متن کامل: دانلود پروژه رشته برق در مورد ميكروگنترلر Atmega 16 – قسمت اول

دانلود پایان نامه

خصوصيات Atmega 16:
* ازمعماري AVR RISC بهره گیری مي كند.
 كارايي بالا وتوان مصرفي كم
 داراي 131 دستورالعمل با كارايي بالا كه اكثراً تنها دريك كلاك سيكل اجرا مي شوند.
 رجيستر كاربردي.
 سرعتي تا 16 MISP در فركانس 16MHZ.
* حافظ برنامه وداده غير فرار
 32 كيلوبايت حافظ FLASH قابل برنامه ريزي داخلي.
 پايداري حافظه FLASH قابليت 1000 بارنوشتن وپاك كردن

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
 2كيلو بايت حافظه داخلي SRAM
 1 كيلو بايت حافظه EEPROM داخلي قابل برنامه ريزي.
 پايداري حافظه EEPROM: قابليت 10000 بارنوشتن وپاك كردن.
قفل برنامه FLASH وحفاظت داده EEPROM
* قابليت ارتباط JTAG(IEEE std.)
 برنامه ريزي FLASH، EEPROM، FUSE BITSو Lock BITSاز طريق ارتباط JTAG
* خصوصيات جانبي دوتايمر- كانتر هشت بيتي با PRESCALER مجزا وداراي مد COMPARE
 يك تايمر كانتر شانزده بيتي با PRESCALER مجزا وداراي مدهاي COMPARE و CAPTURE
 4 كانال PWM
 8 كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال 10بيتي
 يك مقايسه كننده آنالوگ داخلي
 داراي RTC(REAL-TIME CLOCK) با ايسلاتورمجزا.
 WATCH DOG قابل برنامه ريزي با ايسلاتورداخلي
 ارتباط سريال SPI براي برنامه ريزي داخلي مدار
 قابليت ارتباط سريال SPI به صورتMASTER يا SLAVE
 قابليت ارتباط با پروتكل سريال دوسيمه(TOW-WIRE)
* خصوصيات ويژه ميكروكنترلر
 مدار POWER-ON RESET CIRCUIT
 BROWN- OUT DETECTION قابل برنامه ريزي
 منابع وقفه (INTERRUPT) داخلي وخارجي
 داراي ايسلاتور RC داخلي كاليبره شده.
 عملكرد كاملاً ثابت.
توان مصرفي پايين وسرعت بالا توسط تكنولوژي CMOS
* خطوط وانواع بسته بندي
 32 خط ورودي/ خروجي ( ) قابل برنامه ريزي.
 40 پايه (PIN) نوع PDIP، 44 پايه نوع TQFP، 44 پايه MLF
* تركيب پايه ها
فيوزهاي بيت ATMEGA 16
OCDEN: درصورتي كه بيت هاي قفل برنامه ريزي شده باشند برنامه ريزي اين بيت به همراه بيت JTAGEN باعث مي گردد كه سيستم ON CHIP DEBUG فعال گردد. برنامه ريزي شدن اين بيت به قسمت هايي ازميكرو امكان مي دهد كه درمدهاي SLEEP كاركنند كه اين خود باعث افزايش مصرف سيستم مي گردد. اين بيت به صورت پيش فرض برنامه ريزي نشده(1) می باشد.
JTAGEN: بيتي براي فعال سازي برنامه ريزي ميكرو از طريق استاندارد ارتباطي IEEE كه درحالت پيش فرض فعال می باشد وميكرو مي تواند از اين ارتباط براي برنامه ريزي خود بهره گیری كند.
پايه هاي PC 5002 در اين ارتباط بهره گیری مي گردد.
SPIEN: درحالت پيش فرض برنامه ريزي شده وميكرواز طريق سريال SPI برنامه ريزي
مي گردد.
CKOPT: انتخاب كلاك كه به صورت پيش فرض برنامه ريزي نشده می باشد عملكرد اين بيت بستگي به بيت هاي CKSEL دارد.
EESAVE: درحالت پيش فرض برنامه ريزي نشده ودرزمان پاك شدن ميكرو حافظه EEPROM پاك مي گردد ولي درصورتي كه برنامه ريزي گردد محتويات EEPROM درزمان پاك شدن ميكرو، محفوظ مي ماند.
BOOTZ 0, BOOTSZ 1: براي انتخاب مقدار حافظه BOOT طبق جدول زير برنامه ريزي مي گردد ودرصورت برنامه ريزي فيوز بيت BOOTRS اجراي برنامه از آدرس حافظه BOOT آغاز خواهد گردید.
پيكره بندي پورت ها
براي تعيين جهت پايه پورت ها از اين پيكره بندي بهره گیری مي كنيم. جهت يك پايه
مي تواند ورودي يا خروجي باشد.
CoFig portx= state
ConFig pinx.y= state
X,y بسته به ميكرو مي توانند به ترتيب پايه هاي 0 تا 1 پورت هاي A,B,C,D,E,F باشند. STATE نيز مي تواند يكي از گزينه هاي زير باشد:
INPUT يا0: در اين حالت رجيستر جهت داده پايه يا پورت انتخاب صفر مي گردد وپايه يا پورت به عنوان ورودي بهره گیری مي گردد.
OUTPUT يا 1: در اين حالت رجيستر جهت داده پايه يا پورت انتخاب يك مي گردد وپايه يا پورت به عنوان ورودي بهره گیری مي گردد.
زماني كه بخواهيد از پورتي بخوانيد بايستي از رجيستر PIN پورت مربوط بهره گیری كنيد ودر هنگام نوشتن در پورت بايستي در رجيستر PORT بنويسيد.
بررسي پورت هاي ميكروATMEGA 32
در اين بخش قصد داريم براي آشنايي بيشتر با عملكرد پورت ها ورجيسترهاي مربوطه به گونه نمونه به بررسي پورت هاي ميكرو ATMEGA 32 بپردازيم.
پورت A
پورت A يك دو طرفه 8 بيتي می باشد. سه آدرس از مكان حافظه اختصاص به PORT دارد. يك آدرس براي رجيستر داده PORT، دومي رجيستر جهت داده DDRA وسومي پايه ورودي پورت PIN, A می باشد. آدرس پايه هاي ورودي پورت A فقط قابل خواندن می باشد درصورتي كه رجيستر داده ورجيستر جهت داده هم خواني وهم نوشتني هستند. تمام پايه هاي پورت داراي مقاومت Pull- up مجزا هستند. بافر خروجي پورت Aمي تواند تا Ma20 را Siml كند درنتيجه LED را مستقيماً راه اندازي كند. هنگامي كه پايه هاي PA0-PA 1 با مقاومت هاي Pull- down خارجي، خروجي بهره گیری ميشوند، آن ها SOURCE جريان مي شوند زماني كه مقاومت هاي Pull- up داخلي فعال باشند.
(رجيسترهاي پورت A)
رجيسترهاي پورت A عبارتند از:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

– رجيستر داده پورت
– رجيستر جهت داده پورت DDRA-A
– بايت آدرس پايه هاي ورودي پورت PINA-A
PINA يك رجيستر نيست اين آدرس دسترسي به مقدار فيزيكي بر روي هريك از پايه هاي پورت A را ممكن مي سازد. زماني كه پورت A خوانده مي گردد، داده لچ پورت A خوانده مي گردد وزماني كه از PINA خوانده مي گردد مقدار منطقي كه برروي پايه ها موجود می باشد خوانده مي گردد.
Comment Pull_up
PUD in SFLOR PORTxn DDXN

Tri_ State(Hi-z) No Input X 0 0
Pxn will source
Current if ex1. Pulled low Yes Input 0 1 0
Tri- state (Hi-z) No Input 1 1 0
Output low(sink) No Output X 0 1
Output High(source) No Output X 1 1

تمام 8 پايه موجود زماني كه به عنوان پايه هاي ديجيتال بهره گیری مي شوند داراي عملكرد مساوي هستند. PAN، پايه ي عمومي، بيت DDAn در رجيستر DDRA مشخص كننده جهت پايه می باشد. اگر DDAn يك باشد، Pan به عنوان يك پايه ي خروجي مورد بهره گیری قرار مي گيرد واگر DDAn صفرباشد، Pan به عنوان يك پايه ورودي در نظر گرفته مي گردد. اگر port An يك باشد هنگامي كه پايه به عنوان ورودي تعريف گردد، مقاومت Pull-up فعال مي گردد براي خاموش كردن مقاومت بايد port An صفر گردد يا اين كه پايه به عنوان خروجي تعريف گردد. پايه هاي پورت زماني كه ري ست(Reset) اتفاق مي افتد، به حالت Tri-state مي رود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ديگر كاربردهاي پورت A
پورت A به عنوان ADC هم بهره گیری مي گردد. اگر تعدادي از پايه هاي پورت A خروجي تعريف شوند اين نكته بسيار مهم می باشد كه درزمان نمونه برداري از سيگنال آنالوگ توسط ADC سوئيچ نشوند. اين كار ممكن می باشد عمليات تبديلي ADC را نامعتير كند.
پورت B
پورت B يك دو طرفه 8 بيتي می باشد. سه آدرس از مكان حافظه اختصاص به PORT B دارد. يك آدرس براي رجيستر داده PORT B دومي رجيستر جهت داده DDR B وسومي پايه ورودي پورت B، PIN B می باشد. آدرس پايه هاي ورودي پورت B فقط قابل خواندن می باشد درصورتي كه رجيستر داده ورجيستر جهت داده هم خواندني وهم نوشتني می باشد. پايه هاي پورت داراي مقاومت Pull-up مجزا هستند بافر خروجي پورت B مي تواند با mA20 را sink كند ودر نتيجه LED را مستقيماً راه اندازي كند. هنگامي كه PBO-PB7 با مقاومت هاي Pull-DOWN، خروجي بهره گیری مي شوند، آن ها SOURCE جريان مي شوند زماني كه مقاومت هاي Pull-up داخلي فعال باشند.
رجيستر هاي پورت B
– رجيسترو داده پورت PORT B-B
– رجيستر جهت داده پورت DDRB- B
– بايت، آدرس پايه هاي ورودي پورت PIN B-B
PIN B يك رجيستر نيست. اين آدرس دسترسي به مقدار فيزيكي بر روي هريك از

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید