جدید: دانلود پروژه رشته برق در مورد صرفه جويي در انرژي – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

) كوره را سريعاً تخليه و بارگيري مجدد نماييد، ولي از اين مقدار تا زماني كه درجه حرارت هوا از درجه حرارت كم صبح بالا رفته باشد اجتناب نماييد، به گونه غير لازم از سرد كردن كوره اجتناب كنيد.

13) در يك مجموعه از كوره هاي مجاور، از تخليه يا بارگيري يك كوره زماني كه كوره مجاور در درجه حرارتF180 يا درجه حرارت ديگر ليست خودداري كنيد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

14) در انتهاي دوره هاي غير بهره گیری، تمامvalve به گونه محكمي بسته و تمام درب هاي كوره را ببنديد. از مقدار كمي گرما، اگر لازم باشد، براي جلوگيري از يخ زدن خطوط بخار و آب بهره گیری كنيد.

15) از جدول هاي زمان بندي شتاب دار در جايي كه ممكن باشد بهره گیری كنيد. فصل7 را براي جدول شتاب دار با حداقل ريسك بررسي كنيد، و هرچه درجه حرارت خشك كردن بيشتر باشد، مصرف انرژي با راندمان بيشتري همراه خواهد بود.

16) اگر ممكن باشد، طول زمان به كار رفته براي Conditioning، بعضي چوب هاي با تراكم پايين را مي توان در 6ساعت خشك كرده را كاهش دهيد.

17) نهايتاً، با سازنده دستگاه تان بررسي كنيد تا تعيين گردد اگر فشارهاي بخار را مي‌توان پايين آورد يا سرعت هاي جريان گاز يا روغن و در انتهاي دوره هاي درجه حرارت پياز- خشك ثابت پايين آورد. براي راندمان بالاburnel را نيز بررسي كنيد.

كسب حرارت از هواي تخليه          Heat Recovery From Vent Air

بهره گیری از مبادله كننده هاي گرماي هوا به هوا بعضي مواقع به نام صرفه جو كننده ها براي كسب جزيي از انرژي تخليه شده از كوره هاي خشك براي دهه ها مورد نظر بوده می باشد. هزينه، راندمان، مشكلات طراحي بهره گیری علمي از اين واحدها را حاشيه اي كرده می باشد. و با بالارفتن هزينه هاي سوخت و boiler ، همراه با طراحي هاي جديد، دوباره چنين سيستم هاي احياء كننده را مورد توجه قرار داده می باشد و علاوه بر مبادله كننده هاي گرمايي هوا به هواي مرسوم «لوله هاي گرما» اخيراً وارد يك طرح جديدي براي كوره هاي خشك با امكانات قابل توجه شده اند.

ليست سمبل ها List of symbols

A مساحت (ft2222222)

Cp ظرفيت گرمايي

CPw ظرفيت گرمايي كوره چوب خشك كني چوب خشك كني

DR محتواي رطوبت در هر روز (درصد)

DW ميزان خشك كردن در دقيقه (IbH2O/min)

H1 پوندهاي آب در هر پوند هواي خشك در هواي معمولي

H2 پوندهاي آب در هر پوند هواي خشك در هواي تخليه

Hc , hh ضريب انتقال حرارت سطح لايه هاي هوا

K قابليت هدايت گرما

e ضخامت عنصر (ft)

Mf محتواي نهايي رطوبت (درصد)

Mi محتواي مياني رطوبت (درصد)

Mo محتواي ابتدايي رطوبت (درصد)

Ma پيوندهاي هوايي لازم براي تخليه يك پوند آب تبخير شده

MCi محتواي رطوبت در هر تغيير مرحله (درصد)

Q انرژي (Btu/h)

q اتلاف انرژي از ديوارها (Btu)

qa انرژي لازم براي تبخير آب در چوب (Btu)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

qb انرژي لازم براي تبخير آب در هر اجراي خشك كردن (Btu)

qf انرژي لازم براي تبخير آب آزاد در هر اجراي خشك كردن (Btu)

qkiln حرارت طبيعي ساختمان كوره (Btu)

qs كل حرارت طبيعي (Btu)

qv اتلاف انرژي در هواي تخليه (Btu)

qwood گرماي طبيعي چوب (Btu)

QR انرژي لازم براي گرم كردن هواي تخليه (Btu/min)

T درجه حرارت مطلق

Tc درجه حرارت هواي خارج از خشك كن (

th درجه حرارت داخل خشك كن )

U ضريب كل انتقال حرارت

V حجم هواي مرطوبت تخليه شده در درجه حرارت و فشار استاندارد (ft3)

Vair حجم هواي خشك تخليه شده در درجه حرارت و فشار استاندارد (ft3)

VH2O حجم بخار آب تخليه شده در درجه حرارت و فشار استاندارد (ft3)

VR ميزان تخليه (Ft3/min)

WOD وزن چوب خشك (Ib)

پوندهاي آب در هر پوند هواي خشك تبخير شده (H2-H1)

حرارت تفكيكي مرطوب (Btu/Ib)

تفاوت درجه حرارت

زمان خشك كردن (h)

گرماي نهايي تبخير (Btu/Ib)

چگالي

چگالي بخار آب

مأخذ ادبي Literature Cited

1997, p, Bois ساخت و اجراي يك خشك كننده كوچك حرارتي خورشيدي الواره تكنولوژي FPU

:WI. Madison.7.Rep. ايالات متحده واحد آموزشي كشاورزي، خدمات جنگلي، جنگلداري دولتي و خصوصي ، لابراتور ، محصولات جنگلي 12p.

.1998.Barton, D.J.;.W.A, Helmer;.y.p,chen كوره رطوبت زيادي خورشيدي آزمايشگاهي براي خشك كردن الوار . مجله محصولات جنگلي 35-41:32(9)..

1979.P.J.,Ince . چگونگي تخمين انرژي گرمايي قابل بازيافت موجود در سوختهاي چوبي يا پوست درخت. تكنولوژي WI, Madison.FPL-21.Rep.Gen ؛ واحد آموزش كشاورزي ايالات متحده ، خدمات جنگلي، لابراتور محصولات جنگلي. 7P.

keyes, FG.; Keenan; J.H. ؛ و ساير همكاران. 1969. جداول بخار آب.

  1. Sons & John Wiley

1965.Kveith, F. – اصول انتقال حرارت، چاپ دوم. PA, Scranton : مقاله بين المللي 620p.Co.

1978, E, Wengert; J.M, MC Millen – خشك كردن الوار چوب جنگلي شرقي.

528.Handb . Agric. واشنگتن DC ؛ واحد آموزش كشاورزي ايالات متحده. 104p.

1973.C.H., Chilton;. R.H, perry . كتاب راهنماي مهندسان شيمي، چاپ چهارم.

نيويورك . 1904p.McGraw-Hill .

1978.Rice , R.W. – كوره خورشيدي ، ساختمان، كارگران و نگهداري، كوره خشك كننده حرارت خورشيدي الوار آسان می باشد. Workbench. ژوئن – فوريه 7P.

1971.Page, R.H; Rietz, R.c. . خشك كردن بادي الوار: راهنمايي جهت فعاليتهايي صنعتي. كتاب راهنماي كشاورزي .4.2 واشنگتن DC . واحد آموزش كشاورزي .11.P.

1986.Tschernitz, J.L. . انرژي خورشيدي براي خشك كردن چوب با بهره گیری از جمع آوري مستقيم و غير مستقيم بواسطه حرارت دهي تكميل و آناليز كامپيوتري . . pap.Fpl. RP. 477 .

Madison, Pes . لابراتور محصولات كشاورزي 81p.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

Weichert , L. 1963 . بررسي جذب و تورم انواع كاج ، چوب چنار و چوب چنار فشرده شده بين تا 290-300; 21 (8). Holz als Roh – und Werk stoff.100.

منابع اطلاعات اضافي                                  Sources of Additional Information

تجهيزات حركت هوايي (ترابي هوايي)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

انجمن آمريكايي مهندسان حرارت دهي، سردسازي و تهويه مطبوع Fans. 1988. . در؛ كتاب راهنماي Ashrea ؛ تجهيزات ، آتالانتا، GA ؛ فصل 3 كتاب A.shrea .

1983 , Jorgeneen , Robert, ed. . مهندس فني ونتيلاتور چاپ هشتم Buffalo, Ny ؛ كمپاني بوفالو فورگ ، 833p. (تماس: حركت هوايي و انجمن كنترل (AM CA) ، ارتفاعات (IL . Arlingnon

توليد تعاوني Co- Generation

  1. Fassbender . L. L; Garrett – price , B.A. .

آيا توليد تعاوني فقط براي كارخانه خود شماست. مهندس شيمي . آوريل 27: 51: 57 .

مهندسي برق براي حركت هوايي (ترابري هوايي )

Electrical Energy For Air Movement

Carrol , Hatch و همكاران 1987 , . بررسي انرژي برق كارخانه چوب بري و الوارسازي اضافي. OR : اداره برق Boneville : گزارش نهايي ؛ قرارداد؛

V.P.De – Ac79 – 85BP23462

Corrol , Hatch و همكاران ، 1987 . كتاب راهنما براي ذخيره سازي انرژي برق در كوره هاي خشك سازي الوار به واسطه كاهش سرعت فن. بورتلند. OR ؛ اداره برق Bonneville ، گزارش نهايي قرارداد : 40p.DE – AC79 – 85BP23462.

بهبود انرژي براي بخارهاي هوايي دريچه مخزن

Energy Recovery for Vent Air Streams

1988 . Callaham , J; Karmous, M . تبادل كننده حرارت دريچه فشاري مصرف انرژي را دركوره هاي خشك كننده كاهش مي دهد. OR, Salem ؛ واحد آموزش انرژي ، 2P.

1979 , Rosen , H.N . پتانسيلي براي بهبود انرژي توسط بخارهاي هواي مرطوب Pap.Res

MN.paul. St. NC – 170 ؛ واحد آموزش كشاورزي ايالات متحده . خدمات جنگلي. ايستگاه مركزي آزمايشگاهي جنگلي شمال. 10P.

  1. Toennison , R.L . تبادل كننده حرارت براي كوره هاي خشك كننده الوار.
  2. Norris ؛ تقسيم منابع زميني و اقتصادي . اداره منابع طبيعي و توسعه اقتصادي، مسئول دره تنسي (Tennessee) تذكر فني 32P.B55.

1990 , WSEO . ذخاير انرژي براي صنعت 1990 . بهبود يا جايگزيني كوره خشك سازي.

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید