فرمت word : دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد قـانون كار – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

راهكارهاي امنيت شغلي

اگر چه يكي از آشكارترين اشكال، ناديده امنيت شغلي، قراردادي موقت و كارهاي پيماني می باشد اما براي  آنكه بدانيم لغوامنيت شغلي كارگران پيماني  و قراردادي چگونه شكل مي گيرد بايد از جاهاي كه اين گروه كارگران كار مي‌كنند بازديد بعمل آورد و مستقيما از زبان خود آنها شنيد.

امنيت شغلي براي اين گروه از كارگران بزرگترين عيدي براي آنها محسوب مي‌گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در حقيقت حتي درك احساس ناامني كه كارگر قراردادي  و پيماني در تمامي مراحل فعاليت دچار آن می باشد براي ما دشوار خواهد بود.

اما در جمع همين كارگران قراردادي كه وارد شوم و در ارتباط با درخواست آنها سوال نمائيم يا بگوئيم شما چه چيزي مد نظرتان می باشد مي گويند:

امنيت شغلي  تنها خواسته تحقيق نيافته ما می باشد.

شكايات و اخراج

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مهم ترين مزيت قراردادهاي موقت و پيماني براي كارفرمايان اين می باشد كه اغلب، كارگران خود را در پايان قرار داد بي هيچ عذر و بهانه اي فقط به واسطه اتمام مدت قرارداد از كار بيكار مي كنند و معمولاً كارگران قراردادي از هر نوع شكايتي پرهيز مي‌كنند.

مراجع رسيدگي كننده در مورد آن دسته از كارگراني كه به خود جسارت شكايت مي‌دهند با تاييد خاتمه قرارداد حكم اخراج را تاييد مي كنند. اگر چه موضوع اخراج كارگر قراردادي و پيماني حسب قانون غیر از درموارد خاص قابل رسيدگي  نيست اما هيئت هاي رسيدگي  كننده حتي در موارد خاص ترجيح مي دهند كه با تاييد حكم اخراج وارد موضوع نشوند. زیرا در صورتيكه حتي حق با كارگر باشد مراجع اجراء كننده احكام با ديدن يا ملاحظه قراردادي يا پيماني بودن كارگر از اجراي حكم طفره مي طریقه. بدين ترتيب بي فايده ترين كار براي  كارگر قاردادي  و پيماني شكايت در مورد اخراج می باشد.

بيمه بيكاري

براساس ماده 2 قانون بيمه بيكاري، « بيكار از نظر قانون بيمه شده اي می باشد كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده بكار باشد.» براساس اين دريافت ازقانون بيمه بيكاري، همه كارگراني كه بدون ميل واراده بيكار مي شدند و بيكار بشان به اطلاع واحدكار  امور اجتماعي  محل  خويش  مي رساندند بدون آنكه قرارداد آنها مورد نظر باشد فقط با شاخص ميل  واراده مستمري آنها بر قرار مي گيرد.

تا اينكه دراواخر سال 1378 سازمان تامين  اجتماعي  به گونه يك جانبه از مستقر بيمه بيكاري براي كارگران قراردادي و پيماني كه قرارداد بشر خاتمه يافته بود و طفره رفت.

اما قطع مستمري بيمه بيكاري كارگران قراردادي و پيماني ضربه ديگري بر دايره رنج‌هاي اين گروه از كارگران زحتمكش بود.

 ساعت كار و اضافه كاري

با وجود آنكه ماده 51  قانونكار  ساعت كار درهفته را 44 ساعت اعلام داشته و در ماده 52 براي كارهاي سخت و زيان آور تصريح نموده می باشد كه ارجاع چنين كارهايي نبايد از 36 ساعت در هفته تجاوز نمايند غالبا اين امر به خوبي در مورد كارگران قرار دادي و پيماني رعايت نمي‌گردد و در بسياري از مواقع كار فرمايان بدون پرداخت اضافه كاري اما متاسفانه به جهت احساس نا امني اين قبيل كارگران براي آتيه شغلي خود و كمبود فرصت هاي شغلي  اصولا از مراجعه و شكايات پرهيز مي نمايند.  نكته ديگري كه بايستي به اين مجموعه بياقراريم، عدم رعايت سقف اضافه كاري مي‌باشد، تبصره ماده 59 قانون كار ارجاع كار اضافي  بيش از 4 ساعت در روز را به جزو موارد فورس ماژور ممنوع مي داند. در كارگاه هائي كه پيش از 12 ساعت كار هست. اغلب، كارفرمايان بدون در نظر داشتن مفاد اين تبصره كار اضافي به كارگران خويش ارجاع مي نمايند.

علاوه بر اين، مسئله اساسي آن می باشد كه غالب  كارفرمايان بدون اخذ موافقت كارگر برخلاف بند الف  ماده 59 كار اضافي به  كارگران قراردادي و پيماني ارجاع مي‌نمايند كه بارها و بارها اين قبيل كارگر ان به واسطه نداشتن امنيت شغلي با امتناع از اضافه كاري، كارخود را از دست داده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

كارگران قراردادي و حوادثي كه آنها را تهديد مي كند

اصولا يكي از عادت هاي غلط كه امروزه در برخي از كارگاه ها شايع شده می باشد بكارگيري كارگران قرار داد موقت و پيمانكاري در مشاغل پرمخاطره می باشد. به جهت شدند كه اكنون در بسياري از كارگاه ها كار با ماشين هاي نا ايمن و مشاغل خطرناك در معادن به اين دسته از كارگزاران واگذار مي‌گردد. حوادث اكنون بيش  از همه گر يبان جواني وعدم آشنائي كافي اين دسته از كارگران وضعيت بسيار بغرنجي   ‌قراردادي و پيماني را مي گيرد.

بيشتر كساني كه جان خود را در حوادث كار از دست مي دهند و تعداد قابل توجهي از حادثه ديدگان محيط هاي كار را كساني تشكيل مي دهند كه متاسفانه قراردادهاي كار آنها را يكسال فراتر نمي رود.

عدم ايمني و بهداشت دربارة كارگران قراردادي و عواقب آن

بررسي ها نشان مي دهد كه طي ده سال گذشته بكارگيري كارگران قراردادي و پيماني  توام با نايده گرفتن قوانين و مقررات ايمني و بهداشت كاربوده می باشد اصولا با بكارگيري كارگران موقت، كارفرمايان خود را كمتر مقيد به رعايت اصول ايمني دانسته‌اند و پیش روی اقدامات بعضي از كارگران كه به قيمت به قيمت سرعت بيشتر و براي كسب در آمد بيشتر بوده می باشد از خود روي خوش نشان داده و از تعليمات ايمني  در اين دوره طفره رفته اند عدم نظارت  بركارگاه از نظر ايمني اين امكان را تشديد نمود كه كارفرمايان از كارگران بينشر بهره كشي نمايند.

در كنار عدم مسئله ايمني رعايت موارد بهداشتين از لباس كارگر گرفته تا ماسك‌ها و معاينات ادواري  به بهانه اينكه كارگران قاراردادي چندماه بيشتر درمحيط  حضور ندارند، تا اندازه زيادي از شكل خود خارج شده می باشد. اكنون بيشتر كارگراني كه در محيط هاي كار دچار بيماري هاي حرفه اي هستند و يا درمعرض حوادث قرار مي‌گيرند را كارگران پيمانكار تشكيل مي دهد. بدين سبب كارهاي موقت و پيماني و قراردادي امروزي نه فقط اينست شغلي كارگران را به خطر انداخته بلكه باعث كاهش ايمني و بهداشت كارگر ديده می باشد.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

راههاي پيشگيري و نتايج آن

در چنين  شرايطي  كارگران راهي غیر از ايستادگي در شرايط جديد فقط  به مذاكرات دسته جمعي و جلب حمايت هاي در گروه اجتماعي مختلف و يافتن و يافتن حامياني در بخش هاي مختلف تصميم گيري كشور و مراكز  علمي و دانشگاهي اختصار نمي‌گردد.

بلكه بايستي يك برنامه  علمي و عملي طراحي و به اجرا درآيد تا بتوان فرداي اميد بخش را رقم زد. براي تضمين چنين فردايي مطالب  زير به نظر مي رسند.

  1. مذاكره دسته جمعي در سطوح مختلف (با تشكلات عالي، اتحاديه هاي و داخل هركارگاه )
  2. برانگيختن همه كارگران براي مشاركت در حل معضل كارگراني قراردادهاي موقت و شركت هاي پيماني نيروي انساني و كارگران روزمزد.
  3. تشويق تشكلات مختلف در رده هاي گوناگون  به تشديد عضو گيري  در ميان اين دسته از كارگران كه بيش از همه خود را بدون حامي و منجي مي‌دانند.
  4. سپردن تأثیر هاي موثر در تشكلات درون كارگاه ها، اتحاديه و تشكلات خانه كارگر به رهبران قرار دادي ، پيماني و روزمزد.
  5. كوشش براي انعقاد پيمان هاي دسته جمعي به مقصود محدود سازي زيان هاي ناشي از كارهاي قرارداد موقت
  6. کوشش براي پايان دادن به اجاره دادن نيروي انساني
  7. کوشش وعيت براي يافتن راه هاي حمايت بيشتر از طريق پيمان هاي دسته جمعي، قواني و دستورالعمل ها و مقررات كاري
این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید