منبع پایان نامه : دانلود پروژه رشته روانشناسی درباره ارگونومی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

عوامل استرس

بطور كلي اين عوامل در منابع را مي توان به سه دسته طبقه بندي كرد: دسته اول عوامل «استرس زاي فردي»، دسته دوم «رويدادهاي زندگي» و دسته سوم عوامل « استرس زاي سازماني» [14]. عوامل فشار عصبي سازماني عبارتند از:

  برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
 • سياستها: ارزيابي غير واقعي كارمندان (سيستم ارزشيابي نامناسب)، جابجايي مكرر و غير ضروري، دستورالعملهاي مبهم، عدم تساوي حقوق و مزاياي افراد هم طراز، توضیح وظايف غير واقعي، مقررات غير قابل انعطاف.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
 • ساختارها: فرصت كم براي پيشرفت، تضادهاي صف و ستاد، تمركز در تصميم گيريها و عدم وجود مشاركت، تشريفات اداري دست و پا گير و تخصص گرايي بيش از اندازه.
 • شرايط ايمني: وجود اشعه ها و عوامل شيميايي زيان آور، سرما و گرما و سروصداي زياد، ازدحام و عدم وجود محل كار اختصاصي، خطرات ايمني و نور ناكافي.
 • مراحل و فرآيندها: سيستم كنترل نامناسب، اهداف مبهم و متضاد، ارتباطاط ضعيف، بازخور ناكافي و ضعيف از عملكردها، معيارهاي ناقص و نادرست براي بخش عملكردها، اطلاعات ناكافي.
 • ابهام تأثیر در سازمان: ابهام در تأثیر از كمبود اطلاعات يا آگاهي اندك از نحوه انجام كار حاصل مي گردد. اين ابهام احتمالاً به علت كارآموزي ناكافي، ارتباطات ضعيف، يا مضايقه كردن و يا ناجور جلوه دادن اطلاعات به وسيله همكاران يا سرپرست حاصل مي گردد. حاصل اين ابهام تأثیر، تنش می باشد كه متعلق به فرد باشد.
 • تعارض تأثیر در سازمان:تأثیر فرد در سازمان، و كمتر و يا بيشتر از حد بكار واداشتن او، تعارضها و تضادهايي را به وجودمي آورد. در سازمان، تعارض تأثیر شامل: ناسازگاري بين وظايف شغل، منابع، قواعد و مقررات، و خود افراد مي باشد. اين تعارض تأثیر موجب ايجاد تنش در فرد مي گردد[16].

3-3- پيامدهاي استرس

پيامدهاي استرس را مي توان به دو  بخش عمده پيامدهاي فردي و پيامدهاي اجتماعي تقسيم كرد:

 • پيامدهاي فردي: پيامدهاي فردي نتايجي هستند كه اکثراً بر فرد اثر مي گذارند.هر چند ممكن می باشد سازمان نيز به گونه مستقيم يا غير مستقيم از اين پيامد متاثر مي گردد، ولي اين فرد می باشد كه بهاي اصلي را مي پردازد. پيامدهاي فشار عصبي را مي توان به سه گروه رفتاري، رواني و جسماني تقسيم كرد:
  • پيامدهاي رفتاري؛پيامدهاي رفتاري فشار عصبي واكنشهايي هستند كه ممكن می باشد باعث ايجاد آسيب به فرد يا ديگران شوند.يكي از اين نوع رفتارها سيگار كشيدن می باشد. حادثه آفريني، خشونت و به هم خوردن اشتها نيز مانند پيامدهاي رفتارهاي فشار عصبي مي باشند.
  • پيامدهاي رواني؛ پيامدهاي رواني فشار عصبي بستگي به سلامت جسماني- رواني فرد دارند.هنگاميكه اشخاص در محيط كار با فشار عصبي شديدي مواجه مي شوند، ممكن می باشد دچار افسردگي، پرخوابي يا بي خوابي شوند. ممكن می باشد فشار عصبي باعث بروز مشكل خانوادگي و ناراحتيهاي نيز بشود.
  • پيامدهاي جسمي؛ فشار عصبي ممكن می باشد باعث بروز بي نظميهاي جسمي نيز بشود. پيامدهاي جسمي فشار عصبي بر وضع جسمي فرد اثر مي گذارند. به عوان مثال، بين ناراحتي و حمله قلبي با فشار عصبي ارتباط هست. ساير پيامدهاي ناشي از فشار عصبي شديد عبارتند از: سردرد، كمردرد، زخم معده و ناراحتي هاي معده، ناراحتي هاي پوستي مانند جوش صورت  و كهير.
 • پيامدهاي سازماني: فشار عصبي پيامدهايي دارد كه اثر مستقيم بر سازمان دارند:
  • عملكرد: يكي از پيامدهاي واضح فشار عصبي شديد، كاهش عملكرد مناسب و درست می باشد. اين كاهش در مورد كارگران اجرايي بصورت كيفيت ضعيف كار و افت بهره وري متجلي مي گردد و در مورد مديران ممكن می باشد به معني تصميم گيري غلط و يا برهم خوردن روابط كاري با ديگران به دليل عصبانيت و ناسازگاري باشد.
  • كناره گيري: كناره گيري نيز مي تواند نتيجه فشار عصبي باشد.مهمترين انواع كناره گيري عبارتند از غيبت و استعفاء. اشخاصي كه براي مقابله با فشار عصبي ، دوران سختي را در محيط كار مي گذرانند احتمالاً بيشتر بيمار مي شوند و يا به مقصود پيدا كردن سازمان بهتري، به ترك سازمان خود مي انديشند.
  • طرز تلقي ها: يكي ديگر از پيامدهاي مستقيم سازماني فشار عصبي كاركنان به طرز تلقي مربوط مي گردد. همانطور كه تصریح گردید، رضايت شغلي، روحيه، تعهد سازماني، همزمان با انگيزش فرد از فشار عصبي صدمه مي بينند.
  • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • پيامد نهايي فشار عصبي كه هم بر اشخاص و هم بر سازمانها اثر مي گذارد واماندگي می باشد. واماندگي يك احساس عمومي تحليل رفتگي می باشد و هنگامي به وجودمي آيد كه فرد احساس كند فشارهاي خيلي زيادي را تحمل مي كند و منابع رضايت نيز خيلي كم مي باشند. در اين مرحله، ممكن می باشد فرد كم كم از رفتن به سر كار احساس وحشت كند، ممكن می باشد وقت زيادي را صرف انجام كار كند ولي موفق به انجام كار كمتر گردد و ممكن می باشد ناتواني فكري و جسمي از خود نشان دهد[17].

محمد فام و ديگران در تحقيقي كه در يكي از صنايع خودرو سازي انجام دادند دريافتند كه استرس شغلي با اعمال نا ايمن و حوادث شغلي ارتباط مستقيم معني داري دارد. همت جو به بررسي ارتباط بين آگاهي از علم ارگونومي و ميزان آسيبهاي شغلي كادر پرستاري پرداخت و دريافت كه آگاهي از علم ارگونومي با ميزان آسيبهاي شغلي ارتباط معكوس دارد همچنين مصدق راد در تحقيق خود دريافت كه بكارگيري ملاحظات ارگونوميكي و بهره گيري از وسايل و تجهيزات ايمني تأثیر قابل ملاحظه اي در بهره وري افراد و كاهش آسيبهاي شغلي آنان در سازمان دارد. شرعي در تحقيق خود به ارتباط بين ارگونومي و كيفيت ارئه خدمات به مشتريان پي برد. نتايج حاصل از تحقيق احمد پور نشان دارد كه بين استرس شغلي و سلامت روان كارمنان ، ارتباط منفي معني داري هست.

4- نتايج تحقيق

آناليز داده ها نشان داد بطور كلي بين ارگونومي محيط كار و استرس شغلي كاركنان ارتباط معني دار منفي وجود داشت.كه نتايج حاصله با نتايج تحقيقات همت جو ، مصدق راد و محمد فام و ديگران همخواني دارد. دو تا از فرضيه هاي فرعي تحقيق كه بيانگر ارتباط بين بيومكانيك شغلي و روانشناسي مهندسي و استرس شغلي كاركنان مي باشد تاييد گردید(05/0P≤).و بين آنتروپومتري و فيزيولوژي كار با استرس ارتباط معني داري يافت نشد(05/0P≥).

5- بحث و بررسي

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید