دانلود: دانلود پروژه رشته برق درمورد ميدان هاي الكترومغناطيسي – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

موضوع 5:

طيف الكترومغناطيسي يك محدوده وسيعي از امواج و فوتونهاي انرژي دار را در بر مي گيرد. نور براي ديدن جسمي كه طول موجي به همان اندازه يا طول موجي كوچكتر از طول موج جسم دارد به كار برده مي گردد. نورهاي توليدي ALS كه دورتر از اشعه ماورابنفش و نزديك به اشعهx هستند محدوده طول موج آنها مستلزم مطالعه مولكولها و اتمها مي باشد. در عكس به طيف الكترومغناطيسي نگاه كنيد، اگر مي توانيد جوابي براي اين سوالها پيدا كنيد؟

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

1- كداميك از امواج طيف الكترومغناطيسي داراي كمترين طول موج و كداميك داراي بيشترين طول موج هستند؟

2- كداميك از امواج طيف الكترومغناطيسي مي تواند براي ديدن مولكولها به كار رود و كداميك براي ديدن ويروس سرماخوردگي؟

3- چرا نمي توانيد امواج مرئي را براي ديدن مولكولها به كار ببريد؟

بعضي حشرات مانند زنبورها مي توانند امواج كوتاه نور را كه بشر نمي تواند ببيند، ببينند. فكر مي كنيد چه امواج ديگري هست كه زنبورهاي عسل مي توانند آن را ببينند؟

موضوع 6:

برگشت به بحث اوليه و كاوش در اختراعات اين ذرات فيزيكي الزامي مي باشد.

اشعه x: در اينجا ما ياد مي گيريم كه چطور يك ماشين اشعه x كار مي كند، كه شامل چگونگي توليد اشعه x و اينكه چرا آنها راهي را كه انجام مي دهند بسيار مورد بهره گیری مي باشد.

نمونه گيرها: ما درمورد نمونه گيرهاي تصويري 3 بعدي ياد مي گيريم كه اشعه x را براي بدست آوردن عكس از استخوانهاي شخص به كار مي برند.

دستگاه امواج كوچك: اين دستگاه مطمئن ترين و پر كاربردترين دستگاههاي امروزي در منازل هستند كه مي توان فهميد كه چگونه كار مي كنند و برخي توهمات درمورد خطراتشان را برطرف كرد.

موضوع 7:

ماوس خود را براي بالا يا پايين كردن بار منفي بكشيد و سپس اجازه بدهيد كه نوسان كند. لغزنده را براي تنظيم چشمه كشش به كار ببريد. حركت 1 بار باعث مي‌گردد كه خطوط ميدان براي تكان خوردن جذب آن شوند و بعد از زماني بارهاي ديگر شروع به حركت مي كنند. آن شبيه طنابي می باشد كه 2 سر آن متصل به صخره می باشد- بله امواج شامل يك خطوط حركت نيروي الكتريكي هستند و شما مي تواني فكر كني كه با جذب بار لرزش بار شروع مي گردد.

توجه كنيد كه يك زمان معين براي حركت امواج از يك ذره به ذره ديگر هست. وقتي كه شما فركانس آن را با تندي يا كندي حركت آن افزايش مي دهيد ببينيد چه اتفاقي مي افتد. در نرخ حركت بارها وقتيكه شما كشش را در فنر تنظيم مي كنيد، مسافت بين پيكها افزايش پيدا مي كند يا برعكس؟ بله همه اين چيزها قابل درك می باشد، اما كمي سخت می باشد كه معتقد شويم كه ذرات به كوچكي الكترونها مي جهند، چطور يك الكترون متحرك ساخته مي گردد؟ يا به عبارتي چطور سرعت يا جهت حركت تغيير مي كند؟ اين يك سوال خوب می باشد درست مي گويي كشش وجود ندارد پس چطور الكترونها حركت مي كنند. آيا آنها هميشه در حال حركت اشعه توليد مي‌كنند؟

2 جواب هست يكي براي امواج طول بلند شبيه امواج كوچك، امواج راديويي و امواج تلويزيون و ديگري براي امواج مرئي، اشعه x و اشعه ماورابنفش- در واقع جواب دوم بزرگترين فيزيكدانهاي قرن 20 را به مبارزه مي طلبد و منجر به انقلابي در فيزيك گردید كه فيزيك كوانتوم نام دارد. حالا شما مي تواني تصميم بگيري كه چه نوعي از امواج كه مي خواهي ببيني ايجاد شده اند.

1- امواج كلاسيك: براي دانشجويان پيشرفته، براي يادگيري بيشتر درمورد شكل امواج در اقدام براي فهميدن امواج كوچك و امواج راديويي و تلويزيوني توسط لرزش جريان توليد مي گردد.

2- اتم كوانتوم: براي ياد گيري درمورد اشعه x و امواج مرئي كه چگونه با حركت الكترون به دور اتمها توليد مي شوند روي اتم كوانتوم كليك كنيد.

موضوع 8:

نتايج سايت nejm.org از يك مطالعه جديد در آمريكا درمورد تومور مغزي و كاربرد تلفنهاي موبايل چاپ نسخه نهايي در مجله پزشكي New England Journar در 11 ژانويه 2001 مي باشد. مطالعاتي آمريكايي مشتركي كه اخيراً چاپ گردید مطالعه جديد چيزي در مورد ارتباط بين خطر تومور مغزي و بهره گیری از تلفن همراه در طول سالهاي قبل نشان نداد و تحقيقات بيشتر نيازمند ارزيابي اثرات دوره طولاني و مطالعه بيشتر و تكراري كاربرها مي باشد.

مطالعه اوليه توسط Muscat پايان يافت. مطالعه جديد بر پايه شكل گيري تومور مغزي و كنترل افراد انتخاب شده از بيمارستانها در آمريكا شروع گردید اطلاعات براي 782 حالت و 799 كنترل روي كاربران تلفنهاي موبايل و روي فاكتورهايي از قبيل تعاليم و حضوري كه ممكن بود همراه با ريسك باشد جمع آوري گردید. تعداد مردمي كه در اين مطالعه شركت كردند بيشتر از تعداد افراد حاضر در مطالعه اوليه بود سهم كاربران تلفن همراه در مطالعه جديد تعداد بيشتري بود. اگرچه آن هنوز حدود 20 درصد كمتر از ترمهاي ديگر بود. ارتباطي بين خطر تومور مغزي و بهره گیری از تلفن همراه فهميده نشد بنابراين هر كدام از فركانس يا طول مدت بهره گیری شدند. همچنين نسبتي بين محلي در سر كه موبايل در آنجا نگه داشته مي گردد و محلي در داخل سر كه تومور در آنجا قرار داشت ديده نشد. به علاوه خطرات، افزايشي براي انواع تومورهاي خاص نداشت و با محل نرمي مغز كه موثر می باشد تطابقي نداشت.

در اقدام براي طراحي مشابه، مطالعه جديد سهم تعجب انگيزتر و ضعيف‌تري از مطالعه اوليه توسط Muscat داشت. در بيانيه NRPB به گونه جدا هر دوي تناسب كاربران تلفن همراه و متوسط طول مدت بهره گیری با ارزشهاي رايج كمتر مقايسه گردید عكس العمل آن اين بود كه اين نوع راه جديد به زودي با 1990s رايج گردید و به علاوه بيشتر تلفنهاي موبايل در اين مطالعه آنالوگ و بين فركانس 900MHZ الي 800MHZ اقدام مي كردند.

با در نظر گرفتن اينكه تلفنهاي موبايل امروزه در UK ديجيتال بوده و در فركانس بين 900MHZ الي 1800MHZ كار مي كنند در مجموع بعضي از انواع تومورها ممكن می باشد در طول سالها توسعه يابند و پژوهش كه اجازه مي دهد براي زمانهاي پنهاني توضیح داده شوند. اين نقاط در يك مطالعه بين المللي آدرس بندي مي شوند بنابراين توسط نمايندگي بين المللي براي تحقيق روي سرطان براي مجموعه اي از اطلاعاتي كه آغاز شده می باشد دسته بندي مي گردد. اين مطالعه شامل اطلاعاتي از 13 كشور جهان و همچنين UK با قوانين اوليه در سال 2004 مي باشد. (كانادا= UK)

موضوع 9:

(HZ) هرتز فركانس
(m) متر طول موج
(Vm-1) ولت بر متر نيروي ميدان الكتريكي
(Am-1) آمپر بر متر نيروي ميدان مغناطيسي
(Wm-2) تسلا چگالي فلوي مغناطيسي
(Wm-1) وات بر متر چگالي توان
كميات ديگر
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید