دانلود: دانلود پروژه رشته حقوق در مورد انحلال نکاح – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

ضمانت اجراء : در قانون طرفداری خانواده ضمانت اجرای کیفری برای طلاق بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مقرر شده می باشد برابر ماده 10 این قانون هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نمایند به حبس تعزیری از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهند گردید همین مجازات مقرر می باشد برای سر دفتری که طلاق را نسبت نماید بعلاوه سر دفتری که طلاق مذکور را ثبت کرده از نظر انضباطی مسئول می باشد و طبق قانون اخیر از او سلب صلاحیت خواهد گردید.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حکم دادگاه : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در مورد صدور حکم طلاق به نفع زن ساکت می باشد اما زیرا مقررات ق.م و احکام شرع را درمورد طلاق لازم الاجراء شناخته شده می باشد هر گاه زن بخواهد در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر طلاق بگیرد بایستی به دادگاه رجوع کند و وجود یکی از موجبات طلاق را ثابت نماید. دادگاه در صورت احراز آن، حکم به طلاق خواهد داد و هر گاه شوهر پس از قطعی شدن حکم از اجرای حکم دادگاه و طلاق خود رأی کند حاکم و نماینده او اقدام به اجرای صیغة طلاق و امضای سند.

داوری در طلاق : داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد بهره گیری بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته می باشد در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده می باشد آیه 35 سوره ی نساء.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

انتخاب داوران براساس قانون جدید: ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 ضمن تأکید بر داوری جهت حل اختلافات زوجین چنین مقرر داشته می باشد چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حکم از هر طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد، طبق تبصره 1 ماده واحده نحوه دعوت و مطالعه صلاحیت داورهای زوجین به عهده دادگاه می باشد در این مورد آیین نامه ای در تاریخ 2/12/1371 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده می باشد به موجب این آیین نامه پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ تصحیح دادگاه یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط لازم در آیین نامه باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کند اگر در بین اقارب فرد واجد شرایط نباشد یا چنین فردی از پذیرش داوری استنکاف ورزد یادسترسی به او نباشد هر یک از زوجین حق دارند او را از بین سایر افراد واجد صلاحیت انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در صورتی که زوجین یا یکی از آنها از انتخاب داور امتناع کند دادگاه رأی مبادرت به تعیین داور یا داورها از بین افراد واجد صلاحیت خواهد نمود.

انحلال نکاح                                 جلسه دوم                                                               8/2/1392

نحوه تنظیم داوران: طبق ماده 5 آیین نامه بعد از معرفی و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله در وقت فو العاده بایستی داوران را دعوت کرده و وظایفشان را به آنها تقسیم و در این زمینه ارشادات لازم را بنماید و سپس در همان جلسه برای داورها مهلتی جهت اقدام به اصلاح بین آنها و اعلام نظر و ارسال گزارش تعیین می کند.

نحوه اقدام داوران: در قانون جدید نحوه اقدام حکمه ای در صورتبه نتیجه رسیدن مذاکرات و عدم توفیق داوران در سازش مقرر گردیده که در گزارش آنها بایدکلیة شروط ضمن عقد نکاح و مطالبه مندرج در اسناد نامه ازدواج و تکلیف سرپرستی فرزندان و صلاحیت زوجین برای سرپرستی اطفال و چگونگی حل و فصل امور مالی زوجین در نظر گرفته گردد. و گزارش مزبور بایستی علاوه بر امضاء به امضاءکلیه ی داوران و شورا برسد.

در اساس نامه ازدواج و تکلیف سرپرستی فرزندان و صلاحیت زوجین برای سرپرستی اطفال و چگونگی حل و فصل زوجین در نظر گرفته گردد و گزارش مزبور بایستی علاوه بر امضاء حکمین به امضا زن و شوهر نیز برسد.

نتیجه بحث داوری: با در نظر داشتن نکات فوق می توان گفت در حقوق امروز هر گاه شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد بایستی به دادگاه خانواده مراجعه کند چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل و فصل نشود و رسیدگی به موضوع به داوری ارجاع می گردد و در صورت امتناع زوجه در معرفی داور یا ناتوانی آنان دادگاه رأی از بین افراد و واجد شرایط اقدام به تعیین داور یا داوران خواهد نمود و داوران مکلفند کوشش در اصلاح بین زوجه نمایند و در صورتی که موفق نشوند بایستی رأی خود را مبنی بر عدم امکان سازش بدهند و همچنین اگر زن در مواردی که قانون اجازه داده می باشد خواستار جدایی از شوهر خود باشد ارجاع به امر داوری لازم می باشد در این حالت در صورت اعلام نظر داوران مبنی بر عدم امکان سازش دادگاه می تواند حکم طلاق را صادر و شوهر را ملزم نماید تا زن خود را طلاق دهد.

تشریفات اجرای صیغه: ماده 1134 ق.م مقرر می دارد طلاق بایستی و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردند پس اولاً طلاق بایستی به صیغه طلاق واقع گردد مقصود از صیغة طلاق به کار بردن الفاضی می باشد که سریع در طلاق باشد در فقه امامیه لازم می دانند که طلاق به لفظ عربی با الفاظی مانند -انْتِ طالقُ – واقع گردد لیکن در حقوق جدید از آنجا که لفظ در هیچ یک از عقود و ایقاعات شرط نشده و خصوصیتی بر الفاظ عربی نیست می توان گفت که به کار بردن جمله عربی ضرورت ندارد بلکه هر لفظی که به صراحت دلالت بر طلاق نماید کفایت می کند که احتیاط در استعمال لفظ عربی می باشد. طلاق بایستی در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد هر گاه هنگام اجرای صیغه طلاق شاهد عادل مرد که صیغه طلاق را بشنوند حاضر نباشند طلاق باطل و از درجة اعتبار ساقط می باشد.

ثبت طلاق و ضمانت اجرای آن: پس از اینکه خلاف اجراء گردید در حقوق جدید بایستی در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد مراتب در شناسنامه زن و مرد قید و ثبت طلاق در دفتر رسمی از شرایط صحت و تحقق آن نیست و از این رو طلاقی که به ثبت نرسیده در صورتی که وقوع آن صادر باشد نمی توان باطل دانست لیکن ثبت از لحاظ اهمیتی که در اثبات طلاق و آمارگیری دارد اجباری می باشد عدم ثبت آن جرم شناخته شده می باشد.

تشریفات خاص طلاق رجعی: علاوه بر تشریفات عمومی طلاق که در متن ماده واحده و تبصره های 1 تا 3 آن پیش بینی شده می باشد در طلاق رجعی تشریفات خاصی نیز طبق تبصره های 4 مقرر گردیده می باشد که عبارتند از:

-1ارائه گواهی کتبی زوجه مطلقه مشترک زوجه تا پایان مدت عده

  • تنظیم صورت جلسه وقوع طلاق: در طلاق رجعی پس از وقوع طلاق صورت جلسه ای حاکی از وقوع طلاق تنظیم می گردد اما این صورت جلسه قبل از پایان عده در دفتر رسمی طلاق به ثبت نمی رسد. به بیانی دیگر ممکن می باشد صورت جلسة طلاق در اسرع رجوع زوج قبل از انتقای عده ابطال گردد.
  • گواهی وجود یا عدم وجود جنین از پزشک ذیصلاح: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش برابر تبصره 6 ماده واحده و تفسیر جمع تشخیص مصلحت از آن زن حق دارد از دادگاه درخواست کند حق الزحمه کارهایی را که در زمان زوجیت انجام داده اما شرعاً موظف به انجام آن نبوده می باشد تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن کند دادگاه پس از احراز عدم امکان سازش تعمیم لازمه در این خصوص اتخاذ خواهد نمود.

انحلال نکاح فرخشاهی                                                                                  15/2/1392

اقسام طلاق :

الف)طلاق بائن: طلاق زن یائسه، خُلع، مبارات، مدخوله، صغیره

  • ب)طلاق رجعی
  • ج) طلاق عدی ماده 1058ق.م
  • اقسام طلاق: طلاق بائن ، رجعی، و عدی تقسیم می گردد. طلاق بائن بنا به قول فقهای امامیه به شش گونه می باشد:
  • 1-طلاق غیر مدخوله( زنی که با او نزدیکی واقع نشده) 2- طلاق یائسه ( زنی که عادت ماهانه ندارد) 3- طلاق صغیره ( دختر نابالغ) 4- طلاق مبارات مادام که زن به بزل رجوع نکرده می باشد ( یعنی مالی را که بخشیده به آن رجوع نکرده باشد) 5- طلاق سوم که بعد از یه وصلت متوالی واقع شده باشد.
این نوشته در حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید