دانلود فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته محیط زیست در مورد روشهاي جمع آوري و دفع زباله – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

بيماريهاي ناشي از زباله

بهره گیری از گوشت، لبنيات و پوست دامهاي آلوده اي كه از مواد زايد گياهي موجود در زباله هاي شهري تغذيه مي كنند، موجب ابتلاي بشر به بيماريهاي مختلف و مشترك بين بشر و حيوان مي گردد به عنوان مثال بيماريهايي نظير بروسلولز يا تب مالت (Brucellosis)‌‌، ليپوسپيروزيس (Leptospirosis)، كسيت هيداتيك (Hydatidosis)، طاعون (Pestis) و… كه اين بيماريها در اثر عدم كنترل زايدات شهري و روستايي و برنامه ريزي علمي و مهندسي جهت جمع آوري و دفع آنها به سرعت تكثير و انتشار پيدا كرده و ممكن می باشد در حالت هاي حاد پيدا مي گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

حشراتي مانند مگس با انتقال فيزيكي بسياري از باكتريها، ويروسها و انگلها مي‌توانند موجب ابتلاي بشر به برخي از بيماريها نظير تراخم (Trachoma)، اسهالهاي كشنده، بيماريهاي ناشي ازتك ياخته ها، بيماريهاي قارچي و مسموميتهاي مختلف غذايي گردند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده كنترل صحيح زباله هاي توليدي و اعمال برنامه هاي صحيح مديريتي و مهندسي براي زباله هاي توليدي و اعمال برنامه هاي صحيح مديريتي و مهندسي براي زباله هاي توليد شده مي تواند تا حدود 90% در كنترل رشد، تكثير و پرورش مگس ها و 60% تا 65% در كنترل ازدياد موشها موثر باشد. در حدود 118 نوع بيماري كه در بشر شناخته شده می باشد به حيواناتي مانند سگ، گربه و انواع حشرات مختلف نسبت داده مي گردد و با در نظر داشتن مطالب بيان شده ارتباط بين انواع حيوانات، حشرات با زباله و با انتقال بيماريها كاملاً مشهود می باشد.

با اين وجود در صورتي كه برنامه مديريتي، مهندسي و اجرايي علمي به درستي در ارتباط با مديريت مواد زايد جامد توليد شده اعمال گردد، شيوع انواع بيماريها به نحوي ملموس كاهش خواهد يافت.

2- مواد و روشها

محدوده و موفقيت جغرافيائي و اقليمي شهر لواسان كوچك

1-2- بررسي خصوصيات جغرافيايي، طبيعي و اقليمي شهر

ماهيت عوامل جغرافيائي و طبيعي طوري می باشد كه محدود كردن آن به خطوط فرضي و ابداعي براي حدود شهر دهستان- بخش و حتي استان را با احتياط تلقي نمود. زيرا تقسيم بندي سياسي- اداري يا شهري و روستايي بر مبنا و اعتبار ملاحظات مختلف اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي و… انجام مي گيرد، در حاليكه گستره طبيعت از قواعد و قوانين پيروي مي كند و كمتر از عوامل ذكر شده در بالا تبعيت مي كند.

پهنه جغرافيائي مجموعه عوامل و عناصر بهم پيوسته ايست كه حدود مرز آن بوسيله خود آنها تعيين مي گردد فارغ از ملاحظات و سليقه هاي انساني.

شهر لواسان كوچك قسمتي از مجموعه سرزمين و پهنه جغرافيائي البرز مركزي می باشد كه از نظر جغرافيائي طبيعي از عوامل تشكيل دهنده اقليم اين خط تبعيت مي‌كند. اهميت اين شهر زماني جلوه مي كند كه همجوار و همسايه يكي از منابع مهم تامين آآآآبيبب آشاميدني تهران قرار دارد به عبارت ديگر موقعيت اين شهر به لحاظ همجواري با اين منبع عظيم تامين آب (سدلتيان) از يك موقعيت معمولي حوزه نفوذي نقاط جمعيتي خارج شده و مبدل به موقعيت منطقه اي و شايد فرا منطقه اي مي گردد.

در حقيقت شهر لواسان در دامنه قسمتي از ارتفاعات البرز مركزي قرار گرفته كه در قسمت جنوب شرقي از نظر طبيعي و امكان بهم پيوستگي سه رودخانه پر اهميت جاجرود- افجه و كند را فراهم ساخته می باشد.

به همين لحاظ لازم می باشد حوزه جغرافيائي طبيعي شهر لواسان را منطقه اي به وسعت حوزه آبخيز اين سه رودخانه انتخاب نمائيم.

تعيين اين محدوده هم از نظر بررسي جغرافيائي طبيعي در پهنه سرچشمه هاي اين سه رودخانه اصلي منطقه در خور اهميت می باشد، هم اينكه اين روزها كه در محافل مختلف صحبت از آلودگي سد لتيان زياد شده می باشد سهم گناه شهر لواسان را در حد منطقي و واقعي طرح نمائيم.


2-2- حدود شهر لواسان كوچك

شهر لواسان كوچك با 14 آبادي با مركزيت گلندوك در 22 كيلومتري بخش شميرانات از استان تهران واقع گرديده می باشد، و توسط جاده لشگرك به اين بخش ارتباط دارد.

و حوزه آبخيز جاجرود- افجه و كندرود تا محل سد لتيان كه محدوده اين شهر را تشكيل مي دهند در فاصله 21 و 51 تا 22 و 51 طول جغرافيائي شرقي و 45 و 36 تا 50 و 36 عرض جغرافيائي شمالي واقع شده می باشد. مساحت كل محدوده فوق براساس پلانتيمتري تأثیر هاي تهيه شده از روي عكسهاي هوايي به مقياس 1:100000 برابر با 710 كيلومتر مربع يا برابر با 71000 هكتار می باشد(6).

شمالي ترين نقطه اين آبخيز در بند سردر مرز آبخيز رودخانه كرج و جنوبي‌ترين نقطه آن محل سر در منطقه لتيان می باشد.غرب آبخيز را از ارتفاعات آهار در مرز شهرستانك و شرق آنرا تپه هاي لواسان در مرز دهكده (ايرا)و جوه‌لار تشكيل مي‌دهند. به اين ترتيب آبخيز لتيان از شمال غرب و غرب با آبخيز رودخانه كرج و از شمال شرق و شرق با آبخيز رودخانه لار هم مرز می باشد(6).

3-2- ميزان جمعيت و رشد متوسط سالانه جمعيت در منطقه

جمعيت در شهر لواسان در سال 1345 بالغ بر 2351 نفر بوده می باشد و در ده سال بعد يعني در سال 1355 به رقم 2974 در سال 1365 يعني دهه دوم جمعيت شهري به 6003 نفر بالغ گرديده می باشد (15).

ميزان رشد جمعيت شهر در دهه 55-1345 حدود 38/2 درصد در سال بوده می باشد و ميزان رشد سالانه اين جمعيت در دهه 65-1355 به 28/7 درصد افزايش يافته می باشد(14).

عوامل اين افزايش جمعيت نزديكي شهر لواسان به تهران و خوش آب و هوايي منطقه و نزديكي آن به سد لتيان مي باشد. همچنين در سالهاي آينده نيز به علت احداث شهرك جديد و ديپلماتيك لتيان، جهت استقرار نمايندگي دول و انتقال سفارتخانه ها از پايتخت به اين شهرك و سكونت اعضاي سفارتخانه ها در اين منطقه باعث مي گردد تا شهر لواسان كوچك جاذب و پذيراي جمعيت بيشتري نيز گردد (14)و(6).

5-2- توپوگرافي منطقه

ارتفاع بلندترين نقطه آبخيز لتيان (شهر لواسان كوچك) قله بوچال به ارتفاع نزديك به 4 هزار متر و پايين ترين نقطه آن پاي سد لتيان به ارتفاع 1500 متر از سطح دريا مي‌باشد (6).

توزيع مساحت آبخيز لتيان برحسب ارتفاع در جدول شماره 2 تشريح شده می باشد.


جدول شماره 2

رديف ارتفاع از سطح دريا(متر) مساحت به هكتار درصد مساحت كل درصد تراكمي
1 2000-1500 10810 15 15
2
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید