دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

تکه ای از متن پایان نامه :

اين موضوع دادگاه بايد از متهم بررسي نمايد كه آيا واقعاً قدرت اداي تكليف را داشته و چگونه در مقابل تهديد و فشار فرد توان دفاع و مقابله از او سلب شده می باشد و بر اين اساس شخص را واجد و يا رافع مسئوليت بداند.[1]

 

 

 

 

در بخش حدود در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، حد زنا در چهار مورد قتل ذگر شده می باشد مانند اين موارد چنان كه در بند «د» ماد‌ة 82 ق.م.ا. آمده می باشد زناي به عنف و اكراهي مي باشد كه موجب قتل زاني اكراه كننده می باشد.[2] اگر زاني و زانيه با رضايت همديگر مرتكب زنا شوند و غير محصن باشند مجازات آنان صد ضربه شلاق می باشد و اگر محصن يا محصنه باشند مجازات آنان سنگسار می باشد، اما اگر زنا بدون رضايت باشد مجازات اكراه كننده قتل خواهد بود. تشديد مجازات فرد اكراه كننده در جرم زنا بيشتر از جهت ميزان قبح اقدام و تشويشي می باشد كه در اذهان عمومي و اجتماع به جاي مي گذارد ، به همين خاطر قانون گذار به طور خاص و جدا از ماده اي كه به طور كلي راجع به اكراه پرداخته، به اكراه در باب زنا اشاره داشته می باشد. يعني با در نظر داشتن[1]. اردبيلي، محمد، حقوق جزاي عمومي، جلد 2، ص 93.

[2]. حد زنا در موارد زير قتل می باشد و فرقي بين جوان و غير جوان و محصن و غير محصن نيست.

الف: زنا با محارم نسبي

ب: زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني می باشد

ج: زناي غيرمسلمان بازي مسلمان كه موجب قتل زاني می باشد.

د: زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده می باشد.

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.