پژوهش: دانلود پروژه رشته محیط زیست در مورد هواشناسی – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

مقدار بارندگي در نواحی گوناگون به شدت تابع ارتفاع مي‌باشد به طوريكه ميزان بارندگي در ايستگاه كوه سفيد با ارتفاع 830 متر به گونه متوسط 7/117 ميليمتر، به گونه متوسط 7/117 ميليمتر، در ايستگاه دوشان تپه با ارتفاع 1220 متر به گونه متوسط در 244 ميليمتر و در ايستگاه لواسان بزرگ با ارتفاع 2200 متر به گونه متوسط 5/553 ميليمتر مي‌باشد و در ايستگاه دوشان تپه با ارتفاع 1220 متر به گونه متوسط 1/244 ميليمتر مي‌باشد.

در طرح جاماب كشور تغييرات بارندگي نسبت به ارتفاع با در نظر داشتن متوسط بارندگي 20 ساله 111 ايستگاه باران سنجي واقع در حوزه آبخيز كرج- جاجرود به صورت زير ارائه گرديده می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

(3-1)                                                       H28/0+3/10 –P=

101= N

847/0 = R

كه در آن P بارندگي متوسط سالانه بر حسب ميليمتر و H ارتفاع ايستگاه حسب متر مي‌باشد. ارتباط فوق‌الذكر تغييرات بارندگي نسبت به ارتفاع را در منطقه وسيعي شامل كوهستانها و كوهپايه‌هاي البرز مركزي به گونه ميانگين بدست مي‌دهد. جهت افزايش دقت در تعيين ميزان بارندگي متوسط سالانه و تغييرات آن با ارتفاع در منطقه مورد مطالعه اقدام به تعيين گراديان بارندگي بر اساس داده‌هاي بارندگي 18 ايستگاه در دوره 27 ساله 78-51 گرديد. بدين ترتيب ارتباط تغييرات بارندگي نسبت ارتفاع به صورت زير حاصل گرديد:

(3-2)                                                         H38/0+6/193- = P

18= N

846/0 = R

شكل 3-1 گراديان متوسط بارندگي سالانه را حسب ارتفاع نشان مي‌دهد.

شكل 3-1 گراديان متوسط بارندگي سالانه را حسب ارتفاع

 3-2- شبكه ايستگاهها

اندازه‌گيري، ثبت و انتشار داده‌هاي بارندگي (و ساير عوامل اقليمي) در كشور به گونه عام و گسترده توسط سازمان هواشناسي و وزارت نيرو انجام مي‌گيرد. مراكز ديگري نظير وزارت جهاد كشاورزي، دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي، وزارت نفت و غيره نيز اندازه‌گيريهايي در بعضي نقاط انجام مي‌دهند كه گستردگي زيادي ندارند.

آمار ثبت شده بارندگي ايستگاههاي سازمان هواشناسي كشور در تقويم ميلادي می باشد. واحد آمار بارندگي بر حسب ميليمتر می باشد ولي دقت اعداد ثبت شده متفاوت و بسته به نوع باران سنجها، دهم يا صدم ميليمتر مي‌باشد. دسته‌بندي ايستگاهها در سازمان هواشناسي در قالب تقسيمات استاني صورت گرفته می باشد.

آمار ثبت شده بارندگي ايستگاههاي وابسته به وزارت نيرو در تقويم شمسي (سال آبي) می باشد و دسته‌بندي ايستگاهها در سطح كشور در وزارت نيرو در قالب حوزه آبخيز بوده و با كد مشخصي شناخته مي‌شوند.

3-2-1- شبكه ايستگاههاي موجود

در منطقه تحت بررسي ايستگاههاي زيادي در حدود 123 ايستگاه اعم از باران سنجي، سينوپتيك، تبخير سنجي و اقليم‌شناسي وابسته به سازمان هواشناسي و وزارت نيرو هست كه مشخصات همه ايستگاهها و نيز طول دوره آماري آنها در جداول پيوست (1) درج شده می باشد.

3-2-2- شبكه ايستگاههاي استنادي

تحقيقات مربوط به بارندگي، خصوصاً هنگامي كه به صورت منطقه‌اي و با بهره گیری از ايستگاههاي متعدد صورت گيرد، نياز به يك دوره آماري مشترك دارند كه در آن تمامي ايستگاهها داراي آمار باشند و چنانچه يك يا چند ايستگاه داراي آمار ناقص و جا افتاده باشند از روشهاي مختلف بازسازي (كه در اين تحقيق دنبال مي‌گردد) خلاءهاي موجود را بر طرف مي‌سازند اما از آنجا كه هدف در اين بررسي تعيين بهترين روش بازسازي خلاءهاي آماري بارندگي مي‌باشد، لازم می باشد ايستگاههايي انتخاب شوند كه فاقد هر گونه خلاء آماري بارندگي باشد تا آمار بازسازي شده با آمار واقعي مقايسه گردد، در ضمن تعداد ايستگاهها حتي الامكان زياد و دوره آماري مشترك نيز طويل‌المدت باشد.

بدين لحاظ در منطقه مورد مطالعه (البرز مركزي) به دنبال دستيابي به ايستگاههايي هستيم كه همه شرايط بالا را دارا باشند. لذا از بين 123 ايستگاه موجود 18 ايستگاه انتخاب گرديد. كه از اين تعداد 15 ايستگاه مربوط به وزارت نيرو و تنها 3 ايستگاه مربوط به سازمان هواشناسي می باشد.

لازم به ذكر می باشد طول دوره مشترك آماري اين 18 ايستگاه 27 سال از سال آبي 52-51 تا پايان سال آبي 78-77 بوده و هيچگونه خلاء آماري در اين سالها به چشم نمي‌خورد. در جدول 3-2 مشخصات اين ايستگاه‌ها به گونه كامل درج شده می باشد.

 

جدول 3-2- مشخصات شبکه ايستگاههای استنادی
شماره نام ايستگاه نوع ايستگاه طول جغرافيايی عرض جغرافيايی ارتفاع متوسط بارندگی
1 مهر آباد سينوپتيک 19-51 41-35 1191 17/238
2 افجه باران سنجی نيرو 42-51 51-35 1790 26/645
3 فشم باران سنجی نيرو 35-51 58-35 2060 09/691
4 دوشان تپه سينوپتيک 20-51 42-35 1209 96/264
5 آبيک باران سنجی 31-51 02-36 1220 09/244
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید