دانلود: دانلود پروژه رشته برق در مورد موتور هاي DC – قسمت اول

دانلود پایان نامه

انواع مبدلها
مورتورهايي كه عموماً در محركه هاي سرعت متغير بكار مي طریقه موتورهاي القايي ، dc و سنكرون هستند . براي كنترل موتورهاي القايي ، يك منبع ac با فركانس ثابت و ولتاژ متغير يا يك منبع ac با ولتاژ يا جريان متغير و فركانس متغيرلازم می باشد. موتورهاي سنكرون به يك منبع فركانس متغير با ولتاژ يا جريان متغير نياز دارند براي كنترل موتورهاي dc يك منبع ولتاژ dc متغيرلازم می باشد . منبع ولتاژ dc متغير براي كنترل موتورهاي القايي و سنكرون نيز بكار مي رود.
در حالت ايده آل مطلوب آن می باشد كه براي يك سرعت تنظيم شده ،سرعت موتور با تغيير گشتاور بار از بي باري تا بار كامل ثابت بماند. در اقدام سرعت با افزايشي در گشتاور بار افت مي كند. تنظيم سرعت بصورت زير تعريف مي گردد.
سرعت بار كامل – سرعت بي باري = تنظيم سرعت

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سرعت بار كامل

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
مبدل نيمه هادي قدرت

معمولاً مشخصه طبيعي سرعت – گشتاور يك موتور با تمام نيازهاي بار منطبق نيست . بنابراين يك مبدل نيمه هادي قدرت بين منبع و موتور قرار ميگيرد تا مشخه هاي مورد نياز بار تامين گردد . مبدل نيمه هادي قدرت (مبدل) انتقال قدرت از منبع به موتور را به نحوي تنظيم مي كند كه مشخصه هاي سرعت – جريان و سرعت – گشتاور با نيازهاي بار سازگار باشد. فرمانهاي كنترلي مبدل در يك واحد كنترل ساخته مي گردد كه در سطوح ولتاژ و قدرت خيلي پايين كار مي كند . واحد كنترلي شامل مدارهاي مجتمع خطي و ديجيتالي و ترانزيستورها مي باشد . سيگنال فرمان كه نقطه كار محركه را تنظيم مي كند يكي از وروديهاي واحد كنترل را تشكيل مي دهد به دو دليل واحد كنترلي از مدار قدرت جداسازي الكتريكي مي گردد : اولاً در صورت عملكرد ناصحيح مبدل ممكن می باشد منجر به اتصال ولتاژ مدار قدرت به واحد كنترل گردد اين امر مي تواند باعث آسيب واحد كنترل گردد و سلامت فردي كه با مبدل كار مي كند به خطر بيفتد. ثانياً :مبدلها مقدار زيادي هارمونيك توليد مي كنند و درصورت عدم ايزولاسيون هارمونيكها مي توانند وارد واحد كنترلي شوند ودر كار آن اختلال ايجاد كنند.
ترمز الكتريكي و لزوم آن
در ترمز الكتريكي موتور بصورت يك ژنراتور كار مي كند وگشتاوري با علامت منفي توليد مي كند . ترمز الكتريكي به دلايل زير ممكن می باشد لازم باشد:
1- اگر يك موتور در حال چرخش از منبع جدا گردد تنها گشتاور مقابله كننده با چرخش آن گشتاور بار ( . ) خواهد بود . پس از آنكه انرژي جنبشي ذخيره شده در اينرسي آن بطور كامل از بين رفت خواهد ايستاد. در حالتي كه گشتاور بار كوچك می باشد يا اينرسي موتور – بار بزرگ می باشد ،مدت زمان ايست كامل بايستي كاهش يابد كه اينكار با اعمال گشتاور مخالف اضافي بوسيله ترمز الكتريكي انجام ميشود.
2-در برخي كاربردها نظير كاربردهاي كششي در شرايط اضطراري براي جلوگيري از بروز حادثه توقف سريع الزامي می باشد و ترمز الكتريكي براي ايجاد ترمز سريع و يكنواخت بكار مي رود.
3-كاربردهايي وجود دارند كه در آنها توقف دقيق لازم می باشد همچون بالابرها، ماشينهاي ابزار، كنترل موقعيت قالبهاي ريخته گري و مكانيزم پيچاندن ورقهاي فلزي دركاربردهاي نورد، ترمز الكتريكي امكان توقف هاي دقيق را بدون آنكه بخشهاي مكانيكي در معرض تنشهاي بزرگ ناخواسته قرار بگيرند فراهم مي آورد.
4- در كاربردهاي خاص كه شامل بارهاي فعال هستند سرعت محركه در صورت عدم بهره گیری از ترمز الكتريكي ممكن می باشد به مقادير خطرناكي برسد. براي مثال در جرثقيل هاي الكتريكي در زمانيكه بار به سمت پايين حركت مي كند، موتور بايستي يك نيروي ترمزي براي نگه داشتن سرعت در محدودة مجاز فراهم آورد. به همين ترتيب هنگاميكه يك قطار در سرازيري حركت مي كند يك نيروي ترمزي براي محدود نگهداشتن سرعت قطار لازم می باشد.

موتور DC
موتور جريان مستقيم برغم اينكه جابه جا كن (كموتاتور) دارد و از موتور جريان متناوب بامقادير اسمي مشابه بزرگتر می باشد ، ولي به علت امكان وسيع كنترل سرعتش ، كه توسط كنترل ولتاژ ورودي آن صورت مي گيرد،‌ رايجتر می باشد. براي كنترل سرعت اكثر موتورهاي جريان مستقيم بهره گیری از منبع تغذيه جريان متناوب معمول می باشد اما مواقعي كه منبع تغذيه موتورهاي جريان مستقيم بايستي باطريها و پيلهاي سوختي باشند، از مدارهاي برشگر بهره گیری مي گردد. يكي از مشخصات اصلي آنها داشتن گشتاور راه اندازي خيلي زياد می باشد كه در محركهاي كششي مورد نيازاست . موتورهاي جريان مستقيم علي رغم مزاياي ذكر شده داراي معايب ونقصهاي زيادي هستند. براي توان مشابهي موتورهاي جريان مستقيم نسبت به موتورهاي القايي بزرگتر و گرانقيمت ترند به استثناي موتورهاي خيلي كوچك موتورهاي جريان مستقيم به مقصود محدودكردن جريان زياد نياز به تدابير خاصي براي راه اندازي دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

راه اندازي
حداكثر جرياني كه از يك موتور DC در حالتهاي گذراني كوتاه مدت مي تواند عبور كند. جرياني می باشد كه يك كموتاسيون بدون جرقه داشته باشد. از نقطه نظر تئوري ، با بكارگيري سيم پيچي هاي جبران ساز در تمامي مقادير سرعت و جريان مي توان ولتاژهايي را كه با كموتاسيون جريان مخالفت كرده و ايجاد جرقه مي كنند بطور كامل حذف نمود.
اما در اقدام نظاره شده می باشد كه با افزايش مقدار جريان ،حذف كامل انجام نمي گردد و با عبور جريان از يك حد معين ،جرقه پديدار مي گردد. درماشينهاي بدون جبرانساز ،جريان به دو برابر جريان نامي و در ماشينهاي با طراحي مخصوص و داراي جبرانساز جريان با 3.5 برابر جريان نامي مي تواند افزايش يابد.
اگر موتور با ولتاژ نامي راه اندازي گردد ، براي يك موتور با اندازه متوسط، جريان به حدود 20 برابر جريان نامي خواهد رسيد. جرياني به اين بزرگي منجربه جرقه هايي شديد در كموتاتور وافزايش بيش از حد درجه حرارت در سيم پيچ هاي موتور شده و به آن آسيب مي رساند. بنابراين محدود کردن جريان به يك حد بدون خطر در زمان راه اندازي ضروري مي گردد اين كار با كاهش ولتاژ دو سر ترمينال موتور در لحظه راه اندازي و افزايش تدريجي آن با سرعت گرفتن موتور حاصل مي گردد ولتاژ موتور باكاهش ولتاژ منبع يا با ايجاد افت قسمتي از ولتاژ منبع بر روي يك مقاومت سري شده باموتور انجام مي گردد.
در كاربردهايي كه به سرعت قابل تنظيم نياز دارند ، يك كنترل كننده براي كنترل سرعت موتور فراهم مي گردد. همين كنترل كننده براي محدود کردن جريان موتور در مدت راه اندازي مي تواند بكار گرفته گردد در موارديكه كنترل سرعت ضروري نيست، براي محدود کردن جريان از يك راه انداز بهره گیری ميشود .در موارديكه راه اندازي مكرر لازم نيست ، با قرار دادن يك مقاومت اضافي چندين قسمتي در مدار آرميچر و خروج تدريجي آن از مدار به نحوي كه جريان موتور از حد سالم و بي خطر بيشتر نشود و در ضمن گشتاور توليدي موتور همواره از گشتاور بار بزرگتر بماند، راه اندازي انجام مي گردد. اين روش بطور گسترده بكار گرفته مي گردد .
ترمز الكتريكي
در اين حالت جريان در مدار معادل حالت دائمي ماشين گشتاوري را در جهت مثبت توليد مي كند و انرژي الكتريكي را به انرژي مكانيكي مي كند كه توسط بار جذب مي گردد . اگر به طريقي جهت جريان آرميچر عوض گردد در حاليكه جهت شار ثابت باقي بماند. گشتاور موتور معكوس شده و ماشين با دريافت انرژي مكانيكي از بار وتبديل آن به انرژي الكتريكي بصورت يك ژنراتور كار خواهد كرد. انرژي مكانيكي از بار يا از انرژي ذخيره شده در اينرسي سيستم موتور بار يا از گشتاور فعال بار بدست مي آيد. اقدام ترمزي برحسب اينكه انرژي الكتريكي توليد شده چگونه بكار گرفته گردد دسته بندي مي گردد. سه روش ترمز براي يك موتور DC هست .
1-ترمز ژنراتوري ( Regenerative braking )
2-ترمز ديناميكي يا ترمز رئوستايي ( Dynamic braking )
3-ترمز با اعمال ولتاژ معكوس (Plugging )
1-در ترمز ژنراتوري ،انرژي توليد شده توسط ماشين به منبع تغذيه تحويل داده مي گردد .معمولاً منبع توانايي ذخيره اين انرژي را ندارد. لذا انرژي براي تغذيه بارهاي ديگر متصل به همان منبع بكار گرفته مي گردد و در انرژي تغذيه شده به اين بارها

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید