فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته برق در مورد تجارت الكترونيك – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

ارائه الگوهاي حاصل از تحقيق:
ترتيب الگوهاي بدست آمده از دو روش تطبيقي و پيمايشي:
الگوي بدست آمده از روش اول

عوامل محيطي غير مستقيم نيز به ترتيب زير اولويت‌بندي مي‌گردند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الگوي بدست آمده از روش اول

روش دوم ـ در اين روش با در نظر داشتن پاسخ متخصصين به سئوالت پرسشنامه و تعيين ضريب اهميت و درصد سر ؟؟؟ پرسش‌‌ها، آنها را رتبه‌بندي و اولويت هر كدام را مشخص مي‌كنيم.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
الگوي بدست آمده از روش دوم
اولويت‌بندي عوامل محيطي مستقيم به ترتيب زير مي‌باشد.
الگوي بدست آمده از روش دوم
همچنين اولويت‌بندي عوامل محيطي غيرمستقيم نيز به ترتيب زير مي‌باشد.

الگوي بدست آمده از روش دوم
8- ارائه پيشنهادات:
با در نظر داشتن الگوهاي ارائه شده پيشنهاداتي بر اساس اولويت‌هاي تعيين شده به توضیح زير اختصار شده می باشد.
1- عوامل سياسي و قانوني
الف) حمايت نظام و فرهنگ سازان جامعه از تجارت الكترونيك
ب) عضويت ايران در كپي رايت جهاني و تصويب‌ قانوني كپي‌رايت
ج) تغيير اين بينيش كه دولت رقيب بخش خصوصي می باشد.
2- عوامل اقتصادي
الف) تصويب قوانين تسهيل كننده
ب) ايجاد نظام بانكي كارآمد و بستر مناسب جهت ايجاد بانكداري الكترونيكي
ج) دسترسي بدون تبعيض، به اطلاعات
3- اجتماعي و فرهنگي
الف) آموزش تجارت الكترونيك در سطح مدارس و دانشگاه‌ها
ب) آموزش مستمر زباني انگليسي در سطوح مختلف
4- تجار
الف) اعطاي بودجه مناسب جهت انجام پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري
ب) ملي‌كردن پروژه تجارت الكترونيك و اشاعه همه جانبه فرهنگ آن
ج) ايجاد صندوق حمايت از تحقيقات الكترونيك
د) از ميان برداشتن قوانين دست و پاگير كه موجب خنثي سازي ايجاد تسهيلات براي گسترش تجارت الكترونيك مي‌گردد.
5- مشتريان
الف) ايجاد بستر مناسب فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و قانوني و اداري، جهت ايجاد الكترونيك از طرف دولت.
ب) افزايش امكان دسترسي عمومي به اينترنت
ج) همكاري مناسب دولت و اركان نظام با يونسكو و ساير مراكز در خصوص طرح بهره گیری از زبان مادري در اينترنت
6- رقبا
الف) شناسايي مزيت‌هاي نسبي به واسطه تحقيقات بازرگاني
ب) حمايت دولت از صادركنندگان جهت بهره گیری از روش‌هاي نوين تجارت، هم سطح جهان
ج) اشاعه فرهنگ بهره گیری از باركد
7- تكنولوژيكي
الف) انجام پروژه‌هاي مهندسي مجدد، حمايت از آنها
ب) تشكيل گروه‌هاي كاري در وزارت خانه‌هاي مربوط، جهت ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي
ج) توسعة كابل‌هاي فيبر نوري در سطح كشور
د) ايجاد مراكز تحقيق و توسعه و تصويب بودجه‌هاي لازم جهت حمايت از آن‌ها
8- واحدهاي توزيع فيزيكي
الف) الكترونيكي كردن گمركي و مراحل‌ ترخيص كالا
ب) استاندارد كردن فرم‌ها و روش‌هاي مربوطه به تجارت الكترونيك
ج) مكانيزه كردن سيستم‌هاي انباري و ايجاد انبارهاي مدرن و مكانيزه به كمك دولت
9- جمعيتي
الف) توزيع عادلانة ثروت و درآمد از طريق نظارت مداوم دولت بر طریقه توزيع درامد در جامعه، ماليات، عوارض و يا رانه به افراد كم درآمد
ب) بهره گیری از جمعيت جوان و تحصيل كرده كشور در امر توسعة تجارت الكترونيك
ج) افزايش درآمد سرانه از طريق اختصاص صحيح درآمد نفت به آحاد جامعه

«بانكداري و تجارت الكترونيك»

1- مقدمه:
برآيند واقعيت‌هاي موجود مبين اين می باشد كه تجارت الكترونيكي وابستگي شديدي به بانكداري الكترونيكي دارد و اين وابستگي تا به آن حد می باشد كه بدون در نظر داشتن بانكداري الكترونيك بايد تحقق كسب و كار الكترونيكي را منتفي دانست.
گسترش مكانيسم‌هاي پرداخت الكترونيكي موحيات حذف نظام‌هاي سنتي در بانك‌ها را فراهم كرده و از اين طريق موجب تسهيل در وقوع تجارت الكترونيكي در كشور مي‌گردد.
در اين فصل سعي شده می باشد آغازً تعريفي از بانكداري الكترونيكي و سپس در گفتاري كوتاه به ذكر موانع آن پرداخته گردد. در ادامه به پول الكترونيكي كه ابزار اصلي در بانكداري الكترونيكي می باشد توجه شده می باشد و ويژگي كليدي آن مورد توجهي قرار گرفته می باشد. اثرات پول الكترونيكي بر بانك‌ها از ديگر مطالب مورد بحث در اين فصل مي‌باشد.
2- بانكداري الكترونيكي:
نگارنده بر اين عقيده می باشد كه بانكداري الكترونيكي را مي‌توان شامل انجام تمام فرآيند‌هاي مالي بانك‌ها از طريق مبادله الكترونيكي داده‌ها دانست كه ارائه خدمات به مشتريان را سرعت بخشيده و انجام عمليات بانكي را با دقت بيشتر ممكن مي‌گرداند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه تأثير تكنولوژي بانكداري الكترونيكي در بهينه‌سازي اداره امور بانكي، تغيير در چرخه‌هاي كاري بانك‌ها و تضمين سود‌آوري بانك‌ها در آينده را همگان پذيرفته‌اند. اما به نظر مي‌رسد زماني اين صنعت اين اثرات را از خود باقي خواهد گزارد كه به دو مسأله زير توجه كافي و وافي صورت گيرد.
1- لحاظ کردن الزامات و توقعات مشتريان حقيقي و حقوقي سيستم بانكي در نواحی گوناگون كشور
2- در نظر گرفتن فعاليت‌ رقباي داخلي و خارجي در ارتباط با تكنولوژي و خدمات در ضمن لازم به يادآوري می باشد كه بانك‌ها بايد خود تغييرات لازم را در فاز‌هاي اجرايي منطبق بر وضعيت و توان خود انجام دهند.
3- «بانكداري الكترونيك در ايراني و موانع موجود در سر راه آن»
مفاهيم ارتباط الكترونيكي همچون ارسال و دريافت پيام‌هاي مالي از طريق بكارگيري فن‌آوري رايانه‌اي و شبكه مخابراتي، با پيوستن بانك هاي داخلي به شبكه جهاني سوء نيت جاي خود را در فعاليت‌هاي بانكي ايران باز نمود. با اين وجود، زير ساخت قديمي بانك‌ها، عدم تغيير اساسي در روش بانكداري براي سا‌لهاي مديد و مقررات بانكي محدودكننده كه اکثراً ناشي از ضعف ساختاري سيستم بانكي در تجزيه و تحليل اطلاعات بازار مالي و مشتريان خود مي‌باشد، مانند موانع بزرگي هستند كه در مسير ايجاد تحول و همگام شدن با بانكداري نوين جهاني، سد راه سيستم بانكي مي‌باشد و بايد توسط موج جديد بانكداران تحول‌گرا و مديران نو انديش به كار زده گردد.
بانكداري الكترونيك به مفهوم واقعي آن، تنها در چهارچوب يك شبكه بانكي سراسري و يكپارچه امكان پذير می باشد كه در آن دريافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب ديگر (بدون در نظر داشتن بانك مبدأ و بانك مقصد) انجام پذير باشد و هنوز تا آن مرحله راه‌اندازي راه درازي در پيش می باشد.
البته در اين ميان بايد به طرح‌هاي جالب و پيشرو نظير «شبكه شتاب» تصریح داشت كه يكپارچه كننده چند بانك داخلي در قالب يك شبكه سراسري بوده می باشد.
از سوي ديگر كندي در پاسخ گويي به نيازهاي مشتريان و متقاضيان خدمات بانكي، فضاي مناسبي براي شركت‌ها و مؤسسات مالي و اعتبارات (غير بانكي) ايجاد مي‌كند تا با ارائه خدمات در اشكال نوين، در حد توان سهم بزرگي از بازار خدمات مالي و اعتباري را از آن خود نمايند و در اين ميان ارائه انواع كارت‌هاي اعتباري و ايجاد سيستم‌هاي پرداخت از طريق اينترنت و تلفن همراه كانون توجه بازار خواهد بود. در همين ارتباط اگر دقت گردد كه ماهيت عمليات تجارت الكترونيك از لحاظ ارتباط غير فيزيكي و غير مستقيم شبيه به عمليات تجارت بين‌المللي باشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود كه طيف وسيعي از خدمات مالي و اعتباري همچون صدور ضمانت‌نامه‌ها، بيمه‌نامه‌ها و ساير انواع واسطه‌گري‌هاي مالي توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري نه فقط براي معاملات بين‌المللي بلكه حتي در حوزه معاملات داخلي يك كشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه اين خدمات، بازاري كه در آن تجارت الكترونيك در جريان می باشد به سمت هر چه ايمن شدن پيش خواهد رفت و در حقيقت اين نوع خدمات مالي الكترونيك همان نقشي را در اقتصاد الكترونيك بازي خواهد كرد كه بانك‌ها و مؤسسات‌ مالي در چند سده گذشته در اقتصاد سنتي داشته‌اند و البته اين فرصت انحصاري و سود‌آور از آن مؤسساتي خواهد بود كه با سرمايه‌گذاري به موقع در اين زمينه اقدام نمايند.
4- پول الكترونيكي چيست؟
بانكداري الكترونيكي و پول الكترونيكي مفاهيمي عام و كلي هستند و ما بايد مشخص كنيم كه ‌آنها دقيقاً از چه چيزي صحبت مي‌كنند؟ امروزه اين مسأله پذيرفته شده می باشد كه بانكداري الكترونيكي مي‌تواند به دو جريان مجزا تقسيم گردد: يكي عبارت می باشد از محصولات پول الكترونيكي، به ويژه در شكل محصولاتي كه ارزش آنرا ذخيره مي‌كنند و ديگري عبارت می باشد از تحويل يا دسترسي الكترونيكي به محصولات.

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید