منبع تحقیق : دانلود پروژه رشته روانشناسی درباره بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان- قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقـــدمه

     استقلال و تداوم يك جامعه به آموزش و پرورش آن بستگي دارد و تعليم و تربيت هر جامعه اي مي تواند نه تنها از انحطاط و ركود جامعه جلوگيري كند بلكه توسعه دهنده آن در جهت ترقي و پيشرفت نيز باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

     پيشرفت در هر جامعه اي در گرو تعليم و تربيت رسمي و انتقال صحيح مواريث فرهنگي به نوباوگاني می باشد كه امروزه در مدارس گوناگون بر اساس اهداف خاص و خط مشي هاي تعيين شده به وسيله برنامه ريزان، به جذب و كسب اين داده هاي علمي مشغولند. بديهي می باشد كه اين نسل جديد در راه اجتماعي شدن از طريق آموزش و پرورش با مشكلات و معضلاتي كه باعث عدم موفقيت آنان در راه رسـيدن به اهـــداف مي شوند، مواجه هستند. نظام آموزش و پرورش ما نيز در اين زمينه با دشواريهايي روبروست. ازمهمترين اين دشواريها، “افت تحصيلي” می باشد. شناخت و بررسي افت تحصيلي وتحقيق در زمينه علل وعوامل به وجودآورند. آنها ميتواند اطلاعات دقيق و جامعي از نارسايي ها و معايب نظام موجود آموزش و پرورش را به ما ارائه دهد. به دنبال زمينه هاي لازم جهت انجام تحقيق تحت عنوان پايان نامه دوره كار شناسي ارشد برنامه ريزي درسي وجود افت تحصيلي در آموزش و پرورش ناحيه 2 شـــيراز بنظر مي رسد كه با بررسي علل افت تحصيلي در دوره آموزش متوسطه ( دبيرستان هاي پسرانه ) مقطع اول دبيرستان ناحيه 2 آموزش و پرورش مي توان قدمي در راه شناخت نارســـايي هاي نظام موجود برداشـــت و بدين وسيله در طراحي نظام مطلوبي كه مســئولين و دست اندركاران تعليم و تربيت كشور براي ارائه آن در کوشش وكوشش مي باشند شريك و سهيم گردید. مسلما شناخت دقيق عوامل و دستيابي به راه حل هاي متناسب با اوضاع اجتماعي– فرهنگي و اقتصادي منطقه ميتواند اثرات مطلوبي نيز دركاهش هزينه هاي آموزشي كه دولت متحمل مي گردد داشته باشد. در اين راستا، آغاز مسئله افت تحصيلي به صورت كمي و كيفي مورد تعريف و مطالعه قرار مي گيرد و سپس مراحل انجام اين تحقيق و نتايج بدست آمده ارائه مي گردد.

     مانند مسائل مهمي كه معمولا جوامع درحال رشد در آموزش و پرورش با آن مواجه هستند، مسئله افت تحصيلي مي باشد. به نظر مي رسد كه اين ضايعه در اثر نارسايي آموزش و پرورش در انجام برخي از رسالت هايش ايجاد مي گردد. وقتي از افت به عنوان آفت و اتلاف در آموزش و پرورش صحبت مي گردد در حقيقت هر گونه عاملي می باشد كه بازده كار مدرسه خانواده و اجتماع را از لحاظ رسيدن به اهداف آموزش و پرورش كاهش ميدهد. (توما[1]،1378، ص 12) به بيان ديگر افت تحصيلي يك فرايند چند بعدي می باشد كه شامل تعامل بين فرد و موسسه آموزشي می باشد. (تينتو، 1975، ص 103)  

     متخصصان و برنامه ريزان تعليم و تربيت دو عامل؛ ترك تحصيل و تكرار پايه تحصيلي را به عنوان معيارهاي اساسي افت تحصيلي انتخاب كرده اند. (مشايخ، 1386، ص 98)

     عارضه افت تحصيلي علاوه بر اتلاف هزينه هاي اقتصادي، بهاي وقت تلف شده دانش آموزان و زيان وارده به اقتصاد كشور به علت تاخير در ورود نيروي كار به بازار كارست، و همچنين علاوه بر اتلاف منابع مالي و مادي و انساني، اثرات روحي و رواني سوئي نيز براي دانش آموزان و والدين آنها دربر خواهد داشت. هر ساله تعداد قابل توجهي از دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصيلي دچار افت مي شوند، كه اين امر در هر سال تعداد زيادي از امكانات، تجهيزات، نيروي انساني و بودجه آموزش و پرورش را تلف نموده و نتيجه اي به بار نمي آورد. ” افت تحصيلي موجب نااميدي، افسردگي، وازدگي، فساد اخلاقي و گاه تحقير و اهانت به دانش آموزان مي گردد و اين امر موجب برهم خوردن تعادل در محيط خانواده مي گردد. (محمودي راد، 1383، ص 49)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   البته لازم به يادآوري می باشد كه محقق به دنبال شناخت اين عوامل نمي باشد و هدف تعيين تاثير هر يك از عوامل بر افت تحصيلي   مي باشد، در نتيجه ضروري به نظر مي رسد به مقصود پي بردن به اهميت عوامل افت تحصيلي و تاثير آنها، در اينجا اين موارد ذكر گردد.

     علل و عوامل افت تحصيلي را مي توان به دو دسته تقسيم نمود:

الف) علل و عواملي كه خارج از نظام آموزشي هستند از قبيل: 1- خصوصيات فردي 2- عوامل خانوادگي دانش آموزان مانند همه انسانها از لحاظ هوش و استعداد، علاقه به تحصيل و ميزان مطالعه و درك يكسان نيستند. بررسي هاي به اقدام آمده نشان مي دهد كه خصوصيات جسمي، علاقه به تحصيل و ميزان مطالعه و درك مطلب در وضعيت درسي و عملكرد دانش آموزان مؤثر بوده می باشد. (كان، 1376، ص38) در زمينه ي خصوصيات فردي؛ علاقه و انگيزه دانش آموز نسبت به تحصيل و چــگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموز در ارتباط با عوامل خانوادگي؛ روابط خانوادگي، وضعيت اقتصادي، سطح سواد والدين، اعتياد در خانواده، مي تواند از عوامل مربوط به افت تحصيلي باشند.

     ب) علل و عوامل داخلي نظام آموزشي: اين عوامل اکثرا مربوط به خود نظام آموزشي هستند كه مي توان آن ها را در سه مقوله بررسي كرد: 1- علل مرتبط به معلم. 2- علل مرتبط با خصوصيات و شرايط آموزشي. 3- علل مرتبط با نحوه عملكرد نظام آموزشي و برنامه تحصيلي.

     در زمينه با علل مربوط به معلم، ارزشيابي و روش تدريس معلم مي توانند از عوامل مربوط به افت تحصيلي باشند. همچنين خصوصيات و شرايط آموزشي، عوامل سازماني مانند تعداد زياد دانش آموزان يا نامناسب بودن فضاي فيزيكي مي توانند از عوامل مربوط به افت تحصيلي باشند. (سازمان آموزش و پرورش، 1387، ص 78)

سوالات پژوهش

سؤال1: از نظر دبيران و دانش آموزان روش تدريس معلم در افت تحصيلي دانش آموز به چه ميزان مؤثر می باشد؟

سؤال 2: از نظر دبيران و دانش آموزان نحوه ارزشيابي معلم در افت تحصيلي دانش آموز به چه ميزان مؤثر می باشد؟

سؤال 3: از نظر دبيران و دانش آموزان ويژگي هاي كتاب هاي درسي در افت تحصيلي دانش آموز به چه ميزان مؤثر می باشد؟

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سؤال 4: از نظر دبيران و دانش آموزان عوامل سازماني مدرسه بر افت تحصيلي دانش آموز به چه ميزان مؤثر می باشد؟

فرضیات پژوهش

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید