دانلود فرمت word : دانلود پروژه اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي – قسمت اول

دانلود پایان نامه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از زمانيكه حركت تلفيق كردن شركتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز گردید، اقتصاددان هاي آمريكايي بطور مجدد در حيطه اي علاقه مند بوده اند كه در آن اندازه بزرگ براي كارآيي تجاري لازم می باشد. آيا حركت تلفيقي لازم بود، آيا قاعده استدلالي از لحاظ اقتصادي توجيه پذير بود، آيا اين آن صنعت تلفيق شده بدون از دست دادن كارايي خود مي تواند به گزينه هاي كوچكتر تبديل گردد؟ اين مقوله پيوسته سؤال حائز اهميت براي دانشجويان تاريخ صنعتي اخير و خط مشي مخالف تشكيل اتحاديه هاي بزرگ صنايع معاصر بوده می باشد. در سه دهة گذشته با اين تفكر كه كارخانه يا اندازه شركت به كارآيي ساختار يا ختم در هزينه متوسط بلندمدت يا نمودارهاي ترازي مربوط مي گردد اختصاص هاي بيشتري وجود داشته می باشد و تحقيقاتي پيرامون اشكال و موقعيت هاي آن نمودارهاي ترازي در صنايع متفاوت و قراردادن كارخانه هاي موجود و شركت ها روي آنها وجود داشته می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

از ديدگاه اقتصاددان، اقصاددان شايسته، دانش بخاطر نمودارهاي ترازي خود در صنايع خاص مشخصاً بدون اهميت می باشد. فقط كوتاه انديشي ممكن می باشد يادگيريش را بدون هدف بزرگتر مبني بر اينكه چگونه يك كارخانه بايد پيوستگي هاي زيادي داشته باشد تا كمترين هزينه توليدي را داشته باشد يا يك شركت اتومبيل چند ماشين مسافربري بايد داشته باشد تاهزينه هاي توليدي خود را به حداقل كاهش دهد. اما استنباطهاي بدست آمده از اين دانش ممكن می باشد به چندين روش حائز اهميت باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اول، تناسب برونداد كلي صنعتي كه يك كارخانه يا شركت بايد داشته باشد تا با كارايي منطقي حدي را مشخص سازد كه در آن تراكم سازي در آن صنعت با ادامه دادن كاهش هزينه هاي توليدي بهينه مي گردد. در هر صنعتي معيارهاي حداقلي كارخانه يا شركت كه براي كمترين هزينه هاي توليدي نياز می باشد. وقتي اين معيارها بعنوان درصدهاي معيار يا ظرفيت كلي صنعت بيان مي گردد و بصورت نمودارهاي ترازي در ظرفيت هاي كوچكتر يكي مي شوند تا معيار تراكم سازي كارخانه ها يا شركت ها را كه براي كارآيي منطقي در صنعت لازم هستند را تعيين كند.

دوم، همان ارتباط كفايت توليدي در تناسب بازار توسط كارخانه يا شركت در هر صنعتي ارائه مي شودتأثير عميقي روي رقابت بالقوه يا روي جابجايي شركت هاي جديد براي وارد شدن به صنعت دارد. اگر يك كارخانه يا شركت لازم گردد كسر قابل محسوسي برونداد صنعت را داشته باشد كه بطور منطقي داراي كفايت باشد اقتصادهاي معياري هيچ بازدارنده اي را به ثبت سواي نيازهاي سرمايه اي مطلق ارائه نمي دهد. ولي اگر يك كارخانه يا شركت بايد به برونداد صنعتي بطور حائز اهميت اضافه گردد تا كارآيي داشته باشد و در صورتي كه با اضافه شدن اندك بطور نسبي كارآيي نداشته باشد، ثبت در عيار داراي كفايت قيمت هاي فروش صنعتي را پائين تر مي آورد يا باعث واكنش هاي نامناسب توسط شركت هاي تأسيس شده مي گردد. در صورتيكه ثبت در معيارهاي كوچكتر ممكن ايت باعث يك داوطلب حضور هزينه اي قابل ملاحظه اي داشته باشد در اين وضعيت شركت هاي تأسيس شده ممكن می باشد قيمت ها مقداري بيشتر از سطح رقابتي بدون جذب كردن ثبت داشته باشند. در كل“وضعيت ثبت” از طريق معياري كه در آن شركت هاي تأسيس شده مي توانند بالاي سطح رقابتي بدون اينكه ثبت مشكل تر گردد اندازه گيري مي شوند و آن بعنوان نسبتي از برونداد شركت ايده آل در افزايش هاي بروندادي صنعتي مي باشد.

سوم، مقدار پول لازم براي سرمايه گذاري در يك كارخانه يا شركت داراي كفايت كه از طريق اندازه آن تعيين مي گردد روي موجوديت لزوم سرمايه اي براي ثبت جديد تأثير خواهد گذاشت. وقتي جريان هاي تساوي حقوق و سرمايه قرضي در يك دامنه اي براي سرمايه گذاري بخش لازم باشد آنها يا بطور مطلق محدود مي شوند يا بطور مثبت به نرخ سود مربوط مي شوند و دلارهاي لازم براي تأسيس يك كارخانه داراي كفايت يا شركت مشخصاً روي وضعيت ثبت در صنعت تأثير خواهد گذاشت. در انتها، مقايسه اي از معيارهاي كارخانه ها و شركت هاي موجود در هر صنعت با كارآيي ترين معيارها مشخص خواهد كرد كه آيا كارخانه ها يا شركت ها داراي كفايت اندازه اي خواهند بود يا آيا الگوي مقايسه اي موجود با كارآيي منطقي همخواني دارد يا خير. آيا تراكم كارخانه يا شركت فراتر از حد لزوم مي باشد، فراتر از حد مورد اندازه می باشد يا از نقطه نظر كفايت توليدي به اندازه كافي نيست؟ دانش پيرامون نمودارهاي معياري قبلا به جواب نياز دارد.

گرچه اطلاعات پيرامون ارتباط كفايت در معيار داراي مقداري اهميت می باشد. از طريق تحقيق غيرتجربي نسبتاً چيز اندكي در اين دانش توسعه وجود داشته می باشد. اقتصاددان ها اساساً به تخصص هاي ترجيحي و تعميم هاي كيفي در معيارگسترده متكي بوده اند.

يك ديدگاه رايج آمريكايي اين می باشد كه اقتصادهاي كارخانهاي در معياربزرگ خيلي هست و كفايت كارخانه ها به بزرگي كه ساخته مي شوند ممكن می باشد واگذار گردد اما اقتصادهاي فراتر شركت هاي چند كارخانه اي وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد از لحاظ پولي در محدوديت شاخص هستند و بنابراين بعنان موضوعي از خط مشي اجتماعي توجيه پذيري ندارند. در حالت غايي آن بحث اين می باشد كه افزايش اندازه شركت فراتر از موردي كه يك كارخانه داراي كارآيي بطور نرمال باعث كاهش هزينه ها نمي گردد و بنابراين نمودار معياري تقريباً براي بعضي موارد فراتر از اين نقطه بصورت افقي می باشد. ديدگاه بريتانيايي عمده كه توسط نويسنده هايي مانند ؟؟ ،‌فلورانس و اي. اي، جي. رابينسون بيان شده می باشد باور بيشتري را در اقتصادهاي تأييد شده در مورد شركت هاي بزرگ ارائه مي دهد. هر دو مكتب به تعميم هاي كيفي و امتحان نشده از لحاظ مالي در مورد تكنيك هاي توليدي و تجاري اتكاء دارند كه واكنش هزينه هاي توليدي به متغيرها در معياركارخانه يا شركت تعيين مي كنند. هنوز علي رغم طبيعت شديداً انگاره اي اين نوع اطلاعات معمول می باشد. فرض داشته باشيم كه مثال هاي متعددي از هر دو نوع صنايع داراي توليد مخصوص مي باشد مواردي كه در آنها اين اقتصادهاي اينگونه نيستند  و چيز ديگري دارند.

تحقيق فرض مستقيم چيز زيادي را به دانش ما در ارتباط با نمودارهاي معياري اضافه نكرده می باشد. بررسي هاي اساسي كه از داده هاي هزينه اي حسابداري بهره گیری مي كنند در منوگراف TNEC شماره 13، و در كار بعدي انجام شده توسط جي،ام، بلير در ارتباط با كميسيون تجارت فدرال يافت مي گردد. متأسفانه صنايع مورد بررسي قرار گرفته شده خيلي كم هستند و دوره هاي زماني مورد بررسي قرار گرفته خيلي انتزاعي و اختصار هستند و كاربرد و تفسير داده هاي آماري در اكثر موارد خيلي در معرض سؤال قرار داده مي گردد كه هيچ تعميم قابل اعتمادي در مورد  نمودارهاي ترازي نمي تواند از بدنه اين فرايند بدست آورد. وفور بيشتري در روش داده هاي معيار – سودي در ارتباط با شركت ها با اندازه هاي متفاوت هست اما در اينجا اين فرضيات كه بطور نرمال براي بحث كردن لازم هستند تأييد نمي شوند و سودهاي بالاتر در هزينه هاي پائين تر خيلي متعدد هستند كه هر تلاشي براي انبساط كردن نمودارهاي ترازي از معيارهاي سودي دچار اختلال مي كند.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

گاهي اوقات بعضي اطلاعات رضايتبخش تر براي چند صنايع كم از طريق برآوردهاي مهندسي نمودار ترازي براي شركت يا كارخانه پديد آمده می باشد. اما در كل اطلاعات ما به گونه اي می باشد كه ما آمادگي نداريم چيز زيادي در مورد نمودارهاي ترازي و كاربردهايشان بگوئيم.

.I حيطه بررسي كنوني

در ارتباط با بررسي اخير پيرامون وضعيت ثبت در صنايع سازندگي امركايي ممكن می باشد داده هاي بيشتري پيرامون اقتصادهاي ترازي توسعه داشته باشد. قسمتي از اين اطلاعات ارائه شده در اينجا به هر كدام از صنايع توليدي انتخاب شده بيست گانه مربوط مي گردد: (1) ارتباط ظرفيت برونداد كارخانه داراي كمترين هزينه تا ظرفيت بروندادي صنعت ،‌همراه با شكل نمودار ترازي كارخانه در اندازه هاي كوچكتر (2) ارتباط ظرفيت يك شركت داراي كمترين اندازه هزينه اي در ظرفيت صنعت و نمودار ترازي شركت در ظرفيت هاي كوچكتر و (3) مقدار مطلق سرمايه پولي لازم براي تأسيس يك كارخانه ايده آل و يك شركت ايده آل در دهه جاري

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید