فرمت word : دانلود پروژه رشته برق در مورد موقعيت كلي نيروگاه گازي ري – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

تحريك ژنراتور (EXCITER) و آلارمهاي تحريك واحدهاي ميتسوبيشي

براي اينكه از استاتور ژنراتور اصلي واحد جريان سه فاز با ولتاژ KV 11 اخذ گردد ، ‌لازم می باشد كه به سيم پيچهاي روتور ژنراتور اصلي ،‌ جريان مستقيم DC اعمال گردد و اين جريان مستقيم از سيستمي‌كه به آن تحريك كننده يا ژنراتور تحريك مي‌گويند، تأمين خواهد گردید.

تحريك ژنراتور واحدهاي ميتسوبيشي از نوع ديناميك مي‌باشد و دليل اينكه به اين نوع سيستم تحريك، سيستم تحريك ديناميك گفته مي‌گردد اين مي‌باشد كه ديودهاي چرخان با محور روتور ژنراتور مي‌چرخند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تغذيه تحريك توسط يك ژنراتور مغناطيس دائم ديگر كه به آن P.M.G

( PERMANET MAGNETIC GENERATOR )

مي‌گويند و بر روي شفت ژنراتور اصلي نصب گرديده می باشد تأمين خواهد گردید . به اين صورت كه آغاز ولتاژ AC خروجي از ژنراتور P.M.G توسط يكسري ديودها و تايرستورها ( THYRISTOR ) كه در AVR و در داخل كمد تحريك (EXCITATION CUBICLE ) در اتاق فرمان واحد قرار دارد، يكسو شده و به ولتاژ DC تبديل مي‌گردد و ولتاژ DC ، به استاتور ژنراتور تحريك به عنوان تحريك داده مي‌گردد و از روتور ژنراتور تحريك جريان AC گرفته مي‌گردد كه بوسيلة ديودهاي چرخان كه با شفت مي‌چرخند به DC تبديل شده و به روتور ژنراتور اصلي واحد داده مي‌گردد و در اثر مغناطيس شدن روتور ژنراتور ، بين روتور و استاتور ميدان مغناطيسي مستقر و از استاتور ژنراتور اصلي جريان AC سه فاز KV 11 گرفته مي‌گردد كه توسط ترانس اصلي واحد (MAIN TRANS ) ، ولتاژ آن افزايش پيدا كرده و از KV11 به 230 KV رسيده و وارد پست محلي و از آنجا به پست اصلي و سپس وارد شبكه سراسري مي‌گردد.

بخشي از سيستم تحريك در بيرون از اتاق تحريك كه به آن AVR ، ( AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR ) تنظيم كننده اتوماتيك ولتاژ مي‌گويند قرار دارد و AVR در داخل كمد تحريك واقع در اتاق فرمان واحد قرار دارد.

پانل تحريك كه در داخل كمد تحريك قرار دارد ، از قسمتهاي زير تشكيل شده می باشد.

1 ـ منبع تغذيه DC                                                                     DC POWER SUPPLY

از منبع تغذيه DC جهت تغذيه كارتهاي كنترل تحريك مورد بهره گیری قرار مي‌گيرد.

2 ـ كارت هاي مدار چاپي كه شامل مدار محدود كننده ، مدار آشكار كننده و غيره مي‌باشد .

الف ـ مدار محدود كنندة حد پائين تحريك ( MINIMUM EXCITATION LIMITER ) MEL كه جهت جلوگيري از آسيب رساندن به ژنراتور در سيستم تحريك بهره گیری مي‌گردد و اگر مقدار تحريك از مقدار معيني كمتر گردد ، سيگنالي به AVR ارسال و مقدار تحريك را در حد معين نگه مي‌دارد.

ب ـ مدار محدود كنندة حد بالاي تحريك ( OVER EXCITATION LIMITER ) OEL چنانچه جريان تحريك از مقدار معيني افزايش پيدا كند، مقدار مگا وار افزايش پيدا كرده و افزايش زياد مگاوار باعث صدمه به ژنراتور و نيز افزايش درجه حرارت سيم پيچهاي ژنراتور خواهد گردید ، در نتيجه براي محدود كردن مقدار تحريك به مقدار معين از OEL بهره گیری مي‌گردد و با عملكرد OEL آلارم مربوط به حفاظت بالاي تحريك

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(OVER EXCITATION PROTECTION ) بر روي پانل تحريك ظاهر مي‌گردد كه توسط R 90 مقدار مگا وار خروجي ژنراتور به مقدار معيني تنظيم مي‌گردد و و با ظاهر شدن آلارم فوق ، نيز بر روي پانل تحريك و ژنراتور آلارم AVR TROUBLE ظاهر مي‌گردد.

ج ـ مجموعه تاير ستورها  ( THYRISTOR UNIT ) : مجموعه تاير ستورها كه بصورت پل يكسوكننده ديودي ـ تاير ستوري قرار گرفته و شامل 6 ديود و 6 تاير ستور بوده كه هر كدام از ديودها و تاير ستورها داراي دو فيوز حفاظتي كه بصورت موازي بسته شده اند، مي‌باشند. كار اين مجموعه اين می باشد كه ولتاژ ورودي از P.M.G را يكسو كرده و به عنوان تحريك به ژنراتور تحريك مي‌دهد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چنانچه هر كدام از فيوز هاي حفاظتي ديودها و تايرستورها بسوزد ، فيوز ديگري كار مي‌كند و با سوختن هر كدام از فيوز ها آلارم AVR THYRISTOR FUSE OFF بر روي پانل تحريك و آلارم AVR TROUBLE نيز بر روي پانل ژنراتور ظاهر خواهد گردید.

د- بخش حفاظت پیش روی ولتاژهاي ضربه اي، كه وظيفه آن حذف ضربه هاي ولتاژ بر اثر روشن و خاموش شدن تايرستورهاست.

هـ ـ پتانسيومتر هاي موتوري R 90 و 70 E كه در قسمت پائين پانل تحريك قرار دارند و وظيفه شان تنظيم ميدان و يا جريان تحريك و در نتيجه مقدار ولتاژ ژنراتور را تنظيم مي‌نمايند.

پتانسيومتر R 90 در زماني كه AVR ON باشد ، براي عملكرد بصورت اتوماتيك و در زماني كه ژنراتور با شبكه پارالل نيست مقدار جريان تحريك و يا ولتاژ ژنراتور را تغيير خواهد داد و چنانچه ژنراتور با شبكه پارالل گردد مقدار مگاوار را تغيير مي‌دهد.

در زمانيكه ژنراتور با شبكه در حال پارالل مي‌باشد ،‌‌ با صدور فرمان از طريق سنكرونايزر اتوماتيك در زمان پارالل ( براي برابر كردن ولتاژ خروجي ژنراتور با ولتاژ شبكه ) مقدار ولتاژ خروجي ژنراتور ، توسط 90R انجام مي‌گيرد.

چنانچه ژنراتور با شبكه پارالل گردید براي تغيير مگا وار توسط دكمة فشاري
90R RAISE و يا R LOWER 90 كه بر روي پانل ژنراتور قرار دارد و يا از طريق اطاق فرمان اصلي مي‌توان مقدار مگا وار را تغيير داد.

پتانسيومتر 70 E براي عملكرد بصورت دستي و در زماني كه AVR OFF باشد ، مقدار جريان تحريك را تغيير مي‌دهد و توسط دكمه فشاري 70E RAISE و 70E LOWER بر روي پانل ژنراتور اين كار امكان پذير خواهد بود.

چنانچه بريكر تحريك باز باشد 90R و يا 70E و يا هر دو آنها روي وضعيت بي باري نباشند، يعني در وضعيتي كه براي لحظه بسته شدن بريكر تحريك مناسب تشخيص داده شده می باشد نيستند، در اين حالت بريكر تحريك ( 41 E ) بسته نخواهد گردید كه ممكن می باشد اشكالي در موتور DC ، 90R و يا 70E پيش آمده باشد و يا در اثر اشكال پيش آمده ولتاژ 125 V DC جهت كنترل بريكر تحريك قطع گردد آلارمهاي

90 R/ 70 E POSITION WRONG

AVR DC CONT. POWER FAIL

روي پانل تحريك ظاهر مي‌گردد و با ظاهر شدن آلارمهاي فوق آلارم
AVR TROUBLE نير بر روي پانل ژنراتور ظاهر خواهد گردید .

در صورتيكه توربين هر علتي تريپ كرده و دور توربين به كمتر از 85 % دور نامي‌رسيده باشد ، در اين حالت بريكر تحريك بايد باز باشد و چنانچه بريكر تحريك در كمتر از 85% دور هنوز بسته باشد آلارم 41 E ABNORAL CLOSED بر روي پانل تحريك ظاهر و نيز آلارم AVR TROUBLE نيز بر روي پانل ژنراتور ظاهر خواهد گردید.

چنانچه اشكالي در ترانس ولتاژ ( P.T ) مربوط به AVR به وجودآيد در اين حالت كنترل به حالت دستي مي‌رود و لامپ AVR OFF روشن مي‌گردد و آلارمهاي AVR FAULT بر روي پانل تحريك و AVR TROUBLE بر روي پانل ژنراتور ظاهر خواهد گردید.


سيستم كنترل واحدهاي گازي ميتسوبيشي

سيتسم كنترل سيستمي‌می باشد كه در آن با تغيير مناسب ورودي بتوانيم خروجي را به نحو مطلوب و مورد نظر تغيير داده و يا تنظيم نمائيم.

سيستم كنترل داراي اجزاء مختلفي مي‌باشد كه شامل اندازه گير ( messurment ) مبدل ( transducer ) ، مقايسه كننده ( comparator ) كنترل كننده ( controller ) ، محرك
( actuator ) و عملكرد ( process ) مي‌باشد كه با هم در ارتباط هستند.

سيستم كنترل توربين گاز ميتسوبيشي :

كنترل توربين گازي ميتسوبيشي يك كنترل اتوماتيك متمركزي مي‌باشد كه كنترل درجه حرارت توربين و كنترل سرعت را در تمام مراحل ، از راه اندازي تا بارگيري حداكثر را بعده دارد .

كنترل بر اساس سرعت مرجع و حد سوخت كه از سرعت توربين ، مگا وات خروجي ، درجه حرارت ها و فشار كمپرسور گرفته شده و محاسبه مي‌گردد ، انجام خواهد گرفت . توسط كنترل پيش بيني لازم جهت نگهداري درجه حرارت ، سرعت توربين، كنترل شتاب در زمان راه انداز ي، ميزان بارگيري و جلوگيري از موج زدن كمپرسور و نيز كنترل تغيير نوع سوخت و فشار آنها انجام مي‌گيرد.

سيستم كنترل توربين هاي گازي داراي دو كنترل كننده مجزا مي‌باشند كه به آن كنترل كنندة LOGIC و كنترل كنندة ANALOG معروف هستند گفته مي‌گردد.

1 ـ كنترل كنندة مراحل LOGIC كه توسط ملسك ( MELSEC ) كه علامت اختصاري

MITSUBISHI ELECTRONIC LOGIC SEQUENCER CONTROLLER

مي‌باشد ، انجام مي‌گيرد.

اين كنترل كننده داراي يك قسمت ورودي ، خروجي ( INPUT / 0UT PUT ) و يك كننترل كننده مراحل لاجيكي ( SEQUENCER ) مي‌باشد.

كنترل كننده مراحل لاجيكي كه از ابتداي راه اندازي شامل به مدار آمدن ترنينگر
(TG ON ) جرقه زدن ( IGNITION ) ، شتابگيري ( ACCELRATION ) ،‌ متصل كردن ژنراتور با شبكه ( PARALLEL) ، بارگيري (LOAD ) و خواباندن ( STOP ) واحد را بعهده دارد.

در كنترل واحد ميتسوبيشي SEQUENCER با مكگ ( MEGAC ) رابطة ورودي و خروجي دارد و سيگنالهايي جهت تحريك كنتاكتهاي قسمتهاي مختلف مي‌فرستد كه تعدادي از اين قسمتها شامل مراكز كمكي كنترل قدرت ،‌ والوهاي برقي ، مدار شكن هاي برقي، لامپهاي نشاندهنده و آلارمهاي قطع و وصل خواهد بود.

واحدهاي مختلف سيستم ملسك ( MELSEC ): سيستم ملسك از واحدهاي مختلف زيرتشكيل شده می باشد كه در شكل شماره 1 نشان داده شده می باشد.

1 ـ كنترل عمليات مركزي                     (CENTRAL OPERATION CONTROL )

كه عمليات منطقي ترتيبي را انجام مي‌دهد.

2 ـ حافظه اصلي ( MEMORY ) كه برنامه را ذخيره مي‌نمايد ( ROM ) .

3 ـ كنترل ورودي و خروجي ( OUT PUT CONTROL , IN PUT CONTROL ) كه كانال مورد نظر را انتخاب مي‌كند.

4 ـ تايمر ( TIMER ) كه تأخير هاي زماني عمليات را ايجاد مي‌نمايد.

5 ـ حافظه موقت ( TEMPORARY MEMORY) كه نتايج علميات منطقي را موقتاً ذخيره مي‌نمايد .

6 ـ پانل برنامه نويسي ( PROGRAMING PANEL ) كه جهت عمليات خواندن و نوشتن و اجراي يك خط برنامه مورد بهره گیری قرار مي‌گيرد.

7 ـ‌ ورودي و خروجي ( INPUT , OUT PUT ) كه قسمتهاي مختلف را بهم مرتبط مي‌نمايد .

بلوك سخت افزاري واحدهاي ملسك :

بلوك دياگرام سخت افزاري واحدهاي مخلتف ملسك در شكل 2 و 3 نظاره مي‌گردد كه راجع به قسمتهاي مخلتف آن توضيح داده مي‌گردد.

CPU : واحد كنترل عمليات مركزي شامل قسمتهاي زير مي‌باشد ( SCB , SCA )

ROM : اين قسمت حافظه اصلي و شامل 4098 بايت ( ظرفيت حافظه ) مي‌باشد .

I/O : شامل مدارات كنترل ورودي و خروجي

TIMER : زمان تأخير براي برنامه ايجاد مي‌كند .

منابع : با علامت P.S ( POWER SUPPLY ) مشخص شده اند.

مباني عملكرد:‌

بلوك دياگرام SEQUENCER در شكل 4 نشان داده شده می باشد . در اينجا هر سيگنال خروجي تابع سيگنال ورودي و زمان مي‌باشد.

معمولاً يك سيگنال خروجي به چند سيگنال ورودي بستگي دارد و يك سيگنال ورودي نيز به چند سيگنال خروجي مرتبط می باشد ، بنابراين در اينجا بيش از يك ارتباط بين ورودي و خروجي هست . در اينجا مي‌توانيم بگوئيم كه SEQUENCE كلي مي‌تواند توسط رله منطقي و هم توسط MELSEC ساخته گردد.

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید