دانلود فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد برنامه راهبردي سرمايه انساني – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

علاوه بر اين نگاه گذراي بالا، نشانگذاري شده هاي كمي قابل توجه در مورد نيروي كار NSF شامل موارد زير می باشد:

 • گردنده ها 15% از كل نيروي كاري (رشد يافته از 12% در چهار سال گذشته) NSF و نسبت كاركنان ثابت به 72% كاهش يافته می باشد، (پايين آمده از 75% در چهار سال گذشته)
 • روي هم رفته تنوع نيروي كار NSF ثابت باقيمانده می باشد علي رغم رشد در نيروي انساني NSF، در 2007 گروههاي نمايندگي شامل 40% از نيروي كار NSF بودند و 9% از گزارشات ناتواني هاي نيروي كاري NSF را تشكيل مي دادند.
 • 34% از نيروي كار NSF بيش از 55 سال سن دارند پیش روی نيروي كار فدرال 24% و 11% در كل بازار كار آمريكا. ميانگين سني در NSF 50 سال می باشد.
 • نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
 • نرخ بازنشستگي به صورت واضح در 2007-2004 Fy رشد كرده می باشد اما مقدار كارمندان در مرز بازنشستگي كه واقعاً بازنشسته شده اند هر سال به مقدار 13.5% ثابت مانده می باشد. اين اندكي كمتر از ميانگين 16% بازنشستگي در گستره دولت می باشد.

اهداف سرمايه انساني NSF

اهداف سرمايه انساني NSF دريافت شده و همتراز شده با برنامه راهبردي NSF می باشد و اهداف استراتژيك را كه سرمايه گذاري در آينده آمريكا را تعقيب مي كند منعكس مي سازد. اهداف سرمايه انسائي NSF حول مفاهيم اكتشاف، يادگيري، مباشرت و زيرساخت سازماندهي شده می باشد.

هدف اكتشاف سرمايه انساني

نمايش مديريت و پرورش خلاقيت در مديريت منابع انساني توسط كاوش كردن، آزمايش كردن، ارزيابي، پالايش و اجراي نو و سياستهاي سرمايه انساني خلاق، پروسه ها و برنامه ها.

تشخيص داده شده كه نيازهاي سرمايه انساني NSF در آينده تغيير خواهد كرد، يك سيستم مديريت سرمايه انساني كيفيت بالا در NSF بايد پويا باشد. بررسي و آزمايش برنامه ها و پروسه هاي سرمايه انساني ابزارهاي پر بها براي بهبود و تصميم گيري سرمايه انساني می باشد. اين روش كار سازگار با پروژه هاي جاري جمع آوري اطلاعات و نيروي كار NSF، شيوه ها و سيستم هاست كه سپس مانند مبنا براي برنامه ريزي سرمايه انساني كار مي كنند.

هدف يادگيري سرمايه انساني

برانگيختن يادگيري مانند يك ركن در محل كار NSF، تاييد كرد كه رشد و الهام براي سازمانها و اشخاص به عنوان مجري سطح جهاني حياتي می باشد.

NSF آرزو دارد تا يك سازمان يادگيري مقتدر با يك يادگيري قوي فرهنگ باشد كه پهنه اصول را فرا بگيريد و همه كاركنان را دربر داشته باشد. يادگيري – گروهي و انفرادي – باعث عملكرد بهتر، پيشرفت و / يا بالابردن ظرفيت براي اقدام مي گردد. برنامه ريزي براي فرصتهاي يادگيري در كنار تغييرات مديريت سرمايه انساني و توسعه سازماني براي اقدام كردن به بعضي تغييرات الزامي و حياتي می باشد.

سند يادگيري در NSF شامل يك تنوع وسيع از توسعه تجربيات شامل موارد زير می باشد ( اما محدود به اينها نيست) : وظيفه كارآموزي شايسته، آموزش به جهت توسعه وسيع تر مهارتهاي كارمند، سودمند، تجربه هاي دستي و فيزيكي كه در جزئيات يا كنار كار به دست آمده اند و آماده سازي، مربي گري كردن و مشاوره تخصصي. يادگيري ممكن می باشد رسمي و يا غير رسمي، داخلي يا خارجي يا تركيبي از همه باشد. يادگيري آنلاين نيز وعده داده شده.

يادگيري آنلاين وعده يك منبع نمو كنند، براي پرورش وظيفه محور و نيازهاي آموزش در زمان درست را مي دهد. آكادمي NSF، قسمت مديريت منابع انساني، دسترسي به فرصتهاي يادگيري براي تمام كاركنان NSF و مشاركت كردن را براي پيشرفت NSF مانند يك سازمان آموزشي را پيشنهاد مي دهد. تأثیر آكادمي را به صورت صريح تعريف كرده و آن را فعال كرديم تا آن تأثیر را برآورده ساز كه براي رسيدن به اين هدف مهم خواهد گردید.

هدف نظارتي سرمايه انساني

كامل كردن مسئوليت پرسنلي و پاسخگويي مديريت با سيستم مديريت سرمايه انساني NSF به مقصود ترويج برتري سازماني و نيز تبديل ساختن NSF به مكاني عالي براي كار

مشاركت در سرزندگي همه جانبه سرمايه انساني NSF يك مسئوليت مشترك می باشد. مديريت بنياد پاسخگو براي مديريت سرمايه انساني می باشد. تمام كاركنان NSF پیش روی گسترش سرمايه انساني براي خودشان و ديگران در جاي مناسب يك مسئوليت دارند. بهبود در فعاليتهاي سرمايه انساني (آموزش، استخدام، حفاظت و تبادل دانش) و زيربناي سرمايه انساني يك کوشش بي پايان می باشد. به گونه دوره اي NSF پيشرفتهاي حاصله در واقعيت بخشي به ديدگاه سرمايه انساني و همرستايي اهداف سرمايه انساني NSF با اهداف برنامه راهبردي NSF ارزيابي مي كند، و يافته ها را در برنامه گزارش كارايي و برنامه هاي سرمايه انساني آتي لحاظ مي كند.

هدف زيربنايي سرمايه انساني

گسترش و اجراي پروسه هاي موثر سرمايه انساني، ابزارها و تكنولوژيهايي كه يك سيستم درجه يك و پيوسته مديريت سرمايه انساني در اختيار بگذارد.

فعاليتهاي سرمايه انساني NSF لازم می باشد و بنا نهاده شده بر روي زبربناي مديريتي سرمايه انساني آزمايش شده مي باشد.

مؤلفه هاي كليدي زيربناي سرمايه انساني NSF شامل موارد زير می باشد:

 • يك تجربه شفاف و بهينه سازماني و برنامه ريزي متوالي كه مديران NSF را قادر مي سازد تا تصميم هايي با بصيرت و به موقع درمورد نوع، تعداد و شايستگي هاي لازم براي جايگاههاي NSF بگيرند.
 • يك سيستم مديريت كارائي كه كارمندان NSF را مطمئن مي سازد كه به اهداف كنوني و آتي سازماني NSF مي رسند.
 • يك زيربناي IT با كيفيت بالا براي حمايت از تراكنش هاي مديريت سرمايه انساني.
 • يك پرتال بر پايه IT و دسترسي راحت كه اطلاعات وابسته به توسعه سرايه انساني (مانند شايستگي، نقشه هاي آموزش تجربه حرفه اي/ ورزيدگي رشد يافته، مسير حرفه و مانند اين ) مهيا و تامين مي كند كه كارمندان و مديران در ارزيابي دوران خدمت و فرصتها رشد حرفه اي بهره گیری مي كنند.

برنامه نيروي كار NSF

هدف برنامه نيروي كار NSF

از زمان تأسيس، نيروي كار كارآمد NSF كه بنياد را براي دستيابي به وظايفش توانا ساختند، رهبر جهاني در اكتشاف پيشرفته و نوآوري پيشرفته شدند و توليدات آينده در علم و مهندسي را ممكن ساختند. ديدگاههاي تغيير كننده با سرعت بالاي علمي و مهندسي و درخواست براي گوناگوني، سفارش شده جهاني، نيروي كار رقابتي S&E U.S. به كاركنان ماهر، با انگيزه و عالي نگرا، امروزه هميشه بزرگتر می باشد.

اين برنامه نيروي كاري اهداف و فعاليت راهبردها را كه NSF را به جذب، توسعه و حفظ گوناگوني، متناسب و در حد جهاني بودن نيروي كار را قادر مي كند كه اين نيروي كار به گونه پيوسته مي آموزد، ظرفيت خود را براي شكل دادن به آينده آژانس مي افزايد و براي برتري در تحقيقات S&E مانند مباشران سرمايه گذاري ملي کوشش مي كنند. به خصوص برنامه نيروي كار مرحله هاي مورد نياز براي همسو شدن نيروي كار NSF و ملزومات كارهاي تصوير شده را تعريف و مشخص مي كندكه موارد زير هستند:

 • تعريف كردن تركيب و ساختار مورد نياز براي نيروي كار NSF توسط آزمودن پيوسته توابع لازم كار، ترازهاي كاركنان، توانايي ها حجم كار و رخنه ها/ مازاد نيروي كار.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • تنظيم و فرموله كردن استراتژي ها براي توسعه/ حفظ ظرفيت نيروي كار NSF، بهبود پروسه هاي استخدام و خروجي ها و ترويج حفظ كارمندان
 • تعيين كردن پروسه ها و ابزارها براي حمايت از برنامه ريزي نيروي كار و ارزيابي برنامه ريزي نيروي كار.
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نيازهاي نيروي كار NSF

مديريت NSF در پيشرفت مرزهاي علم و تحقيقات مهندسي و آموزش توسط تعهدش به برتري در ادره و مديريت كامل مي گردد. براي  ثابت نگه داشتن عملكرد عقب افتاده و نتايج عقب افتاده، ديدگاه برنامه ريزي نيروي كار NSF و پروسه هاي آن بايد نيازهاي كار و چالش هاي آن اكنون و در آينده به خوبي توليد يك نيروي كار مشخص مي گردد كه داراي توانايي مورد نياز براي مرتب كردن مؤثر جريان و نيازهاي آينده باشد.

مديريت موفق نيازهاي نيروي كار NSF- خواه آنها وابسته به تركيب كاركنان NSF باشد، طبيعت و توع عملكرد انجام شده و تركيبات حجمي آن باشد خواه وابسته به برنامه ها و پروسه هاي سرمايه انساني- در يك سازمان قوي نتيجه خواهد داد. NSF نيروي كار وابسته  پوشيده در رقابتهاي شامل موارد زير می باشد:

 • مديريت مطابق نيروي كار گردشي و پويا- كه شامل استخدام به موقع دانشمندان و مهندسان برتر، حفظ دانش كاري حياتي و بيمه يكپارچه تحولات كارمندي می باشد- مخصوصاً در سطح مديريت، تغيير مي كند.

اطمينان حاصل مي گردد كه NSF يك سازمان آموزشي با ارائه قوي و تجربيات توسعه اي حرفه اي گوناگون می باشد باوجود وضعيت آژانس هاي كوچك NSF و منابع محدود.

 • نيروي كار NSF با جريان و نيازهاي اجرايي طرح ريزي شده راهبردي به گونه شايسته همسوسازي مي گردد وكاركنان NSF را قادر به توسعه و داشتن وسعت دانش و مهارتهاي مورد نياز براي برآوردن مسئوليتها مي سازد. مانند سندهاي تحقيقاتي مديريتي كه به گونه فزاينده اي در طرح نهايي و روشهاي چندگانه مولد، مديريت منحصر، تيم متمايز در زمينه فدرال يا اتخاذ تكنولوژيهاي جديد كل كار تركيب مي شوند.
 • به ميدان آوردن يك هيئاتهاي رهبري اجرايي ارشد، باطراوت از راه توسعه كاركنان در منزل و استخدام خارجي موثر
 • افزايش گوناگوني نيروي كار NSF
 • حذف ؟؟ قابل تحمل كار- زندگي در طول اين دوره افزايش حجم كار
 • مهيا كردن مديريت NSF و كاركنان با اطلاعات به آساني در دسترس در سياستها و روشهاي نيروي كار – به خصوص راجع به توانايي هاي مربوط به كار، پيشرفتهاي حرفه اي، عملكرد توانايي هاي محور، و فرصتهاي توسعه حرفه اي.

حجم كار NSF

در سالهاي اخير، حجم كار NSF به گونه معني دار و مهمي گسترش يافته می باشد. از زماني كه نيروي كار NSF 8% طي 2007-2001 رشد يافته در زمان مشابه پيشنهادهاي داده شده به NSF براي بررسي رقابتي 40% رشد كرده می باشد. همزمان ماهيت تحقيق علمي پيچيده تر، مربوط به رشته هاي مختلف علمي، و اغلب اوقات بولي و / يا همكاري بين المللي نياز دارد. كاركنان NSF نه تنها پروسه هاي بررسي ارزش را اداره كردند و اسناد و متن خواه مهندسي و علمي كه تحقيقات و آموزش را تحكيم مي كند شكل دادند بلكه براي محدوده وسيعي از فعاليتها شامل: مديريت بودجه برنامه اي، رشد اجتماعي، پرورش پاسخگويي و برتري در ارزيابي توسط گروهها و كميته هاي مشورتي و كميته هاي ناظران و تحريك تنوع در علم و مهندسي. براي فهم بهتر حجم كار NSF و مفاهيم نيروي كار متناسب و حجمي NSF يك روش آناليز حجم كار ايجاد كرده می باشد. مؤلفه هاي اين روش به توضیح زير می باشد:

 • فهميدن كار NSF و اينكه چگونه انجام مي گردد.
 • مستقر كردن يك خط مبنا از حجم كار كنوني و گرداننده هاي حجم كار
 • تعيين نقاط ضعف كنوني و تغييرات آتي حجم كار
 • معين كردن خصيصه هاي كاركنان
 • معين كردن برنامه هاي كاركنان
این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید