فرمت ورد:دانلود پروژه رشته برق درمورد ميدان هاي الكترومغناطيسي – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

موضوع 11:

اختصار: 47 ميليون موبايل در UK در حال بهره گیری مي باشد كه اين تعداد با خصوصيات جديد در حال افزايش مي باشد. پايگاه ايستگاهها و دكل آنتنهايشان احتياج به خدمت اين موبايلها و تعداد ايستگاههايي كه در خط با افزايش تعداد خطوط تلفن همراه افزايش پيدا كرده می باشد دارد. در حدود 35000 ايستگاه هست.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

پيامهاي كليدي

تلفن همراه: 1- داراي توان در حدود 4/1 وات می باشد. 2- داراي آنتن در حدود cm2 از سر موبايل هستند. 3- بيشترين نمايش بافتها نزديك آنتن تلفن مي باشد. 3- نمايش محلي به عنوان نرخ جذب يك انرژي معين اندازه گيري مي گردد. 4- خطوط راهنما توصيه مي كنند كه محل SAR نبايد بيشتر از 2 وات بر كيلوگرم باشد وقتيكه متوسط وزن موبايل 10 گرم و زمان 6دقيقه باشد. 5- همه تلفنهاي همراه در UK تست مي شوند براي اينكه شماره بالا در پايين SAR چاپ شده باشد. مقادير SAR براي مدلهاي تلفن معين مي تواند از وب سايت و همچنين رنج در حدود 5/1 ولت بر كيلوگرم فهميده گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پايگاه ايستگاهها: 1- تشعشعات قدرت در حدود 100 وات هستند. 2- آنتنها نوعاً 10 متر دورتر از شهرها هستند. 3- ظرفيت قدرت امواج راديويي وابسته به قرار گرفتن موبايل توسط فرد از سطح مي باشد. 4- خطوط راهنما داراي 5/4 الي 9 وات بر متر مربع می باشد كه بستگي به باند فركانسي دارد. در مجموع در قوانين UK طبق وظايف آمده می باشد كه افراد شبكه بتوانند با كاهش خطهاي بين المللي موافق باشند. تعداد خطوط اشغال شده توسط كاربر شبكه هزاران بار كمتر از تعداد خطوط اصلي مي‌باشد. اين صفحات وب اطلاعات عمومي راجع به امواج راديويي از تلفنها و ايستگاهها را فراهم مي كنند. همچنين نمايش سطوح بهره گیری مردم در نزديكي ايستگاهها را نشان مي‌دهد.

  • زمينه اطلاعات
  • توصيه هاي حفاظتي براي سلامتي
  • شروط حفاظتي در UK (كانادا)
  • نمايش تلفنهاي موبايل
  • نمايش پايه ايستگاههاي تلفنهاي همراه

موضوع 12:

1- پيتر راسر، امواج مغناطيسي، مدارات امواج كوچك و طراحي آنتن براي مهندسين مخابراتي

اين يك كتاب جديد می باشد كه يك رنج وسيعي از تئوري امواج مغناطيسي و اشكال متفاوت كاربرد آنها را نمايش مي دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- اشكال متفاوت به كار برده شده تئوري ميدانهاي امواج الكترومغناطيسي

اين يك معرفي پايه اي براي اشكال متفاوت به كار برده شده الكترومغناطيسي مي‌باشد. اجسامي كه توليد آنها بر پايه تئوري نوع اوليه EM شامل مثالهاي ساده و نيرو دادن به اشكال متفاوت گرافيكي و… مي باشد.

3- اشكال متفاوت به كار برده شده شامل ميدانهاي مغناطيسي احاطه شده مرزي

اين صفحه يك فرمول جديد براي شرايط بهره گیری مرزي از اشكال متفاوت را مي‌دهد. چگالي ميدان و چگالي فلوي احاطه شده مساوي فرم مي باشند و شرايط مرزي نمايش گرافيكي دارند.

بعضي از نكات اين صفحه راجع به جزئيات تكنيكي اشكال پيچيده كلي مي توانند ناديده گرفته شوند مي باشد.

4- كاربردهاي ميدان مغناطيسي و انواع متفاوت كاربرد‌ آن

كه بيانگر بهره گیری از فرمهاي مضاعف مي باشد.

5- صفحه مرور گفتگوها (APS/URSI)

6- حلقه هاي تاريك ثانويه ورودي تجزيه شده

اين صفحه روي مخروط تجزيه شده توسط يك 2 محوري متوسط اشكال متفاوتي را انجام نمي دهد. اما نتايج ريشه از نقاط تصریح شده در صفحات قبلي و بعدي دارند.

7-اشكال تازه براي رسانه‌هاي عمومي-مجله امواج الكترومغناطيسي و كاربردهاي‌آن

انواع تازه توسعه يافته براي عموم رسانه هاي عمومي هست- نتايج اوليه يك سطح معادل وابسته تازه از ميدان الكتريكي قابل سنجش مي باشد.

موضوع 13:

براي سالهاي متمادي دلواپسي درمورد خطرات سرطان در ميان اشخاص كه نزديك خطوط قدرت وديگر منابع ميدانهاي مغناطيسي زندگي مي كردند وجود داشت. مطالعات عمومي در UK شامل شده بود و همچنين در ديگر قسمتهاي جهان روي خطرات سرطان در كودكي كه شامل سرطان خوني مي گردید. يك تحقيق از چند منبع مطالعه متفاوت كه اخيراً اجرا گردید نشان مي دهد كه امكان وجود خطرات سرطان در بچه هايي كه در اين نوع خانه ها هستند در فركانس كمتر از (HZ60-HZ50) ميدانهاي مغناطيسي می باشد، كه بسيار كمياب مي باشند و رو به رو شدن با آن در UK بسيار نادر مي باشد.

تحقيق شامل يك کوشش مشترك بود كه در برگيرنده مطالعه در 9 كشور جهاني در اروپا و آمريكاي شمالي و نيوزلند بود. در مجموع مقياسها براي 3247 بچه سرطان خوني و 10400 بچه كنترل شده قابل اجرا بود. براي هر بچه بين 24 تا 48 ساعت فركانس ميدانهاي مغناطيسي اندازه گيري مي گردید. البته اين اندازه گيري در خانه نزديك نيروگاهها بود و براي كشورهاي شمال اروپا ميدانهاي مغناطيسي با مقياسهاي واحد الكتريكي قبلي حساب مي شدند. كودكان سرطان خوني در UK براي گزارش درمورد كشفيات روي ميدانهاي مغناطيسي مطالعه مي كنند.

همكاري بزرگترين تعداد كودكان سرطاني از 1 مطالعه، 1073 ناميده گردید. بزرگترين تعداد بچه هايي كه براي انجام تخمين دقيق خطرات اجازه آزمايش دادند آنها بودند– در مجموع با در نظر داشتن اندازه اطلاعات تحليلي در (پيشرفت) شروع كار تصميم گيري گردید و مقياسهاي توانايي فرد شبيه تعريف نمايشهايي كه به گونه كلي به كار برده مي شوند سنجيده گردید. تعداد 3203 كودك سرطاني و 10338 كودك كنترل شده كه محل سكونت آنها نزديك امواج ميدان مغناطيسي كمتر از 4/0 تسلا بود تخمين زده گردید. اطلاعات بدست آمده شامل 3 خطر غير قابل افزايش بود. 44 بچه كه مبتلا به سرطان خون بودند و 62 بچه كنترل شده با اثر ميدان مغناطيسي 4/0 يا كمتر (تسلا) وجود داشت. در مقايسه با زماني كه 1 نفر در 2000 نفر داراي سرطان بود اين تعداد 2 برابر گردید. تعديل براي فاكتورهايي از قبيل وضعيت طبيعي و نوع مسكن نتايج اعمال شده را تغيير نداد.

نسبت تخمين زده شده خطر بالاي 4/0 تسلا بود كه شبيه اندازه گيري مطالعات اوليه روي ميدانهاي مغناطيسي بود و تغييري حاصل نشده بود. تا كنون بعضي از مطالعات اندازه گيري با انتخابهاي خاص موثر بود زيرا كنترلها اثرات مطلوبي داشت نسبت به كساني كه داراي شرايط كنترل شده نبودند. يك حدس ممكن می باشد دليلي براي افزايش خطر باشد. اما مشكل اينجا بود كه تعداد افراد داوطلب براي انجام آزمايشات ناشي از امواج ميدان الكترومغناطيسي بسيار كم بود. زيرا اين آزمايش در ميان خانواده هاي ساكن در اروپاي شمالي به اجرا در نيامده بود.

تا كنون 1 اشكال ديگر نيز وجود داشت و آن اين بود كه در محاسبات مطالعات ميدان قادر به اندازه گيري مشخصات فردي خانه ها نبودند. اين تحليل مي توانست راهنماي خوب و بزرگي باشد كه جزئيات بيشتري از كودكان سرطان خوني و ميدانهاي مغناطيسي موثر روي آنها ارائه مي داد. براي اميد به زندگي در ميان كودكاني كه داراي امواج كمتر از 4/0 ميكرو تسلا بودند كه تعداد آنها 6/99% تخمين زده مي‌گردید آنها راههاي پيشگيري را مطالعه مي كنند. در سطوح داراي بيشتر از 4/0 ميكرو تسلا يا بيشتر كه خطر سرطان 2 برابر تخمين زده ميشد، 1 نفر به گونه اتفاقي بهبود پيدا مي‌كرد كه دانشمندان حدس مي زنند كه اين مي تواند در 1 انتخاب موثر باشد. پروفسور day عضو NRPB گروه مشورتي روي امواج مغناطيسي مي باشد كه به تازگي كار روي آزمايشات ممكن بر روي فركانسهاي پايين كه منجر به سرطان مي شوند را آغاز كرده می باشد كه اين گزارش بايد در سال 2001 چاپ مي گردید.

موضوع 14:

امسال NRPB قسمتهايي را براي تصميمات سازنده و مشاوره در صنايع و دريافت پيشنهاد EMF در اروپاي واحد و در خطوط بين المللي كه اساس دستوراتش هستند را قرار داد- اطلاعات NRPB امسال در نشريات متعددي چاپ گردید. كه اين اطلاعات شامل تاثيرات ميدانهاي مغناطيسي بر روي افراد مي باشد كه در مجموع روشها و مطالعات انجام شده براي بهبود و يا پيشگيري از افرادي كه داراي سرطان خوني هستند مي باشد. كه اين مطالعات طي سالها آزمايش و بررسي دانشمندان NRPB بر روي افراد سرطاني مي باشد و با پيشرفت تكنولوژي و علم توانسته اند به اثرات درماني مفيدي برسند. كه اين مطالعات مي بايست تا آپريل سال 2004 تكميل گردد و براي تضمين سلامتي در 2009-2008 در كانادا به اجرا در آيد.

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید