد كه يكي از مهمترين دلايل ناكارآمدي سازمان هاي غير دولتي در ايران ناشي از فقدان كارآفريني سازماني باشد و همچنين در بخش دولتي كشور ما رقابت وجود ندارد، پس بستر براي نپرداختن به تغيير، تحول، نوآوري و كارآفريني به معناي واقعي و علمي آن فراهم ميشود و اين موضوعي نگران كننده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1بيان مساله

سازمان های هوشمند بایستی به دنبال ایجاد شرایطی باشند که بتوانندافراد خلاق و کارآفرین را هرچه بیشتر جذب ،مدیریت و نگهداری کنند تا از مزایای کارآفرینی سازمانی هرچه بیشتر بهره مند شوند(صمدآقائی،1378،ص1). سازمان ها بایستی به گونه پیوسته با ترکیب جدیدی از منابع ،مزیتی جدی فراهم آورند. اینجاست که اهمیت نیروی بشر خلاق و به بیانی دیگر ،کار آفرینان سازمانی برجسته میشود وجود بستر منا سب برای فعالیت های کار آفرینانه در سازمان ها و همچنین محیط بیرونی پشتیبانی کننده از این گونه فعالیت ها از مهمترین عوامل کار آفرینی سازمانی به شمار می طریقه(جدی ،زنجانی،1380).به علاوه امروزه سازمان ها نمی توانند با اندکی افراد خلاق و کار آفرین بر رقبای خود فایق آیند ؛آنها بایستی شرایطی را فراهم سازند تا همه کارکنان روحیه کار آفرینی پیدا کنند و بتوانند فعالیت های کار آفرینی فردی و گروهی خود را به راحتی به اجرا در آورند.ایجاد چنین سازمان هایی در گرو عوامل کلیدی همچون شناخت شرایط محیطی ،درک عواقب وضع موجود،احساس نیار به تغییر اساسی ،شناخت ویژگی ها و اهمیت کارآفرینها ،شناخت ویژگی های سازمان کارآفرین و ایجاد بستر مناسب برای جذب کار آفرین ها می باشد.(صمد آقائی،1378)

قرن جدید به دنبال راهبرد های سازمانی می باشد که به شدت بر نوآوری تمرکز دارد.نوآوری مداوم (براساس محصولات،فرآیندها،ساختارها و امور روزمره اداری )و توانایی رقابت های موثر در بازارهای بین المللی مانند مهارت هایی هستند که انتظار می رود به گونه فزاینده ای بر عملکرد سازمان ها در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم تاثیر بگذارند(2001،Hadytts، Kuratko)

به دلیل کمبود منابع مالی از یک طرف وانتظارات متفاوت اجتماعی ،اقتصادی و رقابت موجود بین بانک هاکه مرتبط با مباحث موانع کارآفرینی سازمانی (داخلی ،محیطی،برآیندی )می باشد،بانک ها مانند سازمان هایی می باشند که مجبورند در جهت پاسخگویی به این نیازها ، به سمت کارآفرینی حرکت کنند.علیرغم این نیاز،بانک ها مانند بانک مسکن با موانع متعددی در بروز فعالیتهای کارآفرینانه روبرو می باشد، لذا در این پژوهش به مطالعه موانع کارآفرینی سازمانی درمدیریت شعب جنوب غرب شهر تهران پرداخته تا ازاین طریق به این سوال ها پاسخ داده گردد .

-موانع کار آفرینی سازمان در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران کدامند؟

-کدامیک از این موانع دارای رتبه بالاتری می باشند؟

1-2هدفهای پژوهش

اهداف اصلی :

-تعیین موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

رتبه بندی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

 اهداف فرعی:

-تعیین موانع داخلی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران.

-تعیین موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران.

-تعیین موانع برآیندی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

-ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

1-3اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن

امروزه توسعه فعالیت های اقتصادی و کار آفرینی راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می گردد . توسعه فعالیت های اقتصادی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به مقصود ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی تلقی شده و لذا تأثیر شایسته ای برای حضور فعال تر در بازارهای جهـانی ، مقابله با رقبا، اشتغال زایی پایدار ، توسعه عدالت ، کاهش فقر و حل معضلات بخش های عمومی و خصوصی دارد . بی شک توسعه فعالیت های اقتصادی به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و معضلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسائی و رفع موانع آن می باشد . ظرفیت سازی برای توسعه فعالیت های اقتصادی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت های کار آفرینی با رویکرد بازار محور و بر اساس نیازهای جامعه در همه سطوح آموزشی می باشد و از سوی دیگر نیازمند شناخت و رفع موانع در ایجاد زمینه های مناسب در راستای توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی می باشد .

در جهان امروز بانکها ازارکان اقتصادی و منشاء تغییر و تحولات مهم به حساب می آید. بنابر این بانک ها بامشکلات روز افزونی برای حفظ و ار تقای وضع وجود خود در بازار دارند و بسیار ی از آنها مجبورند که ماموریت و راهبرد های کلی خود را دوباره ارزیابی کنند.شایان ذکر می باشد که اجزا وعناصر اصلی راهبرد کار آفرینی در سازمان های غیر انتفاعی همان اجزا و عناصر راهبردکار آفرینی در سازمان های انتفاعی یعنی پیگیری فرصت ها،فرهنگ سازمانی ،توانمندی کارکنان،ساختار و ارتباطات ،پاداش و قدر دانی ،کار گروهی ،خلاقیت و کار آفرینی در نظر گرفته می گردد. یکی از راههای پاسخگویی سازمان ها به الزامات محیطی و پشتیبانی ا ز ماموریتشان بهره گیری از کارآفرینی سازمانی می باشد (2000،Dubinsky،Sandra).اهمیت کار آفرینی به آنجا رسیده می باشد که بعضی از صاحبنظران آن را یکی از عوامل تولید،مانند سرمایه و کار (به غیر از نیروی انسانی )،می شناسند و آن را موتور توسعه اقتصادی می دانند.سالهاست که موضوع کار آفرینی در کشور های توسعه یافته مورد توجه دانشمندان ،مسئو لان و مردم قرار گرفته و به صورت یکی از پر طرفدار ترین رشته های دانشگاهی در آمده می باشد(صمد آقائی ،1377).همچنین با در نظر داشتن افزایش سریع رقبای جدید و احساس حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمان ها و نیز از دست دادن بهترین نیروهای کاری ،ضرورت کار آفرینی در سازمان ها جدی می باشد(احمد پورداریانی،1378)

شركت ها و سازمان هاي عصر حاضر به سمت رقابت شديد حركت مي كنند و هر روز بر ميزان آن افزوده مي گردد. بانك ها نيز مانند مشاغل و كسب و كارهايي هستند كه رقابت در آنها افزايش يافته و هر روز بر ارائه خدمات، سرعت و تسهيل فرآيند خدمات دهي آنها افزوده مي گردد. بانك هاي كشور ما نيز متوجه اين ديدگاه شده اند و از طرف ديگر دولت محترم نگاهي ويژه در خصوصي کردن آنها به مقصود همراستا کردن شان با بانك هاي جهاني دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه :188

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در علوم ارتباطات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.