دانلود فایل: دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد مطالعات فني، مالي، اقتصادي طرح – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

جدول شماره 11: هزينه هاي قبل از بهره برداري

رديف توضیح مبلغ
1
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید