منبع تحقیق : دانلود پروژه رشته برق درباره اهميت کاربرد سنسور و انواع آن – قسمت ششم

دانلود پایان نامه

– آيا فاصله مناسب بين سنسورها در نظر گرفته شده می باشد؟

* عوامل محيطي

– حرارت محيط كاري

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

– ذرات آلوده كننده مانند گرد و غبار، رطوبت، ذرات آب و امثالهم.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

– آيا ميدان مغناطيسي يا الكتريكي مزاحم هست؟ مانند دستگاه جوش

– ايا عوامل نوري مزاحم مانند فلاش، نور شديد خورشيد و امثالهم هست؟

– محيط قابل انفجار

– آيا محيط مي بايستي كاملاً تميز باشد؟

– آيا در خلاء و يا فشار بالا مي بايستي يك سنسور كار نمايد؟

* دستور العمل هاي حفاظتي

– بهره گیری از سنسورها در محيط قابل انفجار

– بهره گیری از سنسورها جهت ايمني كار

– بهره گیری از سنسورها جهت جلوگيري از كار افتادن يك پروسه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

* انواع سنسورها

– شكل و نوع سنسور همراه به ابعاد آن

– نوع جريان برق مورد نياز DC1 يا AC

– نوع واحد خروجي سنسور و نوع مدار محافظ ورودي و خروجي

– اتصال از نوع كابل مي باشد و يا سوكتي می باشد.

– دماي حرارتي مناسب جهت كار سنسور

– انواع مدلهاي خاص سنسور

– برد سنسور

– هيسترزيس

– قيمت

– و …

1-9- سنسورهاي دو سيمه

اين مدل از سنسورها داراي دو سيم ارتباطي مي باشند. بار بصورت سري با سنسور در مدار متصل مي باشد. بر طبق شكل 1-10 جريان مورد نياز سنسور از طريق مقاومت با بار به آن متصل مي گردد. در نتيجه موقعي از سنسور قطع (باز) مي باشد، يك جريان ضعيف از مقاومت عبور كرده ( جهت تغذيه خود سنسور) و در حالت وصل سنسور ( بسته) ولتاژي روي سنسور ايجاد مي گردد. سنسورهاي نزديكي داراي انواع N.C و N.O مي باشند. سنسورهايي نيز وجود دارند كه داراي هر دو خروجي N.C و N.O مي باشند.

در اين نوع سنسورها بايد هميشه مدنظر داشت كه در حالت تحريك نشده يك جريان ضعيف براي تغذية خود سنسور جريان دارد. از آنجا كه بار بصورت سري با سنسور قرار گرفته می باشد. اين جريان از بار نيز دائماً عبور مي نمايد. در اينجا مقاومت داخلي بار نمي تواند بسيار بزرگ باشد، زيرا سنسور در حالت تحريك شده احتياج به يك حداقل جريان تعريف شده اي براي انجام كار خود دارد.

در اين نوع سنسورها منبع تغذيه مي تواند برق مستقيم و يا متناوب باشد و رنگ سيمهاي بكار رفته هم به دلخواه مي باشد. اگر سنسور مجهز به سيم زمين باشد. اين سيم با رنگ سبز- زرد علامت گذاري مي گردد. به همين جهت سيمهاي تغذيه سنسور نمي بايستي رنگ سبز- زرد داشته باشند.

2-9- سنسورهاي سه سيمه

در اين نوع از سنسورها سه سيم از سنسور خارج گرديده كه دو سيم جهت وصل كردن سنسور به منبع تغذيه مي باشد، كه بر حسب استاندارد اروپا ( EN50044 )رنگ قهوه اي براي مثبت و رنگ آبي جهت منفي در نظر گرفته مي گردد. سيم سوم كه به رنگ سياه مي باشد خروجي سنسور مي باشد. در شكل 2-10 انواع خروجيهاي ممكن براي اين سنسور نشان داده شده می باشد.

3-9- سنسورهاي چهار و يا پنج سيمه

در سنسورهايي كه داراي چهار و يا پنج سيم مي باشند. نيز مي توان براي خروجي سنسور دو حالت خاص از نظر تكنولوژي ساخت تشخيص داد:

1- سنسور با خروجي از طريق ترانزيستور PNP ( سوئيچ با سيگنال مثبت)

2- سنسور با خروجي از طريق ترانزيستور NPN ( سوئيچ با سيگنال منفي)

بر خلاف سنسورهاي سه سيمه، در سنسورهاي چهار سيمه دو نوع خروجي يعني حالت عادي باز ( Normally Open ) و يا حالت عادي بسته ( Normally Closed ) هست. در سنسورهايي كه داراي پنچ سيم مي باشند، يك خروجي رله اي نيز در نظر گرفته شده می باشد. كه جريان مصرفي مورد نياز سنسور را از خروجي سنسور كه به مصرف كننده متصل مي باشد، جدا مي سازد.

در شكل 3-10 انواع خروجيها را در اين نوع از سنسورها نشان داده شده می باشد.

رنگ سيمهاي خروجي معرف نوع اتصال آنها مي باشد:

– رنگ قهوه اي براي قطب مثبت جريان مصرفي سنسور ( منبع تغذيه)

– رنگ آبي براي قطب منفي جريان مصرفي سنسور ( منبع تغذيه)

– رنگ سياه براي خروجي N.O سنسور

– رنگ سفيد براي خروجي N.O سنسور

رنگهاي سياه و سفيد هر دو خروجي سنسور بوده كه يكي خروجي Normally Open مي باشد و ديگري نقيض آن يعني Normally Closed مي باشد. در شكل صفحة بعد سمبلهاي موجود جهت انواع سنسورها نشان داده شده می باشد.

4-9- تكنيك مدار

تركيبات منطقي سنسورها معمولاً در قسمت كنترل انجام مي گيرد ( تركيبات منطقي توسط رله ها و يا دستگاه P.L.C ) از طرفي توسط سري و موازي كردن سنسورها نيز مي توان تركيبات منطقي بين آنها به وجودآورد. تركيبات منطقي توسط سري و يا موازي كردن خود سنسورها مزايا و معايبي را در بر دارد كه به آن تصریح مي گردد.

* مزايا

1- بدون اضافه كردن قسمتهاي كنترل الكترونيكي مي توان تركيبات منطقي را به وجودآورد.

2- تركيبات منطقي مي توانند در محل انجام گرفته و بدون كابل كشي زياد فقط نتيجة تركيب منطقي به قسمت كنترل الكترونيكي فرستاده گردد.

* معايب:

براي انجام تركيبات منطقي توسط سنسورها احتياج به تجربة زيادي مي باشد. زيرا فاكتورهائي از فبيل تأثيرات متقابل بروي همديگر و بالا رفتن تأخيرات زماني بايد در نظر گرفته شوند. از طرفي تعميرات و نگهداري آنها مشكلتر خواهد گردید.

1-4-9- موازي كردن سنسورهاي دو سيمه

هنگام اتصال موازي اين سنسورها بايد به نكات زير توجه نمود:

1- از آنجا كه در حالت قطع تمام جريانهاي حالت سكون سنسورها با هم جمع شده و از بار مي گذرد، بايد از طريقي مطمئن گشت كه اين امر باعث غلط كار كردن سيستمهاي كنترل نخواهد گرديد.

2- اگر يكي از سنسورها تحريك شده و جريان را وصل نمايد، در اينصورت اين سنسور تمام ولتاژ را از سنسور ديگر مي ربايد. نتيجه اين خواهد بود كه سنسور بعدي حالت واقعي خود را نشان نخواهد داد و اين امر باعث كاركرد غلط سنسور در مدار خواهد گردید.

-4-9- اتصال موازي سنسورهاي سه سيمه

اتصال موازي سنسورهاي سه سيمه بدون مشكل قابل اجرا مي باشد. اگر چه در اين بين به نكات زير بايد توجه داشت:

  • اگر از سنسورهاي با خروجي Opencollector بهره گیری گردد. سنسورها هيچگونه تأثيرات متقابل روي همديگر نخواهند داشت. در غير اينصورت بايد از ديودهاي جداساز بهره گیری نمود.

سنسورهاي سه سيمة DC كه جريان سكون بسيار ضعيفي دارند، مي توانند بدون هيچگونه مشكلي موازي با يكديگر در مدار متصل گردند، بطوريكه حتي تعداد 20 تا 30 عدد سنسور بطور موازي قابل وصل شدن به يكديگر مي باشند. همينطور استفادة تركيبي از كليدهاي مكانيكي و سنسورهاي نزدكي ممكن مي باشد.

موازي وصل كردن سنسورهاي AC امكان پذير نمي باشد چرا كه به نوسان در آمدن اسيلاتورها باعث كار غلط مدار خواهد گردید.

3-4-9- سري وصل كردن سنسورهاي دو سيمه

سنسورهاي دو سيمه معمولاً نبايد بصورت سري متصل گردند اگر غیر از اين راه حل ديگري وجود نداشته باشد بايد حداقل به نكات زير توجه نمود:

– ولتاژ تغذيه بين هر يك از سنسورهاي دو سيمه تقسيم خواهد گردید. در صورت بهره گیری از سنسورهايي از يك نوع، مي توان فرمول زير را براي ولتاژي كه در روي هر سنسور افت مي كند نوشت:

U sensor= U supply / n

n …………… تعداد سنسورها

– در حالت تحريك شده روي هر سنسور ولتاژي بين 7/0 تا 7/2 ولت افت مي كند. در هنگام محاسبة بار بايد توجه نمود كه ولتاژ مورد نياز مصرف كننده برابر می باشد با ولتاژ تغذيه منهاي ولتاژي كه روي سنسورها افت مي كند.

4-4-9- سري وصل كردن سنسورهاي سه سيمه

اتصال سري سنسورهاي سه سيمه بصورتي كه در شكل نشان داده شده می باشد امكان دارد. در اين بين به نكات زير توجه نمود:

– علاوه بر جرياني كه از بار عبور مي كند جريانهاي مصرفي سنسورهاي بعدي نيز از طريق خروجي سنسورهاي قبلي تأمين مي گردد. اين خروجيها بايد قابليت تحويل اين مقدار جريان را داشته باشند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

– در حالت تحريك شده در روي هر سنسور يك افت ولتاژ به وجودمي آيد. بنابراين ولتاژي كه به بار مي رسد كمتر از ولتاژ تغذيه خواهد گردید.

– از آنجا كه در اين روش ولتاژ تغذية هر سنسور از خروجي سنسور قبلي تأمين مي گردد بايد توجه داشت كه تأخيرات زماني آمادگي سنسورها با هم جمع مي شوند و اگر اتفاقي در اين فاصلة زماني بوقوع بپيوندد توسط سنسور حس نخواهد گرديد.

5-9- نكات مهم هنگام بهره گیری از سنسورها در ميدانهاي قوي الكترومغناطيسي

– هنگام كابل كشي بايد دقت نمود كه كابلهاي ارتباطي سنسورها جدا از كابلهاي موتورهاي برقي و بوبين شيرها كشيده شوند.

– بايد توجه داشت كه اگر كابلهاي سنسورها بصورت موازي در فاصله هاي طولاني و در كنار كابلهايي كه در آنها جريان متناوب جاري می باشد كشيده شوند امكان مختل شدن كار سيستم به علت وجود noise در كابلهاي سنسورها هست.

در صورتيكه مجبور به استفادة سنسورها در كنار سيگنالهاي مزاحم (‌ماشينهاي جوش، موتورهاي الكتريكي، ميدانهاي مغناطيسي، … ) باشيم بايد به نكات زير دقت نمود:

– طول كابل سنسورها حتي الامكان كوتاه انتخاب گردد.

– كابل سنسورها بايد پیش روی ميدانهاي الكترومغناطيس ايزوله باشند.

– در صورت امكان سيگنال مزاحم را در مبدأ خذف نمود.

– فيلترهاي جذب كنندة سيگنالهاي مزاحم در مدار تغذيه قرار دهيم.

6-9- اتصال بار (رله، سيستم كنترل نشاندهنده ها و …) به خروجي سنسورهاي نزديكي

اگر خروجي يك سنسور به يك بار وصل شده باشد، بايد به نكات زير توجه نمود:

– جريان مصرفي بار بايد از ماكزيمم جريان مجاز سنسور تجاوز ننمايد ( مقدار جريانهاي معمول در حدود 50…500mA هستند.)

– براي اينكه در حالت تحريك سنسورها بتوانند وظيفة خود را بخوبي انجام دهند، بايد بار، مقاومت بالايي نداشته باشد. تا مينيمم جريان مصرفي مستقر باشد.

– در صورتيكه در خروجي سنسور، يك رله قرار گرفته باشد بايد توجه نمود كه پيكهاي ( pick ) ولتاژ هنگام قطع رله توسط ديودهاي برگشت از بين بروند.

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید