فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد نقش مديريت استراتژيکي در رشد اقتصادي مناطق – قسمت اول

دانلود پایان نامه

– مقدمه :

هميشه پيشرفت اقتصادي منطقه اي به حفظ و افزايش درصد شغل ها ، محصولات ، توليدات ناحيه اي و ثروت کمک کرده می باشد سياست ها و برنامه هايي که به مقصود دستيابي به اين اهداف ترتيب داده مي شوند در ثبات و شکل گيري حرفه ، سختي و ملايمت سرمايه زيربنايي و سازماندهي مجدد آن تأکيد دارد هيچ از يک از اينها تغيير پذير نيستند اما يک تجديد سازماني کيفي يا تغيير در تأثير نمايان آن ضروري می باشد به طرزي روزافزون تأکيد و تأثير بر ثبات شکل گيري و سياستهاي توسعه سرمايه بيشتر مي گردد و به همان ميزان به لحاظ محرک و انگيزه در تحکيم قدرت ، سرمايه سخت زيربنايي کمتر مي گردد علي الخصوص سياست توسعه اقتصادي مدرن و همزمان منطقه اي بر لزوم پيشرفت و نوآوري ، روابط سرمايه گذاري و صنعت تکنولوژي اتحاد جمعي به لحاظ کوشش به مقصود حفظ و گسترش ميزان رقابت در مسير تحکيم و در نهايت حرفه ، بيشتر از سياستهاي زيربنايي جذب و جوانب ، اهميت مي دهد به آن معنا که يک تغيير اساسي و عمده از مديريت استراتژيک مناطق و سياستهاي در برگيرند.(ACS etal.2002) بايد صورت پذيرد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

يکي از مهمترين و جالبترين سؤالاتي که امروزه در ارتباط با توسعه اقتصاد منطقه اي مطرح مي باشد اين می باشد که چرا سياست و برنامه ريزي مرتبط با آن در راستاي بررسي مجدد اتحاد يکپارچه ، روابط سرمايه گذاري ، پيوستگي صنعتي صنعت تأثيرپذير و تکنولوژيکي اقدام مي کند بخش ابتدايي اين مقاله به بررسي اين سؤال مي پردازد سپس اين سياست جهت يابي في الفور ، بحث و با نمونه هايي عیان مي گردد و به اين نقطه منتهي مي گردد که حداقل دو فاکتور اوليه وجود دارند که پيشرفت نتيجه بخش، امور سرمايه گذاري و ثبات سياست توسعه شکل گيري را تحت تأثير قرار خواهند داد مشتمل بر رهبري استراتژيکي توسعه اقتصاد منطقه اي و لزوم دستيابي به اطلاعات مفيد و کاملتر به مقصود برنامه ريزي و تصميم گيري در اين راستا مي باشد يک اختصار از تحليل اخير در ارتباط با هدايت و رهبري و تأثیر آن در توسعه اقتصادي منطقه به مقصود پراهميت ساختن پيوستگي بالقوه سياست ارائه شده می باشد چندين پاسخ جديد مورد بحث و بررسي در ارتباط با ايجاد آگاهي و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوري شده اند نتايج را مي توانيد در انتهاي پروژه نظاره کنيد.

2- سياست تغيير توسعه اقتصاد منطقه اي : دلايل (علتها)

(2001) William & Stimson ، (2001) 8 kulkarni (2002) Stoujh etal و ديگران دريافته اند که اوايل قرن 20 و اواخر قرن 21 شاهد بلوغ ناقص و زودرس يک تکنولوژي نماي جديد اول بصورت ترانزيستور ، سپس ريزپردازنده ، در همين روزهاي پيشين انتشار اخير با تکنولوژي روابطي ، اطلاعاتي (ICT) و زيربناي ارتباط از راه دور بوده می باشد ICT اساساً داراي اطلاعات ذخيره و انتقال داده گردید. مردمي به مقصود آگاهي بخشيدن به تمام دنيا مي باشد جهاني شدن ارتباط از راه دور در مسير رشد و گسترش ICT تبادل و کنش متقابلي با احتمال خاصه هاي موارد بحراني يا تقريباً رايگان ايجاد کرده می باشد . (Andreteh 2001 , p.4) ، بنابراين ارزيابي دقيق و گسترده ICT اين زمينه را فراهم مي آورد که مردم به دنبال دستيابي به اطلاعات باشند و همه چيز را در اقدام و حقيقت به نحوي که مقياس آن در چندين سال پيش قابل تصور نبوده می باشد تجربه کنند.

آگاهي همه جانبه و بهابخشيدن به نظريات علمي ، کشف و تشخيص مؤثر که فرصت ها را به دنبال دارد به خصوص ، شرکتها و مؤسسات به سرعت به دنبال تعيين و تشخيص عوامل متفاوت هزينه بودند و زمانيکه بحث پس انداز مطرح گردید به عمليات اجرايي پرداختند اين امر حداقل در پاسخ سياسي سيستميک را در اين بخش از ناحيه ها به همراه داشت (2001 Audutseh) . مناطق ، هزينه هاي کمتري را به خود اختصاص مي دهند اما کارگران کاآزموده به طرزي فزاينده ، عمليات توليدي سنتي را جدا از کشورهايي با دستمزد بالا جذب مي کنند (بطوريکه در چين هزينه هاي حاشيه اي کوشش و کار نزديک به صفر می باشد ) و هزينه کشورهايي با دستمزد بالاتر هر چه بيشتر جايگزين سرمايه گذاري ، زحمت و مشقت در راستاي حفظ اين امکانات مي گردد بنابراين توجهي براي رشد و گسترش اوليه مرحله جهاني شدن اقتصاد و پاسخهاي منطقه اي مربوطه را پيشنهاد مي کند.

همانطور که Audutseh  (4.p ، 2001) و ديگران تصریح دارند ، جهاني سازي يک اجبار شايع نمي باشد بلکه تنها در جهت بهبود و پيشرفت ICT کوشش مي کند تغيير سياسي در بخشهاي ديگر جهان همچون اروپاي مرکزي ، شرقي ، چين ، هند و ويتنام به تحکيم مناطق غيرقابل دسترس سابق منجر مي گردد بطوريکه (گسترش و توسعه) امکانپذير گردید و دسترسي را با کمترين هزينه مقدور ساخت اما کار و زحمت واجد شرايط(مشروط) را افزايش داد.

پاسخ به دستمزد بالاي کشورهاي توسعه يافته ، دو شکل پيدا نمود يکي شتاب و عجله براي جايگزيني سرمايه ، يعني به خصوص تکنولوژي جانشين براي کار و کوشش در جهت حفظ حداکثر توليدات سنتي و فعاليتهاي توليد و ساخت بود البته ، اين امر در بعضي از مشاغل ضرر و زيان ايجاد مي کند اما نه در عمليات در حال اجرا و ؟ .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مگر اينکه تفاوتهاي جهاني حقوق بيشتر از جايگزيني سرمايه که تنها بصورت مقطعي مؤثر هستند بسيار زياد باشد اين طریقه تنها يک توجه و نگراني مقدماتي پشت نمايش هاي اخير wto مي باشد.

يک پاسخ نسبي در برگيرنده ، فعاليت در حال تغيير اقتصاد در حقوق هاي بالا و صنايع کارمندي بالاتر مي باشد به معناي تغيير طریقه ثبات و شکل گيري شغل در فشردگي تکنولوژي يا صنايع معرفتي می باشد بنابراين ، دليل تصويب افزايش يک ثبات در اتحاد ، يکپارچگي و سياست سرمايه گذاري جهت يافته مي باشد.

در نتيجه ، ICT و جهاني سازي کشورها با دستمزدهاي بالا و مناطقي براي تمرکز سياست توسعه اقتصادي ، در جهت ايجاد حتي مشاغلي با دستمزد بالا پيش مي رود و حفظ محيطي که از طريق نوآوري و فعاليتهاي کاملاً تکنولوژيکي به رقابت دست مي يابند . يعني اينکه در کجا و به چه لحاظ کشورهاي توسعه يافته با حقوق بالا داراي امتياز قياسي مي باشند.

بحث کلي در شکل 1 و2 جايي که تکنولوژي پيشروي مي کند را به تصوير کشيده می باشد (علي الخصوص ICT) بطوريکه براي سهيم شدن اوليه در جهت دستيابي به اطلاعات يا کاهش ميزان آگاهي از محيط خارج ديده شده می باشد قيمت فاکتور يا مابه التفاوت هزينه را منتج مي گردد و در عوض تجارت و منطقه دور از کرانه از کشورهاي توسعه يافته را افزايش مي دهد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 
تغييرات سياسي و اجتماعي در اروپاي مرکزي و شرقي و در آسياي جنوبي و شرقي (چين ، هند و ويتنام) خطر سرمايه گذاري در اين نواحي را کاهش مي دهد اين طریقه باعث کاهش ميانگين و به خصوص هزينه هاي عامل حاشيه اي در انواع بسياري از توليدات و ساختها مي گردد زیرا که شمار گستردگي هزينه پائين و کارگران کارآزموده قابل دسترس مي باشد بنابراين تعدد موضع گيريها افزايش مي يابد و بيشتر کشورهاي توسعه يافته تنها با دو استراتژي ناچيز باقي مي مانند ساخت ماشين آلات داخلي سرمايه گذاري بيشتري را مي طلبد ، سرمايه در ايجاد درآمد بالا و صنايع کارمندي بيشتر تأثیر دارد در دومي استراتژيها مورد پيگيري قرار گرفته اند بررسي و تمرکز کلي در انتهاي اين مقاله مي باشد.

رويارويي با دورنماي رقابتي که پيشتر به آن تصریح شده می باشد مناطق در بخش وسيعي پذيرفته شده اند و سياستهاي يکپارچه شکل گرفته و توسعه يافته را تصويب مي کنند تئوري (شام پيتر 1942، 1936 ، کرزنر 1973) و تجربه (؟ 1979) درمورد مقوله اکثريت مشاغل جديد که در کمپانيهاي کوچک و شروع خطر و ريسکهاي مربوطه ايجاد شده اند به بحث مي نشينند.

در حاليکه در اين ارتباط ، مجادله و اختلاف نظرهايي هست (هريسون 1996) ، سخت می باشد که برخلاف شواهدي که حاکي از ميزان سرمايه بالا مي باشندبه بحث نشست ، يعني ، ريسک هاي جديد ، رشد و گسترش مشاغل در مناطق فوق العاده تکنولوژيکي وقتي اتفاق مي افتد (آرمينگتون و آسهاي 2002) که درصد بالايي از رشد و پيشرفت ديگري براي جلب توجه بيشتر را فراهم مي آورد بطوريکه بر سياستهاي ريسک پذير اتحاد و يکپارچگي تمرکز مي کند.

3- تغيير سياست توسعه يافته اقتصاد منطقه اي : برخي از ابزارهاي سياستي.

با وجود تأکيد بر استراتژي کلي ثبات شکل گيري ، تنوع ابزارهاي جديد سياستي و روشهاي ديگري را که در جهت تکميل و انجام اين امور تأييد شده اند يک روش براي اختصار کردن اين ابزار توسط اسيلر و ويکلين 1990) که اخيراً ضرورتهاي در حال تغيير را تشخيص مي دهند پيشنهاد شده می باشد آنها اين مجموعه از ابزار را بصورت يک تقسيم تناوبي پيوسته از عوامل زيربنايي تنظيم شده توصيف مي کنند مطابق با ارزيابي بالا ، آنها درمورد رشد و گسترش اقتصاد و نوآوري اي که حاصل پيشرفت روزافزون و تلاشهاي مکرر اقتصادي تکنولوژيکي مي باشد به بحث و گفتگو مي پردازند ديدگاه آنها با يک فرضيه شروع مي گردد مبني بر اينکه تکنولوژي اي که فعاليتهاي اقتصادي را نشان کرده می باشد واسطه اي و عموميت يافته مي باشد.

چهار عنصر اصلي از اين مدلها هست :توانايي ، تکنولوژي ، سرمايه گذاري و آگاهي( شکل 3) ، اينها هر کدام در مجموعه هايي از شرايط محيطي که در شکل 4 به تصوير کشيده شده اند بنا نهاده شده اند در عوض تحت فرضهاي سياسي عامه و خاص و ابزارهاي ديگر (شکل 5) قابل ديدن مي باشند اين تقسيم به سختي در جهت عناصر زيربنايي و سياستهايي که وابسته به پيشرفت و رشد فوق العاده صنايع مي باشند قابل تحمل مي باشند همينطور ، از مدلهاي نامبرده مي توان در جهت تشخيص گزينه هاي سياسي در نوآوري عملياتي و سرمايه گذاري و سياستهاي شکل گيري بهره گرفت و همچنين مي توان از آنها در جهت ارزيابي و بررسي وقفه ايجاد شده در شرايط توليدي بهره گیری نمود.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید