دانلود پژوهش: دانلود پروژه رشته برق درباره Gps – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

در زیر به پاره ای از سایتهای ایرانی و غیر ایرانی که امکانات نقشه ارایه می دهند تصریح می گردد

ایران ژیودزی

کلیک ایران

ایران جیوماتیک

The odora

World Atlas

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

چند عنصر کليدي براي تهيه نقشه‌ها هست که به بيننده در درک بهتر ارتباطات نقشه، کمک مي‌کند. چند مورد از اين عناصر کليدي عبارتند از:

1)راهنماي نقشه(Legend):

توضيح جزئيات هر رنگ، بصورت نماد يا رده بندي در اين بخش توضيح داده مي‌گردد. در راهنما ، واحدهاي سنگ‌شناسي نقشه در قسمت‌هاي مختلف بوسيله رنگ‌هاي متفاوت تقسيم‌بندي شده و نشان مي‌دهد هر رنگ مربوط به کدام واحد زمين‌شناسي بوده و داراي چه سني مي‌باشد. بدون اين راهنما، رنگ‌ها هيچ مفهومي براي بيننده نخواهد داشت.

2)جهت شمال(North Arrow):

هدف اين علامت يا نشانه مشخص کردن جهات جغرافيايي می باشد و به بيننده امکان مي‌دهد نقشه را بر اساس شمال جغرافيايي توجيه نمايد. بيشتر نقشه‌ها جهت شمال را در بالاي صفحه نشان مي‌دهند.

3)مقياس(Scale):

مقياس ارتباط بين قالب داده‌ها با اندازه‌هاي آنها، در دنياي واقعي را توضیح مي‌دهد. انتخاب مقياس از اهميت ويژه‌اي برخوردار می باشد. مقياس در حقيقت توصيف يک نسبيت می باشد که ممکن می باشد واحد به واحد يا از يک واحد اندازه گيري به يک واحد ديگر نشان داده گردد.

بنابراين مقياس 1:10.000 نشان مي‌دهد هر واحد از نقشه معرف 10.000 واحد از دنياي واقعي می باشد.

به عنوان مثال1:10.000 با واحد اينچ بدين معني می باشد که هر واحد نقشه مساوي با 10.000 اينچ در دنياي واقعي مي‌باشد.

روش دوم براي نمايش مقياس، مقايسه با ديگر انواع واحدها می باشد. براي مثال:1:100 بدين معناست که هر واحد اندازه بر روي نقشه برابر با 100 فوت در جهان واقعي می باشد. اين نسبت همان 1:1200 (1فوت=12 اينچ) می باشد.

علاوه بر موارد گفته شده، نسبت مي‌تواند بصورت گرافيکي در فرم Scale Bar مقياس خطي نيز قرار گيرد. همچنين نقشه‌هايي که مقياس ندارند بايد داراي نشان N.T.S باشند که به مفهوم “مقياس نشده می باشد” مي‌باشد.

4)رونگاشت(Citation) :

اين بخش از نقشه اطلاعات مهمي را شامل مي‌گردد(Meta Data) .در اين قسمت از نقشه، توضيحاتي درمورد منبع و مبلغ، اطلاعات پروژه و هرگونه توصيفي که مورد نياز می باشد، جاي مي‌گيرد. براي مثال رونگاشت، مي‌تواند منبع و تاريخ داده‌ها را مشخص کند.

رونگاشت به بيننده کمک مي‌کند تا بهره گیری از نقشه را براي اهداف خويش تعيين نمايد.

5)مرزها(Border):

قرارگيري مرزها در نقشه به محصور کردن تمام عناصر نقشه کمک مي‌نمايد. به علاوه، مرزهاي داخلي، عناصر نقشه را طبقه‌بندي مي‌نمايد. مرزها همچنين حدود خارجي نقشه را معين مي‌کنند.

6) تصوير کلي نقشه(Overview map):

تمرکز بر روي يک ناحيه، نمايي کلي از منطقه به خصوص براي جهت‌يابي بينندگاني که با منطقه مورد نظر آشنا نيستند، ارائه خواهد نمود. به علاوه، اين تصوير کلي يک مفهوم بصري راجع به قرارگيري ناحيه مورد مطالعه در منطقه‌اي که آن را پوشش مي دهد، در اختيار بيننده قرار مي‌دهد.

برخي از انواع سیستم های بیرون زدگی و عوارض زمین‌شناسی و نشان دادن آنها در نقشه به صورت زير مي‌باشد:

سيستم بیرون زدگی طبقات افقي: در این سیستم طبقات قدیمی تر در پایین و طبقات جوانتر به سمت بالا قرار می‌گیرند. کنتاکت طبقات در لایه‌های افقی موازی خطوط تراز می‌باشند. اگر شیب طبقات به تدریج زیاد گردد کنتاکت آنها به هم نزدیک و اگر شیب کم باشد، کنتاکت طبقات از هم بیشتر فاصله می‌گیرند. آبراهه‌های دندریتی شکل عموما در طبقات افقی حاصل می‌گردند.

سیستم بیرون زدگی طبقات مایل: اگر یک سری طبقات مایل شده و تحت تخریب و فرسایش قرار گیرند لایه‌ها به صورت نوارهای تقریبا موازی هم در روی زمین ظاهر می‌گردند. دره‌های ایجاد شده در طبقات مایل معمولا به شکل V بوده و بسته به کمی و زیادی شیب بترتیب شکل V بزرگتر و کوچکتر می گردد. و بالاخره در طبقاتی که عمودی هستند شکل V از بین می‌رود.

سیستم بیرون زدگی گنبد: ساختمانهای گنبدی بعد ار فرسایش شکل دایره‌ای یا بیضی به خود می‌گیرند که در این حالت طبقات به طرف خارج از ناحیه مرکزی شیب می‌خورند. این ساختمانها ممکن می باشد از چند سانتیمتر تا چند صد کیلومتر مربع را اشغال نمایند. در این ساختمانها طبقات مرکزی مسن ترین و طبقات دور از مرکز جوانترین لایه ها را تشکیل می‌دهند. این حالت در نقشه‌های زمین شناسی نیز حفظ می گردد. دره‌های حاصل شده به شکل V بوده و معمولا به خارج از مرکز گنبد قرار می‌گیرند.

سیستم بیرون زدگی حوضه رسوبی: حوضه‌های رسوبی بعد از تخریب و فرسایش شکلی مشابه رخنمون گنبدها به خود می‌گیرند. اما ترتیب طبقات در حوضه رسوبی برعکس گنبد می‌باشد. در حوضه‌های رسوبی طبقات موجود در مرکز جوانترین لایه‌ها را تشکیل داده و هرچه به حاشیه‌های حوضه نزديك می گردد سن طبقات قدیمی تر می گردد. دره‌های V شکل موجود در حوضه رسوبی به طرف مرکز حوضه می‌باشد.

سیستم چین‌ها: چین خوردگی از معمول ترین پدیده‌های زمین شناسی می‌باشد که به دو صورت تاقدیس و ناودیس دیده می شوند. در تاقدیس‌ها طبقات قدیمی در مرکز و در ناودیس‌ها طبقات جوانتر در مرکز قرار می‌گیرند. در تاقدیس‌ها شیب طبقات به طرف خارج و در ناودیس به طرف مرکز می‌باشد. چین‌ها بعد از فرسایش در سطح زمین به شکل زیگزاگ و V در می‌آیند.

سیستم بیرون زدگی دگرشیبی زاویه‌دار: تشخیص دگرشیبی‌های زاویه‌دار روی نقشه از قطع ناگهانی طبقات قدیمی تر و پوشیده شدن توسط لایه‌های جوانتر می‌باشد.

سیستم بیرون زدگی گسلها: گسلها در نقشه‌های زمین شناسی از به هم خوردن ناگهانی نظم و عدم ادامه طبقات قابل تشخیص می‌باشد. برای سهولت تشخیص ، گسلها را با خطوط درشت و رنگ قرمز در نقشه‌ها نشان می‌دهند. سیستم بیرون زدگی توده‌های آذرین: توده‌های آذرین نفوذی به دو صورت هم‌شیب و دگرشیب دیده می شوند. توده‌های بزرگ مانند باتولیت‌ها و استوک‌ها معمولا با طبقات اطراف خود دگرشیب بوده و به شکل بیضی یا تقریبا دایره‌ای در سطح زمین یا نقشه دیده می شوند. این توده‌ها امتداد لایه‌های اطراف خود را قطع می‌کنند. دایکها و توده‌های کوچکتر معمولا در سطح تماس دایره‌ها نفوذ کرده و به صورت رگه‌های طویل و نسبتا مسطح ظاهر می شوند.

نقشه‌های زمین شناسی حاوی بعضی اطلاعات دیگری نیز می‌باشند که بعضی از آنها عبارتند از :

  • بعضی از ویژگیهای ساختمان زیر سطح زمین مثل شیب‌ها ، محورهای چین‌ها ، برگشتگی‌ها ، برخوردهای غیرعادی و غیره می‌باشند.

در نقشه‌ها بعضی مواد معدنی جالب مثل سنگهای معدنی ، سنگهای ساختمانی ، ماسه و … به چشم می‌خورند. همچنین علائمی برای معادن در حال استخراج و یا سنگهای فسیل‌دار و … در نقشه‌ها هست.

داده هاي توصيفي زمين شناسي مانند چينه شناسي، سنگ شناسي و…

داده هاي مربوط به نقشه زمين شناسي مهندسي مانند داده هاي هيدروشيمي، نفوذ پذيري، مصالح ساختماني و…

بروز رساني اطلاعات با در نظر داشتن نتايج حاصله از عمليات صحرايي، آزمايشگاهي و مطالعات دفتري…

فرمت هاي مختلف نقشه هاي رقومي جهت بهره گیری در محيط هاي گوناگون نرم افزاري

هدف از تهیه یک نقشه زمین شناسی نشان دادن پراکندگی سنگها و گسلها ، تاقدیس‌ها ، ناودیس‌ها و دیگر ساختمانهای زمین شناسی به صورتی می باشد که در زمین ظاهر شده‌اند. در واقع این نقشه‌ها مقیاس کوچکی از پدیده‌های زمین شناسی می‌باشند که برای تفسیر پدیده‌های زمین‌شناسی ، اظهار تاریخ زمین‌شناسی منطقه و ترتیب رسوبگذاری و اتفاقات گذشته مورد بهره گیری قرار می‌گیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نقشه ها ابزارهاي بصري(Visual) داده‌هاي مکاني هستند. داده‌هاي مکاني خود از اندازه گيري‌ها حاصل شده و در پايگاه‌هاي داده براي مقاصد متنوعي نگهداري مي‌شوند.

امروزه طریقه تهيه نقشه‌ها به سمت کنار گذاشتن روش‌هاي آنالوگ تهيه نقشه و حرکت در جهت ايجاد و گسترش روش‌هاي ديناميکي مي‌باشد که مي‌توانند نقشه ها را بصورت رقومي درآورند.

کارتوگرافي را به صورت مختصر هنر، علم و تکنولوژي ساختن نقشه از زمين و يا ساير کرات آسماني تعريف مي‌نمايند. ولي معني واقعي کارتوگرافي چيزي بيش از اين بوده و شامل ساختن(ثبت داده‌هاي مکاني بر روي نقشه ها)، مطالعه و حتي روش‌هاي بهره گیری از نقشه هاست.

مراحل كارتوگرافى و چاپ نقشه زمين‌شناسى (به روش سنتى):

  1. انجام كار اسكرايپ: ترسيم خطوط كليه عوارض بر روى برگه‌هايى بنام اسكرايب
  2. عمليات استريپ: رويه‌بردارى يا تفكيك رنگ
  3. عمليات لترينگ: تهيه نوشته‌هاى متن و گزارش نقشه
  4. عمليات ليتوگرافى: عكاسى و ليتوگرافى به مقصود تهيه فيلم
  5. چاپ مقدماتى نقشه
  6. غلط‌گيرى توسط زمين‌شناس مربوطه
  7. اصلاحات نقشه :انجام تصحيحات لازم و در نهايت چاپ نهايى تأثیر

تهيه و ترسيم نقشه‌هاى رقومى در سه مرحله صورت مى‌پذيرد :

1- برنامه مايكرواستيشن: براى ترسيم خطوط تمام عوارض در نقشه

2- برنامه آركينفو: براى ساخت توپولوژى و بستن حدرنگ

3- برنامه آرك ويو: براى اعمال رنگ، نوشته‌هاى متن و ضخامت خطوط در نقشه پلات نقشه

4- خروجى نقشه‌ها با پلاترهاى مدرن چاپ نقشه : عمليات آماده سازى قبل از چاپ و چاپ نقشه در تيراژ بالا مى باشد.

از آنجا که نظاره تشکیلات زمین با وسعت زیاد آنها در حالت معمولی با چشم غیر ممکن بوده و بدون نظاره کلیّه عوامل و برقراری ارتباط بین آنها نمی‌توان تصور صحیحی از وضعیت زمین بدست آورد. لذا نقشه‌های زمین‌شناسی برای این مقصود اساسی ترین وسیله تحقیقات زمین شناسی می‌باشند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هر کدام از واحدهای تشکیلات زمین‌شناسی روی نقشه‌ها با رنگ مخصوص به خود نشان داده می شوند. شیب و امتداد طبقات و همچنین گسل‌ها و چین‌ها با علامات و نشانه‌های معینی مشخص می شوند.

در نقشه‌های زمین شناسی معمولا سن طبقات را با علائم مشخص می‌کنند. علامتهای مورد بهره گیری در سن‌های طبقات در واقع اختصار دورانهای زمین شناسی می‌باشد. تمام علائمی که در روی نقشه بکار می‌طریقه در راهنمای نقشه نیز توضیح داده می شوند. غالبا علائم قراردادی بر حسب نقشه‌ها فرق می کند. همچنین دریک نقشه علامتهای مختلفی برای توضیح عوارض موجود بهره گیری می گردد .

بعضي علائم از یک حرف تشکیل شده‌اند.در این نوع علائم معمولا تقسیمات چینه شناسی را بر اساس اختصار بعضی از کلمات نشان می‌دهند. بعضی از این علائم دارای اندیس‌های عددی … ,1,2,3 می‌باشند. علامتها یی که با ارقام نشان داده می شوند در سری چینه شناسی به ترتیب از قدیم به جدید و یا از پایین به بالا نمایش داده می شوند. البته در بعضی نقشه‌ها اندیس‌های عددی به صورت ارقام رومی نوشته می شوند که بر حسب افزا یش حروف ، سری چینه شناسی را از جدید به قدیم نشان می‌دهند.

علائمی که برای انواع سنگها بکار می‌رود:برای سنگهای دگرگونی و آذرین علائم گوناگونی در نقشه‌ها هست که معمولا هر سنگ را با یک علامت نشان می‌دهند. برای سنگهای آذرین درونی حروف یونانی را که در اصل به اسم ابتدایی سنگ نزدیک هستند را بکار می‌برند. به عنوان مثال برای گرانیت از γ (گاما) ، بازالت از ß (بتا) و آندزیت از α (آلفا) و … برای سنگهای دگرگونی نیز در بعضی موارد از علائم یونانی بهره گیری می‌کنند و در پاره‌ای موارد نیز از حروف انگلیسی بهره گیری می‌کنند.

روی هر نقشه زمین‌شناسی یک راهنما جهت توضیح علامات بکار گرفته می گردد.

چه كساني از GPS بهره گیری مي كنند ؟

GPS ها داراي كاربردهاي متنوعي در زمين ، دريا و هوا مي باشند ، اساساً GPS هر جايي قابل بهره گیری می باشد مگر در نقاطي كه امكان وصول امواج ماهواره درآنها نباشد مانند داخل ساختمانها ، غارها ونقاط زيرزميني ديگر و يا زير دريا ، كاربردهاي هوايي GPS در رهيابي براي هوانوردي تجاري ميباشد . در دريا نيز ماهيگيران ، قايقهاي تجاري ، ودريا نوردان حرفه أي از GPS براي رهيابي بهره گیری مي كنند .

بهره گیری هاي زميني GPS بسيار گسترده تر مي باشد . مراكز علمي از GPS براي بهره گیری از قابليت و دقت زمان سنجي اش واطلاعات مكاني اش بهره گیری مي كنند . نقشه برداران از GPS براي توسعه منطقه كاري خود بــــهره مي گيرند . سايتهاي گرانقيمت نقشه برداري دقتهايي تا يك متر را فراهم مي آورند . GPS ها علاوه بر صرفه جويي دقتهاي بهتري را براي اين سايتها به ارمغان مي آورند . بهره گیری هاي تفريحي از GPS نيز به تعداد تمام ورزشهاي تفريحي متنوع می باشد . به عـنوان مثال براي شكارچيان ، برف نوردان ، كوهنوردان وسياحان و…

در نهايت بايد گفت هركسي كه مي خواهد بداند كه دركجا قراردارد ، راهش به چه سمتي می باشد ، ويا با چه سرعتي درحركت می باشد مي تواند از يك GPS بهره گیری كند . در خودروها نيز وجود GPS به امري عادي بدل خواهد گردید.سيستم هايي درحال تهيه می باشد تا دركنار هر جاده اي با فشار دادن يك كليد موقعيت به يك مركز اورژانس انتقال يابد . ( بوسيله انتقال موقعيت فعلي به يك مركز توزيع ) سيستم هاي پيچيده ديگري موقعيت هر خودرو را دريك خيابان ترسيم مي كنند اين سيستمها به راننده بهترين مسير براي رسيدن به يك هدف خاص را پيشنهاد مي كنند .

سایر روش های جهت یابی:

یک میله ی راست را بطور کاملاُ عمودی در زمین فرو می کنیم تا سایه ای از آن ایجاد گردد ؛ انتها ی سایه ی ایجاد شده را روی زمین علامتگذاری می کنیم سپس به مدت 20-30 دقیقه صبر می کنیم تا سایه ی دومی ایجاد گردد ؛ انتها ی سایه ی دوم را هم علامتگذاری می کنیم حال پای چپ خود را روی سایه ی اول و پای راست را روی سایه ی دوم قرار می دهیم در این حالت روبرو شمال می باشد و سایر جهات را نیز می توان طبق ارتباط ی بالا بدست آورد .

به کمک ساعت مچی عقربه ای:

ساعت را در داخل دست گرفته در همین حالت آنقدر می چرخیم تا ساعت شمار در امتداد خورشید قرار گیرد ؛ حال یک خط فرضی از مرکز ساعت بسمت عدد 12 می کشیم با این کار زاویه ای ایجاد می گردد  ؛ نیمساز زاویه را رسم می کنیم در این حالت خط نیمساز جهت جنوب را نشان می دهد . روش گفته شده فقط برای نیم کرهٔ شمالی‌ کاربرد دارد. بایستی توجه دکرد که این روشها کاملا دقیق نیستند و صرفا جهت تقریبی‌ را به ما نشان می دهند.

به کمک ستاره ی قطبی :

اگر بتوانیم ستاره ی قطبی راپیدا کنیم به راحتی می توانیم جهت یابی کنیم زیرا این ستاره همیشه در شمال قرار دارد و جهت شمال را نشان می دهد .

می خواستم راههای یافتن ستاره ی قطبی رو هم براتون بگم اما هرچی بالا و پایین کردم دیدم نمیشه زیرا بدون شکل درست و حسابی و توضیحات کامل اصلاُ امکانپذیر نیست . به هر حال به بزرگی خودتون ببخشیدکه این بخش رو نتونستم کامل بگم .

چند روش دیگر که می توان بکمک آنها جهت یابی ی تقریباُ مطمئن نمود:

*خم بودن تنه ی درختان جنگل به یک جهت جنوب را به ما نشان می دهد (سمت کوژ جنوب را نشان میدهد )این روش بسیار تقریبی می باشد و به هیچ عنوان جنبه عمومی ندارد.

*خزه زدن و یا پوسیده بودن یک طرف از اکثر درختان جنگل جهت شمال را به ما نشان می دهد (سمت خزه زده شمال می باشد .این روش بسیار تقریبی می باشد و به هیچ عنوان جنبه عمومی ندارد ).

*اگر جایی باشیم که کنده ی درخت بریده شده وجود داشته باشد می توان بکمک حلقه های سنی درخت جهت یابی نمود؛ بطوریکه آن سمت از درخت که حلقه های سنی آن تداخل بیشتری با هم دارند شمال را نشان می دهد .

*در هوای برفی آن طرف از اجسام که برف بیشتری در آن سمت جمع شده می باشد شمال را نشان میدهد لازم به توضیح می باشد که جمع شدن برف بیشتر در یک نقطه می تواند در اثر توپوگرافی زمین باشد لذا این روش روش چندان مناسبی در جهت یابی نیست

روش تشخیص ستاره قطبی , به شکل چیدمان ستاره های دیگر دقت کنید

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید