جدید: دانلود پروژه رشته عمران درباره ساختمان اسکلت فلزی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

تیرچه:

متداول ترین نوع تیرچه در ایران تیرچه های بتنی می باشد که با قالب سفالی و یا بدون قالب سفالی تهیه و عرضه می گردد. تیرچه های معمولی با خرپا مسلح می باشند. خرپا از سه قسمت تشکیل می گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

  • میلگردهای کف خرپا که تعداد و قطر آن طبق محاسبه به دست می آید. و بایستی از لحاظ طول و تعداد و نوع میلگرد( ساده یا آجدار) کاملاً مطابق نقشه باشد کلیه ممانهای مثبت تیرچه به وسیله همین میلگردها تحمل می گردد. با در نظر داشتن اینکه اغلب مهندسین محاسب برای صرفه جوئی طول یک یا چند میلگرد را کوتاه تر تعیین می نمایند لذا این میلگردها بایستی درست در وسط طول تیرچه (محل ممان مثبت بحرانی) قرار گیرد. برای اینکه این میلگردها در موقع بتن ریزی جا به جا نشود بهتر می باشد آنها را به وسیله یک یا چند میلگرد عرضی به همدیگر جوش بدهیم.

2- میلگرد فوقانی خرپا که از میلگرد 8 یا 10 و یا 12 آجدار بوده و داخل بتن سقف و میلگردهای حرارتی قرار می گیرد.

3- میلگرد مارپیچ یا میلگرد مهاری خرپا می باشد که میلگرد کف را به میلگرد فوقانی متصل می نماید. خرپای بعضی از تیرچه ها از ورق و یا توأماً از ورق  و میلگرد   می باشد اما متداولترین نوع خرپا از میلگرد ساخته می گردد این خرپا را در داخل قالب فلزی و یا سفالی قرار می دهند، آنگاه بتنی با عیار 400 یا 450 کیلوگرم سیمان و مصالح سنگی ریزدانه تهیه نموده وقالب را که در حدود 10 سانتیمتر پهنا و 4 سانتی متر ارتفاع دارد از این بتن پر کرده و بوسیله میز لرزان آن را ویبره می نمایند. اگر قالب فلزی باشد. بعد از سخت شدن بتن آن را از قالب جدا کرده و چند روزی در حوضچه های آب قرار داده آنگاه به بازار عرضه می کنند. اما اگر قالب سفالی باشد این قالب همیشه همراه تیرچه خواهد بود. در هر حال چه قالب سفالی و چه قالب فلزی باشد تیرچه بایستی چند روز در حوضچه های آب قرار گیرد. اگر از قالب سفالی بهره گیری می گردد بهتر می باشد قبل از بتن ریزی سفال ها را که در کارگاه اصطلاحاً به آن فندوله می گویند در حوضچه های آب قرار داده تا کاملاً زنجاب         گردد زیرا اگر این طور نباشد آب بتن مجاور خود را مکیده و آن را پوک می نماید. در موقع بتن ریزی تیرچه بهتر می باشد خرپا را قدری در محل خود جابجا کنیم تا مطمئن شویم که کلیه میلگردهای تحتانی آن داخل بتن واقع شده و کاملاً در بتن غرق می باشند. بعضی از تیرچه های بتنی پیش تنیده می باشد که معمولاً دارای مقطعی سپری شکل بوده و فاقد میلگرد فوقانی و همچنین میلگرد مارپیچ هستند. میلگردهای تحتانی این نوع تیرچه ها را قبل از بتن ریزی با روش خاص و وسائل مخصوص کشیده آنگاه بتن ریزی می نمایند و تا سخت شدن کامل شدن آن را در حال کشش نگاه می دارند. به این نوع تیرچه ها اصطلاحاً تیرچه بتنی پیش تنیده می گویند.

حمل و نقل و انبار کردن تیرچه

حمل و نقل و انبار کردن تیرچه بایستی با دقت انجام گردد زیرا در اثر کوچکترین بی احتیاطی در موقع حمل و نقل و یا انبار کردن آنها ممکن می باشد تیرچه شکسته و یا ترک بخورد و در موقع نصب نیز ترکهای به وجودآمده نظاره نشده و در دراز مدت موجب خسارات جبران ناپذیر بشود. در موقع حمل و نقل بهتر می باشد از میلگردهای فوقانی بعنوان دستگیره بهره گیری گردد و بهتر می باشد که بوسیله دو نفر کارگر دو سر تیرچه گرفته گردد. بطوری که اگر طول تیرچه را به طرف a نمایش دهیم بایستی تیرچه از محل  گرفته گردد بطوریکه قسمت آزاد بین دو کارگر مساوی  باشد. در موقع انبار کردن تیرچه ها بایستی زیر آن را کاملاً مسطح نموده و آنها را در کنار هم قرار دهیم آنگاه روی تیرچه های ردیف اول را حداکثر به فاصله یک متر به یک متر چوب چهارتراش قرار داده و تیرچه ردیف بعد را روی آن قرار دهیم بایستی دقت گردد که کلیه چهار تراش های هر ردیف دارای یک ضخامت باشد و فاصله تخته های کنار تا لبه تیرچه بیش از 20 تا 50 سانتیمتر نباشد. بدین طریق می توان حداکثر تا 6 ردیف تیرچه را روی هم انبار نمود. بهتر می باشد تیرچه های هم طول با هم انبار گردد زیرا در این صورت در موقع استفاه از جابه جائی بیهوده آن جلوگیری می گردد.

بلوک

بلوکهای مورد بهره گیری در سقف های تیرچه بلوک معمولاً بتنی یا سفالی می باشد و هیچ گونه باری را تحمل نمی نماید و فقط به عنوان قالب مورد بهره گیری قرار می گیرد. بلوکهای سفالی از لحاظ وزن سبک تر بوده و بار کمتری را به ساختمان وارد می نماید عرض بلوکها معمولاً 40 سانتیمتر بوده گاهی نیز آنها را تا 60 سانتیمتر هم می سازند و ارتفاع آن تابع ضخامت سقف و بار سقف بوده و بین 20 تا 25 سانتیمتر می باشد. بولک بایستی طوری طرح گردد که به راحتی قابل حمل و نقل بوه و روی تیرچه قرار بگیرد. بلوک ها دارای لبه ای هستند که به وسیله آن بر روی تیرچه قرار می گیرند. اگر از تیرچه با قالب سفالی بهره گیری می گردد بهتر می باشد از بلوک سفالی نیز بهره گیری گردد زیرا به علت هم رنگ بودن مصالح بعد از سفیدکاری روی سقف ایجاد سایه نمی کند.

میلگردهای ممان منفی

با فرض اینکه تکیه گاه تیرچه ها گیردار فرض می گردد در محل تکیه گاه ممانی ایجاد می گردد که می بایستی به وسیله میلگردی تحمل گردد به این لحاظ اگر دو عدد تیرچه به یک تیر ختم گردد میلگرد فوقانی آنها را بوسیله قطعه میلگردی به طول 2 تا 5/2 متر به همدیگر متصل می نمایند قطر این میلگرد به وسیله محاسبه تعیین می گردد و معمولاً از میلگردی به قطر 8 یا 10 یا 12 بهره گیری می گردد. در آخرین دهانه که تیرچه به یک تیر ختم می گردد نیز میلگردی را به صورت گونیا خم نموده و قسمت کوتاه گونیا را داخل آهنهای تیر قرار داده و قسمت بلند را روی میلگرد فوقانی تیرچه گذاشت و چند جای ان را با سیم آرماتوربندی می بندند به این قطعات میلگرد ممان منفی می گویند.

میلگرد حرارتی

بعد از اتمام سقف و گذاشتن کلیه آهنها و قبل از بتن ریزی یک سری میلگرد در جهت عمود بر میلگردهای بالای تیرچه به فاصله تقریبی 25 الی 40 سانتیمتر از همدیگر قرار می دهند قطر این میلگردها به وسیله محاسبه تعیین می گردد و معمولاً میلگردی با قطر 6 یا 8 یا 10 میلیمتر می باشد به این آهن ها میلگرد حرارتی می گویند این میلگردها بایستی به کلیه آهنهای تیرچه با سیم آرماتوربندی بسته شوند.

کلاف عرضی

از دهانه 2/4 متر به بالا در وسط دهانه بین بلوک ها( عمود بر جهت تیرچه) فاصله ای در حدود حداقل ده سانتیمتر قرار می دهند و زیر این فاصله را تخته ای قرار داده و درون این فاصله حداقل 2 عدد میلگرد به قطر 10 میلیمتر یکی بالا و یکی پایین قرار می دهند. میلگرد بالا را به میلگردهای بالایی تیرچه می بندند و میلگرد پایین را هم به آهنهای مارپیچ تیرچه متصل می نمایند و این فضا بعد از آنکه به وسیله بتن پر گردید مانند تیری عمود بر تیرچه ها قرار گرفته و پیش روی ممانهای وسط تیرچه مقاومت خواهد نمود و برای دهانه های بیش از 6 متر دو عدد کلاف عرضی با فاصله های مساوی در نظر می گیریم. برای اطمینان بیشتر بهتر می باشد کلاف عرضی را از دهانه 5/2 متر به بالا ایجاد نمائیم.

قلاب اتصال

در ساختمانهایی که اسکلت آن فلزی می باشد میلگردهای تیرچه روی نیمی از بال پل قرار می گیرند که پهنای آن در حدود 2 تا 3 سانتیمتر میباشد. در شرایط عادی این تکیه گاه کافی می باشد اما اگر سقف در اثر نیروی زلزله جا به جا گردد تیرچه از تکیه گاه خود خارج شده و سقف فروخواهد ریخت. برای جلوگیری از این عیب میلگردهائی را که قطر آن به وسیله محاسبه تعیین می گردد و معمولاً میلگردهایی به قطر 12 یا 14 میلیمتر می باشد خم می کنند و بوسیله آن تیرچه و آهن پل را به همدیگر متصل می نمایند. گذاشتن این قلابها برای ساختمانهایی که اسلکت آن فلزی می باشد الزامی می باشد.

قالب بندی

از آنجا که بتن قبل از سخت شدن روان می باشد لذا برای شکل دادن به آن احتیاج به قالب داریم . قالبها و داربستهای زیر آن علاوه بر شکل دادن به بتن وزن آن را نیز تا زمان سخت شدن تحمل می نمایند. بدین لحاظ اگر در اجرای آن دقت کافی نشود ممکن می باشد در موقع بتن ریزب واژگون شده موجب خسارت گردد.در ساختمانهای بزرگ برای قالب بندی نیز بایستی محاسبه انجام گرفته و نقشه اجرایی تهیه گردد اما در ساختمانهای کوچک به علت کمی حجم بتن احتیاج به محاسبه و تهیه نقشه برای قالب بندی و داربست آن ندارد.

بتن ریزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پس از چیدن تیرچه و بلوک و بستن آرماتورهای تیرها و بستن میلگردهای ممان منفی و میلگردهای حرارتی و گذاشت قلابهای اتصال و قالب بندی اقدام به بتن ریزی می نمائیم قبل از بتن ریزی بایستی یک بار دیگر کلیه آرماتورهای سقف کنترل شده و مخصوصاً فاصله آنها از یکدیگر و اتصال آنها به همدیگر بازدید گردد و در صورت بی عیب بودن کار اقدام به بتن ریزی می نمائیم. بهتر می باشد برنامه ریزی طوری انجام گردد که کلیه بتن سقف در یک روز ریخته گردد اما اگر به عللی این کار ممکن نشد بایستی محل قطع بتن با نظر مهندس محاسب باشد. محل قطع بتن بهتر می باشد روی بلوک ها باشد نه روی تیرها و شاه تیرها. در موقع بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی بایستی حتماً از ویبراتور بهره گیری گردد. ویبراتور دستگاهی می باشد که به شیلنگ بلندی ختم شده و این شیلنگ به وسیله موتور برقی و یا بنزینی مرتعش می گردد که با قرار دادن این شیلنگ در داخل بتن آن را مرتعش نموده و باعث هدایت آن به تمام گوشه های قالب می شوند. بایستی توجه داشت که ویبره کردن بتن بیش از اندازه باعث می گردد که دانه های ریزتر و دوغاب سیمان بالا آمده و دانه های درشت تر به ته قالب هدایت بشود که این خود باعث مجزا شدن اجزاء بتن گردیده و موجب ضعف قطعه ریخته شده خواهد گردید. بهتر می باشد که در ضمن ویبره کردن بتن به وسیله ضربه زدن به بدنه قالب و یا کوبیدن خود بتن آن را به خوبی متراکم نموده و نقاط تجمع هوا و فضاهای خالی را به خوبی پر نماییم. در موقع ویبره کردن بتن شیلنگ ویبراتور بایستی حتی المقدور در وضع قائم نگه داشته گردد و در امتداد محورش جا به جا گردیده خیلی آرام در حال کار کردن از بتن بیرون کشیده گردد. بایستی دقت گردد که فاصله بین بلوکها که تیرچه قرار دارد از بتن کاملاً پر گردد.در بتن ریزی سقف بایستی با کوبیدن مداوم بتن را به تمام گوشه های قالب راهنمایی نموده تا جسم توپری به دست آید. کلفتی بتن روی سقف بایستی یکنواخت بوده و بایستی در ضمن شن ریزی و قبل از آنکه بتن کاملاً سخت گردد روی آن بوسیله ماله کشی تخت گردد. حداقل ضخامت بتن روی بلوک 5 سانتیمتر می باشد. برای سهولت کار در حین ماله کشی این ضخامت را به وسیله یک قطعه آجر که معمولاً کلفتی آن 5 سانتیمتر می باشد کنترل می نمایند. پس از بتن ریزی برای نگهداری بتن روی بتن تازه ریخته شده را با گونی و کاغذ پوشانیده و این پوشش را مرطوب نگه می دارند و بعد از 3 الی 4 ساعت پس از بتن ریزی شروع به آب دادن روی آن می نمایند. در بتن کاملاً سخت گردد روی آن بوسیله مالی کشی تخت گردد. حداقل ضخامت بتن روی بتن تازه ریخته شده را با گونی و کاغذ پوشانیده و این پوشش را مرطوب نگه می دارند و بعد از 3 الی 4 ساعت پس از بتن ریزی شروع به آب دادن روی آن می نمایند.

مراحل مختلف اجراء

بعد از ایجاد تکیه گاههای موقت تیرچه ها را روی تیرهای اصلی فلزی قرار می دهند. قبل از نصب تیرچه روی تیرهای اصلی بایستی دقت نمود که ترک خوردگی و یا شکستگی در تیرچه موجود نباشد. کمر تیرچه را به فاصله های حداکثر تا 5/1 متر بوسیله تیرهای چوبی نگاه می دارند تا از شکم دادن آن جلوگیری بعمل آورند. بهتر می باشد تیرهای چوب را طوری قرا دهند تا وسط تیرچه در حدود 2 تا 3 سانتیمتر بلندتر از سطح تراز قرار گیرد. این خیز بستگی به دهانه سقف داشته و بوسیله مهندس محاسب تعیین می گردد. تیرچه ها به فاصله تقریبی 40 سانتیمتر از همدیگر قرار می گیرند و بعد از گذاشتن هر تیرچه فاصله آن را تا تیرچه بعدی بوسیله گذاشتن یک عدد بلوک در آغاز و یک عدد در انتهای آن تنظیم می نمایند. از دهانه 20/4 به بالا کارگذاشتن میلگردهای کلاف عرضی اجباری می باشد این میلگردها که به صورت تیری عمود بر تیرچه ها بوده  و در وسط دهانه قرار می گیرند و مطابق آن چیز که که قبلاً گفته گردید برای دهانه های بیش از 6 متر دو کلاف عرضی بایستی پیش بینی گردد که با دهانه های مساوی قرار می گیرند. حداقل عرض این کلاف 10 سانتیمتر و حداقل بایستی به 2 عدد میلگرد یکی در بالا و یکی در پایین مجهز باشد. بهتر می باشد این میلگردها از بالا به میلگرد بالای تیرچه و از پایین به میلگرد هفت و هشت تیرچه ها بسته گردد. در محل اتصال تیرچه به تیر اصلی اگر پلهای اصلی فلزی باشند نباید میلگردهای تیرچه را به آن جوش داد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای عبور کانالهای تأسیساتی (کانال کولر- کانال تهویه مطبوع- کانالهای فاضلاب و غیره) بایستی حتی الامکان کوشش گردد که عرض کانالها از یک بلوک تجاوز نکند اما چنانچه به عرض بیشتری احتیاج پیدا کردیم بایستی با قطع تیرچه در آن محل و مهار کردن میلگردهای تیرچه در آرماتورهای دیگر محل عبور کانال را فراهم نمود. با در نظر داشتن اینکه بار تیرچه قطع شده را تیرچه های اطراف تحمل می نمایند میلگردهای کمکی بایستی گذاشته گردد و این میلگردها  بایستی دقیقاً محاسبه شده و طبق نقشه اجراء گردد. بعد از بلوک چینی بایستی میلگردهای ممان منفی گذاشته شده و این میلگردها که دو تیرچه مقابل را به همدیگر متصل می نمایند بایستی به میلگرد فوقانی تیرچه ها بسته گردد حداقل طول این میلگردها طبق محاسبه بدست می آید. بایستی دقت نمود که تیرچه های دوطرف یک پل حتماً مقابل همدیگر قرار گیرند تا بستن میلگردهای ممان منفی به سهولت امکان پذیر باشد. چنانچه اجباراً تیرچه ها مقابل یکدیگر واقع نشدند بایستی برای هر تیرچه میلگرد ممان منفی جداگانه در نظر گرفت بطوریکه نیمی از این میلگرد روی تیرچه و نیم دیگر آن داخل بتن سقف قرار گیرد. برای آنه برای عبور لوله های تأسیسات مخصوصاً لوله های فاضلاب دچار اشکال نشویم بهتر می باشد تیرچه ها در طبقات مختلف درست مقابل همدیگر قرار گیرند. برای این کار بهتر می باشد حتماً در تمام طبقات تیرچه چینی از یک سمت شروع گردد. در مواردیکه احتیاج به طره(کنسول) می باشد بهتر می باشد که طول کنسول بیش از  دهانه سقف مجاور آن نباشد. قطر و طول میلگردی که بایستی روی تیرچه قرار گرفته تا بار کنسول حرارتی کار گذاشته گردد. این میلگردها، معمولاً در جهت عمود بر تیرچه به فاصله حدود 30 سانتیمتر از همدیگر بایستی کار گذاشته گردد میلگردهای حرارتی برای توزیع بار و جلوگیری از ترک خوردن بتن سقف در اثر تغییر حجم بتن ناشی از تغییر درجه حرارت مورد بهره گیری می باشد این میلگردها که معمولاً نمرات 6 یا 8 یا 10 بهره گیری می گردد بایستی صاف و بدون انحنای موضعی باشد. بعد از گذاشتن میلگردهای حرارتی و قلاب اتصال می بایستی دور سقف بوسیله تخته بسته شده و بعد اقدام به بتن ریزی می نمایند. حداقل قطر بتن روی بلوک 5 سانتیمتر می باشد. قبل از بتن ریزی روی بلوکها را آب پاشی می نمایند تا سیراب شده  (زنجاب گردد) و آب بتن مجاور خود را نمکیده و موجب فساد آن نشود.

این نوشته در عمران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید