دانلود فایل تحقیق : دانلود پروژه تكنولوژي و پيشرفتهاي كيفي در شركتهاي مكزيك – قسمت اول

دانلود پایان نامه

تكنولوژي و پيشرفتهاي كيفي در شركتهاي مكزيك: برخي از مقايسه هاي بين المللي:

چكيده:

در اين مقاله بر روي يك سري ابداعات انتخاب شده در ارتباط با پيشرفتهاي فني در شركتهاي مكزيكي سخن خواهيم گفت علاوه بر ان توضيحاتي در ارتباط با محصولات مكزيكي ارائه مي دهيم. اين جنبه‌هاي از نظر كيفي و كمي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اطلاعات در ارتباط با تحقيق و توسعه و سرمايه گذاري‌هاي آموزشي يك سري شاخص هاي در رشد زيرساختاري محسوب مي گردد. دو ديدگاه دوباره ارائه شده يكي در ارتباط با مهندسي طریقه جاري و فرهنگهاي بين المللي مورد بهره گیری قرار مي گيرد. البته با در نظر داشتن شرايط موجود در مكزيك نظاره شده می باشد كه مسائلي را مي توان در بهره گیری از اين طریقه به وجود خواهد آمده می باشد زمانيكه مكزيك سعي دارد شاخصهاي تكنولوژي و كيفي را افزاش دهد. يك سري پيشنهادات در ارتباط با طریقه كار ارائه شده می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

واژه هاي كليدي: مكزيك ، تكنولوژي – كيفيت. ساخت مجدد، طریقه تجاري، كيفيت كلي، مديريت

مقدمه:

گرچه يك سري بررسيهاي عملي در ارتباط با ابزارهاي مشخص صورت نگرفته می باشد كه در آن تغييرات تكنولوژي تأثيرات عملكرد اقتصادي را تغيير دهد. تكنولوژي را به عنوان يك نيروي در دسترسي به كيفيت و موقعيت رقابت چه در سطح اقتصاد خرد و چه اقتصاد كلان مي دانيم. تغيير تكنولوژي يك سري نكات مثبتي را به دنبال دارد. انعطاف پذيري در واكنش به چالش هاي بازاري در حاليكه اهميت منابع به دست فراموشي سپرده نشده می باشد مانند كار و هزينه پايين مواد اوليه كه اغلب منجر به رشد اقتصاد در گذشته شده می باشد هنوز كيفيت و تكنلولوژي را مي توان در يك بعد وسيعتر مورد بررسي قرار داد كه پزيرش و درك اجتماعي، شرايط اقتصادي و زيرساختاري عملكردهاي تجاري و فشارهايي براي رقابت را شامل مي گردد و شركتها را به آن مي‌دارد كه خلاقيت خود را افزايش دهند به گفته d nveni و Gunther قيمت تأثير چنداني را نخواهد داشت اگر كيفيت به حد مطلوب نرسد. افزايش در سطح همكاري صنعتي و افزايش در تكنولوژي، تغييرات تكنولوژي و انتظارات بيهوده مشتريان دراين زمينه تأثیر دارد اين الگوها تأثير زيادي را بر ويژگي رقابتي در پيشرفت در زمينه تكنولوژي و افرادي كه آن را جذب مي كنند خواهد داشت. اين امر موجب مي گردد كه چنين وظايفي را در وراي پيشرفت اقتصادي انجام دهيم: بنابراين مسائل و مشكلات در زمينه بدست آوردن آگاهي امري می باشد بديهي. ارتباط نزديكي بين تكنولوژي و اقتصاد هست. انتخاب واقعي اين می باشد كه آيا فرد مي تواند و يا تمايل دراد آن را مورد بررسي قرار داد.

و آيا افراد مي توانند شباهت هاي بين نوع شركت ونوع رقابت در سطوح ملي را نظاره نمايند. هدف از اين مقاله بررسي توانايي شركتهاي مكزيكي در جذب ديدگاههاي مدرن مربوط به تكنولوژي و افزايش كيفي می باشد: مسائل و مشكلات كاربردي در اين زمينه وجوددارد. جنبه‌هاي انتخاب شده در اين شركتها در حال بحث  وگفتگو می باشد بر اساس اين بررسيي‌هاك

  • شرايط كمي در پيشرفت تكنولوژي
  • برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • شرايط كيفي براي پيشرفت تكنولوژي
  • شرايط فرهنگي

يك سري رقابتهايي در زمينه اقتاصاد مكزيك به گونه جزئي به واسطه مقايسه به وجودآمده می باشد. در مجموعه از اين شاخصها را مي توان بواسطه تحليل اطلاعات آماري و طبقه بندي آن در مكزيك بر اساس گزارش رقابتهاي جهاني(1995 و 1997) مورد تحليل و بررسي قرار داد. احتمال بهره گیری از تكنولوژيهاي جديد به خصوص تكنولوژي هاي فردي با در نظر داشتن بهره گیری از ويژگيهاي فرهنگي توسط Hofsted مورد بررسي بوده می باشد.

تغييرات تكنولوژي قابل درك، اسامي و پيچيده در شركتهاي مكزيكي مورد نياز مي باشد بنابر آن دو ديدگاه را به گونه جزئي مورد بررسي قرار مي دهيم. مديريت كيفي GM آ و مهندسي فرآيندهاي تجاري: ديدگاههاي مورد نظر را با فرضيات مهم، روندهاي كاربردي دريافت مكزيك مورد بررسي و تحقيق قرار مي دهيم.

در ارتباط با برخي شركتها كه توسط قوانين با خاص بازار مكزيك مورد حمايت قرار مي گيرند ديدگاههاي كيفي و كارآيي مربوط به آن كاملاً مشهود مي باشد. اساس‌هاي BRP و Tax را دوباره بايستي فرمول بندي نمائيم تا آن را با ويژگيهاي فرهنگي مكزيك تطبيق دهيم. به گونه اساسي روشهاي ديگر نيز براي ساختار كيفي/ فني مورد بهره گیری قرار مي گيرد مانند مديريت استراتژيك (SM) و ساخت كامپيوتر كه به هم مرتبط مي باشند. اما نمي توان در دنياي واقعي سريعاً آن را تطبيق داد.

1-2- ويژگيهاي شركتهاي مكزيكي

چنديننوع سرمايه گذاري در تكنولژي صورت گرفته می باشد البته با يك سري قوانين تجاري معرفي شده با NAFT و همچنين سرمايه گذاريهاي جديدي نيز در زمينه شركتهاي محلي صورت گرفته می باشد يك سري ديدگاههاي جديد نيز در شركتهاي مكزيكي، توليد پايين و كيفيت پايين قابل بررسي بوده می باشد در مكزيك شرايطي زیرا سطح پايين تحصيلات، زيرساختارهاي ضعيف و عملكردها و فعاليتهاي سرمايه گذاري و ويژگيهاي فرهنگي از موارد تأييد شده در اين مسائل تجاري محسوب مي گردد اين بافت در كوتاه مدت تغيير مي يابد. نتايج بدست آمده در مسائل تجاري از اين فاكتورها محسوب مي گردد در صورتيكه كارآيي به حساب مي آيد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شركتهاي مكزيكي با 2 مشكل عمده روبرو مي باشند كه منجر به رقابت پايين در بازاراهاي بين المللي مي گردد اولي مربوط به سطح پايين رشد فن آوري اين شركتها مي باشد هنوز مريدان اي با سطح پيشرفت تكنولوژي پايين در شركتها هست و هنوز مريداني در اين شركتها وجوددارند كه عقیده دارند سطح پرداخت پايين به كارگران با تحصيلات پايين در اتحاديه هاي تجاري ضعيف و كاهش در نظر داشتن محيط مربوط مي گردد. پيشرفتها در زمينه تكنولوژي منوط مي گردد به سرمايه گذاري كه به گونه 2 سال در بحرانهاي سياسي دائم و ميزان سودآوري بالا مربوط مي گردد به ويژه پس از بحران هاي مالي سال 1994، مسأله دوم، ريشه در توليد پايين و بهره گیری از مسال اصلي و به روز دارد اين مشاهدات را مي توان تأييد كرد البته با محاسبه زمان توليد ايده آل. برنامه ريزي توليدي ناكافي و مديريت منابع موجود سازمان دهي جريان اطلاعاتي و ساختار توليد. اين امور مسائل و مشكلات تنها به دليل دست يابي محدود به مهارتهاي  موجود مي باشد ديدگاه مربوط به توليد يك ديدگاه نامناسب می باشد كه اغلب در بازارهاي انحصاري ديده مي گردد. يعني در جاييكه ساختارهاي تسلسلي از جامعه مي تواند از شركت پذير در فرآيند تصميم گيري ممانعت به اقدام آورد.

علاوه بر آن روشهايي ساختاري هست كه در ديگر كشورها به صورت موفقيت آميز اقدام مي كند با اين وجود بهره گیری از يك سري مسائل مانند TQM ، CI يا سيستم كيفي مي پذيرد. در نتيجه يك سري پارامترهاي عملكردي موجود می باشد به عنوان مثال افزايش kanban در JIT مورد تفسير و بررسي قرار داده می باشد تكنولوژي گروهي يك الگويي در تغيير اين سطح مي باشد.

2-2- شرايطي در ابداع پيشرفت در سطح تكنولوژي: جنبه هاي كمي

این نوشته در علوم سیاسی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید