دانلود فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته برق در مورد صرفه جويي در انرژي – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

خشك سازي كوره هوايي تحميلي Forced – Air kiln Dryring

1987 , Argan bright . D.G;. Quarke . s.h, Breiner. T

مصرف بخار و برق در يك كوره خشك كننده الوار به مقياس اقتصادي

در اقدامات انجمن Western Drykiln ؛ رمي 1987 ، Coeurd ‘ Alene , 20:22

و koz lik – vandeventer Or . Gervallis. ID . Inc : 83-94.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

  1. smith , w, Ramsay . مصرف انرژي بواسطه خشك كردن الوار. ملي اقدامات كلوب

Corvallis. Reno, NV , 9-11 – 1984; Western Drykiln

P112-16.western Dry kiln clubs; Or

محاسبات توليدي Humidity Computations

  1. Irvani, Lavine ; zimmer man , O.T.

جداول و چارتهاي رطوبت سنج ، چاپ دوم. NH , Dover : شركت خدمات تحقيقاتي صنعتي P.172.

انرژي خورشيدي Solar Energy

1980 , W.A, Beckman ; Duffie, J.A . مهندسي [انرژي ] خورشيدي فرايندي حرارتي 762p.John wiley & sons

چوب و سوخت Wood and Fuel

  1. Jr, N.W, Darwin , Foster, B.B; Jr, curtis, A.B

يك آناليز اقتصادي مقدماتي براي سيستم انرژي چوب: مستندسازي برنامه كامپيوتري . واحد آموزش كشاورزي ايالات متحده. خدمات جنگلي، منطقه جنوب 30p.

1986.payne , F.A; MC minn , J.W; Harris , R.A . محاسبه و گزارش تغييرات در حرارت شبكه اي سوخت سوخت چوبي.

مجله محصولات جنگلي 57-60 : 36 (6)

1975 Sa eman , J.F.ed. . پسماند چوب به عنوان يك منبع انرژي . طي فعاليتهايي به شماره P-75-13 . انجمن پژوهش محصولات جنگلي 118P-WI-Madison .

تجهيزات سوزاندن چوب Wood Combustion Equipmett

لابراتور كاربردهاي تكنولوژيكي 1984 . (GIT) . كتاب راهنماي انرژي چوب صنعتي. كمپاني P , 240 . Van Nostrand Reinhold

جدول 1-11 – ظرفيت گرمايي و ساير خصوصيات مواد انتخاب شده

مواد ظرفيت گرمايي

(CP)

(Btu/1b/F)

رسانايي حرارتي

K

(Btu/h/ft/F(

دانسيته (چگالي)

(P)

(1b/ft3)

حجم مخصوص

(1/p)

(ft3/Ib)

آب جامد 46/ 28/1 2/57 0175/0
مايع 1 375/0 4/62 0160/0
گاز 492/0 0142/0 0373/0 8/26
چوب 327/0 11/0 35 0286/0
هوا 241/0 0174/0 081/0 4/12
فولاد 11/0 25 489 002/0
بتن 21/0 81/0-47/0 130 007/0
آلومينيوم 21/0 100 170 005/0
فوم اورتان 02/0
فولاد آلياژي 11/0 7 510 002/0
مس 092/0 220 559 001/0

Dry wood

جدول 2-11- حرارت ديفرانسيلي مرطوب كننده و حرارت نهفته آب محدود

در دماي 150 درجه فارنهايت.

محتوي رطوبت

(درصد)

حرارت ديفرانسيلي

مايع مرطوب كننده

(Btu/1b)

حرارت نهفته تبخير

 

20 27 034/1 034/1
15 55 048/1 062/1
10 113 072/1 120/1
8 151 094/1 158/1
6 203 117/1 210/1
4 270 144/1 277/1
2 360 115/1 367/1
1 416 2/1 423/1

1- براي محتويات رطوبت كمتر از 20 درصد

در حذف شده در m

جدول 3-11- ميزان R ، محاسبه شده براي پانل آلومينيومي

پانل 2hi Ki Pi 1/Ri Ri
سمت هواي سرد 5/1 667/0
لايه آلومينيومي 100 0156/0

(in 16/3)

369/6 0002/0
لايه فومي اورتان 02/0 333/0

in4

0606/0 50/16
لايه آلومينيومي 100 0156/0

in16/3

369/6 0002/0
  6/0 16666/0

1- اعداد موجود در پرانتز به تذكر شكل 11-1 مربوط مي شوند.

2- ضريب انتقال حرارت فشار گاز

3- رسانايي حرارتي K1 فومي اورتان بواسطه روش توليد متفاوت خواهد بود.

4- معكوس R عبارت می باشد از (Btu/ft2.hf) 0.058 =1.R=uپ

جدول 4-11- مقادير دريچه مخزن و اتلافات حرارت مربوطه برحسب ميزان پوند آب تبخير شده در درجه حرارتهاي مختلف خشك كننده و رطوبت نسبي

درجه حرارت خشك كننده رطوبت مطلق

H2             H2-H1

 

ميزان دريچه مخزن

(Ft3/1bH2O)

تبخير شده

اختلاف حرارت دريچه

(Btu/1bH2O)

تبخير شده

رطوبت نسبي خشك كننده 80 درصدي
94 100 019/0 034/0 687 260
113 120 051/0 066/0 269 194
132 140 102/0 117/0 144 145
151 160 201/0 216/0 83 98
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید