منبع تحقیق : دانلود پروژه در مورد آموزشگاه علمي آزاد – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

( ارقام به ميليون ريال )

رديف شــرح تعداد حقوق ماهانه 23%سهم‌كارفرما حقوق‌سالانه( 14 ماه)
1

2

3

4

5

مدير آموزشگاه

مدير آموزش‌وبرنامه ريزي

مربي (پاره وقت )

منشي

آبدارچي

1

1

11

1

1

2/1

1

1

8/0

7/0

31/3

76/2

21/2

93/1

11/20

76/16

154

41/13

73/11

      جمـــع 01/216

 نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

     4- هزينه استهلاك :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف

توضیح ارزش دارايي ضريب استهلاك هزينه استهلاك
1

2

3

ساختمان

تجهيزات فني

اثاثيه اداري

360

20

5/14

5%

20%

10%

18

4

45/1

         جمـــع 45/23

      5- هزينه  نگهداري و تعميرات :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف توضیح ارزش دارايي ضريب نت هزينه نت
1

2

3

ساختمان

تجهيزات فني

اثاثيه اداري

360

20

5/14

3%

10%

3%

8/10

2

43/0

         جمـــع 23/13

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف توضیح هزينه كل ( ميليون ريال )
1

2

3

4

5

6

ملزومات اداري

سوخت و انرژي

حقوق و دستمزد

استهلاك

نگهداري و تعميرات

هزينه هاي پيش بيني نشده

5

12

01/216

45/23

23/13

51/13

           جــــمــع 2/283

سرمايه در گردش

توضیح هزينه كل ( ميليون ريال )
تنخواه گردان ( سه ماهه ) 2/58
جمع 2/58

 

 

جدول كل هزينه هاي طرح

رديف

توضیح مبلغ(ميليون ريال)
1

2

3

4

5

خريد محل كار

تجهيزات فني

لوازم اداري

هزينه هاي قبل از بهره برداري

پيش بيني نشده

360

20

5/14

2

8/19

جمع هزينه هاي ثابت 3/416
سرمايه در گردش ( طبق جدول فوق ) 2/58
جمع كل هزينه هاي طرح 5/474

    برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

رديف

توضیح مبلغ(ميليون ريال)
1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 4ساله )

هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه )

5/0

12

      جمــع 5/12

 

     درآمد طــرح :

 

رديف شــرح تعداد ميانگين شهريه دوره(ريال) جمـع(م.ريال)
1

2

شهريه هر ساعت آموزشي*

تدريس در خارج‌از آموزشگاه

104000ساعت-نفر

10000نفر-ساعت

5000

8000

520

80

        جــمــع 600

*تعداد دانش آموزان حضوري با فرض اشتغال به كار آموزشگاه با هشتاد در صد ظرفيت آموزشي آن در نظر گرفته شده می باشد. همچنين تعطيلات يكصدوپنج روز در سال فرض شده می باشد. ضمن اينكه تعداد تعيين و فرستادن دبير به محل دانش‌آموزان كمتر از 10% دانش‌آموزان حاضر در آموزشگاه محاسبه شده می باشد كه سهم آموزشگاه از شهريه اين كلاسها برابر 40% خواهد بود.

پيش‌بيني مالي طرح

 

توضیح ميليون ريال
درآمد طرح 600
كسر مي‌گردد :

    هزينه تمام شده

 

2/283

سود ناويژه 8/316
كسر ميشود:

     هزينه هاي اداري

 

12

سود عملياتي 8/304
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري 5/0
سود ويژه قبل از كسر ماليات
3/304

محاسبه دوره بازگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه = 26/1سال ( تقريبا معادل پانزده ماه )

محاسبه نقطه سر به سر:

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح هزينة متغير هزينة ثابت هزينة كــل
مبلغ درصد مبلغ درصد
مــلزومات اداري 5 100 5
حقوق و دستـمزد 6/75 35 41/140 65 01/216
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید