دانلود فایل: دانلود پروژه در مورد ويژگي هاي تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

آزمايشگر برشي و كششي KES-FB1

همانطور كه از نام اين روش پيداست، اين آزمايشگر براي اندازه گيري خواص برشي و كششي به كار مي رود. با اين روش آزمايشي شاخصه هاي كششي نظير كشش پذيري و سختي كششي به راحتي با رعايت كردن نسبت ازدياد طول به طول اصلي نمونه اي كه توسط دو گيره گرفته شده می باشد، به دست مي آيد در تعيين خواص برشي، نمونه در معرض تغيير شكل برشي از قبل تعيين شده با زاويه برشي 8 درجه تحت يك نيروي كششي ثابت قرار مي گيرد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

آزمايشگر خمشي محض KES-FB2

اين دستگاه از عامل خمش محض بهره گیری مي كند به طوري كه نمونه پارچه تحت قوس يك منحني ثابت كه دائم در حال تغيير می باشد خم مي گردد. لحظه خمش نمونه مشخص شده و ارتباط بين لحظه خمش و منحني بر روي نمودار X-Y ضبط و ثبت مي گردد.

آزمايشگر فشاري KES-FB3

اين دستگاه براي اندازه گيري خواص تغيير شكل فشاري جانبي ( افقي) كه تأثیر مهمي را در زير دست پارچه ايفا مي كند، به كار مي رود. در آزمايش فشاري، سطح استانداردي از پارچه را در معرض نيروي فشاري مشخصي قرار داده و سپس نيرو به تدريج relive مي گردد. اين نيرو از طريق يك Plvnger متحرك كه به سمت بالا و پايين حركت مي كند و پارچه را بر روي سطحي ثابت مي فشارد، وارد مي گردد. فشردگي پارچه با اندازه گيري درصد كاهش ضخامت پارچه در نتيجه افزايش فشار جانبي ( افقي) ( از 50 پاسكال تا 5 كيلو پاسكال) به دست مي آيد. علاوه بر آن، ارتباط بين Strain فشاري و استرس به گونه اتوماتيك بر روي محور X-Y يا كامپيوتر متصل به دستگاه آزمايشگر ثبت مي گردد.

آزمايشگر سطح KES-FB4

اين دستگاه خواص سطحي پارچه را كه ارتباط نزديكي با احساس زير دست پارچه دارند، اندازه مي گيرد.

ضريب اصطكاكي پارچه و انحراف ميانگين ضريب اصطكاكي توسط اصطكاك تماسي كه مستقيماً با چراغ علامت دهنده ( نشان دهنده) نيروي اصطكاكي در ارتباط می باشد، مشخص مي گردد.

سختي ( خشن بودن) هندسي سطح توسط ارتباط سختي نمايان مي گردد. تمامي پارامترهاي محاسبه شده مي توانند مستقيماً‌ از مدار محاسباتي دستگاه نيز به دست آيند.

2-1-2-2- اطلاعات بدست آمده از سيستم KES-F :

مجموع 16 پارامتري كه از اين سيستم به دست مي آيد عبارتند از:

پارامترهاي كششي:

EMT: درصد ازياد طول كششي كه به صورت نسبت كشش واقعي به طول نمونه اصلي می باشد و بر حسب درصد بيان مي گردد.

WT: انرژي كششي يا كار صورت گرفته براي تغيير شكل كششي كه به مساحت زير نمودار تنش- كرنش نشان داده مي گردد.

RT: برگشت پذيري نيروي كششي كه به صورت كار بازگشتي به كار انجام گرفته براي تغيير شكل كششي می باشد و بر حسب درصد بيان مي گردد.

LT: خطي بودن ( linearity) كششي كه اين اندازه گيري، درصد غير خطي بودن منحني هاي تنش- كرنش را بيان مي كند. مقدار LT زير 1 ( 1< LT) نشان مي دهد كه منحني تنش – كرنش در زير خط مستقيم 45 درجه، بالا مي رود و مقادير LT بالاي 1 ( 1> LT ) نشان مي دهد كه اين منحني در بالاي خط مستقيم 45 درجه پايين مي آيد.

پارمترهاي برشي:

G: مدول هاي برشي كه برابر با شيب منحني برش می باشد و بين زواياي برشي 5/0 و 5 درجه پايين مي آيد.

2HG و 2HG5 : عرض هسيترزيس به ترتيب در زواياي برشي 5/0 و 5 درجه

پارمترهاي خمشي:

B: سختي خمشي كه به صورت شيب منحني خمشي بين شعاع منحني هاي 1-cm5/0 و 1-cm5/1 كشيده مي گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2HB: عرض هسيترزيس در منحني خمشي 1-cm1/0 .

پارامترهاي فشاري:

TO: ضخامت پارچه ( ميليمتر) در تنش فشاري بسيار پايين برابر با 5/0 گرم نيرو بر سانتيمتر مربع.

TM: ضخامت پارچه ( ميليمتر) در بيشترين حد تنش فشاري برابر با 50 گرم نيرو بر سانتيمتر مربع.

Wc : انرژي فشاري يا كار انجام گرفته در تغيير شكل فشاري كه بر اساس مساحت زير منحني فشاري بيان مي گردد.

Rc : بازگشت پذيري فشاري كه بر حسب نسبت كار بازگشتي به كار انجام شده براي تغيير شكل فشاري می باشد و به صورت درصد بيان مي گردد.

Lc: خطي بودن فشاري كه به صورت انحراف منحني تغيير شكل از خط مستقيم ( راست) بيان مي گردد. مقادير بالاي Lc نشان دهنده مقاومت اوليه بيشتر نسبت به نيروي فشاري می باشد. به گونه كل، تمامي پارچه ها مقادير كمتري براي خطي بودن نسبت به تست كشش دارند. به طوري كه محدوده مقادير بين 25/0 تا 36/0 تغيير مي كند.

 

جدول 2-2: پارامترهاي اندازه گيري شده در سيستم KES-F

واحد پارامتر اندازه گيري شده علامت خواص
[%] كشش پذيري، كرنش تحت500 EMT كششي
[-] خطي بودن منحني تنش- كرنش
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید