منبع پایان نامه : دانلود پروژه رشته برق در مورد سيستم سوخت رساني انژكتوری – قسمت اول

دانلود پایان نامه

1ـ واحد كنترل كننده الكترونيكي Ecu) موتور(

2 ـ سنسور دور موتور

3 ـ سنسور فشار هواي منيفولد

4 ـ پتانسيومتر دريچه گاز

5 ـ سنسور دماي آب

6 ـ سنسور دماي هواي ورودي

7 ـ سنسور سرعت خودرو

8 ـ اكسيژن سنسور (فقط در خودرو پژو 206 هست)

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

9 ـ باتري

10 ـ رله دوبل (در خودرو پژو 206 مالتي پلكس وجود ندارد)

11 ـ كويل دوبل

12 ـ باك بنزين

13 ـ پمپ بنزين

14 ـ صافي بنزين

15 ـ ريل سوخت

16 ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو 206 بر روي پمپ بنزين نصب شده می باشد . فشار آن در پژو پارس با سيستم مگنتي مارلي5/2 بار و پارس وسمند با سيستم ساژم حدود 3 بار وپيكان انژكتوري 5/3 بار می باشد)

17 ـ انژكتور

18 ـ مخزن كنيستر (در خودروهاي ما نصب نشده می باشد)

19 ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي مانصب نشده می باشد )

20 ـ دريچه گاز

21 ـ گرم كن دريچه گاز (فقط در خودروهاي پارس وسمند نصب شده می باشد)

22 ـ موتور مرحله‌‌‌‌اي دور آرام

23 ـ لامپ هشدار سيستم جرقه و انژكتور

24 ـ سوكت اتصال به دستگاه عيب ياب

25 ـ سنسور ضربه

26 ـ سوييچ فشار فرمان هيدروليك (فقط در خودرو پژو 206 هست)

اجزايي كه به E.C.Uپيغام ارسال مي‌‌‌‌‌‌كنند:

BSI/8221 ـ ايموبيلايزر

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1805 ـ رله دوبل سوم (در خودر ما موجود نيست)

1304 ـ رله دوبل (در خودرو 206 مالتي پلكس وجود ندارد)

7001 ـ سويچ فشار فرمان هيدروليكي( فقط در خودرو 206 هست)

BBOO ـ باتري

80 ـ كليد AC كولر

C001 ـ كانكتور اتصال به دستگاه عيب ياب

1120 ـ سنسور ضربه

1313 ـ سنسور دور موتور

1312 ـ سنسور فشار هواي مانيفولد

(در خودرو 206 سنسنور فشار و سنسور دماي هوا در يك مجموعه قرار گرفته می باشد.)

1316 ـ پتانسيومتر دريچه گاز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1220 ـ سنسور دماي آب

1240 ـ سنسور دماي هواي ورودي

1350 ـ اكسيژن سنسور ( فقط در خودرو 206 هست)

1620 ـ سنسور سرعت خودرو

C001 ـ كانكتوراتصال به دستگاه عيب ياب

1304ـ رله دوبل

BSI/ 8221 ـ ايمبيلايزر و BSI

1350 ـ سنسور اكسيژن

1210/4315 ـ پمپ بنزين و شناور آن

7210 ـ كامپيوتر راه يابي (GPS) در خودروهاي ما نصب نشده می باشد.

1334 ـ 1331 ـ انژكتورها

1225 ـ استپر موتور ( موتور مرحله‌‌ اي دور آرام)

1135 ـ كويل دوبل

1215 ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي ما وجود ندارد.)

V1300 ـ لامپ هشدار سيستم سوخت و جرقه

4210 ـ دور سنج موتور  

80..- كليد AC كولر      

1270 ـ گرمكن دريچه گاز ( در خودرو 206 و پيكان انژكتوري وجود ندارد.)

1 ـ رگولاتور فشار سوخت (اين قطعه در خودرو 206 در داخل باك بنزين و روي پمپ بنزين قرار دارد)

2 ـ دريچه گاز

3 ـ مانيفولد هواي ورودي

4 ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي ما وجود ندارد)

5 ـ مخزن كنيستر

6 ـ لوله انتقال بخارات سوخت به مخزن كنيستر

7 ـ باك

8 ـ پمپ بنزين و متعلقات آن

9 ـ لوله انتقال سوخت

10 ـ لوله برگشت سوخت اضافي (در خودرو 206 وجود ندارد)

11 ـ فيلتر سوخت

12 ـ انژكتورها

 

توجه: بعد از جدا كردن اتصال مدار سوخت قسمت نري آن را تميز كرده و روي آن را به روغن آغشته نماييد.

وظيفه پمپ بنزين ارسال سوخت به ريل سوخت می باشد.رگولاتور فشار در مسير ارسال سوخت نصب شده و فشار مدار سوخت را در حد معيني ثابت نگه مي‌‌دارد.شكل فوق پمپ بنزين پژو 206 را نشان ميدهد كه رگولاتور آن بر خلاف ساير خودروهاي انژكتوري در داخل پمپ بنزين نصب شده می باشد.پمپ بنزين داخل باك قرار دارد وولتاژ تغذيه 12 ولت آن رله دوبل از مسير سوييچ اينرسي در زمانهاي زير تامين ميشود:

ـ در زمان سوييچ باز به مدت 3 تا 5 ثانيه

ـ در زمان موتور روشن بطور دائم

فيلتر بنزين :

عنصر اصلي از جنس كاغذ و داراي يك صافي ميباشد.اين فيلترها قادر به تصفيه ذرات 8 تا 10 ميكروني و هر 20000 كيلومتر بايد تعويض شوند. توجه: مطمئن شويد كه فيلتر در جهت صحيح با در نظر داشتن فلش نشان داده شده روي بدنه نصب شده می باشد.

شما تيك محل قرارگيري سيستم سوخت رساني:

1 ـ سنسور فشار هواي منيفولد

2 ـ لوله باز ياب بخارات روغن

3 ـ گرمكن دريچه گاز (در خودرو 206 ايران نصب نشده می باشد)

4 ـ موتور مرحله‌‌‌اي دور آرام (استپ موتور)

5 ـ محفظه فيلتر هوا

6 ـ دريچه گاز

7 ـ پتانسيومتر دريچه گاز

8 ـ مانيفولد هواي ورودي

9 ـ انژكتورها

10 ـ ريل سوخت

11 ـ مدار بازياب بخارات سوخت (كنيستر)

موتور مرحله‌‌اي دور آرام :

اين قطعه جريان هواي دريافتي موتور از دريچه گاز را در حالتهاي زير توسط E.C.U كنترل مي‌‌كند.

1 ـ ايجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور

2ـ تنظيم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافي از موتور (كولرو….)

3 ـ تنظيم مخلوط سوخت و هواي در دور آرام

4 ـ جلوگيري از بسته شدن سريع مسير هواي زماني كه سرعت‌‌هاي بالا راننده به گونه ناگهاني پا را از روي پدال گاز بر مي‌‌‌دارد.

مكانيزم عملكرد موتور مرحله‌‌‌اي دور آرام :

موتور مرحله‌‌‌‌اي دور آرام پالس‌‌‌‌هاي 12 ولتي ارسالي توسط E.C.U را به حركت خطي در راستاي محور طولي موتور مرحله‌‌‌اي تبديل كرده تا مقدار جريان هواي اضافي را تنظيم كند.كورس حركتي آن 8MM بوده و 200 مرحله دارد كه هر مرحله آن 04/ ميليمتر می باشد.سيم پيچ اول پايه‌‌‌ هاي B وC سيم پيچ دوم و مقاومت هر يك از سيم پيچها 53 اهم می باشد.

سنسور فشار هواي منيفولد (MAP SENSOR) :

سنسور فشار هواي مانيفولد در خودرو پژو 206 نسل جديدي از سنسورها مي‌‌‌‌‌‌‌‌باشد كه سنسور دماي هواي ورودي هم ضميمه آن می باشد.مجموعه سنسور فشار هواي مانيفولد فشار و دماي هواي مانيفولد را دائماً اندازه‌‌‌‌‌‌‌گيري مي‌‌‌‌‌‌‌كند.ولتاژ تغذيه آن 5 ولتي وتوسطE.C.U تأمين مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.ولتاژ بازگشتي از سنسور متناسب با فشار اندازه‌‌‌‌گيري شده توسط پيزوالكتريك(مقاومت متغيير با فشار) تغيير مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند.

E.C.U از اين اطلاعات براي محاسبه موارد زير بهره گیری ميكند:

ـ اندازه‌‌‌‌‌‌گيري جرم هواي ارسال شده به موتور

ـ تغيير نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار هواي محيط

ـ آوانس جرقه

سنسور فشار هواي منيفولد در اندازه‌‌‌‌‌گيري كميت‌‌‌‌‌هاي فوق در موارد ذيل موثر می باشد:

1 ـ در حالت سوييچ باز

2 ـ در حالت تمام بار (دور پايين موتور) زماني كه از سربالايي‌‌‌‌ها عبور مي‌‌‌‌‌‌كنيم.

جرم هواي ارسال شده به موتور متناسب با عوامل زير تغيير مي‌‌‌‌‌كند:

1 ـ فشار اتمسفر

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

2 ـ دماي هواي ورودي

3 ـ دور موتور

نكته : اگر اين سنسور درست كار نكند E.C.U ديگر قادر نخواهد بود ميزان هواي ورودي را بطور دقيق تعيين كنند.

سنسور دماي هواي ورودي:

مقاومت بكار رفته در سنسور دماي هوا از نوع NTC (مقاومت آن با فزايش دما كاهش مي‌‌‌‌يابد) مي‌‌‌‌باشد. E.C.U براي محاسبه جرم هواي ورودي به موتور از اطلاعات اسن سنسور بهره گیری مي‌‌‌كند.در خودرو پژو 206 سنسور دماي هوا و سنسور فشار هوا در يك مجموعه قرار دارد.

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید