دانلود فرمت ورد:دانلود پروژه رشته برق در مورد انواع موتورهاي الكتريكي – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

در نتيجه بين زاويه صفر و 90 درجه كه ميدان اصلي مقدار ماكزيمم ميرسد بعلت مخالفت ميدان مذكور . خطوط ميدان اصلي منحرف شده بيشتر آنها در آن قسمت قطب كه شكاف ندارد متمركز ميشوند كه در شكل 1 نشان داده شده می باشد . در زوايه 90 درجه زیرا شدت ميداني اصلي به مقدار ماكزيمم خود رسيده و ديگر خطوط مغناطيسي تغيير نكرده و بنابراين هيچ نيروي الكترو موتوري در تسمه‌ها القا نخواهد گردید و ديگر ميدان مغناطيسي مخالفي وجود نخواهد داشت . در نتيجه ميدان اصلي بطور يكنواخت  در فضاي بين قطبها و روتور توزيع خواهد گردید. مطابق آن چیز که در شكل 2 نشان داده شده می باشد . از زاويه 90  تا 80 درجه ميدان اصلي شروع به كاهش ميكند . در اين موقع ميدان توليد شده در نوار مسي با كاهش ميدان اصلي مخالفت ميكند و اثر مخالفتش اينست كه خطوط ميدان را در قسمت شكاف دار متمركز ميكند همانطور كه در شكل 3 نشان داده شده می باشد به اين ترتيب از زاويه صفر تا 80 درجه ميدان اصلي بطور عرضي در جلو قطب‌ها انتقال يافته می باشد ، زاويه 180 درجه تا 360 درجه ميدان اصلي همان تغييرات قبلي را ميكند اما در جهت مخالف ولي جهت حركت آن مانند جهت حركت در نيم دور اول می باشد . اين حركت انتقالي و كم و زياد شدن ميدان يك گشتاور و ضعفي بر روتور وارد ميكند كه از آن براي راه اندازي موتور بهره گیری ميشود .ولي زیرا اين گشتاور ضعيف می باشد ، اين نوع موتورها را فقط در اندازه هاي كوچكي ميسازند كه وسايلي نظير اينكه و كليد هاي مخصوصي را كه احتياج به توان كمي دارند بكار اندازند .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

موتورهاي جريان متناوب سري :

از قبل ميدانيد كه اگر جريان مستقيم گذرنده از ميدان و آرميچر يك موتور جريان مستقيم سري معكوس گردد ، جهت چرخش آن عوض نخواهد گردید . وقتي جريان متناوب به يك موتور سري اعمال ميشود ، جريان در آرميچر و ميدان هم زمان تغيير خواهد كرد و  در نتيجه موتور در يك جهت خواهد گرديد .

تعداد دورهاي سيم پيچي ميدان ، در موتورهاي جريان متناوب سري كمتر از موتورهاي جريان مستقيم سري می باشد تا راكتانس ميدان كم شده و جريان معيني از آن بگذرد ولي كوچك كردن اندازه ميدان موتور گشتاور آنرا كاهش ميدهد در نتيجه موتورهاي جريان متناوب سري معمولا در قدرت كم براي جريان متناوب 50 سيكل ساخته نميشوند خصوصيات يك موتور جريان متناوب سري و جريان مستقيم سري شبيه يكديگر می باشد . سرعت اين موتور متغير می باشد ، بطوريكه براي بارهاي سنگين داراي سرعت كم و براي بارهاي سبك داراي سرعت زياد ميباشد همچنين گشتاور آن در موقع شروع بكار خيلي بزرگ می باشد .موتورهاي سري با قدرت كم ، براي راندن پنكه‌ها . مته‌ها برقي و ساير موارد كوچك ديگر بكار ميروند .

زیرا موتورهاي سري جريان متناوب و جريان مستقيم داراي خصوصيات يكساني هستند، يك نوع موتور سري طرح شده می باشد كه ميتواند هم با جريان متناوب وهم  جريان مستقيم كاركند . اين موتور سري جريان مستقيم كاركند . اين موتور سري جريان متناوب – جريان مستقيم را موتور يونيورسال ميگويند و در جاهايي كه احتياج به توان كمي دارند بطور وسيع مورد بهره گیری قرار ميگيرد .موتورهاي يونيورسال داراي بهره كمتري نسبت به موتورهاي سري جريان متناوب وجريان مستقيم دارند و فقط در اندازه هاي كوچك ساخته ميشوند .

موتور سنكرون :

موتور سنكرون داراي يك استاتور سه فاز می باشد كه ميدان مغناطيسي گردان درآن توليد ميشود و يك روتور الكترومغناطيسي كه بوسيله جريان مستقيم تغذيه ميشود . روتور مانند يك آهنربا اقدام ميكند و بوسيله ميدان گردان استاتور جذب ميشود . اين جذب شدن ، يك گشتاور بروتور وارد ميكند و باعث ميشود كه با ميدان بگردد .

موتورهاي سنكرون بخودي خود ، راه اندازي نميشود وبايد بوسيله اي سرعت آنها را تا نزديكي سرعت سنكرون بالا برد تا بتواند از آن به بعد بوسيله خودش بگردد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موتور القايي :

موتور القايي داراي استاتوري شبيه موتور سنكرون می باشد ولي روتور آن به منبع خارجي وصل نميشود . در اثر قطع شدن هادي هاي روتور بوسيله ميدان گردان جريان روتور القا ميشود .  اين جريان يك ميدان مغناطيسي توليد ميكند كه روي ميدان استاتور تاثير گذاشته ، باعث ميشود كه گشتاوري بر روتور وارد گردد و باعث دوران آن گردد . دو نوع روتور در موتورهاي القايي بكار ميرود . يكي روتور قفس سنجابي و ديگري روتور سيم پيچي شده.

موتورهاي سه فازه :

ميدان هاي مغناطيسي توليد شده در موتورهاي جريان متناوب سه فاز ، 120 درجه با هم اختلاف فاز دارند و در هر لحظه ، اين ميدانها با هم تركيب شده ، يك تركيب شده ، يك ميدان منتجه اي توليد ميكنند كه روي روتور اقدام ميكند و زیرا ميدان مزبور ميگردد روتور هم با آن شروع به گردش ميكند.

لنگي :

روتور يك موتور القايي در سرعتي كمتر از سرعت ميگردد تا ميدان گردان بتواند هادي ها روتور را قطع كندو جرياني در آنها القا كند . اين چند در صد اختلاف بين سرعت روتور بنام لنگي خوانده  ميشود . لنگي با تغييرات عادي بار ، خيلي كم تغيير ميكند و بنابراين موتورهاي القايي موتورهايي با سرعت ثابت در نظر گرفته ميشوند .

موتورهاي القايي

دوفاز :

موتورهاي القايي براي كاركردن بطور سه فاز يك فاز طرح ميشوند . استاتور سه فاز درست شبيه استاتور سه فاز موتور سنكرون ميباشد . استاتور و فاز بوسيله دوسيم پيچي كه نسبت بهم به زوايه 90 درجه قرار گرفته اند يك ميدان مغناطيسي گردان توليد ميكند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موتور القايي يك فاز :

موتور القايي يك فاز فقط داراي يك سيم پيچي استاتور می باشد .بنابراين ميدان مغناطيسي توليد شده در استاتور آن گردان نيست .موتور القايي يك فاز، نميتواند با يك سيم پيچي بوسيله خودش شروع بكار كند اما اگر بوسيله اي در آغاز روتور را بگردانيم، روتور به گردش خود ادامه خواهد داد و بسرعت اسمي خود ، خواهد رسيد براي راه اندازي اين موتور ميداني در روتور آن القا ميكنند كه با ميدان اصلي 90 درجه اختلاف فاز دارد و سپس دو ميدان باهم ميدان گرداني توليد ميكنند كه روتور را در حالت حركت نگه ميدارد .

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

خازن راه انداز – موتورهاي القايي :

براي ساختن موتور يك فازي كه بوسيله خودش راه اندازي گردد ، يك سيم پيچي راه انداز به استاتور اضافه ميشود . اگر اين سيم پيچي راه انداز را بطور سري با يك خازن وصل كرد و با سيم پيچي استاتور به منبع ولتاژي وصل گردد ، جريان گذرنده از سيم پيچي راه اندازه و جريان گذرنده از استاتور 90 درجه با هم اختلاف فاز خواهند داشت. درنتيجه يك ميدان مغناطيسي گردان توليد خواهد گردید . وقتي روتور سرعت گرفت . مدار سيم پيچي راه انداز مدار اصلي جداشده وموتور مانند يك موتور يك فاز به حركت خود ادامه  خواهدداد .

موتور القايي با قطب هاي شكاف دار :

در اين موتور قسمتي از جلو هر قطب استاتور ، شكاف داده شده و بوسيله يك نوار مسي اتصال كوتاه شده می باشد . اثر اين اقدام انتقال ميدان در هر قطب ها ميباشد .ميدان مغناطيسي متحرك اثرش مانند ميدان گردان می باشد و در نتيجه موتور بوسيله خودش راه اندازي خواهد گردید .

دستگاههاي الكترومكانيكي

 رله ها :

موقعي كه موتورهاي جريان مستقيم را مورد مطالعه قرار داده بوديم ياد گرفتيد كه مقاومت راه اندازي براي محدود كردن جريان راه اندازي يك موتور بكار ميرود .

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید