فرمت word : دانلود پروژه رشته برق در مورد صرفه جويي در انرژي – قسمت اول

دانلود پایان نامه

خشك كردن با هوا بعد از آن خشك كردنKlin (كوره اي)

Air Drying Follwed by klin Drying

عمليات استاندارد، حداقل در خشك كردن چوب هاي سخت، خشك كردن هوايي به دنبال آن خشك كردن كوره اي بوده می باشد. مزايا و محدوديت هاي خشك كردن هوايي توسط(1971) Rietz بحث مي شوند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در اينجا موضوع ما صرفه جويي هاي انرژي می باشد. اگر مثال قبلي ما از يك كوره 50/000-fbm به مانند اقدام شده درMadison، كه بلوط قرمز يا سطوح رطوبت مختلف را خشك مي نمايد، كل تقاضاهاي انرژي را مي توان براي ضخامت هاي مختلف الوار محاسبه نمود. اين برآوردهاي محاسبه شده در جدول6-11 نشان داده مي شوند، صرفه جويي هاي انرژي خودشان آشكار مي باشند.

خشك كردن قبلي به دنبال آن خشك كردن كوره اي

Predrying Followed by klin Drying

در سال هاي اخير، بهره گیری از خشك كن هاي قبلي براي «خشك كردن هوايي» كنترل شده چوب هاي جنگلي به گونه مشخص افزايش يافته می باشد. كيفيت چوب قبلاً خشك شده بالا بوده؛ نيازهاي ظرفيتي كوره كاهش داده شده؛ و بسته به فصل، موفقيت، و ساخت كوره، نيازهاي انرژي در مقايسه با خشك كردن الوار سبز مقداري كاهش داده مي گردد. عايق سازي ديوار، استحكام ساختمان و تهويه كنترل شده مهم مي باشند. بزرگترين مشكل طراحي غير از سلامت ساختماني توضيح هوا در ساختمان هاي گرم شده در حال نگهداري 1 ميليونfbm الوار می باشد. اين خشك كن ها در طيف اقدام مي كنند. تمام عناصر براي افزايش تقاضاي انرژي در اينجا ارائه مي گردند.

خشك كردن با رطوبت گيري                                Dehumidication Drying

بحث هاي خشك كردن رطوبت گيري در فصول2و7 ديده مي شوند. زیرا كه تنها منبع انرژي براي خشك كردن نيروي برق می باشد، هزينه اين دسته خشك كردن وابسته به نرخ‌هاي برق محلي دارد كه در بخش هاي مختلف آمريكا بسيار متفاوت می باشد، و با بهره گیری از يك سيكل بسته سرد كننده، خالص انرژي براي تبخير1 پوند آب خيلي كمتر از 1/000 BTU مي باشد، ولي ما بايد به دقت روشي را كه در آن صرفه جويي سوخت بيان مي گردد را درك نماييم، سيستمي كه از50 درصد كمتر انرژي مصرف مي كند ارزان نمي باشد، زیرا كه انرژي گران تر از ساير انواع سوخت مي باشد، قيمت نيروي الكتريكي به ميزان 20 دلار براي هر10’BT می باشد. درجات حرارت بالا را با اندازه اقدام مي كنند.

خشك كردن خورشيدي      Solar Drying

آناليز نشان داده می باشد كه در مقصود كردن انرژي خورشيدي به عنوان ابزاري براي كاستن از هزينه هاي سوخت دقت بايد كرد. اين يك راه حل همگاني براي اقتصاد انرژي در خشك کردن چوب نيست. بنابراين، نبايد به يك باره در چنين تكنولوژي بدون در نظر گرفتن دقيق معيارهاي مهندسي به مانند كل اقتصاد اقدام كننده سرمايه گذاري نمود. (Tschernitz 1986)

براي يك كوره خورشيدي غيرفعال با انرژي تكميلي، مشاهدات زير به اقدام آورده مي‌شوند:

1- انرژي تكميلي براي برقراري دفعات خشك كردن سريع، پايدار براي تمام فصول و تمام نقاط ضروريست.

2- سطوح خورشيدي (اگر كوره اساساً يك گلخانه در طرح باشد) را بايد از خشك كن در انتهاي دوره هايي از جريان به داخل خورشيدي كم ايزوله كرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- انتخاب صحيح مواد پوششي خورشيدي و عايق سازي ديوار كوره براي ازدياد صرفه جويي هاي سوخت مهم می باشد.

4- ماه هاي زمستان در شمال براي خشك كردن خورشيدي در هيچ مقياسي عملي نمي‌باشد.

5- انرژي تكميلي هر زمان موجود باشد، مي تواند آتش زدن مستقيم گاز باشد. مواد زائد چوب، اگرچه ارزان تر مي باشند، ممكن می باشد به سرمايه گذاري بيشتري نياز داشته باشد. انرژي الكتريكي تحت اكثر شرايط خيلي گران مي باشد، اگر چه سرمايه گذاري كم خواهد گردید، بهره گیری از انرژي الكتريكي همواره با رطوبت گيري ممكن بوده (chen1922)، ولي هزينه هاي سرمايه اي در اين حالت زياد خواهد گردید.

6- انتخاب سطوح جمع آوري كننده در اقدام به پشت بام و ديواره جنوبي محدود مي‌گردد.

7- كوره خورشيدي، كه به صورت يك خشك زمان بندي شده اقدام مي كند، مستلزم اين می باشد كه شرايط براي راه هايي از دسترس به همان روش در پايان سيكل خشك كردن فراهم گردد.

8- براي مجريان غيرتجاري كه به مقادير محدودي از چوب خشك شده نياز دارند، يك دستگاه كوچك كه خودتان مي سازيد (به ظرفيت1-f lom) با مصالح ارزان (مانند شيشه و پلاستيك دور ريخته) در ايالت هاي شمالي براي حداقل و ماه در سال حتي بدون انرژي تكميلي مفيد خواهد بود.

خشك كردن با خلاء            Vacuum Drying

براي سال هاي زيادي، خشك كردن با خلاء به گونه دوره اي افزايش يافته می باشد. انرژي مصرفي براي بخار كردن آب مي تواند گرماي هدايتي(Platen)، اشعه (فركانس راديويي يا مادون قرمز)، گرماي دوره اي (هواي فشرده)، يا تركيبي از آنها باشد. به هيچ دريچه هوايي نياز نيست؛ مقداري اتلاف حرارتي هدايتي صورت مي گيرد. هزينه انرژي اکثراً، الكتريكي زياد بوده، و هزينه هاي سرمايه اي نيز زياد مي باشد. خشك كردن با خلاء داراي يك مكان ويژه در خانواده سيستم هاي خشك كن به عنوان يك مترمربع براي خشك كردن الوار كلفت مي باشد.

خشك كردن با پرس            Platen Press drying

در خشك كردن پرسيPlaten (استوانه اي)، اتلاف حرارت از پرس هاي با درجه حرارت بالا زياد مي باشد- اگرچه هيچ هوايي هدر نمي رود. بخار با فشار زياد يا روغن مورد نياز می باشد. انرژي در انتخاب و به كار اندازي تجهيزات خشك كنPlaten موضوع اصلي نيست، مزيت اين دسته سرعت و خصوصيات اصلاح شده ممكن محصولات چوب مي باشد.

كاربردهاي عملي     Practiocal Applications

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

تقسيم انرژي در يك كوره با هواي فشرده

اگر سرعت خشك شدن يك گونه چوب معين را به عنوان تابعي از درجه حرارت، رطوبت نسبي، محتواي رطوبت، ضخامت و سرعت هوا بدانيم (كه مربوط مي گردد به ضخامتStickor)، سپس اين امكان وجود خواهد داشت تا مصرف انرژي را در هر زمان در انتهاي خشك كردن مدل نماييم. نتايج چنين محاسباتي براي يك سيستم خشك كننده بلوط قرمز در شكل2-11، نشان داده مي گردد، كه در آنجا درصد تقاضاي انرژي روزانه (كه روز به روز تفاوت مي كند) به تبخير آب، اتلاف هاي روزانه، اتلاف هاي ساختمان نسبت داده شده، و اتلاف هايboiler به صورت تابعي از زمان رسم مي گردد. ميانگين محتواي رطوبت الوار هم، از هر روز نيز همراه با كل تقاضاي انرژي روزانه نشان دادده مي گردد.

اين آناليز يك خشك كن50/000-flom (به طول35ft، عرض29ft، بلندي27ft) به صورت اقدام كننده درWislonsin, Madison، در ماه آوريل، كه ميانگين شرايط را براي كلاً يكسال در نظر مي گيرد را فرض مي نمايد. اين مثال براي بلوط قرمز4/4 با بهره گیری از يك جدول زمان بنديT4-D2 كمي تغيير يافته مي باشد.

بيشترين تقاضاي انرژي روزانه گرم شدن اولين روز می باشد، همانطور كه سرعت خشك شدن كاهش مي يابد، قسمت اتلاف انرژي ساختمان ؟؟ به افرايش پيدا مي كند. زماني كه درجه حرارت خشك كن بالا برده مي گردد و رطوبت نسبي افت پيدا مي كند، اتلاف‌هاي انرژي منفذ بيشتر مي گردد.

اين الگو از زمستان تا تابستان و ناحيه تا ناحيه تغيير خواهد كرد. اتلاف هاي انرژي ساختمان در زمستان انرژي براي يك خشك كن بلوط قرمز كوچك(1/000 fbm) و بزرگ(30/000fbm) همانطور كه در نواحي مختلف آمريكا اقدام شده را مي توان به وسيله يك مجموعه از كل تقاضاهاي انرژي به تصوير كشيد؛

به علاوه، مصرف كاهش يافته انرژي يك كوره بزرگ در مقايسه با يك كوره كوچك نشان داده مي گردد. اين ارقام محاسبه شده در جدول7-11 نشان داده مي گردد.

هزينه هاي سوخت و سيستم هاي تحويل‌  Fuel costs and Delivery System

معيار اقتصادي براي انتخاب سوخت براي خشك كردن چوب فقط ارزان ترين سوخت نيست. اگر اينطور بود، انرژي خورشيدي اولين انتخاب مي گردد و برق آخرين. ارقام نشان داده شده در جدول5-11 ميانگين قيمت هاي سوخت در گذشته و در حال حاضر مي باشد. تفاوت خيلي زيادي در هزينه هاي سوخت، مخصوصاً الكتريسيته به مانند تغييرات فصلي هست.

براي انتخاب بهترين سوخت، آشكارترين نكته عدم توقف قابليت دسترسي به عرضه سوخت می باشد. و نكته بعدي و شايد مهمترين هزينه سرمايه اي تجهيزات مورد نياز براي تبديل سوخت به انرژي گرمايي مفيد می باشد. اين موضوع در تبديل انرژي خورشيدي، كه جمع آوري كردن ارنژي و تحويل و ارائه ؟؟ براي اكثر عمليات خشك كننده چوب تجاري مقياس بزرگ در حال حاضر خيلي گران تمام مي گردد و به بهترين وجه نشان داده مي گردد.

ثالثاً، راندمان تبديل سوخت به انرژي مفيد را بايد مورد بررسي قرار داد يك دستگاه تبديل كننده ارزان ممكن می باشد مقادير زيادي از سوخت را مصرف كرده و ممكن می باشد در پايان يك هزينه نهايي اجرايي را بايد مقصود كرد زیرا كه يكboiler تجاري و حلقه‌اي انتقال گرما مورد نياز نمي باشد.

آتش مستقيم بنابراين100 درصد مؤثر بوده و به سرمايه گذاري سرمايه اي كمتري نياز دارد.

كاهش دادن زمان خشك كردن مي تواند روشي براي جبران کردن يك سوخت گران مانند الكتريسيته باشد. براي مثال، خشك كردن سريع چوب دريك خشك كن كه با برق گرم مي گردد ممكن می باشد از نظر اقتصادي صحيح باشد با در نظر گرفتن مقدار و ارزش محصول و زمان خشك كردن كاهش مي يابد.

برقراري راندمان زياد انرژي در كوره اي با هواي فشرده موجود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

Maintaining High EnergyEfficiency in Existing Forced Air Klins

ليست زير (ونگرت و مايلن1987) مي تواند در افزايش دادن راندمان بهره گیری از انرژي در انتهاي خشك كردن كوره اي مفيد باشند.

1) تا آنكه امكان دارد از هواي خشك كننده يا هوا- فشرده خشك كننده زياد بهره گیری نماييد. ترجيحاً تا 25% محتواي رطوبت يا كمتر اگر چه اين امر بهاي انرژي را كاهش خواهد داد، هزينه هاي كاهش كيفيت الوار ممكن می باشد صرفه جويي هاي انرژي را جبران نماييد.

2) از اسپري بخار يا آب در كوره بهره گیری نماييد به غیر از در انتهايConditioning اجازه دهيد كه رطوبت از چوب تا ميزان مطلوب بيرون رود. از بخار نيز مي توان بهره گیری نمود زماني كه به فرورفتگي هاي كوچك پيازي مرطوب نياز باشد.

3) تمام نشتي ها، ترك ها و سوراخ هاي در ساختمان كوره و درب ها را تعمير نماييد تا از خروج و اتلاف حرارت جلوگيري مي گردد. مطمئن شويد كه درب ها به گونه محكمي بسته باشند، مخصوصاً درب بالا به گونه موقت نشتي هاي اطراف درب ها را با پارچه كهنه ببنديد، و آسترهاي جديد نوارهاي پركننده يا حلقه هاي جديدي را اگر لازم باشد سفارش دهيد، در يك كورهtrack از كيسه هاي پرشده از خاك اره براي بستن نشتي هاي اطرافtrack ها بهره گیری كنيد، و دريچه ها را تنظيم و تعمير نماييد، به طوري كه آنها به گونه محكمي بسته باشند.

4) براي كوره هاي آجري يا زغالي، پوشش مقاوم در قبال بخار مرطوب كوره را در بهترين شرايط قرار دهيد. اين امر از جذب آب توسط ديواره ها و سقف ها جلوگيري خواهد كرد. ديواره هاي خشك حرارت كمتر را به بيرون هدايت مي كنند.

5) فقط براي كوره هاي آلومينيومي هواي آزاد، ديواره هاي خارجي سقف را با يك رنگ تيره رنگ آميزي نماييد. تا درجه حرارت ديواره توسط گرماي خورشيدي افزايش يافته و اتلاف حرارت از كوره كاهش يابد. بررسي نماييد تا مطمئن شويد كه سوراخ هايweep باز باشند. رنگ آميزي روي ديواره هاي نفوذ پذير مانند آجر يا زغال خطرناك مي باشند.

6) در خيلي از كوره ها، حرارت بيشتري از طريق سقف نسبت به طريق ديواره ها تلف مي گردد، و بيشتر اين اتلاف ها به علت عايق رطوبتي می باشد. براي كاستن از اتلاف حرارت يك سقف جديد نصب نموده يا سقف قديمي را تعمير نماييد، عايق بيشتري اضافه نماييد تا اگر لازم باشد. مطمئن شويد كه مانع بخار يا پوشش دروني سالم مي‌باشد.

7) baffling نصب يا تعمير كنيد تا سرعت هواي زياد يكنواختي از ميان الوار به دست آمده، و از جريان و گردش كوتاه جريان هوا جلوگيري گردد. اين امر با صرفه جويي انرژي جبران مي گردد. فقط هر 6 ساعت گردش جريان هوا را معكوس نماييد.

8) تحقيقات نشان داده می باشد كه در مراحل اوليه خشك كردن، سرعت هاي بالاي هوا (بيشتر از600ft/min) مي تواند خشك كردن را شتاب دهد. در مراحل بعدي، سرعت‌هاي پايين (200ft/min) بمانند سرعت هاي بالا مؤثر بوده و از انرژي كمتري بهره گیری مي گردد. بنابراين سرعت هاي پروانه را در انتهاي هر دوره تنظيم نماييد.

9) ثبات– كنترل كننده را براي عملكرد مؤثر درجه بندي و بازرسي نماييد، و شرايط كوره نبايد بين دوره هاي تخليه و اسپري كردن بخار، و تخليه و بخار دادن نبايد همزمان صورت گيرد.

10) باقيمانده دستگاه را بازبيني كنيد. آيا تله ها كار مي كنند، آيا تله ها اكثراً آب گرم پرتاب مي كنند، يا بخار كم، آيا والف ها محكم بسته مي شوند؟ آيا حلقه هاي گرما دهنده عاري از آشغال مي باشند؟ آيا آب كافي براي پياز مرطوب هست؟ آيا والف به گونه محكمي بسته مي گردد؟

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید