دانلود فرمت ورد:دانلود پروژه رشته برق در مورد انواع موتورهاي الكتريكي – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

مدارهاي ريله :

ريله‌ها پیش روی كليدهايي كه با دست كار ميكنند ، خيلي برتري دارند بوسيله ريلها ميتوان يك مدار فشار قوي يا جريان قوي را با يك مداري كه ولتاژ آن كم می باشد كنترل كرد براي مثال، در ريله شكل قبل يك مدار با ولتاژ بالا ميتواند به سرهاي B,A اتصال داده گردد . مدار موتور ميتواند بوسيله اعمال كردن يك ولتاژ ضعيف به سيم پيچي ريله ، جرياني در آن مستقر گردد . به همين ترتيب ، با اعمال كردن يك ولتاژ ضعيف به سيم پيچي ريله ميتوان يك مدار فشار قوي را قطع كردن در اين حالت زیرا اپراتور مستقيما مدار فشار قوي را بازو بسته نميكند ، از شوك هاي فشار قوي و ديگر خطرات آن مانند آتش گرفتن در اثر به وجودآمدن قوس در كليد . محافظت شده می باشد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

زیرا سيم پيچي ريله با ولتاژ و جريان ضعيف اقدام ميكند . كليد مدار ريله ميتواند در نقطه اي بفاصله زياد از ريله كار گذاشته گردد. به اين ترتيب، اپراتور ميتواند از فاصله دور دستگاه را روشن و يا خاموش كند . براي مثال ، يك اپراتور را ديو ميتواند با بهره گیری از الفباي مورس و يك ريله ، فرستنده اي كه فرستنده هست، جرياني خواهد گذشت، ريله اقدام خواهد كرد و ولتاژ زيادي را به دستگاه فرستد وصل ميكنند.

ريله حرارتي :

دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي ، معمولا بوسيله فيوزها ور يله هاي حرارتي (كه در آنها از اثر حرارتي جريان برق بهره گیری ميشود ) پیش روی جريان زيادي حفاظت ميشوند.

فيوز بطور ساده يك قطعه كوچك فلز می باشد با نقطه ذوب پائين كه بطور سري با مداري كه بايد حفاظت گردد ، قرار ميگيرد وقتي جريان گذرنده از مدار ، از مقدار معيني تجاوز كرد . فلز فيوز ذوب خواهد گردید و مدار را قطع خواهد كرد بايد توجه داشت كه اگر چه فيوز ، ساده و ارزان می باشد اما عيبش اينست كه تقريباً بطور اني اقدام ميكند( وقتي جريان گذرنده از فيوز براي يك لحظه از مقدار معيني تجاوز كرد فيوز ميسوزد ) بنابراين فيوز ميتواند براي حفاظت موتورها مورد بهره گیری قرار بگيرد چو نميدانيد كه جريان راه اندازي موتور اكثرا بيشتر از جريان اسمي موتور می باشد و از فيوز نميتوان بهره گیری كرد ، اما ريله هاي حرارتي ، اين عيب را از بين برده اند .يك نوع از ريله هاي حرارتي از دو فلز مختلف با درجه انبساط متفاوت ساخته شده می باشد .دو فلز به يكديگر جوش شده اند و آنها را تيغه بي متال مي گويند .وقتي يك بي‌متال گرم گردد ، بعلت يكسان نبودن درجه انبساط فلزها ، تيغه كج خواهد گردید. تيغه بي‌متال نزديك به سيم پيچي گرم كننده‌هاي قرار دارد كه جريان موتور از دوون آن ميگذرد . يك سرتيغه بي متال در جاي محكم شده می باشد ولي سر ديگر آن آزاد می باشد و وقتي يك جريان زيادي از مدار بگذرد ، انتهاي آزاد تيغه خم شده ، يك سري كنتاكت كه با موتور سري هستند باز ميشوند و در نتيجه مدار موتور قطع ميشود و موتور ميايستد.

ريله هاي حرارتي همچنين مي توانند بعنوان وسايل تاخير دهنده در بعضي دستگاهها بكار بروند وقتي يك كليد بسته ميشود ، سيم پيچي گرم كننده ريله به يك منبع ولتاژ وصل ميشود و بعد از مدت زمان معين تيغه خم سده و يك جفت كنتاكت را ميبندد.

يك مورد بكاربردن ريله هاي حرارتي جريان زيادي در راه اندازه معمولي ، دستي هست كه باموتور هاي جريان متناوب بكار ميرود .

شكل نشان  داده شده در زير دياگرام موتور سه فاز را نشان ميدهد . سيم هاي منبع به نقاط L1,L2,L3 روي شكل . علائم بين نقاط نشان دهنده كنتاكت و سيم پيچي گرم كننده ريله حرارتي می باشد . وقتي تكمه استارت فشرده نشده می باشد ، سه كنتاكت بسته هستند و جريان برق موتور وصل شده می باشد باعث كاركردن موتور ميشود .اما اگر بار زيادي بر موتور وارد گردد و موتور جريان زيادي بكشد . ريله حرارتي اقدام خواهد مرد و تكمه استارت را آزاد ميكند . كنتاكتها باز ميشوند و موتور ميايستد.

به ياد داشته باشيد كه ريله جريان حرارتي بعد از پيدا كردن علت جريان زيادي بايد دوباره بادست در جاي خود قرار بگيرد .

به همين ترتيب وقتي تكمه ايستادن ( تكمه دوم در شكل زير ) فشرده گردد ، تكمه استارت آزاد شده وكنتاكت ها باز ميشوند وموتور ميايستد.

كليدهاي قدرت :

كليد هاي قدرت ، ريله هاي مغناطيسي جريانزيادي هستند كهبراي حفاظت مدار از بار زياد وساير شرايط غير عادي ، نظر افتادن ولتاژ و برعكس شده جهت جريان طرح شده اند .

زیرا كليد ها قدرت ، اساسا ريله هستند خيلي از مزاياي ريله هارا دارند . انها بسرعت اقدام ميكنند وامكان دارد از دور كنترل شوند وميتوانند طوري تنظيم شوند كه با مقادير جريان اقدام كند .

يك نوع كليد قدرت كه اغلب با آن سروكار داريم و خصوصيات معمولي همه نوع آنها را دارد . در اين جا توضیح داده ميشود . اين كليد داراي سه رديف كنتاكت می باشد، يك كنتاكت اصلي و  دود كتتاكت مخصوص .

كتتاكت اصلي A، از نوارهاي نازك مسي كه به يكديگر فشرده شده اند . ساخته شده می باشد و به شكل قوس خم شده می باشد ، وقتي كليد بستهاست انتهاي قوس نوارهاي مس باد و كنتاكت ثابت می باشد ، قوس مسي تحت فشار می باشد و انتهاي نوارهاي مس روي اتصال ثابتي را كه قرار دارد . ميپوشاند .كنتاكت مخصوص ( C) كه كنتاكت قوسي ناميدهميشود . داراي نوك هاي قابل حركت كربني ميباشد كه روي فنر هاي دراز مسي قرار گرفته اند كنتاكت مخصوص ( B) داراي يك فنر مسي سنگين با نوك مسي قابل حركت ميباشد.

در كليد هاي قدرت يك سيم پيچي هست كه ممكن می باشد بطور سري و يا موازي با مدار قرار بگيرد وقتي جريان درون سيم پيچي مقدار معيني زياد گردید ، سيم پيچي ، يك ضامني را آزاد ميكند تا به كنتاكت ها اجازه دهد كه در اثر وزنشان و يا در نتيجه فنر كشيده شده باز شوند.

وقتي كليد باز ميشود ، كنتاكتها اصلي آغاز باز ميشود در حاليكه كنتاكت هاي C,B هنوز بسته هستند .

بنابراين براي جريان نوز يك راه عبور از ميان كنتاكت هاي مخصوص C,B هنوز بسته هستند . بنابراين براي جريان هنوز يك راه عبور از ميان كنتاكت هاي مخصوص C,B هست. و كنتاكت اصلي A بدون ايجاد قوس الكتريكي باز ميشود . بعد كنتاكت B با قوس خيلي كوچكي باز ميشود. وجريان از كنتاكت ميگذرد و در آخرين مرحله كنتاكت Cباز ميشود و بيشترين و شديدترين قوس اتفاق ميافتد .اما زیرا نوك هاي كنتاكت C از كربن ساخته شده می باشد ، قادر می باشد كه حرارت توليد شده در اثر قوس را تحمل كند و زود سوخته نشود، چه اگر كنتاكت را از مس ميساختند در مدت كمي از بين ميرفت.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ترانسفورماتور :

 دستگاهي الكتريكي می باشد كه ورودي و خروجي آن انرژي الكتريكي مي باشد ، اين دستگاه در نوع انرژي الكتريكي تغيير ايجاد نمي كند ، بلكه قارد می باشد در اندازه كميت هاي الكتريكي از قبيل جريان ولتاژ وفاز تغيير ايجاد كند .

پست هاي فشار قوي

تعريف پست :

 محل تجهيزات برقي غير مولد از قبيل ترانسفورماتور ها . كليد ها و غيره بمنظور تبديل يامبادله انرژي .

زیرا لازم می باشد كه از يك طرف در نقاط مختلف ( توليد ، انتقال ، توزيع ) ولتاژهاي متفاوت داشته باشيم و از طرف ديگر شبكه ارتباطي بصورت داشته باشد بنابراين مراكزي كه اين عمليات ( قطع و وصل كردن وتبديل سطح ولتاژ در نقاط مختلف را انجام بدهند . ضرورت پيدا مي كند اين مراكز به پست هاي فشار قوي  مواجه مي باشندكه بستگي به سطح ولتاژ آنها . طراحي و شامل تجهيزات آنها از قبيل و سايل قطع و وصل ترانسفورماتورها . و سايل ارتباط دهنده و سيستم هاي حفاظتي پيچيده تر وبا اهميت تر مي گردد .

انواع پست ها :

الف : پستهاي بالابرنده ولتاژ ( پست نيروگاهي ) STEP- UPSVBSTATION

ب : پست هاي توزيع كاهنده ولتاژ : DISTRIBUTION  SUBSTATION

ج- پست هاي كليد زني SWITCHINY   SVBSTATION

پست هاي بالابرنده و لتاژ : 

زیرا ولتاژ توليدي ژنراتورها بعلت محدوديت هاي كه در ساخت آنها هست محدود مي باشد (11KV,60KV  وحداكثر 20KV) لازم می باشد كه براي انتقال قسمت الكتريكي آنرا به ولتاژ هاي بالاتر برد وبدين جهت از پستهاي بالا برنده ولتاژ بهره گیری مي گردد .

پست هاي توزيع كاهنده ولتاژ :

ولتاژ مورد نياز مصرف كنندگان بنابر دلايل اقتصادي در چند مرحله كاهش مي يابد و بدين مقصود از پست هاي توزيع ، كاهنده ولتاژ بهره گیری مي گردد .

پست هاي كليدزني :

اين پست ها  در واقع هيچگونه تبديل ولتاژي را انجام نمي دهند بلكه فقط وظيفه شان ارتباط خطوط شبكه بايكديگر می باشد .

پست ها از نظر كلي و نوع تجهيزات به دو نوع تقسيم مي شوند :

 الف : پست هاي باز ( بيروني ) OUT DOOR

ب : پست هاي بسته ( داخلي ) IN DOOR

انواع پستهاي باز :

 الف ) پست هاي معمولي

ب) پست هاي هواي

پست هاي معمولي :

 پست هايي هستند كه هواي آزاد عايق بين فازها و قسمتهاي بر قرار با زمين ميباشند وبنابراين لازم می باشد فواصل معيني بين قسمت هايي مستقر گردد . و علاوه بر ان براي ايمني افرادي كه درمحوطه پست عبور و مرو مي كنند بايستي فواصل مشخص ومعيني تجهيزات وزمين درنظر گرفته گردد ، در اين پست ها تجهيزات مستقيما در معرض عوامل جوي از قبيل برف، باران ، يخ ، آلودگي و غيره قرار مي گيرند .

 پست هاي هوايي

پست هاي توزيع در ولتاژ20KV به پائين هستند كه روي پايه هاي سيماني يا چوبي نصب ميگردند .

پستهاي بسته : GASINSULATED SWITCH GEAR ( GIS)

پستهاي گازي در بعضي مناطق كه به عللي از قبيل كمبودها و يا آلودگي بيش از حد (مناطق ساحلي ) امكان احداث پست هاي معمولي نمي باشد از پست هاي گازي بهره گیری مي گردد . لازمه كوچك شدن پست هاي فشار قوي ، كوچك كردن فواصل  شينها و دستگاههاي فشار قوي می باشد و زیرا هوا داراي استقامت الكتريكي معيني می باشد ونمي توان فاصله شين ها را از مقاديري معين كوچكتر انتخاب كرد لذا براي عايق كردن قطعات از يكديگر و نزديك كردن فواصل شينها به يكديگر از عنصر ديگري غير از هوا كه داراي استقامت الكتريكي زياد تري می باشد بهره گیری مي گردد ، اين عنصر امروز ، گاز SF6 ( هگزار فلوريد گوگرد ) می باشد  كه داراي استقامت الكتريكي در حدود سه برابر  هواست و اولين مرتبه در كليد هاي گازي SF6 از ان بهره گیری گرديد.

پست هاي فشار قوي كپسول از سال 1967 بتدريج در شهر هاي بزرگ ومناطق پر جمعيت بخصوص در اروپا و با اطمينان كامل مورد بهره برداري قرار گرفت .

 اين پست ها داراي مزايائي می باشد از قبيل : اشغال فضاي كمتر ازحدود 10 تا %15

فضاي موردنياز براي سيستمهاي بازي  بي صدا بودن ، فاقد تشعشعات فركانسي زياد ، سرويس كمتري و از  اتصال قطعات پيش ساخته بهم تشكيل مي شوند .

 گاز SF6 كه به عنوان عايق در اين پست ها بكار مي رود عايقي بسيار خوبي می باشد . عوامل خارحي وجوي مثل گردو خاك وباد وطوفان و غيره در آن بي اثراست و زیرا تمام قطعات زير فشار در داخل كپسولها قرار دارند امكان هيچگونه تماس سهوي با قطعات زير و لتاژ ممكن نيست وبدين جهت خالي از خطرات برق زدگي و برق گرفتگي می باشد و احتياج به هيچگونه حصار محدوديتي ندارد.

 اجزا تشكيل دهنده پستها :

 الف : سويچگير SWITCHGCOR

ب : ترانسفورماتورهاي قدرت

ج : ترانسفروماتورهاي جريان وولتاژ

د – ترانسفورماتور تغذيه داخلي و يا زمين

ه- سيستم  هاي جبران كننده از قبيل رآكتور يا خازن

و- برقگير

ز- شبكه زمين

ح – رله هاي حفاظتي .

الف : سويچگير :

به مجموعه اي از تجهيزات فشار قوي گفته مي گردد كه اقدام ارتباط فيدرهاي مختلف را به باس بار ( BUSBAR) ( شين ) ويا قسمتهاي مختلف باس بار را به يكديگر در يك سطح ولتاژ معين انجام ميدهد .

شين يا BUSBAR :

محل تقسيم اصلي برق را باس بار ياشن مي گويند .

فيدر : فيدريك هادي می باشد كه پست يا نيروگاه را به محلي كه به آن قسمت بايد توزيع گردد وصل مي نمايد .

 ترانسفورماتور : 

  • انرژي الكتريكي را از يك مدار الكتريكي به مدار ديگر بدون تغيير در فركانس انتقال مي دهد .
  • اين اقدام بر اساس القاء الكترو مغناطيسي انجام مي گردد .
  • معمولا انتقال انرژي با تغييرو لتاژ را انجام مي پذيرد .
  • ترانسفورماتور ها مي توانتد افزاينده يا كاهنده باشند ، ترانسفورماتورهاي افزاينده و لتاژ را افزايش داده وترانسفروماتورهاي كاهنده . ولتاژ را كاهش مي دهند.

ترانسفورماتورهاي قدرت :

ترانسفورماتورهاي قدرت يكي از اجزا مهم پست هاي فشار قوي مي باشند و نوع هر پست را از روي نسبت تبديل ترانسفورماتور مشخص مي كنند . مثلا ترانسفورماتور قدرت400KV/230KV ترانسفورماتورهاي قدرت بسيار گران بوده و رقم بالايي را از نظر هرينه در احداث يك پست فشار قوي بخود اختصاص مي دهند .

 لذا با در نظر داشتن اهميت اين ترانسفورماتورها دستگاههاي حفاظتي وكنترل براي انها پيش بيني مي گردد تا ترانسفورمانور را پیش روی شرايط نا مساعد داخلي و خارجي محافظت نمايد . دستگاههاي حفاظت كنترل ترانسفورماتور :

  • وسايل كنترل حرارت :

 حرارت مضرترين عامل هر ترانسفورماتور مي باشد ، حرارت زياد عمر مواد عايقي ترانسفورماتور را پائين آورده ودر نتيجه باعث پيري زود رس مواد عايقي شده وممكن می باشد خساراتي به ترانسفورماتور وارد سازد .

اين وسايل عبارتند از :

 دماسنج روغن كه روي بدنه ترانسفوماتور نصب مي گردد ،دما سنج . سيم پيچ  به روغن نما ، رطوبت گير رادياتور ها كه روي بدنه ترانسفورماتور نصب مي شوند وبوسيله پنكه ، پمپ روغن خنك مي شوند . لذا با در نظر داشتن قدرت نامي ترانسفورماتورها به روشهاي مناسب خنك مي شوند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ONAN روغن بطور طبيعي به هوا بطور طبيعي

 OFAN روغن تحت فشار هوا بطور طبيعي

OFAN روغن بطور تحت فشار هوا تحت فشار

 رله بوخهولتس : رله بسيار مهمي جهت حفاظت ترانسفورماتور پیش روی شرايط نامساعد داخلي مي باشد .

شرايط نامساعد :

  • بروز قوس الكتريكي بين قسمت هاي حامل جريان مانند سيم پيچها و ترمينالهاي داخلي
  • بروز قوس الكتريكي بين قسمت هاي حامل با بدنه يا هسته ترانسفوماتور 
  • كاهش سطح روغن در اثر چكه كردن روغن از بدنه ويا لوله هاي ترانسفوماتور

بروز اتصال كوتاه بين اجزاء داخل ترانسفورماتور

ديگر وسايلي كه جهت حفاظت ترانسفورماتور مي توان نام برد عبارتند از :

 رله هاي محافظ : مخزن روغن ترانسفوماتور، رله محافظ تپ چنجر ( چالزن ) ، رله ديفرانسيل – رله درجه حرارت روغن و رله حرارت سيم پيچها .

تپ چنجر :

دستگاه تنظيم كننده ولتاژ ترانسفوماتورها در زير بار می باشد . محدوده معمول تنظيم ولتاژ معمولا %10 + (-) ولتاژ نامي ترانسفورماتور می باشد .

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید