فایل تحقیق : دانلود پروژه تكنولوژي و پيشرفتهاي كيفي در شركتهاي مكزيك – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

گرچه دست يابي به مسير پيشرفت محلي متمايز مي باشد، آنان بايستي با فرد ديگر در تعامل بوده و آنان را نمي توان مجزا از هم كرد. به عنوان مثال یاد شده می باشد كه R&S براي اطمينان از افزايش آگاهي در سطح تكنولوژي مورد نياز می باشد. علاوه بر ابداع و اختراع يك سري پيشرفتهاي تكنولوژيكي تحت تأثير بوده و شامل مراحلي ميباشد كه در آن رسيدن به تكنولوژي از خارج صورت مي گيرد. بر اساس مدل بدست آمده از NIS توسط Nasierowski و Arcelus اطلاعات بدست آمده در طریقه فني در مكزيك، كانادا و آمريكا مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اين مباحث در جدول 1 آمده می باشد. اين جدول شامل اطلاعات بدست آمده از شيلي و ارژانتين مي باشد. اين جدول علاوه بر آن مربوط مي گردد به 2 كشور كه مورد بررسي قرار گرفته می باشد. اطلاعات ايجاد شده در اين جدول را مي توان مورد بررسي قرار داد و اين به خاطر مسائل و مشكلات با يك سري اطلاعات و آماري از اين نوع:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-2: شرايط مربوط اختراعات در تكنولوژي: جنبه هاي كيفي:

شرايطي كه بهره گیری از برنامه هاي تكنولوژي و كابرد آن را تغيير مي دهد. اساساً بحث در مورد اين موارد به صورت جزئي مشكل به نظر مي رسدو اين بدليل درجه بالاي سود بين اين جنبه ها مي باشد كه مربوط مي گردد كه پيشرفت تكنولوژي و به دليل مسائل مربوط به عملگرايي، بنابراين تصميم گرفته ايم كه از WCR به عنوان يك معياري براي ارزيابي شرايط و برنامه هاي مربوط به تكنولوژي در مكزيك بهره ببريم. در جدول 1 و 2 توضيحاتي در ارتباط با يك سري شاخص هاي انتخابي ارائه شده می باشد كه در ارزيابي از آن بهره گیری شده می باشد و علاوه بر آن با طبقه بندي موارد فوق در مكزيك ، ارزش اين شاخصها و نام 2 كشور با سطح بالاي طبقه بندي مواجه مي باشد.

4-2- ويژگيهاي فرهنگي و بهره گیری از آن

فرهنگ اکثراً به عنوان يك شاخصي از تكنولوژي به حساب مي آيد. بويژه تأثیر مهمي در افرادي كه با اين تكنولوژيها سر و كار دارند بازي مي كند جدول 4 برخي از ويژگيهاي مربوط به آن و علاقه به آن را زماني كه از تكنولوژي با ويژگيهاي فرهنگي بهره گیری مي نماييم.

25: توليد مجدد فن آوري و کوشش كشور مكزيك:

قبل از آغاز بحث بيشتر در ارتباط با شركتهاي مكزيكي كه از يك سري نوآوريهاي كيفي/ تكنولوژي در اين زمينه بهره گیری مي كنند يك مسئله بسيار حائز اهميت می باشد: وجود 2 نوع تمايز در مكزيك:

تفاوت بين اين دو را مي توان با يك مثالي آورد به عنوان مثال تفاوت بين شواهد آماري از يك سو و مطالعات موردي از سوي ديگر منجر به يك سري برنامه هاي كيفي مي گردد. و مطالعات موردي در ارتباط با نتايج مثبت در بهره گیری از برنامههاي كيفي علاوه بر آن تمايزات متوالي بين 2 بخش يعني اقتصاد مكزيك و جامعه مكزيك ديده مي گردد. ضعيف و قوي، تحصيلكرده و با سواد. افرادي كه نياز به كيفيت را درك مي كنند و آن دسته كه ديدگاههاي كيفي بر اساس جريانات موجود در اين نوشته ها و مقالات در سراسر جهان صورت مي‌دهند.

بنابراين در ارزيابي موارد فوق قرد بايد اين امر را مد نظر قرار داد كه يك سري مشاهدات مربوط مي گردد به جريانات مخالف و همچنين منجر به مقادير متوسط آماري مي شوند كه اکثراً به هم نامربوط مي شوند. همچنين نظاره شده می باشد كه مكزيك در زمينه اختصاص و پرداخت به تحصيل، كيفيت در طریقه فني به همراه ديگر كشورهاي ديگر كار كرده می باشد. بر اساس WCR مكزيك در ميان كشورهاي ديگر از نظر اقتصادي داراي رتبه 35 تا 40 مي باشد. براي برخي ها اين مي تواند يك ارزيابي مطلوب به حساب آيد هرچند با وجود 170 كشور موجود در جهان چنين، رتبهاي موجود مي باشد. براي برخي ديگر طبقه بندي مكزيك با يك سري نگرانيهاي مواجه می باشد حدود 45 كشوري كه توسط WCR مورد طبقه بندي قرار گرفته اند 95 درصد فعاليت اقتصادي جهان را انجام مي دهند.

بر اساس اين ارزيابي مشكلات عديده اي در بهره گیری از طریقه كيفي كه منجر به يك سري راهكارها در مكزيك شده می باشد هست.

فرهنگها چه فرهنگهاي ملي و چه فرهنگهاي راهبردي به سوي تكنولوژي و كيفيت در كشورهاي مكزيكي در حركت مي‌باشد و تلاشهاي زيادي به مقصود قرار دادن توسعه و تكنولوژي در اين مسير صورت گرفته می باشد كه موفقيت در آينده را تضمين خواهد كرد. بررسي هاي صورت گرفته در جدول 3و 4 نشان مي دهد كه شركتهاي مكزيكي در جذب تكنولوژي هاي خارجي با يك سري مشكلاتي مواجه بودند بويژه از آنجاييكه فاصله قدرت موجب يك سري ارتباطات مي گردد كه مي تواند به رشد و پيشرفت Hauntas كمك نمايد: ابزاري براي پيشگيري از مسئوليت به جاي همكاري هاي بيشتر سطح نامعيني از آن بر اساس ايده Kedia و Bhagat عليرغم بهره گیری از اين تكنولوژي كار خواهد كرد. با اين وجود ژاپن با شرايط مشابه و موفقيت آميز رو به رو بوده می باشد. زيرا از يك سري ديدگاههاي amآ بهره برده می باشد اين پديده را مي توان با فرآيند LTO توجيه كرد. انتظار مي رود كه ديدگاههاي مكزيكي ديناميزگرايي اقتصادي را كاهش مي دهد.

بررسي در زمينه اين اطلاعات مربوط به تلفيق كيفيت / تكنولوژي در مكزيك مي گردد كه يك سطح متوسطي از آموزش و سرمايه گذاري R&P را هم به صورت كاملاً آگاهانه و هم در ارتباط با سرانه.

سطوح پايين سرمايه گذاري S&T موجب مي گردد شركتهاي مكزيكي با يك سري معايبي روبرو شوند علاوه بر آن سطح پايين درگيري بخش خصوصي در R&D منجر به ارائه يك سري راه حل هايي با ارزش تجاري مورد نظر مي گردد.

سطح بالاي قابل مقايسه‌اي از FDI نشان دهنده پيشرفت تكنولوژي و اطلاعات می باشد كه اساساً ريشه در خارج دارد به گونه معمول سطوح پايين تحصيلات ممكن می باشد مشكلاتي در زمينه جذب اطلاعات بوجودآورد. بنابراين آن دسته از افرادي كه ممكن می باشد بر اساس ايده هاي خارجي كار نمايند.

سطح پايين پيشرفت در زمينه تكنولوژي منجر به سطح پايين خروجي مي شوند همانگونه كه چنين مباحثي به صورت رياضي مورد ارزيابي قرار گرفتهاست. تنها تعداد معدودي از حق امتياز مكزيك بهره مي برند و در سطح كمي از كيفيت ابداعات و نوآوريهاي مكزيك بهره مند مي گردد. اين ايده با سرعت پايين نشان دهنده سطح اقتصادي بالا مي باشد. اين حقايق نشان دهنده آن می باشد كه در مكزيك كارآيي در بهره گیری از تكنولوژي و آموزش در سطح پايين مي باشد.

در نهايت سرمايه گذاري نامناسب بر روي تكنولوژي توسعه مربوط مي گردد كه به يك سري فعاليتها مانند بهره گیری از بخش خصوصي در سطح پايين در گسترش تكنولوژي كه مي توان در ساختار تكنولوژي در اقتصاد مكزيك آن را مورد بهره گیری قرار داد. در صورتيكه سطوح هزينه ها براي R&S و آموزش در مكزيك به مانند مشابه اي در كانادا باشد در هر سرانه . پس مي توان حدود 25 درصد از GDP را به اين فعاليتها اختصاص داد. چنين سطحي از سرمايه در واقع يك سطح فرضي می باشد. سطح پايين آموزش و تعهدات محدود در زمينه توسعه تكنولوژي موجب جذب مؤثر سرمايه و آمادگي براي فراهم كردن موقعيتي مي گردد كه مي توان در بخش خصوصي جست و جو نهاد. رويكرد تجاري به پروژه هاي تكنولوژي و تقويت تخصصهاي اقتصادي مي گردد. راهكارهاي تطبيق داده شده در كشورهاي در حال توسعه و ايده هاي مربوطه در زمينه همكاريهاي اقتصادي با NAFTA مورد نياز می باشد.

3- ديدگاههاي مربوط به ساخت و ايجاد مجدد همكاري:

موارد توجيه و توضيح داده شده در اين مقاله عنوان مي دارد كه شركتهاي مكزيكي با يك سري چالش‌هاي عمده اي در زمينه ساختار تكنيكي و تكنولوژي همراه بوده اند. ايجاد ساختارهاي مجدد در شركت اکثراً در تجارت معاصر امري می باشد كه قابل توجه و در حقيقت نوعي تغيير در سازمان محسوب مي گردد. اين تغييرات قوانين مي باشد نه وقايع مورد نظر در ساختار مجدد شركتها چندين ديدگاه را مورد توجه قرار داد مانند Sm و TQM و CIm

Sm به گونه گسترده اي مي تواند نتايج مطلوبي را ايجاد و ارائه دهد. هنوز شرايط تجاري معاصر منجر به يك سري تغييراتي در محيط مي گردد كه آن را نمي توان بواسطه اين ديدگاه حل نمود. معيار و مقياس اختصاصي، تخصص گرايي، واريانسهاي بين تمايز و مديريت با هزينه پايين و تأثير پذيري ساختارهاي سازماني در زمينه كاربرد تغييرات سازماني در حل مسائل و مشكلات پيچيده نامناسب مي باشند هنوز ترديد وجوددارد كه آيا مي توان از تجربه غربي ها به آساني و راحتي در كشورهاي در حال توسعه بهره برد. ديدگاههاي sm اغلب براي بدست آوردن نتايج ناكافي مي باشد. زمانيكه در واقع به دنبال پيشرفت ثابت در چنين موقعيتهايي هستيم.

ما به اين مبحث رسيده ايم كه Sm در واقع يك چهارچوب كلي را براي تغييراتدر حال بررسي در اختيار ما قرار مي دهد در حاليكه 3 ديدگاه ديگر از ابزار جايگزين و راهكارهاي مناسب به شمار مي طریقه. در صورتيكه چنين تفسيرهايي پذيرفتهشود. فرآيند طراحي و برنامه ريزي مجدد پروژه از تفكر دوباره در ارتباط با استراتژي تجاري مي تواند قوي تر به نظر برسد. آغاز فرد بايستي دريابد كه آيا مسئله اصلي كيفيت توليد، هزينه يابي و سرعت فرآيند و يا عدم توانايي اساسي براي رسيدن به اهداف مورد نظر به واسطه يك سري استراتژيهاي مطلوب مي باشد.

با در نظر داشتن جنبه هاي سازماني و فني اين مسئله يك مسئله مهم می باشد.

علاوه بر آن CIM در واقع يك سري استراتژيهاي براي يك شركت می باشد و كاربرد و بهره گیری از آن منجر به تغييراتي در تمامي زمينه ها مي گردد و بواسطه آن از تكنولوژيهاي جديد در تمامي ابعاد ساختاري بهره برده مي گردد. بدليل محدوديتهاي HR و محدوديتهاي مالي، سطوح مورد نظري از اين پيشرفتهاي ساختاري و ساختاري سازماني و فرهنگي بهره گیری از CIM مشكل مي باشند. اتوماسيون يك روش كار اجراي كارهايي درست می باشد يا غلط در مثالهاي ديگر به عنوان مثال نمي توان كامپيوتر را پيشنهاد كرد ويژه زمانيكه سطوح مهارت و هزينه هاي كار به صورت چشمگيري در سطح پايين مي باشد. مسائل كيفي ممكن می باشد اهميت كمتري داشته باشد زماني كه بازارها مورد حمايت قرار گرفته و مصرف كنندگان در واقع اکثراً به نكات مثبت كيفي توجه خاصي ندارد: دوباره در ارتباط با مكزيك: هزينه هايي كه به مقصود بدست آوردن تكنولوژي صرف مي گردد اکثراً مربوط و منجر به پيشرفت عملكردها نمي‌گردد. تغييرات در عملكرد همواره مشكل مي باشد. به مقصود كنترل مقادير زيادي از هزينه چه نوع موادي در آينده مي تواند خطرناك اقدام نمايند..

گزارشات زيادي ارائه شده می باشد كه شواهدي را نشان مي دهد مبني به اين امر كه تلاشكه در زمينه معرفي CAD/CAM  در اغلب كشورهاي توسعه یافته صورت گرفته می باشد موجب گسترش خلاقیت نمی گردد. بدلیل چنین اموری اکثراً بهره گیری از CIM در کشورها و شرکتهای مکزیک نکته مهمی محسوب نمی گردد. این به آن معناست که در شرایط خاص CIM نتایج مثبتی را در کشورهای مکزیک نشان داده می باشد.

بر اساس چنین مشاهداتی دو روش با نام amآ و BPR به مقصود بحث بیشتر در شرایط و محیط مکزیک مورد بحث قرار گرفته می باشد.

1-3- amآ: چهار چوبی برای رشد مداوم:

هدف از کیفیت به گونه غیر بکنواخت تخسیس شده می باشد. یک توافق کلی هست که این روش یک روش کلی برای ارزیابی و پیشرفت می باشد. پس در بحثی در ارتباط با کیفیت 5 دیدگاه amآ در زیر پذیرفته شده می باشد.

1-1-3- کیفیت بر اساس خواسته مشتری- در صورتیکه دیدگاههایی باعث درک کیفی و زیرا در اینجا مشتریان از فاکتورهای اساسی محسوب می شوند در نتیجه خواسته مشتری افزایش خواهد پیدا نمود.

اهمیت دادن به مشتریان و به گونه خاص، ساختار بازاریابی عموماً مورد تشخیص قرار گرفته می باشد پس تفاسیر در ارتباط با کیفیت تأثیر اساسی بازی می کند. در این تفاسیر ویژه و خاص معمول بنظر می رسد. آمریکائیها بر کیفیت با رویکرد تولید توجه دارند. علاوه بر آن شرکتهای ژاپنی بر تحقیقات کاربردی تأکید دارد و این شرکتها اغلب پیروان رشد تکنولوژی می باشند. این اعتقاد هست که چنین ویژگیهایی مربوط می گردد به ایده رقابتی که شرکت های ژاپنی در بسیاری از بخشها از آن بهره گیری می کنند. به نظر می رسد که ژاپنی ها بر پیشرفت کیفی تأکید دارند که در آن مشتریان اغلب تقاضاهای خود را ارائه می دهند.

در مکزیک: الگوهای با جهت یابی R&D به گونه کامل تثبیت نشده می باشد. قیمت گذاری و آن چیز که تولید و خدمات رسانی به شمار می رود یک امر و فاکتور مناسب محسوب شده و یک مقیاس مناسبی در تصمیم گیری های مربوطه به خرید با اکثریت مشتریان به شمار می رود. یک بخش عمده ای از بازار مکزیک(بازاری با درآمد پایین) هنوز تولیدات خود را در سطح بالایی با در نظر داشتن نیاز مربوط به مشتریان تولید می کنند. همچنین عدم درک آن چیز که کیفیت معنا می دهد. اطلاعات ناکافی و زیرساختاری و شرایط ویژه جذاب نمی باشد.

پس هنوز فشارهای کمی در زمینه کیفی از اغلب بخش های جامعه مکزیک وجود داشته و در بسیاری از شرکتها توجه کمی به زیر ساختارهایی شده می باشد که در آن معیارهای تولید، کارآیی تأثیر چندانی ندارد. هنوز نیازهایی و تقاضاهایی در زمینه استانداردهای کیفی هست در شرکتهایی که با شرکتهای خارجی مشارکت دارند.

30 مدیریت کیفی قوی: که به مقصود غلبه به معضلات سازمان و پایداری در ارتباط با این تغییرات مورد نیاز می باشد و یک ابزاری برای مشخص کردن و برای رسیدن اهداف می باشد.

“مدیران مستولیت زیادی برای رسیدن به موفقیت سازمانها دارند و با در نظر داشتن موفقیت آنان مسئولیت عهده ای در زمینه تصمیم گیری دراند amآ مستلزم یک سری مهارتها هم در بخش مدیریت و هم در بخش رهبری به شمار می رود. به گونه کلی مسئولیت به گونه جزئی به عنوان یک ساختار اجتماعی قابل تشخیص بوده و تفاوتهای قدرت به عنوان نتیجه قوانین مالکیت پذیرفته شده می باشد. Tam به مهارت هم در رهبری و هم در مدیریت نیاز دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به گونه کلی مسئولیت پذیری به گونه جزئی یک ساختار اجتماعی به حساب می آید. پس کیفیت مسئولیت هر فرد محسوب نمی گردد.

تأثیر مدیریت در پایین ترین سطح در اغلب شرکتها باقی مانند افرادی که یک کیفیت کلی در طریقه مدیریت در آمریکا را ایجاد می نمایند. حدود 3/2 از ابداعات و اختراعات که منجر به پیشرفت می شده می باشد در بیش از 2 سال با شکست مواجه شده می باشد. مدیران کیفی و مشاوران اجرائی در موج جدید از این شکست ها در amآ قرار داشتند آنان اغلب عنوان داشته اند که تعهدات فعال، از مدیریت بالا برای amآ ضروری محسوب شده می باشد و این شکست ها اکثراً به دلیل عدم مدیریت می باشد. ساختارهای سلسله وار و کاهش تأکیدبر همکاری منجر به یک سری تلاشهایی در زمینه amآ می گردد حتی در صورتیکه نیاز فهمیده و درک گردد مسئله این حل اختلاف توسط مدیران عالی رتبه حل می گردد.

در مکزیک، در بخش اقتصادی مدیریت به معنای اطلاعات، تجربه و نیاز به موسسه ای درون ایده های amآ می گردد به گونه معمول شرایط به وجودآمده اجباری نمی باشد. علوه بر آن نیازی برای بهره گیری از منابع جهت رشد کیفی هست. علاوه بر آن نیز تمایلی، برای درک مفاهیم خارجی وجود ندارد.

این نوشته در علوم سیاسی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید