دانلود: دانلود پروژه رشته برق در مورد ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

شکل 3-2-اسیلاتور کریستالی

اسیلاتور کریستالی فرکانس پایین
با برنامه ریزی کردن فیوزبیت های میکرو می توان از کریستال ساعت به عنوان منبع کلاک بهره گیری نمود. می توان با فعال کردن خازن های داخلی، خازن های خارجی را برداشت. مقدار نامی خازن های داخلی 36 پیکو فاراد می باشد.
اسیلاتورRC خارجی
با برنامه ریزی کردن فیوزبیت ها و اتصال مقاومت و خازن مطابق شکل (3-3 ) به میکرو می توان از اسیلاتور RC خارجی بهره گیری نمود. فرکانس تقریبی توسط معادلهF=1/(3RC) به دست می آید. مقدار خازن بایستی حداقل 22 پیکو فاراد باشد. با فعال کردن خازن داخلی می توان خازن خارجی را برداشت.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شکل 3-3-اسیلاتور RC خارجی

اسیلاتورRC کالیبره شده داخلی
اسیلاتورRC کالیبره شده داخلی، کلاک های نامی داخلی 1، 2، 4 و8 مگاهرتز را در ولتاژ 5 ولت و دمای 25 درجه سانتیگراد تولید می کند. این کلاک با برنامه ریزی کردن فیوزبیت های داخلی می تواند به عنوان کلاک سیستم بهره گیری گردد که در این حالت نیازی به مدار خارجی نیست.
کلاک خارجی
برای راه اندازی میکرو توسط کلاک خارجی پایه های میکرو بایستی طبق شکل (3-4 ) وصل شوند. برای کار در این مد بایستی فیوزبیت ها به گونه مناسب برنامه ریزی شوند.در این مد بایستی از تغییرات ناگهانی فرکانس کلاک خارجی برای اطمینان از عملکرد صحیح میکرو جلوگیری نمود. تغییرات بیشتر از 2% در فرکانس کلاک خارجی ممکن می باشد باعث رفتارهای غیرقابل انتظار میکرو گردد. زمانی که فرکانس کلاک تغییر داده می گردد، بایستی میکرو در حالت RESET نگه داشته گردد.

شکل 3-4-کلاک خارجی

اسیلاتور تایمر/ کانتر
برای میکروکنترلر هایی که دارای پایه های TOSC1 و TOSC2 هستند، کریستال ساعت 768/32کیلو هرتز مستقیما بین دو پایه قرار می گیرد وتایمر / کانتر 0 یا 2 به صورت آسنکرون از این دو پایه کلاک دریافت می کند.

3-2- تایمر / کانتر ها
اغلب میکروکنترلر هایAVR دارای 3 تایمر /کانتر هستند .در این پروژه به یک تایمر و یک کانتر نیاز می باشدکه برای این مقصود از کانتر 1 و تایمر 2 بهره گیری شده می باشد.
تایمر / کانتر های میکرو در مدهای مختلف کار می کنند که عبارتند از:
 مد تایمر
 مد کانتر
 مد مقایسه ای
 مد capture
 مد مدولاسون عر ض پالس

3-2-1- تایمر / کانتر یک
معرفی تایمر / کانتریک
تایمر/ کانتر 16 بیتی یک می تواند کلاک خود را از سیستم، تقسیمی از کلاک سیستم و یا از پایه خروجی T1 تامین کند. عملکرد تایمر /کانتر توسط رجیستر های کنترلی کنترل می گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

زمانی که تایمر/کانتر از پایه خروجی کلاک دریافت می کند، سیگنال خروجی با فرکانس اسیلاتور CPU سنکرون می باشد. پس برای اطمینان از نمونه برداری مناسب، بایستی زمان بین دو کلاک خروجی حداقل برابر یک دوره تناوب کلاک CPU باشد. کلاک خروجی در لبه ی بالارونده ی کلاک CPU نمونه برداری می گردد.
تایمر/کانتر یک دارای دو خروجی مقایسه ای می باشد که با مقایسه تایمر/کانتر با مقدار معین تغییر حالت می دهند. این واحد می تواند در مد PWM و CAPTURE نیز کار کند.

پیکره بندی تایمر/کانتر یک در حالت کانتر
تایمر/کانتر یک برای کار در مد تایمر به صورت زیر در محیط BASCOM پیکره بندی می گردد:
Config timer1=counter , edge=rising/falling , prescale=1/8/64/256/1024
یا می توان چنین نوشت:
Config timer1=counter , edge=rising/falling
تایمر/کانتر یک می تواند در مد کانتر نیز کار کند. در این حالت کانتر از پایه ورودی T1 کلاک خود را دریافت می کند که می تواند نسبت به لبه ی بالارونده یا پایین رونده حساس باشد. محتوای کانتر را می توان خواند یا در آن نوشت.
کانتر بعد از شمردن تعداد1+$FFFF پالس سرریز می گردد و سپس پرچم سرریزی خود را با نام OVF1 یک می کند. در صورتی که وقفه سرریزی با دستور ENABLE OVF1 و وقفه سراسری با دستور ENABLE INTERRUPTS فعال شده باشند، می توان به محل معینی پرش نمود وزیر سیاق مربوطه را اجرا نمود.
3-2-2- تایمر/کانتر دو
معرفی تایمر/کانتر دو
تایمر/کانتر هشت بیتی دو انتخاب کلاک از کلاک سیستم، تقسیمی از کلاک سیستم یا از پایه های خروجی به صورت آسنکرون را داراست. عملکرد این تایمر/ کانتر به وسیله ی رجیسترهای کنترلی کنترل می گردد. از تایمر/کانتر دو برای سرعت های پایین با دقت و وضوح بالا بهره گیری می گردد. این واحد می تواند در مدهای مقایسه ای ، PWM، CAPTURE نیز اقدام کند.

پیکره بندی تایمر/ کانتر دو در حالت تایمر
تایمر/کانتر دو برای کار در مد تایمر به صورت زیر در محیط BASCOM پیکره بندی می گردد:
CONFIG TIMER2=TIMER , ASYNC=ON/OFF , PRESCALE=1/8/32/64/128/256 /1024
به وسیله ی این دستور تایمر/کانتر در مد تایمر به کار برده شده ومی تواند فرکانس کلاک خود را از فرکانس اسیلاتور بخش بر 1، 8، 32، 64، 128،256، 1024 تامین کند. تایمر پس از شمردن تا مقدار $FFFF پرچم سرریزی خود را با نام OVF2 یک می کند. در صورتی که وقفه سراسری با دستور ENABLE INTERRUPTS فعال شده باشد در زمان سرریزی با دستورات پرشی می توان به محل معینی پرش نمود.محتوای تایمر را می توان خواند همچنین در آن نوشت.
ASYNC زمانی ON انتخاب می گردد که تایمر به صورت آسنکرون از پایه های TOSC2 و TOSC1 باکریستال 32768 هرتز کلاک دریافت می کند. در این حالت با PRESCALE=128 دقیقا تایمر بعد از یک ثانیه، پرچم سرریزی یک شده و وقفه رخ می دهد که می تواند برای طراحی ساعت بهره گیری گردد. اگر این طور نباشد OFF انتخاب می گردد.
3-3- نمایش اطلاعات
برای نمایش اطلاعات در سیستم های الکترونیکی از وسایل گوناگونی همچون لامپ اشعه کاتدی، LED، 7-SEGMENT،LCD می توان بهره گیری نمود. در مدارات دیجیتال اغلب از 7-SEGMENT و LCD برای نمایش اطلاعات بهره گیری می گردد، امروزه با ظهور میکروکنترلرهای پیشرفته بیشتر از LCD برای این کار بهره گیری می گردد که دلیل آن سهولت نمایش اطلاعات در LCD ، ارتباط دهی آسان آن با میکروکنترلر ونیاز به سخت افزار کمتر می باشد.
LCD ها ابزاری برای نمایش اطلاعات هستند که شامل حروف، اعداد و همچنین بعضی کاراکترهای گرافیکی می گردد. با بهره گیری این ابزار می توان اطلاعات را به صورت زیباتر وکاملتر نمایش داد، البته بهره گیری از LCD برای مدارات ساده توصیه نمی گردد و عموما آنرا همراه با میکروکنترلرها یا CPU ها به کار می برند.
چیزی که از آن به عنوان LCD دانسته می گردد در واقع یک صفحه نمایشگر مانند صفحه ماشین حساب می باشد که همراه با تراشه کنترلر و مدارهای جانبی اش و عموما با لامپ پشت صفحه در یک بسته پیش ساخته ارائه می گردد. همانطور که گفته گردید LCD دارای یک کنترلر می باشد با فرستادن اطلاعات به آن این اطلاعات را در صفحه ای که عموما به چند سطر وستون تقسیم شده نمایش می دهد. مثلا برای نمایش حرف “M” کافیست کد اسکی این حرف را طبق یک پروتکل ساده به LCD ارسال کنیم. همچنین می توان دستوراتی از قبیل پاک کردن صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش و روشن کردن مکان نما و غیره را نیز به LCD ارسال نمود.
LCD ها از طریق مقدار اطلاعاتی که می توانند در صفحه نمایش بدهند، انتخاب و خریداری می شوند. انواع معمول آن می توانند دارای 16، 20، 32 و 40 کاراکتر و تعداد 1 یا 2 یا 4 سطر باشند.مثلا LCD 2*16 دارای دو خط و 16کاراکتر در هر خط می باشد. همچنین LCD ها می توانند همراه با لامپ پشت صفحه یا بدون آن انتخاب شوند.
تقریبا همه ی LCD ها دارای 16 پایه هستندکه 8 خط آن مربوط به فرستادن یا خواندن داده ها یا دستورالعمل ها می باشد. پایه های دیگر خطوط کنترل و ولتاژهای تغذیه می باشند. لیست کامل خط ها مطابق جدول 3-1 می باشد.

جدول 3-1-پایه های LCD

شماره ونام خط عملکرد
1-Vss زمین
2-Vcc ولتاژ 5 ولت برای کنترلر
3-Vee ولتاژ تنظیم درخشندگی
4-RS انتخابگر ثبات دستور/ داده
5-RW انتخابگر خواندن/ نوشتن
6-ENABLE فعال کننده
7-14-BUS 8 خط گذرگاه داده یا دستور
15- ولتاژ 5 ولت برای لامپ پشت صفحه
16- زمین برای لامپ پشت صفحه
3-3-1- پیکره بندی و ارتباط LCD با میکروکنترلر AVR
برای اتصال میکرو به LCD حداقل به 6 پایه میکرو نیاز می باشد. انواع LCD های 16*1، 16*2، 40*4 و… را می توان به میکرو وصل نمود. انتقال اطلاعات از میکرو به LCD می تواند 4بیتی یا 8 بیتی باشد که معمولا از 4 بیتی بهره گیری می گردد. پایه های LCD برای اتصال به پایه های میکرو به صورت زیر پیکره بندی می شوند:
CONFIG LCDPIN=PIN , DB4=PN , DB5=PN , DB6=PN , DB7=PN , E=PN , RS=PN
PN : پایه ای دلخواه از میکرو که پایه LCD به آن وصل می گردد مثل PORTA.6
پیکره بندی پایه های LCD بایستی در یک خط نوشته گردد و یا ادامه آن با علامت – در خط بعد نوشته گردد.
اتصال LCD به پورت A میکرو:
CONFIG LCDPIN=PIN , DB4=PORTA.4 , DB5=PORTA.5 , DB6=PORTA.6 ,DB7=-
PORTA.7 , E=PORTA.3 , RS=PORTA.2
با در نظر داشتن پیکره بندی بالا LCD مطابق شکل ( 3-5 ) به پایه های میکرو وصل می گردد.

شکل 3-5-اتصال LCD به پورت A میکرو

فصل چهارم
تشریح عملی پروژه

4-1- تغذیه مدار

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید