فرمت word : دانلود پروژه در مورد شرکت های کامپیوتری – قسمت دوم

دانلود پایان نامه ردیف

عنوان

تعداد

تحصیلات

حقوق ماهانه(ریال)

حقوق سالانه(ریال) 1

مدیر

1

فوق دیپلم

3000000

36000000 2

گرافیست

1

لیسانس

2500000

30000000 3

تایپیست

2

فوق دیپلم

4000000

48000000 4

تکنسین

1

فوق دیپلم

2000000

24000000 5

خدمات

1

سیکل

1500000

18000000 جمع کل (ریال)

13000000

156000000

 ردیف

نوع تجهیزات تعداد مبلغ (ریال) مبلغ کل (ریال) مدت استهلاک(سال) مبلغ استهلاک(ریال)
1 سیستم کامپیوتر مجهز 3 4000000 12000000 10 1200000
2 Upsبا متعلقات 1 ست 3000000 3000000 10 300000
3 اسکنر 1 1000000 1000000 10 100000
4 چاپگر لیزری 1 2000000 2000000 10 200000
5 برش دستی 1 3000000 3000000 10 300000
6 صحافی و متعلقات 1سری 10000000 10000000 10 1000000
7 کپی پرینتر 1 دستگاه 30000000 30000000 10 3000000
8 پلات 1 25000000 25000000 10 2500000
9 اوزالیت 1 25000000 25000000 10 2500000
10 کولر 1 2000000 2000000 10 200000
11 میز و صندلی پذیرایی 1 دست 1000000 1000000 10 100000
12 میز کامپیوتر و اداری 4 2500000 10000000 10 1500000
13 صندلی 6 100000 600000 10 60000
14 تلفن 1 100000 100000 10 10000
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید