دانلود فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد نقش مديريت استراتژيکي در رشد اقتصادي مناطق – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

تصديق و بررسي مجدد يافته هاي هيأت مربوطه ، بعد از آن فرصتهاي شغلي جديدي را در آينده و بخشهاي مرتبط با آن تعيين خواهد نمود بطوريکه ريسک پيشرفت و انتخاب گزينه ها را ارزيابي مي کنند از اين لحاظ ، اين امکان هست که يک مدل مفهومي پايه از اقتصاد مرکزي منطقه ايجاد نمود (شکل 10) يک مدل مرکزي اما صنايع مربوطه دخيل هستند و اهداف مرسوم ، کلي امتداد يافته و مجموعه هاي متنوعي از بخشها را در بر مي گيرند يک توجيه تصويري از گستردگي توان بالقوه و فرصتهاي کاربردي در بخش ICT را مي توانيد در شکل 12 و در خدمات گردشگري شکل 13 نظاره کنيد استراتژيهاي عمقي يا مفاهيم در ICT ، بودجه و گردشگري در شکل 14 ، 15 و 16 به ترتيب ارائه شده اند اين تصاوير چگونگي و نوع اطلاعات کارشناسانه اي را که مي توان در برنامه ريزي استراتژيکي و فرآيند مديريت معرفي نمود نشان مي دهند با مطرح کردن احتمالات ، اساس در يک مجموعه ثابت و سياست مربوطه در رشد و گسترش سرمايه گذاري جهت يافته مطرح مي گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
پيش بيني نسبي وخطوط پايه با توليد ناخالص منطقه شمال ؟؟؟
5.3 پيش بيني شرايط اقتصادي منطقه : طراحي اقتصاد منطقه اي
در اوايل سال 1980 جفري هرينگز در لابراتور رشد و توسعه اقتصاد منطقه (REA1) يک مدل داده – بازده اقتصاد شيکاگو را که بعد از کاري که در اوايل (1990) Conway انتشار گردید را طراحي کرده اند يک خصوصيت جالب توجه اين مدل اين بود که در محيط پنجره ها اجرا شده می باشد و از آن مي توان در ارزيابي سريع تأثيرات اقتصادي که بطور همزمان مداخله کرده اند بهره گیری کرده مثل تغيير چرخه اي ، مصائب و سرمايه گذاري درجه بالا مثل ساختمان استاديوم جديد با عناصر زيربنايي ديگر، هري کمبل و روگراسترا با کمک هرينگز ويتم REAL يک مدل مشابه از سرمايه گذاري ملي آمريکا را توسعه داده اند اقتصاد منطقه را NCREIM (مدل داده – بازده ، اقتصاد سرمايه گذاري ملي منطقه ) ناميدند و بعدها طرحهاي ديگري از زيرمجموعه هاي منطقه مثل NVREIM در شمال ؟ را ارائه کردند کمبل و استرا (1997) با آزمايش طرح نامبرده با بهره گیری از زيرمجموعه هاي منطقه مثل NVREIM در شمال ؟ را ارائه کردند کمبل و استرا (1997) با آزمايش طرح نامبرده با بهره گیری از آن در بخشهاي عمل و عکس و العمل با گروههاي صنايعي و امور جذاب ديگر در جايي که سناريوي اقتصادي منطقه نوشته مي گردید شروع کردند به مقصود بحث و گفتگو ، يک سناريو توسط يکي از اعضاي اين گروه که کاهش 5 درصدي را مبناي کار خود در يک دوره سه ساله فرض کرده بود آغاز گردید فدرال ، در حسابهاي سرمايه گذاري منطقه بطور مستقيم بيش از 30 درصد SPP و دولت مربوط را در نظر گرفت که آغاز يک مقداري غيرواقعي بنظر رسيد.
اين شکل از تحليل سناريو مهم تلقي مي گردد زیرا که يک گروه صنعتي ، سناريوي مذکور را طراحي و ساخته می باشد اين شکل برنامه ريزي شده ، يا عملکرد NCREIM و نتايج ارائه شده در شکل متفاوت ؟ ، همانطور که در شکل 17 و 18 در کمتر از 3 دقيقه طراحي شده اند را برنامه ريزي کرده می باشد اين روش طراحي فرضيه هاي مشروحه و مرتبط با اين طرح را بسرعت فراهم آوري مي کنند به سرعت حمايت ، ؟ و عملکرد آن بررسي مي گردد اين طرح ممکن می باشد کيفيت طراحي استراتژيکي و تصميمات بهبود يافته از مدلهاي پيشين را ارتقا دهد.

5.4 پيش بيني شرايط اقتصادي منطقه : فهرستهاي انطباقي و پيشتاز:
يک سيستم اصلي و اقتصادي متناسب Indices طراحي شده می باشد و توسط فولد در تغيير چرخه پيش بيني ، اقتصاد ؟ در سال 1990 توسعه يافته می باشد بطوريکه در آن وقت نتايج تجربي ، همواره به روز شده و در مناطق مربوط به پايتخت آمريکا و پرتغال انتشار يافته می باشد در مورد تسهيلات و امکانات سيستم مربوط ه توضيح داده خواهد گردید فهرست راهنماي اقتصاد عهده واشنگتن تنها برآورد و ارزيابي يا پيش بيني اقتصاد واشنگتن و عملکرد آن را فراهم مي آورد اين اطلاعات در ابراز پيش بيني در سال 1977 شروع شده و بر عمليات متنوع مرکزي ؟ (بيش از 50 تا اشتغال يافته می باشد ) دوره 24 ساله عدم رونق اقتصادي و رکود و ديگر کساديها را ارزيابي مي کند راهنماي اصلي و کلي همانند شاخص هاي جزئي را مي توان از [email protected] gmu.edu بدست آورد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

همانند گذشته ، فهرست اصلي کساديهاي اقتصادي 11 ماهه 2002-2000 را در نظر مي گيرند از ژانويه 2000 به اوج خود رسيده و با يک ميزان کلي 2.2 درصدي شروع گردید از سپتامبر 2001 اين راهنما در شکل گيري مجدد همانطور که بيش از اين ظاهر شده بود درآمد : تأثير اقتصاد منطقه اي حملات تروريستي 11 سپتامبر که در هر دو صورت Imdice هاي انطباقي و پيشتازي انعکاس يافته بود در حاليکه عمليات اقتصادي تا اکتبر همان سال ادامه يافت براي سومين ماه متوالي شاخص منفي بود و 7/10 درصد از نوامبر 200 پائين آمد با اين وجود ، کاهش اين مقدار در نوامبر 2001 تنها 12/0 درصد بود با در نظر گرفتن رشد شغلي و حفظ جبران ناپذير مؤلفه ها مي باشد حملات تروريستي 11 سپتامبر در آمريکا را به لحاظ اقتصادي و امنيتي مورد سؤال قرار داد.

اين داستان بر اين امر استوار می باشد که سيستم راهنماي فولر ، Fuller تغيير در اقتصاد منطقه اي را چيزي در حدود 1 سال به همراه داشت تجارت ناحيه اي ، صنعتي و امور دولتي اهميت قابل توجهي در تغيير و رشد اقتصادي داشتند اين پيش بيني کاملاً موثق بود بطوريکه اين احتمالات چيزي حدود 9 تا 12 ماه بهبود و جبران تغيير با رکودها را به دنبال داشتند در يک جمله با يک دهه تجربه ، ادارات محلي ياد گرفته اند که بطور فزاينده اي و هر چه بيشتر بايد به اين نتايج اطمينان پيدا کنند نبايد اين ، آنها اطلاعات بهتر و بيشتري از مناطق شهري که اين سيستم شهري را ندارند بدست آوردند.
5-5 سيستم هاي اطلاعات ژئوگرافي :
اين سيستم ها (GIS) اين تعهد را داده اند که دانش و آگاهي الحاقي ، يک گام به سوي دانش و درک مسائل بردارد در اينجا ، يک تحليل و بررسي از روابط ميان صنعت ناحيه اي ، و عملياتي در سه منطقه نزديک پايتخت آمريکا جمع آوري شده می باشد بطوريکه بصورت اختصار مي توانند از آنها بهره بگيرند چگونه GIS مي تواند به فراهم آوري دانش کيفي بالا در سياست استراتژيکي ، عملکردهاي و مديريت کمک کند تحليل کلي آنرا مي توانيد در استرا 2002 نظاره کنيد.در اين تحليل ، 33 بخش تکنولوژيکي در جهاد سطح ديجيتالي ، بطوريکه به عنوان قلب اطلاعات در رابط تکنولوژيکي بخش صنعتي را تشخيص مي دهد اينها را انتخاب کرديم ، زیرا که آنها مؤلفه هايي از صنعت ICT هستند که داروي شاخص هاي اساسي و عمده تکنولوژي مي باشند ( بالاي ميانگين کار مهندسي و سطوح مخارج R&D) .

تمامي سختيها در هر يک از بخشهاي Ma,Dosron:Tx.Austin و واشنگتن دي سي ، نواحي اطراف پايتخت به لحاظ جغرافيايي در نقشه هاي به ترتيب 20، 21 و 22 قرار گرفته اند مرکزيت در هر يک ازتسهيلات 33 بخش صنعتي که محاسبه شده می باشد در نقشه هاي نامبرده قرار گرفته می باشد سپس ، فواصل ميان مرکزيت ها محاسبه و در داده هاي ترتيبي از بخشهاي متنوع پيروي کرده می باشد .

ارتباط ساده ميان تجاوزات اين فواصل و جمع عددي داده ها معادل 008/0 – در Austin ، 7335/0 – و 3890/0- واشنگتن مي باشند اهميت اين تحليل و بررسي و يافته ها در آن به اندازه اي می باشد که يک ارتباط قوي را ميان مجموعه جغرافيايي و سطح غيرژئوگرافي يا تبادل کاري ايجاد مي کند (سطح خريد و فروش به يکديگر)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ارتباط ميان مجموع کاري و فضايي در اقتصاد پيشرفته تر بولتون قويتر می باشد و بارها تأکيد مي کند که يک استحکام فضايي مکاني ميان بخشهايي که استقلال کاري دارند هست واشنگتن و ؟ بخشهاي تکنولوژيکي جديدتري دارند.
بنابراين استحکام کمتري دارد آژانسهاي املاک حقيقي بازرگاني ، کارآفريني مي توانند به گونه قابل قبولي از اين دانش براي يافتن و بخشهاي بازاري که محيط بهتري را ايجاد مي کنند و در بخشهاي صنعتي تقابلي تر بستگي دارند بهره گیری کنند سياستها مي توانند از بعد تصميمات منطقه اي در صنايع وابسته در محيطهاي شناخته شده تر تأييد و مورد تصديق قرار بگيرند.
تحليل ميكانيكي و فضايي شركتهاي تكنولوژي در واشنگتن D.C مي باشد

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید