دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

ويژگي بشري ناشي از بررسي فعاليتهاي خزانه در سال 1985, بدهي نامعلوم به ماليات بر شركت انگليسي منشعب از فعاليتهاي اين بخش در دورة 1982 تا 1985 بوده می باشد. متعاقب توصيه هاي صورت گرفته از طرف ما و از طرف Tax Counsel در سال 1986 معلوم گرديد كه اين بدهي مي‌تواند در صورتيكه بانك تجارت در انگليس را متوقف كرده و اظهار خسارت جبران ناپذير كند بنحو چشمگيري كاهش يابد. (سناي آمريكا a 1992, صفحة 175).

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بدنبال اين پيشنهاد, خزانه داري BCCI از لندن به ابوظبي در سال 1986 با همكاري پرايس واترهاوس به اين انتقال, انتقال داده گردید. بنابراين, حسابرسان در موقعيت دوگانة اقدام كننده بعنوان مشاور خصوصي و مشاوران مالياتي براي مديريت BCCI جهت منافع فردي بيشترشان اقدام نمودند, با اين وجود همان موقع كشور انتظار داشت كه آنها با اقدام بعنوان ناظر خارجي و شبه ناظر مجري منافع عمومي باشند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تأثیر حسابرسان بعنوان شبه ناظر از سوي قانون 1987 بانكداري انگليس افزايش يافت. علاوه بر دادن مسئوليتهاي بيشتر به بانك انگليس براي نظارت بانكي و انسيتوهاي سپرده گذار, اين قانون نشستهاي منظم ميان مديريت بانك, حسابرسان و بانك انگليس براي بحث پيرامون موضوعات مورد علاقة دوجانبه را ضروري مي‌داند. وظيفة معمول محرمانه بودن حسابرسي براي مشتريان شركت از قادر بودن به آنها به گزارش موضوعات به ناظران كه ارائه كنندة اقدام حاكي از حسن نيت آنهاست مي كاهد. حسابرسان ملزم به فراهم ساختن گزارشاتي پيرامون كنترلهاي داخلي بانك ها بوده و به آنها حق (مخالف با وظيفه) گزارش شك شان به ناظران حتي بدون شناخت مشتري داده مي‌گردد.

حول و حوش همان زمان, ارنست و يانگ بطور فزاينده اي از تقسيم حسابرسي امپراتوري BCCI ناخشنودند. آنها طي نامه اي به عابدي نگراني جدي خود را از كنترلهاي ضعيف داخلي, حسابدهي, موشكافي حسابها و دستيابي به اطلاعات اعلام كردند. آنها بخصوص نگران آن بودند كه انتصاب چند حسابرس هريك را از بررسي همه جانبة فعاليتها غيرممكن سازد. ارنست و يانگ عنوان نمودند كه آنها از انتصاب مجدد خودداري مي كنند مگر اينكه به آنها مسئوليت حسابرسي كل گروه BCCI داده گردد و مگر اينكه BCCI براي سرو كار داشتن و برخورد با منتقدانشان اصلاحات عمده اي را به اجرا درآورد. بانك انگليس نياز به يك گروه حسابرس ساده را مورد حمايت قرار داده (يك “موسسة جهاني”) و در ماه مي‌سال 1986, پرايس واترهاوس تنها حسابرس گروه مي‌گردد.

با اين وجود اين مؤسسه مسئول حسابرسي تعدادي از واحدهاي تابعة BCCI نبوده و قوانين پنهان كاري بانك, توانايي اش را به كسب جزئيات حسابها از شركتهاي تابعه در مكانهايي نظير سوئيس و كويت كه بعدها فاش مي‌گردد كه كانالهاي اصلي تقلب بوده اند مسدود مي ماند.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

در تمام دهة 1980, حسابرسان BCCI به انتشار گزارشهاي كامل پيرامون صورتهاي مالي بانك علي رغم نشانه هاي هشدار دهنده اي از مشكلات بالقوه در حسابهاي بانكي ادامه مي دهند (سناي آمريكا b1992, فصل 10). در سال 1987, بانك انگليس گزارشاتي پيرامون فعاليتهاي فريبكارانه از سوي BCCI دريافت مي‌دارد اما هيچ اقدام قطعي اتخاذ نگرديد زیرا حسابرسان به مديريت BCCI پيرامون فريبكاري مظنون نشدند (Bingham , 1992 صفحة 57). در ماه مي 1988, پرايس واترهاوس گزارش محكمي براي College of Regulators (كه آغاز در سال 1987 تشكيل گردید) آماده مي‌سازد. اين گزارش توجهات را به سمت تمركز بالاي وامهاي BCCI به مشتريان خاص كشاند كه چند تاي آنها جزء سهامداران بودند. اين گزارش همچنان اطلاعاتي را در مورد شركتهاي داوطلب BCCI و صورتهاي غير قانوني ممكن در ايالت متحده وارد ساخت. با اين وجود اطلاعات فراهم آورده از سوي ناظران در حداقل بود زيرا حسابرسان با مشكل خاتمة مسئوليتشان پیش روی افشاي مناسب براي ناظران (بانك) با ضرورت حفظ اعتماد بر مشتريانشان مواجه بودند.

مسئوليت حسابرسان به گزارش دهي به مسئولان بانك به حدود صلاحيتي بيشتر محدود مي گردید. گرچه پرايس – واترهاوس- UK از اينكه ممكنست BCCI مالكيت اولين بانك آمريكايي را بطور غيرقابل باوجود داوطلبان بدست آورده باشد آگاهست, حسابرسان مقامات آمريكايي يا پرايس واترهاوس- USA را مطلع نمي‌سازند (سناي آمريكا b 1992). در  حقيقت  بانك مركزي شايعات از گزارش اكتبر 1990 فراهم آمده از سوي حسابرسان BCCI را كه نشان مي‌دهد كه بانك وامهاي بزرگ به سهامداران سهام هاي اعتباري و تجاري آمريكايي (مالكان فرست امريكن) كه با سهامهاي CCAH تضمين مي گردید داده می باشد شنيده می باشد. بانك خواهان دستيابي گزارش حسابرس بوده و در شروع کار از سوي پرايس واترهاوس رد مي‌گردد. بعد از پافشاري برروي خواسته اش در چند دوره, فدرال ري زرو (Federal Reserue يا بانك مركزي) به واقع اجازة بررسي گزارش پرايس واترهاوس را در دفتر لندن BCCI در اواخر سال 1990 مي‌دهد (مجلس نمايندگان آمريكا b1991, مجلس سناي آمريكا b 1992 صفحة 349). براساس شواهد و مدارك آمده در گزارش حسابرس, مقامات بانكي آمريكا بررسي رسمي جامعي را در خريدهاي BCCI آمريكا آغاز كردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

رابطة پرايس واترهاوس با BCCI بنحو چشمگيري در آوريل 1990 زمانيكه حسابرسان طبق اختيار قانون 1987 بانكداري اقدام نموده, مشكلات وام دهي بانك انگليس و امكان تقلب و دستكاري در BCCI را بدون اطلاع BCCI از اعمالشان اعلام نمودند تغيير كرد (مجلس سنا, b1992 صفحة 173-271). با اين وجود, علي رغم امكان دستكاري در BCCI از سوي بانك انگليس, حسابرسان (مي 1990) گزارش جامعي در مورد صورتهاي مالي سال 1989 BCCI منتشر نمودند. با ترس از اين امكان كه اين نظر دورة BCCI را بالا برده و از اعتماد به نظام بانكي بتدريج كاسته گردد, ناظران انگليسي مي خواهند حسابهاي سال 1989 BCCI با نظر يك حسابدار تمام عيار انتشار يافته و گارانتي هاي ابوظبي اين امكان را صورت دهد (بينگهام 1992, صفحة 82). در زمينة انتقادهاي عمومي, پرايس واترهاوس به دفاع از تصميمش به تصریح کردن به حسابها با اين بحث كه بانك انگليس و ناظران لوكزامبورگ آگاه شده و خواهان ادامة فعاليت BCCI شوند دفاع مي كند, حسابرسان عقیده دارند ميزان تقلب و دستكاري محدود بوده, مجلس سلطنتي ابوظبي با تغيير در سرمايه و سهام بانك موافق بوده و گزارش حسابرسي نشان مي‌دهد كه نظر حسابرس براساس ضمانتها بعمل آمده از سوي ابوظبي بوده می باشد و سناي آمريكا b1992 صفحة 275). با اين وجود بررسي‌هاي مربوط به كنگرة آمريكا براي تصميم پرايس واترهاوس به نشاندادن حسابها و متهم كردن حسابرسان همدست با ناظران بانك براي فريب افراد ضروري بود. مطابق با گزارش كنگره پيرامون كار BCCI :

از طريق موافقت نامه, پرايس هاوس ابوظبي, BCCI و بانك انگليس در اصل برنامه اي را پذيرفتند كه در آن آنها درجة واقعي كارها را در بصورت (كارهاي) سري BCCI در اظهارنامة همكاري با يكديگر در کوشش براي تغيير ساختار بانك براي جلوگيري از از بين رفتن فاجعه آميز چند بيليون دلار مورد پذيرش قرار دادند.

در باقيماندة سال 1990 و اوائل سال 1991, BCCI, بانك انگليس و ابوظبي كاملاً مطابق برنامه براي حفظ بانك از طريق تغيير ساختار و تغيير در سهام و سرماية اقدام نمودند, در حاليكه پرايس واترهاوس به جمع آوري مدارك بيشتر دال بر تقلب و دستكاري آنها ادامه مي‌دهد.

مارس سال 1991, بانك انگليس از پرايس واترهاوس مي خواهد گزارش محرمانه اي (معتبري) پيرامون عدم نظارت در BCCI ارائه كند. اين گزارش مطابق بند 41 قانون 1987 بانكداري انگليس كه ناظران را همراه با حسابرسي خارجي دقيق مجاز به انجام چنين بررسي در وضعيتهايي كه ممكنست سپرده گذاران بانك در معرض خطر باشند مي‌ساخت ترتيب داده گردید.

اين گزارش تحت عنوان Sandstorm Report روز 22 ژوئن سال 1991 تكميل و جزئيات دستكاريهاي انبوه از سري مقامات BCCI ظرف چند سال ارائه گرديد. نشستي از College of Regulators براي مد نظر قراردادن 4 دستكاري عمدة توضيح داده شده در گزارش پرايس واترهاوس ترتيب داده گردید. مطابق گزارش Sand Storm, حدود 633 ميليون دلار زيان مرتبط با معاملات خزانه و 346 ميليون دلار مرتبط با خريد غيرقانوني از سوي نامزدهاي چند بانك آمريكا مشخص گرديد. حسابها و ترازنامه هاي BCCI براي لاپوشاني يك وام 725 ميليون دلاري به پاكستان مستقر در شركت حمل و نقل دستكاري گردید. بعلاوه BCCI, 500 ميليون دلار از منابع (مالي) خود را براي كسب (خريد) 56 درصد از سهام خود از طريق يكسري معاملات پيچيده مورد بهره گیری قرار مي‌دهد. ممكنست ضرر و زيان نهايي در مازاد 4 بيليون دلاري بوده و افشاء نگري ابوظبي نسبت به BCCI و فعاليتهاي وابسته حدود 4/9 بيليون دلار تخمين زده مي‌گردد. همزمان با تكميل گزارش سنداستورم (Sandstorm Report) , مقامات آمريكايي هم تحقيقات خود پيرامون فعاليتهاي BCCI را به پايان رساندند. كمتر از دو هفته بعد از تكميل گزارش Sand Storm (توفان شن) روز 5 جولاي 1991, College of Regulators به رهبري Bank of England رسماً جلوي فعاليتهاي جهاني BCCI را گرفت.

 

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید