متن کامل: دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد بهـره و ربـا در اسـلام – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بهره طبيعي و سود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

متفكرين مسلمان، براي توضيح درآمد حاصل از سرمايه ، واژه سود را مورد بهره گیری قرار مي دهند ؛ اما هيچ توضيحي از مفهوم سود ، در نظريات خود ارائه نمي دهند .در نهايت ، آن چیز که از مباحث ايشان بدست مي آيد اين می باشد كه سرمايه به دو قسم :

  • سرمايه فيزيكي با دوام و
  • سرمايه زايل شدني ( شامل پول ) تفكيك مي گردد . سرمايه فيزيكي با دوام مي تواند درآمد ثابتي داشته باشدكه اجاره نام دارد .سرمايل زايل شدني ، درآمد ثابتي كه از قبل معين شده باشد ، در بازار ندارد . درآمدي كه از اين نوع سرمايه ها به دست مي آيد ، سود ناميده مي گردد . از اين تقسيم بندي ، با در نظر داشتن اينكه سود از نوع اجاره قرار گرفته می باشد، مي توان استنباط كرد كه تلقي اقتصاد دانان مسلمان از سود ، بهره قراردادي می باشد با اين همه ، درآمدي را كه تاجر يا كارخانه دار ازسرمايه به دست مي آورد . نيز سود ناميده مي گردد . پس ، بين درآمي كه صاحب سرمايه ، شخصاً از سرمايه به دست آورد ودرآمدي كه از انتقال سرمايه به غيره به دست مي آودر . فرقي گذاشته نمي گردد و در هر دو مورد ، از واژه سود بهره گیری مي گردد .

اما مفهوم سود چيست و چه ارتباطي با مفهوم بهره دارد ؟ قدر متقين اين می باشد وقتي كسي سرمايه اي راخريداري مي كند ، در واقع حقوقي را نسبت به جريان درآمدي حاصل از آن سرمايه ، براي خود خريداري كرده می باشد . مفهوم سود نمي تواند با جريان درآمدي حاصل از سرمايه بي ارتباط باشد جريان درآمدي حاصل از سرمايه ، دو ويژگي مهم دارد : اول آنكه در بستر زمان حاصل مي گردد .و دوم آنكه در هاله‌اي از نااطميناني قرار دارد . بهره طبيعي در ارتباط با ويژگي اول به وجود مي آيد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

براي توضيح مفهوم سود و ارتباط آن با نرخ بهره طبيعي ، آغاز فرض كنيد جريان درآمدي حاصل از سرمايه قطعي الحصول باشد ، بدين ترتيب ؛ تنها ويژگي هر جريان درآمدي اين می باشد كه در بستر زمان حاصل مي گردد .اين خصوصيت ، مميزه خاص نظام توليد سرمايه داري می باشد كه از طريق سرمايه و جريان درآمدي حاصل از آن ، يك نقطه از زمان در زندگي اقتصادي را به نقطه ديگروصل مي نمايد . و بهره ، ارتباط ارزشي آنها با يكديگر را از نگاه بازار مشخص مي كند، از اين رو مفهوم سود ، ارتباط نزديكي با مفهوم بهره دارد.

دو چيز در تعيين سود حاصل از سرمايه مؤثر مي باشد : اولي چشم انداز درآمدي حاصل از سرماهي ، ودومي ارزش سرمايه‌اي يا قيمت سرمايه می باشد اگر ارزش سرمايه داري برابر با مجموع درآمدهايي كه از سرمايه درآينده حاصل مي گردد ، باشد ، در آن صورت ، درآمد خالص سرمايه ( سود ) همواره صفر خواهد بود . پس مكانيزمي لازم می باشد تا قيمت سرمايه را بر اساس چشم انداز جريان درآمدي حاصل از آن برآورد كند. آن چیز که قيمت سرمايه را با جريان درآمدي حاصل از آن مرتبط مي سازد ، نرخ بهره طبيعي می باشد . نرخ بهره طبيعي ارزش درآمدهاي آتي رانسبت به درآمد حاضر تعيين مي كند . بر اساس آن ، درآمدهاي آتي به درآمد فعلي تنزيل و قيمت سرمايه معين مي گردد و مفهوم سود به تبع اين فرآيند به وجود مي آيد ، بنابراين ، در شكل گيري مفهوم سود ، تنهاچشم انداز جريان درآمدي كافي نيست و اينكه هر واحد درآمد حاضر ، با چه مقدار از درآمد آتي مبادله مي گردد، شرط تعيين كننده در شكل گيري سود مي باشد . اگرچنين مكانيزمي وجود نداشته باشد، شكي نيست كه سود تاجر ، سود كارخانه دار و بالتبع سودمضاربه ، سود نسئيه و غيره حتي در شرايط اطمينان كامل نيز ، بي معنا خواهند بود . زيرا ، اگرنرخ بهره طبيعي وجود نداشته باشد و در نتيجه قيمت سرمايه نامعين باشد ، سود نيز وجود عيني پيدا نمي كند ، به همين دليل ، نرخ بهره طبيعي ، فراگيرترين قيمت در كل نظام قيمتي معرفي مي گردد.

اگر ويژگي دوم جريان درآمدهاي آتي ، يعني نااطميناني را نيز در نظر بگيريم ، تغييري درنتيجه حاصل نخواهد گردید . همانطور كه گفته گردید ، درآمدهاي آتي ، گذشته از آنكه در آينده حاصل مي شوند ، در هاله‌اي از نااطميناني نيز قرار دارند . به بيان ديگر، بازدهي سرمايه می باشد ، يك متغير تصادفي می باشد ، يعني حصول يا عدم حصول آن با احتمالي متناظر می باشد ، اما آيا نااطميناني دليل بر اين می باشد كه سرمايه داري بهره طبيعي يا ارزش اضافي نيست ؟

این نوشته در الهیات -فقه و فلسفه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید