دانلود فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

2- حداقل دستمزد منطقه اي

بر برخي كشورها، حداقل دستمزدهاي، مختلفي جهت مناطق يا نواحي جغرافيايي مختلف تعيينمي گردد.در آمريكا علاوه بر حداقل دستمزد ملي، حداقل دستمزد ايالتي نيز وجود داد. در اندونزي به تعداد 40 استان، حداقل دستمزد هست. در ژاپن، فيليپين، تابلند و مكزيك، نواحی گوناگون كشور بر اساس ميزان متوسط هزينه خانوار يا ميزان توسعه يافتگي آنان در كشور دسته بندي شده اند و براي هر دسته، حداقل دستمزد خاصي تهيه مي گردد. در ژاپن، 47 استان به سه گروه نسبتاً همگن بر مبناي «هزينه زندگي و سطح توسعه اقتصادي دسته بندي شده‌اند. همچنين درفيليپين ومكزيك نواحي مختلف در سه گروه دسته بندي شده اند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

5-3- حداقل دستمزد در شاخه هاي مختلف فعاليت هاي اقتصادي

دراين شيوه، شاخه هاي مختلف فعاليت اقتصادي همگن از نظر توانايي پرداخت يا اندازه بنگاه ها و ياميزان سرمايه نيروي كار دسته بندي شده و حداقل دستمزدي براي آن ها تعيين مي گردد مانند ژاپن يا حداقل دستمزدها براي شاخه هاي مختلف فعاليت هاي اقتصادي از طريق چانه زني جمعي بين انجمن هاي كارفرمايي و اتحاديه هاي كارگري صورت مي گيرد كه اجراي آن براي همه بنگاه هاي موجود در گروه مربوطه اجباري می باشد؛ اتريش، آلمان، دانمارك و سوئد از ايندسته كشورها هستند.

5-4- حداقل دستمزد در حرف مختلف

اين شيوه نسبت به شيوه قبلي به صورت تفصيلي تر اجرا مي گردد كه بسيار پيچيده تر می باشد. در كاستاريكا، 520 حداقل دستمزد وجود داست كه در سال 1988 به 350 و در سال 1990 مورد كاهش يافت.

5-5- گستره حداقل دستمزد به صورت تركيبي

شايد مناسب ترين شيوه تعيين حداقل دستمزد به صورت تركيبي باشد؛ در اين روش، ويژگي هاي مناطق جغرافيايي و شاخه هاي فعاليتي مختلف آن ها در نظر گرفته مي شوند. مثلا در آمريكا علاوه بر حداقل دستمزد فدرال، ايالت ها مي توانند حداقل دستمزد خاص خود را داشته باشند؛ در اندونزي و ژاپن نيز علاوه بر تعيين حداقل دستمزد در نواحی گوناگون در رشته هاي فعاليتي مختلف نيز حداقل دستمزد تعين مي گردد.

6- كشورهاي فاقد نظام حداقل دستمزد

كشورهاي معدودي وجود دارند كه هيچ نوع از نظام هاي حداقل دستمزد را ندارند، مانند آن ها مي توان به سنگاپور امارات متحده عربي و مالزي تصریح كرد. در سنگاپور دولت مخالف حداقل دستمزد می باشد به اين دليل كه انعطاف ناپذيري را به نظام اقتصادي تحميل كند. دولت اين كشور تاكيد دارد كه دستمزدها بايد با عرضه و تقاضاي نيروي كار در بازار تعيين شوند. به كارفرمايان و كارگران اجازه داده مي گردد با يكديگر مذاكره كنند و به صورت دو جانبه به توافق برسند. دولت بر ايجاد فرصت هاي اشتغال بيشتر و محيط سرمايه گذاري بهتر براي مقابله با دستمزدهاي كم و بيكاري متمركز مي گردد و شرايط سرمايه گذاري خوب را از طريق ارائه تسهيلات زير بنايي بهتر تشويق مي كند. در واقع سرمايه گذاري مكفي در منابع در منابع انساني، نظام مالياتي پايين، ارتباطات خوب صنعتي، شبكه پولي و بانكي با ثبات، حفظ قانون و تشويق پايين، ارتباطات خوب صنعتي، شبكه پولي و بانكر با ثبات، حفظ قانون و تشويق بخش خصوصي توانسته اند دستمزدها و استانداردهاي بالاتر زندگي را با بهبود بهره وري همراه با وضع خوب سرمايه گذاري در پي داشته باشند.

شايان ذكر می باشد كه كشورهاي مذكور، داراي اقتصادي پويا و جمعيتي نسبتاً كم با تحصيلات بالا هستند.

7- آثار تعيين حداقل دستمزد

تعيين حداقل دستمزد و تعديلات آن آثار اجتماعي – اقتصادي مختلفي دارد كه برخي از آن ها به اجمال در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرند.

7-1- اثر بر اشتغال

آثار حداقل دستمزد بر اشتغال و توزيع آن، بيشترين توجه را به خود معطوف كرده می باشد. مخالفان اظهار مي دارند كه افزايش هاي حداقل دستمزد بنگاه ها و در نتيجه، تمايل آن ها به استخدام كمتر مي گردد و برخي شاغلين نيز در نتيجه اعمال اين سياست امكان دارد كه شاغلين نيز در نتيجه اعمال اين سياست امكان دارد كه شغلشان را از دست بدهند. اكثر مطالعات صورت گرفته در اين مورد بر تأثير منفي حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان و نوجوانان تاكيد مي كنند زيرا گروههاي مذكور تجربه و مهارت و سرمايه به مراتب كمتري نسبت به گروه هاي سني بالاتر دارند.

در واقع طبق يافته هاي برخي مطالعات صورت گرفته افزايش ملايم در حداقل دستمزد واقعي، اثري منفي بر سطوح اشتغال كل ندارد.

اما از طرف ديگر موافقان افزايش حداقل دستمزد اظهار مي دارند كه افزايش ميزان مذكور مي تواند قدرت خوريد دريافت كنندگان آن را افزايش دهد و زیرا ميل نهايي به مصرف آن ها بالاست و درآمدشان صرف خريد كالاهاي كم دوام و مصرفي آن ها بالاست و درآمدشان صرف خريد كالاهاي كم دوام و مصرفي اکثرا ساخت داخل مي گردد تقاضا براي كالاهاي مذبور را بالا مي برد كه نتيجه آن، توليد بيشتر و اشتغال بالاتر می باشد؛ به اين اثرات مثبت حداقل دستمزد بر اشتغال «اثر مزدي» گفته مي گردد.

7-2- اثر بهره وري

جهت جلوگيري از آثار منفي افزايش حداقل دستمزد بر تورم با افزايش بهره وري باشد. ولي بايد به اين موضوع توجه كرد كه ربط حداقل دستمزد به بهره وري مشكلاتي دارد كه برخي از آن ها عبارت اند از:

1- روش دقيقي براي سنجش صحيح بهره وري كه مورد قبول همگان باشد وجود ندارد.

2- ميزان افزايش بهره وري را نمي توان در كوتاه مدت بدست آورد.

3- تمامي صنايع از دستاوردهاي بهره وري به گونه يكسان بهره مند نيستند.

4- اغلب ممكن می باشد كه افزايش بهره وري به علت بهره گیری از فناوري هاي برتر باشد و نه نيروي انساني. از زاويه ديگري نيز مي توان به اين موضوع توجه كرد: اگر كارگران به عنوان يكي از عوامل توليد دستمزد كمي دريافت كنند و نتوانند نيازهاي اساسي شان را برآورده نمايند. انگيزه كمتري جهت کوشش بيشتر خواهند داشت و شايد از نظر جسمي توانايي لازم براي كارايي بهتر را نداشته باشند. كارفرماها نيز با افزايش هزينه نيروي كار، به استخدام افراد با بهره وري بالاتر اقدام مي نمايند.

افزايش مزايا و پرداخت ها در برخي موارد به نفع بنگاه نيز می باشد مانند ميزان خرج كارگر از بنگاه كاهش مي يابد. بنابراين، ميزان متوسط كارگران با تجربه افزايش مي يابد. علاوه بر اين ها، با پرداخت هاي بالاتر، كارفرما مي تواند انتظار کوشش بيشتري را از كارگر داشته باشد.

7-3- اثر بر قيمت ها

اثر بر قيمت ها بستگي به اين موارد دارد:

1- كارگران‌ دريافت كننده‌حداقل دستمزد چند درصد از هزينه توليد راتشكيل مي‌دهند.

2- كشش تقاضاي كالاهاي توليد شده توسط بنگاه ها چه ميزان می باشد.

3- كارفرما به چه ميزان افزايش هزينه هاي نيزوي كار را به قيمت كالاهاي توليدي، يعني به مصرف كننده منتقل مي كند.

كارد و كروگر (1995) طي تحقيقي نشان دادند كه افزايش 15 درصدي در حداقل دستمزدها، قيمت هاي رستوران هاي نيوجرسي را حداكثر تا 2/2 درصد افزايش مي دهد، زيرا كارگران فقط 30 درصد از كل هزينه را شامل مي شوند و نيمي از آن ها در سال مربوطه حداقل دستمزد دريافت مي كنند.

بايد به اين نكته توجه كرد كه افزايش حداقل دستمزدها بر ساير رده هاي مزدي، به ويژه رده هاي پايين اثر مي گذارد كه اين انر مي تواند انتظارات تورمي را در پي داشته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

البته بسياري از دانشگاهيان و نمايندگان كارگران، آثار عواملي از قبيل سياست هاي مالي و پولي را بر تورم مهمتر مي دانند.

 

7-4- اثر بر سطح ساير مزدها

سطح حداقل دستمزد به مثابه اولين رده مزدي، به صورت نسبي با ساير رده هاي مزدي اثر مي گذارد كه اين تاثير بر رده هاي پايين بيشتر از رده هاي بالاي مزدي می باشد. همچنين حداقل دستمزد به عنوان معياري جهت بالا رفتن مزدها، نه تنها در بخش زسمي بلمژكه در بخش غير رسمي بهره گیری مي گردد. طي تحقيقي كه در سال 2001 در اندونزي در اين مورد صورت گرفت مشخص گردید كه 10 درصد افزايش در حداقل دستمزدهاي واقعي موجب افزايش متوسط دستمزدهاي حقيقي كارگران تا 9/8 درصد مي گردد.

7-5- اثر بر كارفرمايان

سيدني وب (1912) محتق می باشد كه يك كف دستمزد به گونه يكسان به نفع كارفرما و كاركنان خواهد بود. اين امر از كارفرمايان در برابر شكسته شدن قيمت توسط ساير رقيبان كه به دنبال پرداخت كمتر از يك حداقل دستمزد منصفانه به نيروي كار هستند حمايت مي كند. البته اين امكان هست كه بنگاه نتواند قيمت محصولات توليدي را زياد افزايش دهد، در نتيجه حاشيه سود كارفرما كم مي گردد.

7-6- اثر بر بودجه دولت

در صورتي كه افزايش پرداخت به كارگران در محدوده كارگران بخش عمومي يا استخدام شده توسط پيمانكاران دولتي باشد، افزايش دستمزدها مخارج دولت را افزايش مي دهد. به هر حال جهت برآورد اندازه تاثير حداقل دستمزد بر مخارج دولت بايد تعداد كارگران دريافت كننده و ميزان افزايش حداقل دستمزد بر مخارج دولت بايد تعداد كارگران دريافت كننده و ميزان افزايش حداقل دستمزد مورد بررسي قرار گيرند. طي مطالعه اي كه در ايالات متحده صورت گرفته اين اثر كوچك ارزيابي شده می باشد.

7-7- اثر بر فقر

از اهداف اصلي تعيين حداقل دستمزد، كاهش فقر در ميان كارگران كم درآمد می باشد. هدف از افزايش مزدها اين می باشد كه افراد كم درآمد بتوانند نيازهاي اساسي شان را پوشش دهند. البته بايد توجه داشت كه حداقل دستمزد مي تواند بر استاندارد هاي زندگي خانواده هايي مؤثر باشد كه يك فرد از اعضاي آن ها در حال كار كردن باشد.

مخالفان، انتقادهايي بر اثر بخشي حداقل دستمزد در  در كاهش فقر دارند آنان اظهار مي دارند كه با تحميل حداقل دستمزد و افزايش آن فرصت هاي شغلي كمتري وجود خواهد داشت و شاغلان به هزينه بيكاري بيكار شدن ديگران از دستمزدهاي بالاتر منتفع مي شوند.

بايد توجه داشت كه براي تعيين اثر نهايي كل بر خانواده ها يعني افزايش درآمد تعدادي در برابر بيكار شدن برخي ديگر بايد مطالعات دقيقي در مورد خانواده ها و افراد دريافت كننده حداقل دستمزد صورت پذيرد. به هر حال، بهتر می باشد به اين نكته توجه داشت كه حداقل دستمزد مناسب تنها راه كاهش فقر نيست و كارايي آن در كاهش فقر به ميزان دسترسي به مزاياي بيكاري و تامين اجتماعي بستگي دارد.

8- سياست هاي مكمل حداقل دستمزد

براي محقق شدن اهداف اصلي حداقل دستمزد و كم شدن آثار منفي احتمالي بايد متناسب و همگام با ديگر سياست هاي اجتماعي و بازار كار، سياست هاي مكمل حداقل دستمزد بكار گرفته شوند. اين سياست ها عبارتند از:

معافيت هاي ماليات بر درآمد

افزايش ميزان معافيت هاي ماليات بر درآمد شخصي كمك مي كند كه كارگان مقدار بيشتري از ديافتي هايشان را حفظ كنند. البته، مشكل اين سياست آن می باشد كه افزايش معافيت هاي مالياتي، درآمد پس از كسر ماليات كارگران را لزوما به گونه قابل توجهي افزايش نمي دهد، زيرا چنين افرادي ماليات كمي مي  پردازند. در ايران ميزان حداقل دستمزد پايين تر از ميزان دستمزد مشمول ماليات می باشد.

تعيين حداقل دستمزدها از طريق چانه زني جمعي انجمن هاي كارفرمايي و اتحاديه كارگري

تعيين دستمزدها از طريق چانه زني جمعي در سطح بخش هاي فعاليت هاي اقتصادي مختلف، به گونه موثر در برخي كشورهاي اروپايي بكار گرفته مي گردد كه در آنها آزادي فعاليت شكل ها هست و اكثر كارگران تحت پوشش اين مزيت ها قرار دارند مزيت اين شيوه آن می باشد كه مزدها با در نظر داشتن ظرفيت هاي پرداختي بخش ها تعيين مي گردد: در نتيجه آثار اقتصادي منفي به حداقل مي رسد.

8-3- برنامه هاي كمك به كارفرما

يكي از مشكلات مهم بسياري از بنگاه هاي ناكارآ،مشكل مديريت و يا نبودن دانش كافي می باشد. تحقيقات اوارد (2000) دال بر اين می باشد كه كارفرماهاي كوچك براي وفق دادن خودشان با افزايش حداقل دستمزد مشكل دارند. مشكلاتي كه ارژز نبودن دانش و خبرگي ناشي مي گردد. بنابه پيشنهاد وي، انجمن ها يا شبكه هاي كارفرمايي مي تواند به گونه كامل اين دانش ها و مهارت ها را به اعضاء منتقل كند. گرچه مي توان تأثیر هايي را نيز براي دولت در اين زمينه، يعني ارتقاء دانش و مهارت، قائل گردید.

تعيين حداقل دستمزدهاي پايين تر براي گروه هاي خاص

برخي كشورها براي بكارگيري نيروي كار جوان و مقابله با بيكاري آنان دستمزدي پايين تر از ميزان حداقل دتمزد بزرگسالان را اعمال مي كنند كه به گونه نرخي واحد يا چند نرخ مختلف متنالسب با سن جوان می باشد. در واقع، اگر مشاغل مربوط نيازمند آموزش باشد، دستمزد پايين تر به مفهوم سهيم شدن نيروي كار جوان در هزينه هاي آموزش می باشد.  علاوه بر اين مشاركت جوانان در بازار كار با اجراي اين سياست يعني دستمزدهاي پايين‌تر كاهش مي يابد.

نحوه عملكرد كشورها در زمينه دستمزد جوانان به سه صورت زير می باشد:

الف) ميزان‌حداقل دستمزد پايين تر از ميزان اعمال شده براي بزرگسالان: اين روش در برخي كشورها نظير برزيل، جمهوري‌چك، آلمان، يونان، اندونزي و ژاپن اجرا مي گردد.

ب) حداقل دستمزد پايين تر از ميزان اعمال شده براي بزرگالان: در كنيا 71 درصد، در نيويورك 60 درصد و در پرتقال 75 درصد ميزان حداقل دستمزد بزرگسالان براي جوانان اعمال مي گردد.

ج) ميزان هاي مختلف، حداقل دستمزد جهت رده هاي سني مختلف جوانان كه پايين تر از ميزان اعمال شده براي بزرگسالان می باشد. اين ميزان در برخي كشورها در جدول زير ارائه شده می باشد:

البته انتقادهايي بر ميزان هاي پايين تر از حداقل دستمزد براي جوانان وارد شده می باشد كه از آن جمله مي توان به اين مورد تصریح كرد: ميزان و كيفيت كار كارگر بدون معيارهاي سني و جنسي بايد ملاك باشد. كارگر جواني كه آموزش ديده و بهره وري او در سطح بزرگسالان می باشد. بايد دريافتي برابر با آن ها داشته باشد. توصيه نامه شماره 146، مصوب 1973، تصريح مي كند كه توجه خاصي به اجرت هاي مناسب پرداختي به جوانان بايد صورت گيرد كه اصل پرداخت‌هاي مساوي در برابر كار مساوي را
مي توان از آن برداشت كرد.

بهتر می باشد كه ميزان هاي پايين تر را براي جوانان فاقد مهارت و آموزش تعيين شده، ميزان دستمزد دريافتي آن ها به سطح بزرگالان هم رده آنان قابل افزايش می باشد.

8-4- سياست هاي فعال بازار كار

سياست هاي فعال بازار كار در بسياري از كشورها، مانند كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) براي مقابله با بيكاري بكار گرفته مي شوند.

ميزان حداقل دستمزد جوانان نسبت به نرخ مربوطه براي بزرگسالان در برخي كشورها

سن/ كشور بلژيك فرانسه هلند اسپانيا
15 30%
16 70% 80% 5/34% 39%
17 76% 90% 5/39% 61%
18 82% 100% 5/45% 100%
19 88% 5/52%
20 94% 5/61%
21 100% 5/72%
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید